Zbiranje podatkov

Priprava

Analiza

Število nalog / čas

Točke / čas