Kako ukrepa policist, če odklonim preizkus s sredstvi za ugotavljanje prisotnosti alkohola v organizmu?
Prepove mi nadaljnjo vožnjo in me peš pospremi domov.
Prepove mi nadaljnjo vožnjo in mi začasno odvzame vozniško dovoljenje.
Prepove mi nadaljnjo vožnjo in mi zagotovi prevoz do doma.
Pravilen odgovor je: Prepove mi nadaljnjo vožnjo in mi začasno odvzame vozniško dovoljenje.
Kaj je značilno za mlade voznike mopedov?
Vedno sprejemajo zrele in odgovorne odločitve.
Podcenjujejo tveganje ter izkoriščajo majhnost in okretnost vozila.
Vozijo zelo previdno in počasi.
Pravilen odgovor je: Podcenjujejo tveganje ter izkoriščajo majhnost in okretnost vozila.
Kaj pomeni ta prometni znak?
Prenehanje vseh prepovedi in omejitev.
Prenehanje prepovedi prehitevanja vseh motornih vozil, razen enoslednih.
Prenehanje prepovedi vožnje osebnih avtomobilov.
Pravilen odgovor je: Prenehanje prepovedi prehitevanja vseh motornih vozil, razen enoslednih.
Kaj storimo, če vozilo dlje časa za nami vozi na premajhni varnostni razdalji?
Opozorimo ga z vklopom varnostnih utripalk.
Na primernem mestu ga spustimo mimo.
Večkrat na kratko zaviramo in vklopimo zadnjo meglenko.
Pravilen odgovor je: Na primernem mestu ga spustimo mimo.
Bližamo se prehodu ceste čez železniško progo. Kaj bomo storili v tem primeru?
Brez kakršne koli pozornosti zapeljemo na prehod, saj so zapornice dvignjene, rdeče luči pa ne utripajo.
Zmanjšamo hitrost in povečamo pozornost.
Vozimo z nezmanjšano hitrostjo.
Kljub dvignjenim zapornicam, se pred prehodom obvezno ustavimo in prepričamo, če se približuje vlak.
Pravilen odgovor je: Zmanjšamo hitrost in povečamo pozornost.
Voznik modrega osebnega avtomobila na sliki želi zaviti na levo. Kje bo počakal nasproti vozeča osebna avtomobila?
Pred prehodom za pešce (položaj A).
Na prehodu za pešce (položaj B).
Tik za prehodom za pešce (položaj C).
Na sredini križišča (položaj D).
Pravilen odgovor je: Na sredini križišča (položaj D).
Na semaforju pred vami se prižge rumena luč. Kako ravnate v tej situaciji?
Ustavim, razen če tega ne morem več varno storiti.
Vožnjo nadaljujem z nezmanjšano hitrostjo, saj se bo prižgala zelena luč.
Vožnjo nadaljujem počasi in skrajno previdno.
Pravilen odgovor je: Ustavim, razen če tega ne morem več varno storiti.
Na kaj od naštetega boste še posebej pozorni pri prehitevanju, če vlečete priklopno vozilo?
Da pospešujem čim počasneje.
Da se prej kot sicer vrnem na izhodiščni prometni pas.
Da prehitevam na večji bočni razdalji, kot sicer.
Pravilen odgovor je: Da prehitevam na večji bočni razdalji, kot sicer.
Če porabimo za menjavo radijske postaje dve sekundi, bomo pri hitrosti vožnje 50 km/h prevozili, ne da bi imeli pogled usmerjen na cesto:
Približno 10 metrov.
Približno 30 metrov.
Približno 60 metrov.
približno 100 metrov.
Pravilen odgovor je: Približno 30 metrov.
Kdaj morajo biti vozila opremljena s predpisano zimsko opremo?
Od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta in vedno v zimskih razmerah.
Kadar je na vozišču več kot 10 cm snega.
Od 15. decembra do 15. aprila naslednjega leta.
Od začetka do konca koledarske zime.
Pravilen odgovor je: Od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta in vedno v zimskih razmerah.
Ali je dovoljeno parkiranje na prikazani označbi na vozišču rumene barve?
Da, a vklopiti moramo varnostne utripalke.
Ne, v nobenem primeru.
Da, če s tem nikogar ne oviramo.
Da, vendar le za kratek čas.
Pravilen odgovor je: Ne, v nobenem primeru.
Kako morajo biti ob zmanjšani vidljivosti označeni lažji predmeti, ki jih je dovoljeno prevažati na zunanjem prtljažniku in segajo več kot 1 m preko zadnjega dela osebnega avtomobila?
Samo z rumeno utripajočo opozorilno svetilko .
Z rdečo tkanino, velikosti najmanj 50 x 50 cm in s tablo velikosti 15 x 15 cm .
S posebno tablo velikosti najmanj 25 x 25 cm.
Pravilen odgovor je: S posebno tablo velikosti najmanj 25 x 25 cm.
Najboljše je, če med vožnjo držimo volan v položaju, primerljivim s kazalcema na uri, ki kažeta:
5 minut do enih.
10 minut do dveh.
20 minut čez osmo.
15 minut do treh.
Pravilen odgovor je: 15 minut do treh.
Kateri od navedenih delov osebnega avtomobila so elementi aktivne varnosti, kar pomeni, da zmanjšujejo možnost nastanka prometne nesreče:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Varnostni pasovi in naslonjala za glavo.
Pnevmatike.
Zavorna naprava.
Pravilen odgovor je: Pnevmatike., Zavorna naprava.
Kaj od naštetega je zaradi varnosti in varovanja okolja prepovedano?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Povzročati čezmeren hrup in ropot.
Sunkovito speljevanje, zaviranje ali ustavljanje (razen v nevarnosti).
Prehitevanje počasi vozečih vozil.
Pravilen odgovor je: Sunkovito speljevanje, zaviranje ali ustavljanje (razen v nevarnosti)., Povzročati čezmeren hrup in ropot.
Kdo izda vozniško dovoljenje?
Ministrstvo za pravosodje.
Upravna enota.
Občina.
Krajevna oz. četrtna skupnost.
Pravilen odgovor je: Upravna enota.
Kako boste ravnali, ko se približujete pešcema, ki pravilno hodita ob robu ceste?
Z nezmanjšano hitrostjo bom zapeljal mimo, saj imata pešca še dovolj prostora za umik.
S svetlobnim opozorilnim znakom bom pešca opozoril, naj se umakneta na bankino.
Upočasnil bom vožnjo, z utripalkami nakazal spremembo smeri in previdno zapeljal mimo.
Pravilen odgovor je: Upočasnil bom vožnjo, z utripalkami nakazal spremembo smeri in previdno zapeljal mimo.
Kako boste ravnali, ko pripeljete do tega prometnega znaka?
Vselej ustavim in se prepričam, če je cesta prosta.
Dam zvočni ali svetlobni opozorilni znak in brez ustavitve nadaljujem vožnjo.
Zmanjšam hitrost, pogledam levo in desno ter če je cesta prosta, nadaljujem vožnjo.
Pravilen odgovor je: Vselej ustavim in se prepričam, če je cesta prosta.
Ali je na smernem vozišču avtoceste dovoljena vzvratna vožnja?
Vzvratna vožnja na avtocesti ni dovoljena.
Vzvratna vožnja je dovoljena le v primeru, ko naletimo na delovišče.
Vzvratna vožnja je dovoljena le na odstavnem pasu.
Vzvratna vožnja je dovoljena le pri dobri vidljivosti in na kratki razdalji.
Pravilen odgovor je: Vzvratna vožnja na avtocesti ni dovoljena.
Vozilo na sliki pred vami se s parkirnega prostora želi vključiti v promet. Kako boste ravnali?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Brez uporabe zvočnega opozorilnega znaka zapeljem mimo, saj imam prednost.
Zmanjšam hitrost.
Vozniku omogočim vključevanje.
Z zvočnim opozorilnim znakom opozorim voznika na svojo prisotnost, da se mi umakne.
Pravilen odgovor je: Zmanjšam hitrost., Vozniku omogočim vključevanje.
Voznik osebnega avtomobila z enosmerne ceste zavija na levo. Katera prikazana smer zavijanja je pravilna?
Smer A.
Smer B.
Obe smeri.
Pravilen odgovor je: Smer B.
Po katerem vrstnem redu bodo vozila prevozila križišče?
Zeleni in rdeči osebni avtomobil istočasno, nato rumeni osebni avtomobil.
Rumeni in rdeči osebni avtomobil istočasno, nato zeleni osebni avtomobil.
Rdeči osebni avtomobil, rumeni osebni avtomobil, zeleni osebni avtomobil.
Pravilen odgovor je: Zeleni in rdeči osebni avtomobil istočasno, nato rumeni osebni avtomobil.
Kaj je temeljni namen vožnje s spremljevalcem?
Učenje osnovnih vozniških spretnosti.
Prenašanje slabih vozniških navad z izkušenih voznikov na začetnike.
Postopno pridobivanje izkušenj v pogojih manjše izpostavljenosti tveganjem v cestnem prometu.
Pravilen odgovor je: Postopno pridobivanje izkušenj v pogojih manjše izpostavljenosti tveganjem v cestnem prometu.
V katerih od navedenih pogojih je z vozilom na cesti prepovedano obračati?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ob zmanjšani vidljivosti.
Ob rahlem dežju.
Ob rahlem vetru.
Ob veliki gostoti prometa.
Pravilen odgovor je: Ob zmanjšani vidljivosti., Ob veliki gostoti prometa.
Sme voznik rdečega osebnega avtomobila parkirati, kot je prikazano na sliki?
Ne sme, razen če so vsa parkirna mesta zasedena.
Sme, saj je vklopil varnostne utripalke.
Ne sme.
Sme, saj je vožnja mimo parkiranega vozila dovoljena tudi preko neprekinjene ločilne črte.
Pravilen odgovor je: Ne sme.
Kaj, od navedenega, pomenita prikazana postavljena varnostna trikotnika na vozišču?
Večjo oviro v ali za ovinkom.
Prepoved nadaljevanja vožnje.
Vožnjo moramo nadaljevati po smernem vozišču za vožnjo v nasprotni smeri.
Pravilen odgovor je: Večjo oviro v ali za ovinkom.
Slika nam želi prikazati nevarnost zaradi:
Avtomobilskih žarometov, ki svetijo nazaj namesto naprej.
Napačne vožnje osebnega avtomobila po sredini prometnega pasu.
Napačnega prehitevanja voznika motornega kolesa na levi.
Enoslednih vozil, ki sta v mrtvem kotu vzvratnih ogledal osebnega avtomobila.
Pravilen odgovor je: Enoslednih vozil, ki sta v mrtvem kotu vzvratnih ogledal osebnega avtomobila.
Vozite po avtocesti. V daljšem predoru se je na armaturni plošči prižgala prikazana opozorilna svetilka. Kaj od naštetega boste naredili?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Čimprej ustavim na desnem prometnem pasu, ugasnem motor in pokličem pomoč.
Nadaljujem vožnjo do prvega počivališča.
Takoj vklopim varnostne utripalke in zmanjšam hitrost.
Ustavim v odstavni niši predora, ugasnem motor in s telefonom za klic v sili pokličem pomoč.
Pravilen odgovor je: Takoj vklopim varnostne utripalke in zmanjšam hitrost., Ustavim v odstavni niši predora, ugasnem motor in s telefonom za klic v sili pokličem pomoč.
Kaj od naštetega pripomore k manjši porabi goriva in posledično manjšemu onesnaževanju okolja?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Pravilno napolnjene pnevmatike.
Sunkovito speljevanje in zaviranje.
Redno servisiranje avtomobila.
Pravočasno prestavljanje v višjo prestavo.
Pravilen odgovor je: Pravilno napolnjene pnevmatike., Pravočasno prestavljanje v višjo prestavo., Redno servisiranje avtomobila.
V katerem primeru vam lahko policist prepove nadaljnjo vožnjo?
Če vozim z vozniškim dovoljenjem, izdanim v tujini.
Če v vozilu nimam predpisane opreme.
Če ugotovi, da nimam pravice voziti tega vozila ali iz upravičenih razlogov meni, da nisem sposoben za vožnjo.
Pravilen odgovor je: Če ugotovi, da nimam pravice voziti tega vozila ali iz upravičenih razlogov meni, da nisem sposoben za vožnjo.
Ali prihaja v cestnem prometu do okoliščin, v katerih bi utegnili spregledati motorno kolo?
Ne, saj je motorno kolo dovolj hrupno, da ga slišimo veliko prej, kot ga vidimo.
Ne, saj mora biti na motornem kolesu tudi podnevi prižgan dolgi žaromet.
Da, saj je njegova čelna silhueta zelo ozka in se lahko skrije v mrtvem kotu ali ga zakrije objekt ob cesti.
Pravilen odgovor je: Da, saj je njegova čelna silhueta zelo ozka in se lahko skrije v mrtvem kotu ali ga zakrije objekt ob cesti.
Na kaj vas opozarja ta prometni znak?
Na križanje ceste z enotirno železniško progo.
Na križišče enakovrednih cest.
Na križanje ceste z dvo- ali več tirno železniško progo.
Na križišče prednostne in neprednostne ceste.
Pravilen odgovor je: Na križanje ceste z dvo- ali več tirno železniško progo.
V katerem od navedenih primerov vozimo na zadostni varnostni razdalji?
