2018-19

Miha Frangež, 4. ag

Predmet 1. polletje 2. polletje Zaklj.
MAT
SLO
ANG
NEM
FIZ
ŠPO
RAČ
RSO
LAV
INF