Če se voznik, ki nas prehiteva, lahko varno vrne na izhodiščni prometni pas.
Če je naša hitrost vsaj 10 km/h manjša od največje dovoljene hitrosti.
Če lahko preberemo registrsko tablico vozila pred seboj.
Če lahko varno ustavimo, ko nas ustavlja prometna policija.
Pravilen odgovor je: Če se voznik, ki nas prehiteva, lahko varno vrne na izhodiščni prometni pas.
Voznik osebnega avtomobila želi zaviti na desno, kot je prikazano na sliki. Ali ima prednost pred kolesarjem?
Da.
Ne.
Pravilen odgovor je: Ne.
Voznik zelenega osebnega avtomobila zavija na levo na dvopasovno enosmerno cesto, kot je prikazano na sliki. Ali zavija pravilno?
Ne, saj bi moral zaviti na desni prometni pas.
Da, ker istočasno zavija tudi vozilo iz nasprotne smeri.
Pravilen odgovor je: Da, ker istočasno zavija tudi vozilo iz nasprotne smeri.
Ali sme voznik rdečega osebnega avtomobila nadaljevati vožnjo po krožnem križišču?
Da, saj že vozi po krožnem križišču.
Ne, saj mora omogočiti vozniku zelenega osebnega avtomobila, da zapelje na krožno križišče.
Da, vendar mora vožnjo upočasniti tako, da zeleni osebni avtomobil lahko zapelje na krožno križišče.
Pravilen odgovor je: Da, saj že vozi po krožnem križišču.
Pri vleki bivalnega priklopnika boste vozili:
Na večji varnostni razdalji.
Na krajši varnostni razdalji.
Na enaki varnostni razdalji.
Pravilen odgovor je: Na večji varnostni razdalji.
Skupna dolžina skupine vozil na sliki je 16 m, največja dovoljena masa pa je 3.800 kg. Ali smete voziti to skupino vozil z vozniškim dovoljenjem kategorije B?
Da, če ne vozim hitreje kot 80 km/h.
Ne, saj skupna dolžina skupine vozil presega 15 m.
Da, saj smem z osebnim avtomobilom vleči kakršno koli priklopno vozilo.
Ne, saj največja dovoljena masa skupine vozil presega 3.500 kg, priklopno vozilo pa ni lahki priklopnik.
Pravilen odgovor je: Ne, saj največja dovoljena masa skupine vozil presega 3.500 kg, priklopno vozilo pa ni lahki priklopnik.
Kaj od neštetega velja za obračanje z manevriranjem?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Pri tem načinu lahko za kratek čas uporabimo tudi kolesarsko stezo in pločnik ob vozišču.
Pri tem načinu smo dalj časa ovira na vozišču.
Za ta način moramo izbrati manj prometno cesto.
Pravilen odgovor je: Pri tem načinu smo dalj časa ovira na vozišču., Za ta način moramo izbrati manj prometno cesto.
Voznik je parkiral osebni avtomobil, kot je prikazano na sliki. Ali je ravnal pravilno?
Da, saj je pločnik dovolj širok.
Da, če bo parkiranje trajalo največ 15 minut.
Ne.
Da, saj je cesta pregledna in pri tem nikogar ne ovira.
Pravilen odgovor je: Ne.
Kadar moramo vozilo ustaviti zaradi okvare, ga ustavimo:
Če je le mogoče izven vozišča.
Na sredini vozišča.
Šele na servisu.
Na prometnem pasu za vožnjo v nasprotno smer.
Pravilen odgovor je: Če je le mogoče izven vozišča.
Pred vožnjo si moramo pravilno prilagoditi:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Notranje vzvratno ogledalo.
Sedež in naslonjalo za glavo.
Obe zunanji vzvratni ogledali.
Volan in varnostni pas.
Pravilen odgovor je: Sedež in naslonjalo za glavo., Notranje vzvratno ogledalo., Obe zunanji vzvratni ogledali., Volan in varnostni pas.
Označite pomen prikazane opozorilne svetilke:
Majhna količina goriva.
Prenizek nivo motornega olja.
Nizek nivo tekočine za pranje vetrobranskega stekla.
Prenizek nivo hladilne tekočine.
Pravilen odgovor je: Majhna količina goriva.
Pripravljate se na daljšo pot v poletnem času. Zunanje temperature so zelo visoke, možnost zastojev pa velika. Kaj od navedenega boste upoštevali?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
V vozilu imam na razpolago dovolj tekočine za pitje.
Radijski sprejemnik nastavim na frekvenco, ki sporoča prometne informacije.
V takih pogojih ne prevažam potnikov.
Poskrbim, da je v posodi za gorivo dovolj goriva.
Pravilen odgovor je: Radijski sprejemnik nastavim na frekvenco, ki sporoča prometne informacije., V vozilu imam na razpolago dovolj tekočine za pitje., Poskrbim, da je v posodi za gorivo dovolj goriva.
Kateri od naštetih pogojev je predpisan za izdajo vozniškega dovoljenja?
Državljanstvo Republike Slovenije.
Opravljeno dodatno usposabljanje za voznike.
Dopolnjena predpisana starost.
Pravilen odgovor je: Dopolnjena predpisana starost.
Opazite, da se je na cesti pred vami pravkar zgodila prometna nesreča. Kako ravnate?
Takoj vklopim varnostne utripalke in zmanjšam hitrost.
Vklopim leve utripalke in čim prej prevozim kraj, kjer se je zgodila prometna nesreča.
Čim prej obrnem vozilo, saj nisem udeleženec prometne nesreče.
Pravilen odgovor je: Takoj vklopim varnostne utripalke in zmanjšam hitrost.
Označite razdaljo od mesta postavitve tega prometnega znaka (izven naselja) do mesta, ki ga označuje!
0 m.
30 m.
150-250 m.
Pravilen odgovor je: 150-250 m.
Če vozimo prehitro:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Je prehitevanje bolj varno.
Traja dlje, da vozilo ustavimo.
Smo krajši čas na poti in je zato manj možnosti za prometno nesrečo.
Imamo manj časa za pravilno ukrepanje.
Pravilen odgovor je: Imamo manj časa za pravilno ukrepanje., Traja dlje, da vozilo ustavimo.
Voznik pred vami namerava zaviti na levo. Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da ga lahko prehitite po desni strani?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Voznik je z desno roko dati vljuden znak, da me je opazil.
Na desni strani ceste je dovolj prostora.
Voznik se je pravilno razvrstil za zavijanje na levo.
Voznik je zavijanje nakazal s predpisanim znakom.
Pravilen odgovor je: Voznik je zavijanje nakazal s predpisanim znakom., Voznik se je pravilno razvrstil za zavijanje na levo., Na desni strani ceste je dovolj prostora.
Približujete se križišču, kjer bi želeli zaviti na desno. Ali smete v prikazani situaciji zapeljati na desni prometni pas, ki je zaseden z vozili?
Da, če to storim hitro, tako da so mi drugi vozniki prisiljeni odstopiti prednost.
Da, saj imam prednost, ker se vključujem na desni prometni pas.
Da, če mi vozniki to omogočijo.
Pravilen odgovor je: Da, če mi vozniki to omogočijo.
Kaj pomeni prikazan znak policista, ki kroži z roko v podlahti?
Voznik, kateremu daje ta znak, mora takoj ustaviti.
Voznik, kateremu daje ta znak, mora zmanjšati hitrost.
Voznik, kateremu daje ta znak, mora pospešiti.
Pravilen odgovor je: Voznik, kateremu daje ta znak, mora pospešiti.
Z osebnim avtomobilom vlečete bivalni priklopnik. Kateri prometni znak vam prepoveduje nadaljnjo vožnjo?
Znak A.
Znak B.
Znak C.
Pravilen odgovor je: Znak B.
Katero ravnanje potnika je sprejemljivo in koristno za voznika?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Govori umirjeno in ne preglasno.
Po potrebi prestavi iz ene prestave v drugo.
Pogleda na zemljevid in poda nasvet o pravi poti.
Po potrebi poprime za krmilo.
Pravilen odgovor je: Govori umirjeno in ne preglasno., Pogleda na zemljevid in poda nasvet o pravi poti.
Vozišče in okolica sta zasnežena. Kaj od navedenega lahko v prikazani situaciji pričakujete?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Vozilo, ki se s težavo vključuje v promet s parkirnega prostora.
Nič posebnega, saj promet poteka zelo počasi.
Neprevidne osebe, ki čistijo svoje vozilo.
Pešce, ki hodijo po vozišču, ker so pločniki neočiščeni
Pravilen odgovor je: Neprevidne osebe, ki čistijo svoje vozilo., Vozilo, ki se s težavo vključuje v promet s parkirnega prostora., Pešce, ki hodijo po vozišču, ker so pločniki neočiščeni
Ali je dovoljeno parkiranje, kot je prikazano na sliki?
Ne, dovoljena je samo ustavitev.
Da, vendar le za kratek čas.
Da, če s tem ne oviramo avtobusnega prometa.
Da, v vsakem primeru.
Pravilen odgovor je: Ne, dovoljena je samo ustavitev.
Na zunanjem prtljažniku prevažate predmet, ki sega več kot 1 m čez zadnji rob osebnega avtomobila. Kako morate podnevi označiti najbolj izpostavljeno točko tega predmeta?
Te točke podnevi ni treba posebej označevati.
Z rdečo utripajočo svetilko.
Z varnostnim trikotnikom.
S posebno tablo velikosti 25 x 25 cm.
Pravilen odgovor je: S posebno tablo velikosti 25 x 25 cm.
Zakaj potrebujemo predpisano opremo motornega vozila?
Ker jo preverjajo na rednih servisih.
Da imamo možnost ukrepanja v izredni dogodkih.
Da lahko vožnja poteka čim hitreje.
Pravilen odgovor je: Da imamo možnost ukrepanja v izredni dogodkih.
Na kaj od navedenega med vožnjo vpliva prenizek tlak v pnevmatikah?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Zmanjša se poraba goriva.
Poveča se obraba pnevmatik.
Poveča se poraba goriva.
Zmanjša se obraba pnevmatik.
Pravilen odgovor je: Poveča se poraba goriva., Poveča se obraba pnevmatik.
Kako ravnate med vožnjo, da prekomerno ne onesnažujete okolja?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Pri speljevanju sem čim bolj energičen in pritisnem plin do konca.
Iz vozila ne odmetavam kakršnih koli stvari.
Če ustavim za dlje časa, takoj ugasnem motor.
Vozim umirjeno.
Pravilen odgovor je: Če ustavim za dlje časa, takoj ugasnem motor., Iz vozila ne odmetavam kakršnih koli stvari., Vozim umirjeno.
Kaj je prehitevanje?
Je vožnja mimo voznika, ki izstopa iz pravkar parkiranega vozila.
Je vožnja mimo drugega udeleženca cestnega prometa, ki se premika v isti smeri.
Je vožnja mimo drugega udeleženca cestnega prometa, ki pripelje iz nasprotne smeri.
Je vožnja mimo drugega udeleženca cestnega prometa, ki se ne premika.
Pravilen odgovor je: Je vožnja mimo drugega udeleženca cestnega prometa, ki se premika v isti smeri.
Pri vključevanju na prednostno cesto vam je tovorno vozilo odstopilo prednost. Na kaj morate biti pozorni?
Na prisotnost policije, ki bi me lahko kaznovala zaradi izsiljevanja prednosti.
Da nekdo že lahko prehiteva tovorno vozilo oz. vozi mimo njega.
Da pri zavijanju v takšni situaciji vklopim varnostne utripalke.
Pravilen odgovor je: Da nekdo že lahko prehiteva tovorno vozilo oz. vozi mimo njega.
Kako ravnate, ko pripeljete do znaka, ki ga vidite na sliki?
Zmanjšam hitrost in sem pozoren, ker se je zgodila prometna nesreča.
Ustavim.
Zmanjšam oziroma prilagodim hitrost, da lahko na znak policista varno ustavim.
Pravilen odgovor je: Ustavim.
Preden se odločite za prehitevanje na avtocesti, morate biti pozorni predvsem na promet:
Daleč pred seboj.
Iz nasprotne smeri.
Za seboj.
Pravilen odgovor je: Za seboj.
Ko prehitevamo tovorno vozilo s priklopnim vozilom, moramo upoštevati, da je:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Zaradi zračnih sunkov potrebna večja bočna razdalja.
Zaradi velikosti vozila otežen pregled nad prometno situacijo in prometno signalizacijo.
Zaradi dolžine vozila pot prehitevanja daljša.
Prehitevanje dovoljeno šele, ko nam voznik tovornega vozila to nakaže z desnimi utripalkami.
Pravilen odgovor je: Zaradi dolžine vozila pot prehitevanja daljša., Zaradi zračnih sunkov potrebna večja bočna razdalja., Zaradi velikosti vozila otežen pregled nad prometno situacijo in prometno signalizacijo.
Na prikazanem križišču nameravate zaviti na levo. Kako se boste razvrstili z vozilom?
Na sredino prometnega pasu za zavijanje na levo.
Na desno stran prometnega pasu za zavijanje na levo.
Na levo stran prometnega pasu za zavijanje na levo.
Pravilen odgovor je: Na sredino prometnega pasu za zavijanje na levo.
Rumena luč na semaforju utripa. Kako boste ravnali?
Vožnjo nadaljujem posebej pozorno.
S povečano hitrostjo zapeljem čez križišče, saj se bo prižgala rdeča luč.
Ustavim pred križiščem.
Pravilen odgovor je: Vožnjo nadaljujem posebej pozorno.
Skupna dolžina skupine vozil na sliki je 16 m, največja dovoljena masa pa ne presega 3.500 kg. Ali smete voziti to skupino vozil z vozniškim dovoljenjem kategorije B?
Da, vendar samo v naseljih.
Da, vendar le, če ne vozim hitreje kot 80 km/h.
Ne.
Da.
Pravilen odgovor je: Da.
Ste v časovni stiski. Kako morate očistiti vozilo, da lahko z njim varno vozite v prometu?
Z vozila moram odstraniti ves sneg, prav tako pa moram očistiti vsa stekla in ogledala.
Lahko očistim le del vetrobranskega stekla na voznikovi strani in obe zunanji vzvratni ogledali.
Na vozilu moram očistiti samo steklene površine.
Pravilen odgovor je: Z vozila moram odstraniti ves sneg, prav tako pa moram očistiti vsa stekla in ogledala.
Voznik osebnega avtomobila je odprl vrata v trenutku, ko je mimo njega želel zapeljati kolesar. Ali je ravnal pravilno?
Ne, ker se ni prepričal, če lahko varno odpre vrata.
Da, saj bi moral kolesar peljati mimo na zadostni bočni razdalji.
Da, saj bi moral kolesar predvideti odpiranje vrat.
Pravilen odgovor je: Ne, ker se ni prepričal, če lahko varno odpre vrata.
Kaj, od navedenega, velja za vleko pokvarjenega vozila po hitri cesti?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Pokvarjeno vozilo se sme vleči le po odstavnem pasu.
Pokvarjeno vozilo se sme vleči le oprto na vlečno vozilo ali na posebno priklopno vozilo.
Pokvarjeno vozilo se sme vleči le z drogom.
Pokvarjeno vozilo se sme vleči le do najbližjega izvoza.
Pravilen odgovor je: Pokvarjeno vozilo se sme vleči le oprto na vlečno vozilo ali na posebno priklopno vozilo., Pokvarjeno vozilo se sme vleči le do najbližjega izvoza.
Med vožnjo bomo mrtvi kot najvarneje premostili s premikanjem:
Vzvratnih ogledal.
Glave.
Sedeža.
Naslonjala za glavo.
Pravilen odgovor je: Glave.
Ali je treba občasno preverjati stanje rezervne pnevmatike?
Ne, saj se med vožnjo ne uporablja in se zato ne more poškodovati.
Da, vendar samo, če gre za zasilno pnevmatiko.
Da, zlasti, če je nameščena na zunanji strani vozila.
Ne, saj se ta uporabi izjemno redko, pa še to na krajših razdaljah.
Pravilen odgovor je: Da, zlasti, če je nameščena na zunanji strani vozila.
Katera ravnanja pripomorejo k varčevanju z gorivom?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Pravočasna menjava zimskih pnevmatik s poletnimi.
Izogibanje nepotrebni vožnji s polnim plinom.
Redno preverjanje polnilnega tlaka v pnevmatikah.
Redno vzdrževanje vozila po navodilih proizvajalca.
Pravilen odgovor je: Redno vzdrževanje vozila po navodilih proizvajalca., Redno preverjanje polnilnega tlaka v pnevmatikah., Pravočasna menjava zimskih pnevmatik s poletnimi., Izogibanje nepotrebni vožnji s polnim plinom.
V katerem od naštetih primerov morate za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja predložiti zdravniško spričevalo?
Če je veljavnost vozniškega dovoljenja omejena na rok, določen v zdravniškem spričevalu.
Če sem starejši od 50 let.
Če sem bil v času veljavnosti vozniškega dovoljenja hospitaliziran.
Pravilen odgovor je: Če je veljavnost vozniškega dovoljenja omejena na rok, določen v zdravniškem spričevalu.
Pri vožnji mimo avtobusa na postajališču:
Vozim posebej previdno.
Pospešim, da bom čim prej mimo avtobusa.
Obvezno menjam prometni pas.
Pravilen odgovor je: Vozim posebej previdno.
O čem vas obvešča ta prometni znak?
O koncu avtoceste.
O obveznosti ravnati se po »sistemu zadrge«.
O koloni ustavljenih vozil.
O bližini mesta na cesti, kjer se je zgodila prometne nesreča.
Pravilen odgovor je: O obveznosti ravnati se po »sistemu zadrge«.
S predvidevanjem dosežemo, da se lahko na dogajanje v prometu odzovemo:
Hitreje kot sicer.
Počasneje kot sicer.
Enako hitro kot sicer.
Pravilen odgovor je: Hitreje kot sicer.
Pred nepreglednim ovinkom želite prehiteti osebni avtomobil, kot je prikazano na sliki. Ali je to dovoljeno?
Da, saj na vidni razdalji ni nasproti vozečih vozil.
Ne, saj je na takšnem mestu prehitevanje nevarno in zato prepovedano.
Pravilen odgovor je: Ne, saj je na takšnem mestu prehitevanje nevarno in zato prepovedano.
Voznik zavija na levo na dvopasovno enosmerno cesto. Katera prikazana smer zavijanja je pravilna?
Samo smer A.
Samo smer B.
Obe smeri.
Pravilen odgovor je: Obe smeri.
Kako boste ravnali na tem križišču?
Ustavim pred prometnim znakom Ustavi!, ter zaradi pravila srečanja križišče prevozim za tovornim vozilom.
Ustavim na sredini križišča, saj tovorno vozilo vozi po prednostni cesti.
Brez ustavitve zapeljem do sredine križišča ter zaradi pravila srečanja počakam tovorno vozilo.
Križišče prevozim pred tovornim vozilom, zaradi pravila srečanja.
Pravilen odgovor je: Ustavim pred prometnim znakom Ustavi!, ter zaradi pravila srečanja križišče prevozim za tovornim vozilom.
Ali je dovoljeno v bivalnem priklopniku prevažati osebe in če, koliko?
Da, največ 5 oseb.
Da, največ 8 + 1 osebo.
Ne.
Pravilen odgovor je: Ne.
Največja dovoljena masa osebnega avtomobila na sliki je 2.600 kg, priklopnega vozila pa 800 kg. Dolžina priklopnega vozila je 10 m. Ali smete voziti to skupino vozil z vozniškim dovoljenjem kategorije B?  
Ne, saj priklopnika s takšno dolžino z osebnim avtomobilom ne smem vleči.
Da, saj največja dovoljena masa skupine vozil ne presega 3.500 kg.
Pravilen odgovor je: Da, saj največja dovoljena masa skupine vozil ne presega 3.500 kg.
Kje v prometu NE smemo polkrožno obrniti vozila?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Kjer stoji prometni znak prepovedano polkrožno obračanje.
Kjer je na vozišču vrisana neprekinjena ločilna črta.
Na cesti z redkim prometom.
Na široki pregledni cesti v naselju.
Pravilen odgovor je: Kjer stoji prometni znak prepovedano polkrožno obračanje., Kjer je na vozišču vrisana neprekinjena ločilna črta.
Voznik črnega osebnega avtomobila je parkiral, kot je razvidno s slike. Ali je ravnal pravilno?  
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Da, saj parkirna mesta niso označena.
Ne, saj tako ovira promet na vozišču.
Ne, saj je s tem popolnoma onemogočil promet večjim vozilom (komunalna vozila, gasilci …).
Pravilen odgovor je: Ne, saj je s tem popolnoma onemogočil promet večjim vozilom (komunalna vozila, gasilci …)., Ne, saj tako ovira promet na vozišču.
Kaj, od naštetega, spada med predpisano opremo, ki mora biti med vožnjo v osebnem avtomobilu?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Rezervno kolo ali ustrezna naprava oz. pripomoček, ki ga nadomešča, ali posebne pnevmatike.
Komplet ustreznih in brezhibnih rezervnih žarnic.
Metlica za odstranjevanje snega v zimskem času.
Komplet za nudenje prve pomoči.
Pravilen odgovor je: Komplet ustreznih in brezhibnih rezervnih žarnic., Rezervno kolo ali ustrezna naprava oz. pripomoček, ki ga nadomešča, ali posebne pnevmatike., Komplet za nudenje prve pomoči.
Pred zagonom motorja na armaturni plošči sveti prikazana kontrolna svetilka. Kaj to pomeni?
Vklopljeno je zračenje potniškega prostora.
Vklopljena je klimatska naprava.
Vklopljeno je gretje zadnjega stekla.
Vklopljeno je predgretje dizelskega motorja.
Pravilen odgovor je: Vklopljeno je predgretje dizelskega motorja.
Zakaj je dobro, da se več ljudi pelje z enim osebnim avtomobilom, namesto vsak s svojim?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Zaradi boljše vodljivosti vozila.
Zaradi zmanjšanja stroškov prevoza.
Zaradi zmanjšanja škodljivih emisij v okolje.
Pravilen odgovor je: Zaradi zmanjšanja škodljivih emisij v okolje., Zaradi zmanjšanja stroškov prevoza.
Izraz ustavljanje pomeni:
Prehod vozila iz gibanja v mirujoče stanje.
Dejanje, ko policist ustavlja vozila v prometu zaradi nadzora.
Zmanjševanje hitrosti pri vožnji po nevarnem spustu.
Kakršno koli zmanjševanje hitrosti zaradi ovire na cesti.
Pravilen odgovor je: Prehod vozila iz gibanja v mirujoče stanje.
Kakšen je učinek kofeina na počutje in vožnjo?
Ima kratkotrajni stimulativni učinek, vendar ne more nadomestiti počitka.
Ima izključno pozitivni učinek – več zaužitega kofeina, večja varnost.
Ne vpliva na počutje in varnost vožnje.
Pravilen odgovor je: Ima kratkotrajni stimulativni učinek, vendar ne more nadomestiti počitka.
Kaj pomeni ta prometni znak?
Bližino mesta, kjer je pogosto več otrok.
Bližina zaznamovanega prehoda za otroke.
Dovoljen prehod otrokom v spremstvu odraslih.
Območje za pešce.
Pravilen odgovor je: Bližino mesta, kjer je pogosto več otrok.
Prometna signalizacija na sliki označuje:
Zoženje vozišča zaradi kontrole prometa.
Poškodbe na vozišču.
Začasno preusmeritev prometa.
Pravilen odgovor je: Začasno preusmeritev prometa.
Prepoved prehitevanje velja, če:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Je naše vozilo starejše od 15 let ali smo voznik začetnik.
Je prepoved izražena s prometnim znakom.
Nas je voznik, ki vozi za nami, že začel prehitevati.
Bi pri tem z vozilom zapeljali čez neprekinjeno ločilno črto.
Pravilen odgovor je: Je prepoved izražena s prometnim znakom., Bi pri tem z vozilom zapeljali čez neprekinjeno ločilno črto., Nas je voznik, ki vozi za nami, že začel prehitevati.
Voznik modrega osebnega avtomobila bo zavil na levo, kot je prikazano na sliki. Ali je ustavil pravilno?  
Ne, saj ni zapeljal do sredine križišča.
Ne, saj bi moral ustaviti pred križiščem.
Pravilen odgovor je: Ne, saj ni zapeljal do sredine križišča.
Kako ravna voznik zelenega osebnega avtomobila?
Ustavi pred križiščem.
Zaradi pešca ustavi na prednostni cesti, tik pred prehodom za pešce.
Pospeši, saj vozi po prednostni cesti, pešec pa je šele stopil na prehod.
Pravilen odgovor je: Ustavi pred križiščem.
Ali morajo biti za udeležbo v cestnem prometu lahki priklopniki pregledani na tehničnih pregledih?
Ne, imeti morajo le brezhibne predpisane naprave in opremo.
Da, za udeležbo v cestnem prometu morajo biti pregledani na tehničnih pregledih.
Ne, razen v primeru, če se uporabljajo v komercialne namene.
Pravilen odgovor je: Da, za udeležbo v cestnem prometu morajo biti pregledani na tehničnih pregledih.
Koliko alkohola lahko zaužije voznik začetnik, če bo še isti večer vozil?
Največ kozarec vina.
Do dve mali pivi.
Največ eno pivo.
Popolnoma nič.
Pravilen odgovor je: Popolnoma nič.
Ali je dovoljena vzvratna vožnja v predoru?
Ne, v nobenem primeru.
Da, a le do prve odstavne niše.
Pravilen odgovor je: Ne, v nobenem primeru.
Kje, od navedenega, velja prepoved ustavitve in parkiranja?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Na pešpoti.
Na križišču.
Na kolesarski poti.
Na označenem parkirišču.
Pravilen odgovor je: Na križišču., Na pešpoti., Na kolesarski poti.
Zakaj je snop osvetljevanja vozišča zasenčenih žarometov asimetričen, kot je prikazano na sliki?
Ker so žarometi umazani in se snop svetlobe napačno razprši.
Ker z osvetlitvijo desnega roba voznik ponoči prej opazi oviro na vozišču, obenem pa zaradi tega ne slepi nasproti vozečih voznikov.
Ker se tako ne slepi voznika, ki vozi spredaj.
Pravilen odgovor je: Ker z osvetlitvijo desnega roba voznik ponoči prej opazi oviro na vozišču, obenem pa zaradi tega ne slepi nasproti vozečih voznikov.
Na armaturni plošči sveti prikazana kontrolna svetilka. Kaj to pomeni?
Prižgani so dolgi žarometi.
Prižgane so le pozicijske svetilke.
Prižgane so zadnje meglenke.
Prižgane so meglenke.
Pravilen odgovor je: Prižgane so le pozicijske svetilke.
V katerem primeru mora voznik osebnega avtomobila ugasniti motor?
Kadar ustavi za več kot 3 minute ali vozilo parkira.
Kadar ustavi pred prometnim znakom Ustavi!.
Vselej, kadar ustavi pred semaforjem.
Pravilen odgovor je: Kadar ustavi za več kot 3 minute ali vozilo parkira.
Ali lahko imate dve ali več veljavnih vozniških dovoljenj?
Da, če imam vozniško dovoljenje za več kategorij motornih vozil.
Da, če sem lastnik dveh ali več motornih vozil.
Da, če imam poleg slovenskega tudi vozniško dovoljenje, izdano v tujini.
Ne, imam lahko le eno veljavno vozniško dovoljenje.
Pravilen odgovor je: Ne, imam lahko le eno veljavno vozniško dovoljenje.
Kako ravnate v prikazani situaciji?
Zavijem in pri tem nisem posebej pozoren na kolesarja, saj imam kot voznik motornega vozila prednost pred njim.
Na kolesarja nisem posebej pozoren, saj veljajo za vse udeležence cestnega prometa enaka pravila.
Ravnam tako, da lahko kolesar pravočasno ugotovi, da sem ga opazil in da bom upošteval njegovo prednost.
Pravilen odgovor je: Ravnam tako, da lahko kolesar pravočasno ugotovi, da sem ga opazil in da bom upošteval njegovo prednost.
Kaj napoveduje ta prometni znak?
Stezo za pešce.
Območje za pešce.
Območje umirjenega prometa, kjer imajo pešci prednost pred vozili.
Prehod za pešce.
Pravilen odgovor je: Prehod za pešce.
Kaj označuje poševna črta na sliki?
Zaporo ceste.
Konec pospeševalnega pasu.
Konec zaviralnega pasu.
Delovišče na cesti.
Pravilen odgovor je: Konec pospeševalnega pasu.
Polzapornice na prehodu ceste čez železniško progo so se začele spuščati. Kako ravnate v tem primeru?
Ustavim pred svetlobnim znakom.
Previdno nadaljujem vožnjo.
Povečam hitrost vožnje, da še pravočasno prevozim prehod.
Pravilen odgovor je: Ustavim pred svetlobnim znakom.
V prikazani situaciji na sliki želite zapeljati na levi prometni pas in na križišču zaviti na levo. Ali smete to storiti?
Da, če s tem ne bom oviral ali ogrožal drugih udeležencev cestnega prometa.
Da, vendar moram na levi prometni pas zapeljati hitro in odločno.
Ne, saj bi s tem prevozil neprekinjeno ločilno črto.
Da, saj na drugih prometnih pasovih ni vozil.
Pravilen odgovor je: Ne, saj bi s tem prevozil neprekinjeno ločilno črto.
Ali imata kolesarja prednost pred voznikom osebnega avtomobila?
Ne, ker mu s svojo vožnjo sekata pot.
Da, ker vozita naravnost.
Ne, ker na semaforju za kolesarje gori rdeča luč.
Pravilen odgovor je: Ne, ker na semaforju za kolesarje gori rdeča luč.
Na kaj od naštetega boste še posebej pozorni pri prehitevanju, če vlečete priklopno vozilo?
Da je pot prehitevanja občutno daljša, kot sicer.
Da pred prehitevanjem prestavim v višjo prestavo.
Da ne peljem bistveno hitreje od vozila, ki ga prehitevam.
Pravilen odgovor je: Da je pot prehitevanja občutno daljša, kot sicer.
Skupna dolžina osebnega avtomobila in priklopnega vozila na sliki je 16,5 m, največja dovoljena masa pa je 3.400 kg. Ali smete voziti to skupino vozil z vozniškim dovoljenjem kategorije B?
Ne, saj največja dovoljena masa skupine vozil presega predpisano.
Ne, saj skupna dolžina skupine vozil presega predpisano.
Da, saj skupna dolžina in največja dovoljena masa skupine vozil ne presegata predpisanih vrednosti.
Pravilen odgovor je: Da, saj skupna dolžina in največja dovoljena masa skupine vozil ne presegata predpisanih vrednosti.
Označite pravilne trditve za vožnjo s snežnimi verigami.
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Snežne verige namestim na pogonska kolesa.
S snežnimi verigami smem voziti le med 15. novembrom in 15. marcem naslednjega leta.
S snežnimi verigami lahko vozim največ 50 km/h.
S snežnimi verigami smem voziti le tam, kjer je to določeno s prometnim znakom.
Pravilen odgovor je: S snežnimi verigami lahko vozim največ 50 km/h., Snežne verige namestim na pogonska kolesa.
Zakaj je parkiranje rumenega osebnega avtomobila, prikazano na sliki, prepovedano in nevarno?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ker drugi vozniki vključevanja v promet tako parkiranega vozila ne pričakujejo.
Ker je težje oceniti razdaljo do robnika.
Ker voznik pri zapuščanju parkirnega mesta nima zadostnega pregleda nad dogajanjem na vozišču.
Pravilen odgovor je: Ker voznik pri zapuščanju parkirnega mesta nima zadostnega pregleda nad dogajanjem na vozišču., Ker drugi vozniki vključevanja v promet tako parkiranega vozila ne pričakujejo.
Slika prikazuje nevarnost, zaradi katere moramo biti še posebej pozorni na:
Mrtvi kot, zaradi stebrička A, na desni strani osebnega avtomobila.
Nastavitev notranjega vzvratnega ogledala.
Pravilen odgovor je: Mrtvi kot, zaradi stebrička A, na desni strani osebnega avtomobila.
Zakaj je treba preverjati globino žlebov v dezenu pnevmatike?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ker je od zadostne globine odvisna udobnost vožnje.
Ker zadostna globina zagotavlja odvod morebitne vode med pnevmatiko in voziščem.
Ker zadostna globina bistveno vpliva na zmanjšanje hrupa, ki bi ga pnevmatika povzročala med vožnjo.
Ker zadostna globina vpliva na dober oprijem pnevmatik.
Pravilen odgovor je: Ker zadostna globina vpliva na dober oprijem pnevmatik., Ker zadostna globina zagotavlja odvod morebitne vode med pnevmatiko in voziščem.
Kako ravna policist, če kaže voznik znake motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v prometu, preizkus pa kaže na prisotnost alkohola v dovoljenih mejah?
Policist odredi zaseg motornega vozila.
Policist odredi strokovni pregled.
Policist odredi začasni odvzem prostosti.
Pravilen odgovor je: Policist odredi strokovni pregled.
Kako vpliva alkohol na ravnanje voznika? Označite pravilne trditve!
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Poveča se samozavest.
Izboljša se sluh.
Podaljša se reakcijski čas.
Zmanjša se pozornost.
Pravilen odgovor je: Zmanjša se pozornost., Podaljša se reakcijski čas., Poveča se samozavest.
Na kaj vas opozarja ta prometni znak z dopolnilno tablo?
Na kolesnice na vozišču.
Na grbine na vozišču.
Na več zaporednih vzponov.
Na fizične ovire za umirjanje prometa.
Pravilen odgovor je: Na kolesnice na vozišču.
Kakšne nevarnosti pri vožnji predstavljajo neravnine in pogreznjeno vozišče?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Stabilnost vozila se lahko poslabša.
Zaradi močnih nagibov se lahko poškodujejo sedeži v vozilu.
Ob dežju se na takšnem vozišču zadržuje voda.
Pravilen odgovor je: Ob dežju se na takšnem vozišču zadržuje voda., Stabilnost vozila se lahko poslabša.
Pešec želi prečkati vozišče. Iz nasprotne smeri se z nezmanjšano hitrostjo približuje motorno kolo. Kako boste v prikazanem primeru ravnali?
Previdno nadaljujem vožnjo.
Vožnjo nadaljujem z nezmanjšano hitrostjo.
Ustavim in spodbudim pešca k prečkanju vozišča.
Pravilen odgovor je: Previdno nadaljujem vožnjo.
Zakaj mora voznik modrega osebnega avtomobila, ki zavija na levo, zapeljati do sredine križišča in tam počakati na nasprotni vozeča vozila?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Zato, da mu ni treba upoštevati desnega pravila.
Zato, da lahko za njim zapelje na križišče čim več vozil.
Zato, da mu ni treba upoštevati pravila srečanja.
Zato, da lahko kar najhitreje zapusti križišče.
Pravilen odgovor je: Zato, da lahko za njim zapelje na križišče čim več vozil., Zato, da lahko kar najhitreje zapusti križišče.
Katero vozilo bo pri takem položaju policista prvo in katero drugo prevozilo križišče?  
Prvo motorno kolo, drugi osebni avtomobil.
Prvi osebni avtomobil, drugi jaz.
Prvi osebni avtomobil, drugo motorno kolo.
Prva istočasno jaz in motorno kolo, nato osebni avtomobil.
Pravilen odgovor je: Prvi osebni avtomobil, drugo motorno kolo.
Katere od navedenih oseb ne smejo imeti alkohola v organizmu?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Spremljevalec, ki spremlja kandidata za voznika.
Voznik, ki prevaža skupino otrok.
Voznik, ki v osebnem avtomobilu prevaža starejše osebe.
Pravilen odgovor je: Voznik, ki prevaža skupino otrok., Spremljevalec, ki spremlja kandidata za voznika.
Osebni avtomobil ni označen z ustrezno parkirno karto. Ali je voznik pravilno parkiral?
Da, saj je prostih več parkirnih mest, rezerviranih za invalide.
Ne, saj je prostor rezerviran samo za invalide.
Pravilen odgovor je: Ne, saj je prostor rezerviran samo za invalide.
Označite, kaj, od navedenega, lahko pričakujete v ali za ovinkom v primeru, ki je prikazan na sliki.
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ustavljeno tovorno vozilo s priklopnim vozilom.
Ustavljeni osebni avtomobil s strešnim prtljažnikom, na katerem so kolesa.
Ustavljeno kolono vozil.
Ustavljeno motorno kolo.
Pravilen odgovor je: Ustavljeno tovorno vozilo s priklopnim vozilom., Ustavljeno kolono vozil.
Katera slika prikazuje pravilno oddaljenost voznika od volana?  
Slika A.
Slika B.
Slika C.
Pravilen odgovor je: Slika A.
Označite pomen prikazane opozorilne svetilke:
Majhna količina goriva.
Aktivirana pomožna (ročna) zavora ali napaka na zavornem sistemu.
Prenizek nivo motornega olja.
Motnje v zavornem sistemu, ki preprečuje blokiranje koles.
Pravilen odgovor je: Motnje v zavornem sistemu, ki preprečuje blokiranje koles.
V katerih primerih lahko pooblaščena uradna oseba odredi odstranitev oz. odvoz nepravilno parkiranega vozila?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Če je vozilo parkirno na označenem parkirnem mestu za invalide in ni označeno z veljavno parkirno karto.
Če je vozilo parkirno na označeni poti, namenjeni intervencijskim vozilom.
Če se v območju kratkotrajnega parkiranja prekorači čas parkiranja.
Če vozilo ni parkirano na desni strani vozišča v smeri vožnje.
Pravilen odgovor je: Če je vozilo parkirno na označenem parkirnem mestu za invalide in ni označeno z veljavno parkirno karto., Če je vozilo parkirno na označeni poti, namenjeni intervencijskim vozilom.
Približujete se kolesarju, ki se je razvrstil za zavijanje na levo. Kako boste ravnali?
Če je le mogoče, ga bom opozoril na napačno razvrščanje.
Ostal bom za njim.
Obvozil ga bom.
Pravilen odgovor je: Ostal bom za njim.
Pri katerem prometnem znaku na sliki morate zaviti na desno?
Pri prometnem znaku A.
Pri prometnem znaku B.
Pri prometnem znaku C.
Pri prometnem znaku D.
Pravilen odgovor je: Pri prometnem znaku A.
Prometni znak za omejitev hitrosti preneha veljati:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Za prometnim znakom prenehanje vseh prepovedi in omejitev.
Na razdalji 150-250 m od prometnega znaka v smeri vožnje.
Za prvim križiščem, če za njim prometni znak ni ponovljen.
Za prometnim znakom prenehanje omejitve hitrosti.
Pravilen odgovor je: Za prvim križiščem, če za njim prometni znak ni ponovljen., Za prometnim znakom prenehanje omejitve hitrosti., Za prometnim znakom prenehanje vseh prepovedi in omejitev.
Označite pravilne trditve. Prehitevanje je prepovedano:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Po desni strani na avtocesti.
Po odstavnem pasu na avtocesti.
Pred ovinkom.
V enocevnem predoru z dvosmernim prometom.
Pravilen odgovor je: V enocevnem predoru z dvosmernim prometom., Pred ovinkom., Po desni strani na avtocesti., Po odstavnem pasu na avtocesti.
Približujete se križišču, kjer ste želeli zaviti na levo. Kako ravnate v tej situaciji?
Na levi prometni pas se razvrstim tako, da so mi drugi vozniki prisiljeni odstopiti prednost.
Ker se mi ni uspelo pravočasno razvrstiti, peljem naravnost.
Ustavim in čakam, da mi kdo na levem prometnem pasu odstopi prednost.
Pravilen odgovor je: Ker se mi ni uspelo pravočasno razvrstiti, peljem naravnost.
Kdo prvi in kdo zadnji prevozi križišče?
Prvi voznik motornega kolesa, zadnji voznik rdečega osebnega avtomobila.
Prvi voznik motornega kolesa, zadnji jaz.
Prvi voznik rdečega osebnega avtomobila, zadnji jaz.
Prvi jaz, zadnji voznik motornega kolesa.
Pravilen odgovor je: Prvi voznik motornega kolesa, zadnji voznik rdečega osebnega avtomobila.
Največja dovoljena masa skupine vozil na sliki je 3.900 kg, priklopno vozilo pa ni lahki priklopnik. Ali smete voziti to skupino vozil z vozniškim dovoljenjem kategorije B?
Da, saj takšna skupina vozil spada v kategorijo B.
Da, če skupna masa skupine vozil ne presega 3.500 kg.
Da, če na priklopnem vozilu ni tovora.
Ne, saj največja dovoljena masa skupine vozil presega 3.500 kg.
Pravilen odgovor je: Ne, saj največja dovoljena masa skupine vozil presega 3.500 kg.
Kje od navedenega je vzvratna vožnja prepovedana?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Na prehodu ceste čez železniško progo.
Na zoženem delu ceste.
Na manj prometni cesti v naselju.
Na nepreglednem delu ceste.
Pravilen odgovor je: Na nepreglednem delu ceste., Na zoženem delu ceste., Na prehodu ceste čez železniško progo.
Voznik je parkiral osebni avtomobil v naselju na smernem vozišču z dvema prometnima pasovoma. Ali je to prepovedano?
Ne.
Da.
Pravilen odgovor je: Da.
Lažji predmeti, ki jih je dovoljeno prevažati na zunanjem prtljažniku, smejo segati preko sprednjega dela osebnega avtomobila največ:
0,2 metra.
0,5 metra.
1,0 meter.
1,5 metra.
Pravilen odgovor je: 1,0 meter.
Katera svetlobna oprema osvetljuje vozišče pred vozilom, kot je prikazano na sliki?
Dolgi žarometi.
Meglenke.
Pozicijske svetilke.
Zasenčeni žarometi.
Pravilen odgovor je: Zasenčeni žarometi.
Motorno vozilo je opremljeno s sistemom ABS. Kaj to pomeni?
Motor ima vgrajen ABS polnilnik goriva.
Vozilo ima v izpušnem sistemu vgrajen katalizator.
Vozilo je izdelano iz kakovostne ABS umetne mase.
Zavorna naprava vozila ima vgrajene elemente, ki med zaviranjem preprečujejo blokiranje koles.
Pravilen odgovor je: Zavorna naprava vozila ima vgrajene elemente, ki med zaviranjem preprečujejo blokiranje koles.
V katerih primerih mora lastnik vozila zamenjati registrske tablice za nove?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ob podaljšanju registracije.
Kadar je katera od registrskih tablic pogrešana ali uničena.
Kadar zaradi obrabljenosti niso več vidne oznake na registrski tablici.
Pravilen odgovor je: Kadar je katera od registrskih tablic pogrešana ali uničena., Kadar zaradi obrabljenosti niso več vidne oznake na registrski tablici.
Kako ravnate, ko zapeljete mimo tega prometnega znaka?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Še posebej sem pozoren na morebitne otroke ob vozišču.
Vozim s povečano previdnostjo.
Vklopim varnostne utripalke.
Vozim s hitrostjo hoje pešcev.
Pravilen odgovor je: Vozim s povečano previdnostjo., Še posebej sem pozoren na morebitne otroke ob vozišču.
Kako ravnate, ko ponoči nasproti vozeči voznik ne zasenči žarometov in vas močno slepi?
Pogled usmerim k robu vozišča in s tem zmanjšam učinek zaslepitve.
Tudi sam vklopim dolge žaromete.
Pogled usmerim v njegove žaromete.
Pravilen odgovor je: Pogled usmerim k robu vozišča in s tem zmanjšam učinek zaslepitve.
Označite pravilne trditve. Prehitevanje je prepovedano:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Pod vrhom vzpona.
Na avtocesti in na hitri cesti.
Pred ovinkom.
V enocevnem predoru z dvosmernim prometom.
Pravilen odgovor je: V enocevnem predoru z dvosmernim prometom., Pred ovinkom., Pod vrhom vzpona.
Voznik modrega osebnega avtomobila bo zavil na levo, kot je prikazano na sliki. Ali je ustavil pravilno?
Da, saj je, med drugim, s tem omogočil vozilom za seboj nadaljevanje vožnje.
Ne, saj bi moral ustaviti pred križiščem.
Pravilen odgovor je: Da, saj je, med drugim, s tem omogočil vozilom za seboj nadaljevanje vožnje.
Katero pravilo velja med vami in voznikom rdečega osebnega avtomobila?
Pravilo srečanja.
Desno pravilo.
Upoštevanje prednostne ceste.
Pravilen odgovor je: Pravilo srečanja.
Z osebnim avtomobilom vlečete priklopno vozilo. Smete nadaljevati vožnjo mimo tega prometnega znaka?
Da, saj ta prometni znak velja samo za tovorna vozila.
Ne, razen če vlečem lahki ali bivalni priklopnik.
Ne, ker prometni znak prepoveduje nadaljnjo vožnjo vsem motornim vozilom, ki vlečejo priklopno vozilo.
Da, vendar priklopno vozilo ne sme biti širše od 1,8 m.
Pravilen odgovor je: Ne, ker prometni znak prepoveduje nadaljnjo vožnjo vsem motornim vozilom, ki vlečejo priklopno vozilo.
Smete na sedežu ob vozniku voziti osebo, ki je očitno pod vplivom alkohola?
Da, če je oseba pravilno pripeta z varnostnim pasom.
Ne, na sedežu ob vozniku take osebe ne smem voziti.
Da, vendar le osebo, ki ima veljavno vozniško dovoljenje.
Pravilen odgovor je: Ne, na sedežu ob vozniku take osebe ne smem voziti.
Želite obrniti vozilo. Na kaj morate biti pozorni?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Da nikogar ne ogrožam.
Da po obračanju nadaljujem vožnjo v isto smer, kot sem vozil pred tem.
Da pravočasno vklopim ustrezne utripalke.
Pravilen odgovor je: Da nikogar ne ogrožam., Da pravočasno vklopim ustrezne utripalke.
Pravkar ste parkirali osebni avtomobil. Kako ravnate pri izstopanju?
Preden odprem vrata, se temeljito prepričam, da s tem nikogar ne oviram ali ogrožam.
Povsem odprem vrata in nato pogledam, če koga oviram ali ogrožam
Čim prej odločno odprem vrata in ga takoj zapustim.
Pravilen odgovor je: Preden odprem vrata, se temeljito prepričam, da s tem nikogar ne oviram ali ogrožam.
Ali lahko tovor, ki ga prevažate na zunanjem prtljažniku na osebnem avtomobilu, sega nižje od nivoja strehe vozila?
Da, največ 0,5 metra.
Ne, v nobenem primeru.
Da, največ 0,2 metra.
Pravilen odgovor je: Ne, v nobenem primeru.
Na vozilu pred vami sta se prižgala dva žarometa bele barve, kot je prikazano na sliki. Kaj to pomeni?
Voznik želi zapeljati vzvratno, saj sta se prižgala dva žarometa za vzvratno vožnjo.
Voznik je parkiral vozilo.
Voznik močno zavira.
Okvaro na vozilu, saj je lahko na zadnji strani vozila svetlobna oprema le rdeče ali rumene barve.
Pravilen odgovor je: Voznik želi zapeljati vzvratno, saj sta se prižgala dva žarometa za vzvratno vožnjo.
Kaj je naloga sklopke v motornem vozilu?
Zagon motorja.
Pomoč pri zaviranju vozila pri vožnji po spustu.
Vklapljanje in izklapljanje povezave med motorjem in menjalnikom.
Pravilen odgovor je: Vklapljanje in izklapljanje povezave med motorjem in menjalnikom.
Kaj je cestni turistični vlak?
Je vlečno vozilo, ki vleče največ tri priklopna vozila za prevoz oseb v okviru turistične ponudbe.
Je muzejski vlak, ki vozi v turistične namene.
Je posebni vlak Slovenskih železnic, ki vozi le v turistični sezoni.
Pravilen odgovor je: Je vlečno vozilo, ki vleče največ tri priklopna vozila za prevoz oseb v okviru turistične ponudbe.
Zakaj boste v cestnem prometu posebej pozorni do lahkih štirikolesnikov?
Ker takšna vozila niso namenjena vožnji po javnih cestah.
Ker lahko z njimi upravljajo zelo mladi vozniki.
Ker takšna vozila zakrivajo pogled na druge udeležence cestnega prometa.
Pravilen odgovor je: Ker lahko z njimi upravljajo zelo mladi vozniki.
Kaj pomeni utripajoča modra opozorilna svetilka na vozilu s prednostjo?
Vozniki morajo v vsakem primeru ustaviti vozilo ob robu oz. izven vozišča.
Vozniki se morajo z vozili umakniti k robu vozišča in če je treba, ustaviti ob robu ali zunaj vozišča.
Vozniki morajo povečati hitrost in s tem omogočiti neovirano vožnjo vozil s prednostjo.
Pravilen odgovor je: Vozniki se morajo z vozili umakniti k robu vozišča in če je treba, ustaviti ob robu ali zunaj vozišča.
Zapeljati želite na levi prometni pas. Ali vam prikazane označbe na vozišču avtoceste to dovoljujejo?
Da, saj je z moje strani ločilna črta prekinjena.
Ne, saj neprekinjene ločilne črte ne smem prevoziti.
Pravilen odgovor je: Da, saj je z moje strani ločilna črta prekinjena.
Prepoved prehitevanje velja, če:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Bi pri tem z vozilom zapeljali preko neprekinjene ločilne črte.
Voznik zunaj naselja vozi pred nami in vleče pokvarjeno motorno vozilo.
Je voznik, ki vozi pred nami, že dal znak, da bo prehitel vozilo pred seboj.
Je voznik, ki vozi pred nami, že dal znak, da bo zavil na levo.
Pravilen odgovor je: Je voznik, ki vozi pred nami, že dal znak, da bo zavil na levo., Bi pri tem z vozilom zapeljali preko neprekinjene ločilne črte., Je voznik, ki vozi pred nami, že dal znak, da bo prehitel vozilo pred seboj.
Po katerem vrstnem redu bodo vozila prevozila križišče?
Rdeči osebni avtomobil, motorno kolo, beli osebni avtomobil.
Beli osebni avtomobil, rdeči osebni avtomobil, motorno kolo.
Motorno kolo, rdeči osebni avtomobil, beli osebni avtomobil.
Rdeči osebni avtomobil, beli osebni avtomobil, motorno kolo.
Pravilen odgovor je: Rdeči osebni avtomobil, motorno kolo, beli osebni avtomobil.
Kolikšna je največja dovoljena dolžina priklopnega vozila, ki ga je dovoljeno vleči z osebnim avtomobilom?
8 m.
12 m.
10 m.
6 m
Pravilen odgovor je: 12 m.
Kaj od navedenega velja za kajenje med vožnjo?
Kajenje ni priporočljivo, saj med drugim odvrača voznikovo pozornost od dogajanja v prometu.
Kajenje je priporočljivo, saj pomirja voznika.
Kajenje je strogo prepovedano in kaznivo.
Pravilen odgovor je: Kajenje ni priporočljivo, saj med drugim odvrača voznikovo pozornost od dogajanja v prometu.
Kako bomo zaradi oteženega srečanja ravnali v prikazani situaciji?
Z vozilom bomo v celoti zapeljali z vozišča.
Z manevriranjem bomo obrnili vozilo.
Zmanjšali bomo hitrost, se umaknili na desno stran vozišča in po potrebi ustavili.
Pravilen odgovor je: Zmanjšali bomo hitrost, se umaknili na desno stran vozišča in po potrebi ustavili.
Ali je osebni avtomobil na sliki parkiran pravilno?
Ne, saj na cesti, kjer smerni vozišči ločuje prekinjena ločilna črta, parkiranje ni dovoljeno.
Ne, ker je parkiral preblizu prehoda za pešce.
Da, saj ni parkiran na prehodu za pešce.
Da, saj je vozišče široko in pregledno.
Pravilen odgovor je: Ne, ker je parkiral preblizu prehoda za pešce.
Na kakšne načine je v naselju dovoljeno vleči pokvarjen osebni avtomobil?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Z verigo.
Z drogom.
Oprt na vlečno vozilo.
Z vrvjo.
Pravilen odgovor je: Z vrvjo., Oprt na vlečno vozilo., Z drogom.
Ali je tak način prevoza psa v potniški kabini pravilen?
Da, saj majhni psi lahko prosto sedijo kjer koli v avtomobilu.
Ne, pes bi moral biti ustrezno zavarovan, to pomeni pripet s posebnim varnostnim pasom oz. nameščen v potovalni kletki.
Da, vendar bi moral voznik bočno šipo na vratih zapreti.
Ne, živali je prepovedano voziti v potniški kabini.
Pravilen odgovor je: Ne, pes bi moral biti ustrezno zavarovan, to pomeni pripet s posebnim varnostnim pasom oz. nameščen v potovalni kletki.
Označite pomen prikazane opozorilne svetilke:
Voznik ali potnik ni pripet z varnostnim pasom.
Zategovalnik varnostnega pasu ne deluje ali ne deluje pravilno.
Okvara navijalnika varnostnega pasu.
Robovi varnostnega pasu so poškodovani.
Pravilen odgovor je: Voznik ali potnik ni pripet z varnostnim pasom.
Označite pravilne trditve, ki pripomorejo k varčevanju z gorivom?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Redno kontroliram polnilni tlak v pnevmatikah.
Čim več pospešujem in vozim s polnim plinom.
Redno vzdržujem vozilo po navodilih proizvajalca.
Motorja ne ogrevam na mestu.
Pravilen odgovor je: Redno kontroliram polnilni tlak v pnevmatikah., Redno vzdržujem vozilo po navodilih proizvajalca., Motorja ne ogrevam na mestu.
Kateri dokument se ob izdaji vozniškega dovoljenja izda osebi, ki bo voznik začetnik?
Potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu.
Karton voznika začetnika.
Pisni napotek za ravnanje v prometu v času, ko bo voznik začetnik.
Pravilen odgovor je: Karton voznika začetnika.
Kdo mora poskrbeti, da pešci ne bodo poškropljeni?
Pešci, ki se morajo umakniti in zaščititi z dežnikom.
Vozniki, ki morajo prilagoditi hitrost vožnje, da ne poškropijo pešcev.
Pravilen odgovor je: Vozniki, ki morajo prilagoditi hitrost vožnje, da ne poškropijo pešcev.
Ali sme voznik mopeda nadaljevati vožnjo mimo tega prometnega znaka?
Ne, ker znak prepoveduje vožnjo tudi enoslednim vozilom.
Ne, ker znak prepoveduje vožnjo vsem motornim vozilom.
Da.
Pravilen odgovor je: Da.
Zaradi vožnje skozi ovinek ste zmanjšali hitrost. Kdaj boste začeli pospeševati?
Vsaj 50 m zatem, ko bom ovinek prevozil v celoti.
Na začetku ovinka.
V izteku ovinka.
Pravilen odgovor je: V izteku ovinka.
Kako ravna voznik traktorja pri vožnji čez križišče?
Križišče prevozi zadnji.
Križišče prevozi drugi, saj z desne vozi moped, ki ima prednost.
Križišče prevozi za menoj.
Križišče prevozi prvi, saj vozi po prednostni cesti.
Pravilen odgovor je: Križišče prevozi drugi, saj z desne vozi moped, ki ima prednost.
Vozite na spustu. Kako vpliva na pot ustavljanja vleka lahkega priklopnika?
Pot ustavljanja se podaljša.
Pot ustavljanja se skrajša.
Vleka lahkega priklopnika ne vpliva na dolžino poti ustavljanja.
Pravilen odgovor je: Pot ustavljanja se podaljša.
Kako pravilno ravnate pri zapuščanju parkiranega osebnega avtomobila?
Preden izstopim, se temeljito prepričam, da z odpiranjem vrat ne oviram drugih.
Vklopim varnostne utripalke in odločno odprem vrata.
Pravilen odgovor je: Preden izstopim, se temeljito prepričam, da z odpiranjem vrat ne oviram drugih.
Vozniku se je pokvaril osebni avtomobil na nepreglednem delu ceste. Katero napako je storil iz vidika varnosti ?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ni vklopil varnostnih utripalk.
Oblekel je odsevni telovnik.
Varnostni trikotnik je postavil preblizu vozilu.
Pravilen odgovor je: Varnostni trikotnik je postavil preblizu vozilu., Ni vklopil varnostnih utripalk.
Zakaj zasenčeni žarometi osvetljujejo več desnega roba vozišča, kot je prikazano na sliki?
Da lahko prej opazimo morebitno neosvetljeno oviro na oz. ob vozišču.
Da nas vozniki za nami prej opazijo.
Da lahko hitreje vozimo po avtocestah.
Pravilen odgovor je: Da lahko prej opazimo morebitno neosvetljeno oviro na oz. ob vozišču.
Katera izmed prikazanih kontrolnih svetilk na armaturni plošči vas obvešča, da so prižgani dolgi žarometi?
Kontrolna svetilka A.
Kontrolna svetilka B.
Kontrolna svetilka C.
Kontrolna svetilka D.
Pravilen odgovor je: Kontrolna svetilka A.
Kateri od naštetih organov podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja?
Ministrstvo za notranje zadeve.
Pristojna krajevna oz. četrtna skupnost.
Upravna enota.
Policija.
Pravilen odgovor je: Upravna enota.
Na kaj boste še posebej pozorni pri vožnji po ulici, prikazani na sliki?
Na morebitno vključevanje v promet katerega od parkiranih vozil.
Na morebitnega otroka, ki bi lahko izza parkiranih avtomobilov stopil na cesto.
Na morebitno odpiranje vrat katerega od parkiranih avtomobilov.
Pravilen odgovor je: Na morebitnega otroka, ki bi lahko izza parkiranih avtomobilov stopil na cesto.
Na kakšni razdalji pred omejitvijo hitrosti, ki jo določa, je postavljen ta prometni znak?
0 m.
5 (3-10) m.
150-250 m.
350 m.
Pravilen odgovor je: 0 m.
Kako daleč je v prikazani situaciji dovoljeno voziti s hitrostjo največ 60 km/h?
Do naslednjega naselja.
Do prometnega znaka konec naselja.
Do prvega križišča.
Pravilen odgovor je: Do prvega križišča.
Nameravate peljati mimo ustavljenega vozila v situaciji, ki jo vidite na sliki. Na kaj boste pozorni?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Na osebe, ki nalagajo oz. razlagajo tovor.
Na nasprotni promet.
Na zadostno bočno razdaljo.
Pravilen odgovor je: Na osebe, ki nalagajo oz. razlagajo tovor., Na zadostno bočno razdaljo., Na nasprotni promet.
Po katerem vrstnem redu boste udeleženci cestnega prometa prevozili križišče?
Jaz, voznik traktorja, voznik avtobusa, voznik osebnega avtomobila.
Voznik traktorja, voznik avtobusa, jaz, voznik osebnega avtomobila.
Voznik osebnega avtomobila, jaz, voznik traktorja, voznik avtobusa.
Voznik traktorja, voznik avtobusa, voznik osebnega avtomobila, jaz.
Pravilen odgovor je: Jaz, voznik traktorja, voznik avtobusa, voznik osebnega avtomobila.
V katerih navedenih primerih ne smemo vleči pokvarjenega osebnega avtomobila z vrvjo?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Če je ta avtomobil neregistriran.
Če temu avtomobilu ne deluje naprava za upravljanje (krmilni mehanizem).
Če je ta avtomobil starejši od 10 let.
Če temu avtomobilu ne deluje delovna zavora.
Pravilen odgovor je: Če temu avtomobilu ne deluje delovna zavora., Če temu avtomobilu ne deluje naprava za upravljanje (krmilni mehanizem)., Če je ta avtomobil neregistriran.
Kje lahko ponoči vozimo samo s prižganimi pozicijskimi svetilkami?
V območju umirjenega prometa.
Nikjer.
V razsvetljenem predoru.
V naselju z zadostno cestno razsvetljavo.
Pravilen odgovor je: Nikjer.
Na armaturni plošči sveti prikazana kontrolna svetilka. Kaj to pomeni?
Prižgani so dolgi žarometi.
Prižgani so zasenčeni žarometi.
Prižgane so le pozicijske svetilke.
Prižgane so meglenke.
Pravilen odgovor je: Prižgani so zasenčeni žarometi.
Kaj je registracija motornega vozila?
Je preverjanje podatkov o motorju in barvi vozila.
Je ugotavljanje tehnične brezhibnosti vozila.
Je vpis podatkov o registrski oznaki ter posameznih podatkov o vozilu in lastniku vozila v evidenco.
Pravilen odgovor je: Je vpis podatkov o registrski oznaki ter posameznih podatkov o vozilu in lastniku vozila v evidenco.
Ali lahko otroke, ki so zatopljeni v igro, opozorite z zvočnim opozorilnim znakom?
Da, kadar koli, naj se malo ustrašijo, da bodo naslednjič bolj pazljivi.
Da, vendar pravočasno, da se ne ustrašijo.
Ne, nikakor, ker bi se lahko ustrašili.
Pravilen odgovor je: Da, vendar pravočasno, da se ne ustrašijo.
Na avtocesti prehitevate, kot je prikazano na sliki. Osebni avtomobil na desnem prometnem pasu dohiteva tovorno vozilo. Kaj lahko pričakujete?
Da bo voznik osebnega avtomobila zapustil avtocesto.
Da bo voznik osebnega avtomobila vklopil varnostne utripalke.
Da bo voznik osebnega avtomobila začel s prehitevanjem tovornega vozila.
Pravilen odgovor je: Da bo voznik osebnega avtomobila začel s prehitevanjem tovornega vozila.
Voznik osebnega avtomobila na sliki se z dvorišča vključuje v promet na desno. Zakaj mora preveriti tudi desno stran ceste?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Lahko se zgodi, da kolesar pelje po kolesarski stezi v napačni smeri.
Da preveri, ali z desne prihaja kakšen znanec.
Vozilo, ki prihaja z desne, lahko prehiteva.
Pravilen odgovor je: Lahko se zgodi, da kolesar pelje po kolesarski stezi v napačni smeri., Vozilo, ki prihaja z desne, lahko prehiteva.
Voznik modrega osebnega avtomobila bo zavil na levo, kot je prikazano na sliki. Ali je ustavil pravilno?
Ne, saj bi moral ustaviti pred prehodom za pešce.
Da, saj s tem ne ovira pešcev in drugih udeležencev cestnega prometa.
Ne, saj bi moral zapeljati do sredine križišča.
Pravilen odgovor je: Ne, saj bi moral zapeljati do sredine križišča.
Kateri udeleženci cestnega prometa na sliki imajo prednost pred voznikom rdečega osebnega avtomobila?
Nobeden, ker na semaforju pred njim gori zelena luč.
Samo tisti, ki pripeljejo z bočne prednostne ceste.
Voznik modrega osebnega avtomobila, pešci in kolesar.
Samo pešci in kolesar, ki jim seka pot.
Pravilen odgovor je: Samo pešci in kolesar, ki jim seka pot.
Vozite po ravnem. Kako vpliva na pot ustavljanja vleka lahkega priklopnika?
Zaradi daljše zavorne poti se podaljša.
Zaradi mase priklopnega vozila, ki zavira gibanje naprej, se skrajša.
Zaradi daljšega reakcijskega časa se podaljša.
Pravilen odgovor je: Zaradi daljše zavorne poti se podaljša.
Na kaj moramo biti pozorni pred uvozom v garažno hišo?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Da ugasnemo zasenčene žaromete in vozimo le s pozicijskimi svetilkami.
Na višino našega vozila in morebitnega tovora na strešnem prtljažniku.
Na drugačno svetlobo in na prometno signalizacijo v garažni hiši.
Pravilen odgovor je: Na višino našega vozila in morebitnega tovora na strešnem prtljažniku., Na drugačno svetlobo in na prometno signalizacijo v garažni hiši.
Označite pomen prikazane opozorilne svetilke:
Aktivirana pomožna (ročna) zavora ali napaka na zavorni napravi.
Majhna količina goriva.
Prenizek nivo motornega olja.
Motnje v sistemu ABS.
Pravilen odgovor je: Aktivirana pomožna (ročna) zavora ali napaka na zavorni napravi.
Ali je dovoljeno odvreči kakršne koli predmete iz avtomobila?
Da, vendar le takšne, ki ne ogrožajo prometne varnosti.
Ne, razen cigaretnih ogorkov.
Da, vendar le manjše.
Ne, nobenih.
Pravilen odgovor je: Ne, nobenih.
Kaj pomeni izraz srečanje?
Kratek razgovor z drugim udeležencem cestnega prometa.
Vožnja mimo drugega udeleženca cestnega prometa, ki prihaja iz nasprotne smeri.
Vožnja mimo počasnejšega vozila na desni strani vozišča.
Pravilen odgovor je: Vožnja mimo drugega udeleženca cestnega prometa, ki prihaja iz nasprotne smeri.
Kolona se ustavlja. Na kakšni razdalji za tovornim vozilom boste ustavili?
Na manjši razdalji, kot če bi ustavil za osebnim avtomobilom.
Na enaki razdalji, kot če bi ustavil za osebnim avtomobilom.
Na večji razdalji, kot če bi ustavil za osebnim avtomobilom.
Pravilen odgovor je: Na večji razdalji, kot če bi ustavil za osebnim avtomobilom.
Kaj določa vsebina, vpisana na tem prometnem znaku?
Vožnjo po cesti lahko nadaljujejo samo vozila, ki presegajo višino 2,2 metra.
Prepoved vožnje vozil, pri katerih skupna višina presega višino 2,2 metra.
Najvišjo višinsko točko pritrditve registrske tablice.
Najmanjšo dovoljeno varnostno razdaljo med vozili.
Pravilen odgovor je: Prepoved vožnje vozil, pri katerih skupna višina presega višino 2,2 metra.
V katerih od naštetih primerov pride v poštev vožnja v pripravljenosti na zaviranje?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Pri vožnji mimo avtobusa, ustavljenega na postajališču na našem smernem vozišču.
Pri vključevanju na avtocesto ali hitro cesto.
Pri vožnji mimo skupine otrok ob robu vozišča.
Pred prehodom za pešce ob katerem so pešci.
Pravilen odgovor je: Pri vožnji mimo skupine otrok ob robu vozišča., Pred prehodom za pešce ob katerem so pešci., Pri vožnji mimo avtobusa, ustavljenega na postajališču na našem smernem vozišču.
Približujemo se prehodu ceste čez železniško progo. Vlak je odpeljal. Kako ravnamo v tem primeru?
Nadaljujemo vožnjo, saj so zapornice že dvignjene.
Ustavimo in počakamo, da rdeče luči ugasnejo.
Previdno prevozimo prehod. Verjetno je prišlo do napake, saj rdeče luči utripajo kljub temu, da so zapornice že dvignjene.
Pravilen odgovor je: Ustavimo in počakamo, da rdeče luči ugasnejo.
Ali smete v prikazani situaciji menjati prometni pas?
Da.
Ne.
Pravilen odgovor je: Ne.
Ali med katerimi vozili velja desno pravilo?
Da. Med rumenim in modrim osebnim avtomobilom.
Ne. Na tem križišču desno pravilo ne velja.
Da. Med menoj in rumenim osebnim avtomobilom.
Da. Med menoj in modrim osebnim avtomobilom.
Pravilen odgovor je: Da. Med menoj in rumenim osebnim avtomobilom.
Potnik med vožnjo načne čustveno obarvan pogovor. Kako ravnamo?
Nadaljujemo pogovor, a zamenjamo vlogi – naj vozi on.
Prekinemo pogovor ali ustavimo vozilo.
Povemo mu svoje mnenje in ga pri tem, kot veleva bonton, gledamo v oči.
Pravilen odgovor je: Prekinemo pogovor ali ustavimo vozilo.
Izberite najvišjo dovoljeno hitrost (v km/h) za osebni avtomobil, ki vleče pokvarjeno vozilo:
Na hitri cesti:
Na avtocesti:
Zunaj naselja:
V naselju
Pravilen odgovor je: Na hitri cesti: – 60, Na avtocesti: – 60, Zunaj naselja: – 50, V naselju – 50
Voznik je parkiral osebni avtomobil na širokem vozišču ceste zunaj naselja. Ali je ravnal pravilno?
Da.
Ne.
Pravilen odgovor je: Ne.
Kaj storimo v prikazanem primeru?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Vožnjo nadaljujemo previdno in v pripravljenosti na ustavitev, saj lahko v ovinku pričakujemo večjo oviro.
Previdno ustavimo in odstranimo oba varnostna trikotnika.
Vozimo z zmanjšano hitrostjo.
Pravilen odgovor je: Vozimo z zmanjšano hitrostjo., Vožnjo nadaljujemo previdno in v pripravljenosti na ustavitev, saj lahko v ovinku pričakujemo večjo oviro.
Notranje vzvratno ogledalo pravilno nastavimo tako:
Da v njem vidimo potnike v vozilu.
Da v njem vidimo zadnje steklo in levo stransko steklo.
Da v njem vidimo čim večji del zadnjega stekla.
Da v njem vidimo zadnje steklo in desno stransko steklo.
Pravilen odgovor je: Da v njem vidimo čim večji del zadnjega stekla.
Med vožnjo se je na armaturni plošči prižgala prikazana opozorilna svetilka. Kako bomo ravnali?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Čim prej ustavimo na varnem mestu.
Preverimo nivo zavorne tekočine.
Če ne uspemo odpraviti napake, vožnje ne nadaljujemo in poiščemo pomoč strokovnjaka.
Vožnjo nadaljujemo do najbližje servisne delavnice.
Pravilen odgovor je: Čim prej ustavimo na varnem mestu., Preverimo nivo zavorne tekočine., Če ne uspemo odpraviti napake, vožnje ne nadaljujemo in poiščemo pomoč strokovnjaka.
Kateri vozniki še posebej nerealno ocenjujejo svoje zmožnosti in tveganja v prometu?
Mladi.
Ženske.
Starejši.
Poklicni.
Pravilen odgovor je: Mladi.
Na prvem križišču želite zaviti na desno. Kako boste v tem primeru ravnali?
Do križišča nadaljujem po prometnem pasu, po katerem vozim, nato zavijem čez prometni pas, rezerviran za vozila javnega prevoza potnikov.
Preko dvojne ločilne črte se pravočasno razvrstim na prometni pas, rezerviran za vozila javnega prevoza potnikov in nato zavijem.
Pravilen odgovor je: Do križišča nadaljujem po prometnem pasu, po katerem vozim, nato zavijem čez prometni pas, rezerviran za vozila javnega prevoza potnikov.
Kako bomo, zaradi večje varnosti, ravnali v primeru tako onesnaženega vozišča?
Vozili s hitrostjo hoje pešcev, da ne umažemo vozila.
Zmanjšali hitrost, da preprečimo zanašanje vozila.
Pospešili, da čim prej prevozimo onesnaženi del vozišča.
Pravilen odgovor je: Zmanjšali hitrost, da preprečimo zanašanje vozila.
Približujemo se nepreglednemu prehodu za pešce, kot je prikazano na sliki. Kako pravilno ravnamo?
Približujemo se mu pozorno in z zmanjšano hitrostjo, saj lahko z nepreglednega dela prehoda pričakujemo pešca.
Približujemo se mu z nezmanjšano hitrostjo, saj je za nepreglednost kriv voznik osebnega avtomobila, ki je parkiral preblizu prehoda za pešce.
Pravilen odgovor je: Približujemo se mu pozorno in z zmanjšano hitrostjo, saj lahko z nepreglednega dela prehoda pričakujemo pešca.
Voznik rdečega osebnega avtomobila zavija na levo na dvopasovno enosmerno cesto, kot je prikazano na sliki. Ali zavija pravilno?
Ne, saj bi moral zaviti na desni prometni pas.
Da, saj istočasno zavija tudi vozilo iz nasprotne smeri.
Pravilen odgovor je: Da, saj istočasno zavija tudi vozilo iz nasprotne smeri.
Voznik osebnega avtomobila zavija na desno. Ali mora počakati pešca na prehodu?
Da, saj ima tudi pešec na semaforju za pešce zeleno luč.
Ne, ker zavija na desno.
Ne, ker imajo motorna vozila prednost pred pešci.
Pravilen odgovor je: Da, saj ima tudi pešec na semaforju za pešce zeleno luč.
Ali morajo biti za udeležbo v cestnem prometu lahki priklopniki registrirani?
Ne, označeni morajo biti s ponovljeno registrsko tablico vlečnega vozila.
Da, za udeležbo v cestnem prometu morajo biti registrirani.
Ne, imeti morajo le brezhibne predpisane naprave in opremo.
Pravilen odgovor je: Ne, označeni morajo biti s ponovljeno registrsko tablico vlečnega vozila.
Kje od naštetega je vzvratna vožnja prepovedana?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Na avtocesti.
Na delu ceste, kjer je prepovedana ustavitev.
V predoru.
Na hitri cesti.
Pravilen odgovor je: Na hitri cesti., Na avtocesti., Na delu ceste, kjer je prepovedana ustavitev., V predoru.
Kadar v naselju vlečete pokvarjeno vozilo z drogom, je lahko najvišja hitrost:
25 km/h.
30 km/h.
50 km/h.
60 km/h.
Pravilen odgovor je: 50 km/h.
Za pravilno namestitev varnostnega pasu je pomembno:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Da varnostni pas ni zavit.
Da varnostni pas poteka zelo ohlapno ob telesu.
Da varnostni pas poteka tesno ob telesu.
Pravilen odgovor je: Da varnostni pas ni zavit., Da varnostni pas poteka tesno ob telesu.
Motor zaženemo, a prikazana opozorilna svetilka ne ugasne. Kaj to pomeni?
Težjo napako na mazalnem sistemu motorja.
Težjo napako na izpušnem sistemu.
Težjo napako na hladilnem sistemu motorja.
Motor je prehladen.
Pravilen odgovor je: Težjo napako na mazalnem sistemu motorja.
V katerem od navedenih primerov vam lahko policist zaseže motorno vozilo?
Če pri sebi nimam prometnega dovoljenja.
Če na avtocesti prekoračim največjo dovoljeno hitrost za več kot 30 km/h.
Če kljub prepovedi nadaljujem vožnjo.
Če pri sebi nimam vozniškega dovoljenja.
Pravilen odgovor je: Če kljub prepovedi nadaljujem vožnjo.
Skupina kolesarjev-otrok prečka križišče. Kako boste ravnali?
Vožnjo prilagodim možnosti, da morda tudi zadnji kolesar zaradi strahu, da bi izgubil stik s skupino, prevozil križišče.
Ustavim pred križiščem, saj vozim po neprednostni cesti.
Zmanjšam hitrost in z gibom roke spodbudim kolesarja na moji desni, naj prevozi križišče.
Pravilen odgovor je: Vožnjo prilagodim možnosti, da morda tudi zadnji kolesar zaradi strahu, da bi izgubil stik s skupino, prevozil križišče.
Katerim od naštetih vozil je prepovedano nadaljevati vožnjo za tem prometnim znakom?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Motornim kolesom.
Osebnim avtomobilom.
Tovornim vozilom, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg.
Mopedom.
Pravilen odgovor je: Osebnim avtomobilom., Tovornim vozilom, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg., Motornim kolesom., Mopedom.
Kje vozimo, če na dvosmernem vozišču ni ločilnih črt?
Po sredini vozišča.
Ob desni strani vozišča.
Ob levi strani vozišča.
Pravilen odgovor je: Ob desni strani vozišča.
Označite pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da med dvema voziloma velja pravilo srečanja.
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Poti vozil se morata križati.
Vozili si morata na križišče pripeljati bočno.
Vozili si morata na križišče pripeljati iz nasprotnih smeri.
Vozili morata biti na istem prednostnem nivoju.
Pravilen odgovor je: Poti vozil se morata križati., Vozili morata biti na istem prednostnem nivoju., Vozili si morata na križišče pripeljati iz nasprotnih smeri.
Na križišču želite zaviti na levo. Kako boste ravnali?
Kot prvi prevozim križišče, zaradi desnega pravila.
Kot prvi prevozim križišče, zaradi pravila srečanja.
Kot drugi prevozim križišče, zaradi pravila srečanja.
Pravilen odgovor je: Kot drugi prevozim križišče, zaradi pravila srečanja.
Kako ravnate, če vlečete priklopno vozilo, ki vam onemogoča normalno opazovanje prometa za seboj v vzvratnih ogledalih?
Na vlečno vozilo namestim dodatni zunanji vzvratni ogledali, ki omogočata normalno vidno polje.
Vozim počasi in še posebej previdno.
Pred spremembo smeri se nagnem skozi okno in preverim dogajanje za seboj.
Pravilen odgovor je: Na vlečno vozilo namestim dodatni zunanji vzvratni ogledali, ki omogočata normalno vidno polje.
Največja dovoljena masa skupine vozil na sliki  je 3.900 kg, priklopno vozilo pa ni lahki priklopnik. Ali smete voziti to skupino vozil z vozniškim dovoljenjem kategorije B?
Ne, saj največja dovoljena masa skupine vozil presega 3.500 kg.
Da, saj takšna skupina vozil spada v kategorijo B.
Da, vendar mora biti priklopno vozilo brez tovora.
Da, vendar samo v naselju.
Pravilen odgovor je: Ne, saj največja dovoljena masa skupine vozil presega 3.500 kg.
Na kaj morate biti pozorni, ko vozite vzvratno?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Da snamem vsa naslonjala za glavo, saj mi zastirajo pogled nazaj.
Da ustavim, če pripelje za mano po istem smernem vozišču drugo vozilo.
Da vklopim varnostne utripalke.
Da sem pozoren na promet okrog sebe, še posebej na dogajanje za vozilom.
Pravilen odgovor je: Da vklopim varnostne utripalke., Da sem pozoren na promet okrog sebe, še posebej na dogajanje za vozilom., Da ustavim, če pripelje za mano po istem smernem vozišču drugo vozilo.
Kateri potniki v osebnem avtomobilu morajo biti pripeti z varnostnim pasom?
Samo potniki, ki imajo na sedežih ustrezno naslonjalo za glavo.
Samo potniki na sprednjih sedežih.
Potniki na vseh sedežih, če so varnostni pasovi vgrajeni.
Samo otroci do desetega leta starosti.
Pravilen odgovor je: Potniki na vseh sedežih, če so varnostni pasovi vgrajeni.
Pnevmatike na vseh štirih kolesih osebnega avtomobila morajo biti:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Enake glede na vrsto (poletne, zimske, terenske).
Enake glede na zgradbo (diagonalne, radialne).
Kupljene pri istem trgovcu.
Enake glede na barvno usklajenost s platišči.
Pravilen odgovor je: Enake glede na zgradbo (diagonalne, radialne)., Enake glede na vrsto (poletne, zimske, terenske).
Zakaj ugasnemo motor, kadar zaradi prometnih okoliščin prekinemo vožnjo za daljši čas?
Zaradi manjše intenzivnosti hlajenja motorja, kar lahko povzroči njegovo okvaro.
Zaradi izpušnih plinov, ki onesnažujejo okolje.
Zato, da se akumulatorska baterija ne izprazni.
Pravilen odgovor je: Zaradi izpušnih plinov, ki onesnažujejo okolje.
Katere od navedenih kazni se izrekajo za storjene prekrške udeležencem cestnega prometa?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ukrep prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljena.
Kazenske točke.
Zaseg nepremičnine.
Globe.
Pravilen odgovor je: Globe., Kazenske točke., Ukrep prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljena.
Zakaj se nekateri vozniki odločijo za prehitro vožnjo?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ker so v časovni stiski.
Ker se želijo postavljati pred drugimi.
Ker so prepričani, da se jim ne more zgoditi prometna nesreča.
Pravilen odgovor je: Ker so v časovni stiski., Ker se želijo postavljati pred drugimi., Ker so prepričani, da se jim ne more zgoditi prometna nesreča.
Ali je treba povečati pozornost in po potrebi zmanjšati hitrost za tem prometnim znakom?
Ni treba, saj sem na prednostni cesti.
Da, saj se bližam križišču z neprednostno cesto.
Pravilen odgovor je: Da, saj se bližam križišču z neprednostno cesto.
Na kaj bomo še posebej pozorni, ko se približujemo predoru?
Na prometno signalizacijo.
Na dogajanje za našim vozilom.
Na obliko vhoda oz. na vhodni portal.
Pravilen odgovor je: Na prometno signalizacijo.
Za zavijanje na desno se razvrstite:
Na levo stran smernega vozišča.
Na desno stran smernega vozišča.
Na sredino smernega vozišča.
Pravilen odgovor je: Na desno stran smernega vozišča.
Katero pravilo velja med vami in voznikom osebnega avtomobila?
Pravilo prednostne in neprednostne ceste.
Desno pravilo.
Pravilo srečanja.
Pravilo dogovora med vozniki.
Pravilen odgovor je: Desno pravilo.
Kako pravilno ravnate na smernem vozišču z označenimi prometnimi pasovi v naselju, kadar poteka promet v strnjeni koloni?
Prometnega pasu ne menjam, razen zaradi razvrščanja za vožnjo v želeno smer.
Glede na hitrost premikanja posamezne kolone, lahko poljubno menjam prometni pas.
Pravilen odgovor je: Prometnega pasu ne menjam, razen zaradi razvrščanja za vožnjo v želeno smer.
Kolikšna mora biti razdalja, prikazana s puščico na sliki, da je vozilo pravilno parkirano?
Najmanj 1 m.
Najmanj 2 m.
Najmanj 3 m.
Najmanj 4 m.
Pravilen odgovor je: Najmanj 3 m.
Kako morajo biti ponoči označeni lažji predmeti, ki jih je dovoljeno prevažati na zunanjem prtljažniku na osebnem avtomobilu in segajo več kot 1 m preko zadnjega dela vozila?
Z rumeno utripajočo opozorilno svetilko.
Z rdečo tkanino, velikosti najmanj 50 x 50 cm, ali s tablo velikosti 15 x 15 cm.
S posebno tablo velikosti najmanj 25 x 25 cm.
Pravilen odgovor je: S posebno tablo velikosti najmanj 25 x 25 cm.
Psa v osebnem avtomobilu prevažamo:
Na sedežu za voznikom, da lahko prosto opazuje okolico.
V potovalni kletki ali pripetega s posebnim varnostnim pasom.
V prtljažnem prostoru, da ima dovolj prostora za gibanje.
Pravilen odgovor je: V potovalni kletki ali pripetega s posebnim varnostnim pasom.
Previsok tlak v pnevmatikah vpliva med vožnjo na :
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Nepravilno obrabo pnevmatik.
Stabilnost vozila.
Možnost poškodb podvozja zaradi močnejših tresljajev in udarcev.
Pravilen odgovor je: Nepravilno obrabo pnevmatik., Stabilnost vozila., Možnost poškodb podvozja zaradi močnejših tresljajev in udarcev.
Kako med vožnjo varčujete z gorivom in varujete okolje?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Izogibam se nepotrebnim spremembam hitrosti vožnje.
Izogibam se sunkovitim pospeševanjem.
Vozim s čim višjimi vrtljaji motorja.
Na ravnih delih cest pritisnem plin do konca.
Pravilen odgovor je: Izogibam se nepotrebnim spremembam hitrosti vožnje., Izogibam se sunkovitim pospeševanjem.
Tovorno vozilo je:
Vozilo, namenjeno prevozu blaga.
Vozilo, namenjeno prevozu oseb in blaga.
Vozilo, namenjeno vleki priklopnih vozil.
Pravilen odgovor je: Vozilo, namenjeno prevozu blaga.
Na avtocesti je nastal zastoj zaradi prometne nesreče. Ali so vozniki na sliki pravilno ustavili svoja vozila?
Ne, saj bi morali vsi ustaviti na levem prometnem pasu.
Da, saj se je treba ob zastoju ustaviti na sredini prometnega pasu.
Ne, saj bi morali med kolonama ustavljenih vozil pustiti dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil.
Pravilen odgovor je: Ne, saj bi morali med kolonama ustavljenih vozil pustiti dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil.
Pripeljali ste do počasnega vozila za čiščenje cest. Ali ga smete prehiteti v tej situaciji?
Ne, vozilo iz nasprotne smeri je preblizu.
Da, saj me mora vozilo iz nasprotne smeri počakati.
Pravilen odgovor je: Ne, vozilo iz nasprotne smeri je preblizu.
Na križišču boste peljali naravnost. Kako boste ravnali?    
Križišče prevozim kot prvi.
Križišče prevozim kot zadnji.
Križišče prevozim kot drugi.
Pravilen odgovor je: Križišče prevozim kot zadnji.
Ali smete v cestnem prometu z osebnim avtomobilom vleči neregistrirano priklopnio vozilo, katerega največja dovoljena masa presega 750 kg?
Smem, če ima brezhibne predpisane naprave in opremo.
Smem, če je označeno s ponovljeno registrsko tablico vlečnega vozila.
Ne smem.
Pravilen odgovor je: Ne smem.
Katera našteta motorna vozila spadajo v kategorijo B?
Traktorji in delovna vozila.
Motorna kolesa, pri katerih delovna prostornina motorja z notranjim izgorevanjem ne presega 125 ccm.
Motorna vozila, razen vozil kategorije A1, A2, A, F in G, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev.
Pravilen odgovor je: Motorna vozila, razen vozil kategorije A1, A2, A, F in G, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev.
Kako ravnate pri tem prometnem znaku, kadar je na vozišču sneg?
Vožnjo nadaljujem le, če imam na pogonskih kolesih snežne verige.
Vožnjo nadaljujem, če imam v priboru snežne verige, namestim pa jih le po potrebi.
Vožnjo nadaljujem, če imam na kolesih zimske pnevmatike (M+S).
Ustavim in snamem snežne verige.
Pravilen odgovor je: Vožnjo nadaljujem le, če imam na pogonskih kolesih snežne verige.
Na kolikšni razdalji do prehoda za pešce sta prepovedana ustavitev in parkiranje?
0 m.
Manj kot 5 m.
Manj kot 15 m.
Pravilen odgovor je: Manj kot 5 m.
Kako med vožnjo prepoznate aktiviranje sistema ABS?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Po blokiranih kolesih.
Po slišnih vibracijah v podvozju vozila.
Po nekontroliranem zanašanju vozila.
Po drgetanju zavorne stopalke.
Pravilen odgovor je: Po drgetanju zavorne stopalke., Po slišnih vibracijah v podvozju vozila.
Izraz mrtvi kot pomeni:
Slabo pregledno področje križišč.
Voznikovemu pogledu skrito področje okoli vozila, ki nastane zaradi konstrukcijskih lastnosti vozila ali drugih vzrokov.
Slabo pregledno področje v bližini nezavarovanih prehodov ceste čez železniško progo.
Nepregledni del krožnih križišč.
Pravilen odgovor je: Voznikovemu pogledu skrito področje okoli vozila, ki nastane zaradi konstrukcijskih lastnosti vozila ali drugih vzrokov.
Kdaj lahko nastopi utrujenost zaradi monotonije pri vožnji ?
Pri vožnji skozi mesto.
Pri vožnji po cesti, po kateri prvič vozimo.
Pri enolični vožnji v redkem prometu.
Pravilen odgovor je: Pri enolični vožnji v redkem prometu.
Katero mesto v naselju označuje ta prometni znak?
Mesto, kjer je konec območja omejene hitrosti.
Mesto, kjer prenehajo veljati vse prepovedi in omejitve.
Mesto, kjer je konec območja za pešce.
Mesto, kjer je konec območja, v katerem je parkiranje časovno omejeno.
Pravilen odgovor je: Mesto, kjer je konec območja omejene hitrosti.
Otrok je stekel na vozišče in morate zavirati. Katero pot na sliki označuje črka B?
Pot ustavljanja.
Reakcijsko pot.
Zavorno pot.
Pravilen odgovor je: Reakcijsko pot.
Vozilo na sliki se želi pred vami vključiti v promet. Kako ravnate?
Povečam hitrost in mu s tem onemogočim vključevanje, saj imam prednost.
Z zvočnim opozorilnim znakom ga opozorim na svojo prednost in z nezmanjšano hitrostjo nadaljujem vožnjo.
Zmanjšam hitrost in po potrebi ustavim ter mu tako omogočim varno vključevanje.
Pravilen odgovor je: Zmanjšam hitrost in po potrebi ustavim ter mu tako omogočim varno vključevanje.
Na prikazanem križišču nameravate zaviti na levo. Kako se boste z vozilom razvrstili?
Na desno stran smernega vozišča.
Na levo stran smernega vozišča, ob ločilno črto.
Na sredino smernega vozišča.
Pravilen odgovor je: Na levo stran smernega vozišča, ob ločilno črto.
Ali ima kolesar prednost pred osebnim avtomobilom?
Da.
Ne.
Pravilen odgovor je: Ne.
Največja dovoljena masa skupine vozil na sliki je 3.400 kg, dolžina priklopnega vozila pa 9 m. Ali smete voziti to skupino vozil z vozniškim dovoljenjem kategorije B?
Da, saj skupna dolžina in največja dovoljena masa skupine vozil ne presegata predpisanih vrednosti.
Ne, saj priklopnega vozila s takšno dolžino z osebnim avtomobilom ni dovoljeno vleči.
Da, ob upoštevanju predpisov, ki urejajo izredne prevoze.
Pravilen odgovor je: Da, saj skupna dolžina in največja dovoljena masa skupine vozil ne presegata predpisanih vrednosti.
Ali smete zapeljati vzvratno z neprednostne na prednostno cesto?
Ne, saj je to prepovedano.
Da, če mi pri tem kdo pomaga.
Da, če sem vklopil varnostne utripalke.
Da, če sem se prej prepričal, da je cesta prazna.
Pravilen odgovor je: Ne, saj je to prepovedano.
Kakšna sme biti razdalja med parkiranim vozilom in robom vozišča?
Največ 10 cm.
Največ 30 cm.
Največ 50 cm.
Največ 80 cm.
Pravilen odgovor je: Največ 30 cm.
Vozite v koloni v megli. Ali vklopite zadnjo meglenko?
Da, saj moram v megli vedno voziti z vklopljeno zadnjo meglenko.
Ne, saj bi zadnja meglenka slepila voznika, ki vozi za menoj.
Pravilen odgovor je: Ne, saj bi zadnja meglenka slepila voznika, ki vozi za menoj.
Na katere udeležence cestnega prometa moramo kot vozniki še posebej paziti?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Na starejše ljudi in invalide.
Na otroke.
Na pešce na pločniku.
Na voznike tovornih vozil in avtobusov.
Pravilen odgovor je: Na starejše ljudi in invalide., Na otroke.
Otrok je stekel za žogo. Kako ravnate?
Vožnjo nadaljujem s povečano hitrostjo.
Z zmanjšano hitrostjo zapeljem mimo žoge.
Ustavim.
Pravilen odgovor je: Ustavim.
Pred križiščem je postavljen ta prometni znak z dopolnilno tablo. Kaj sporoča?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Na tem križišču nimam prednosti.
Na tem križišču imam prednost pred vsemi udeleženci cestnega prometa.
Prednostna cesta ne poteka naravnost.
Vozilo moram obvezno ustaviti pred križiščem.
Pravilen odgovor je: Prednostna cesta ne poteka naravnost., Na tem križišču nimam prednosti.
Katere voznike boste spravili v nevarnost z nepotrebnim nenadnim zaviranjem?
Voznike vozil, ki vozijo pred nami.
Voznike vozil na nasprotnem smernem vozišču.
Voznike vozil, ki vozijo za nami.
Voznike vozil, ki nas prehitevajo.
Pravilen odgovor je: Voznike vozil, ki vozijo za nami.
Voznik osebnega avtomobila na sliki se z nekategorizirane ceste na desno vključuje v promet. Kako bo ravnal?
V situaciji, kot jo prikazuje slika, je prepovedano zaviti na desno.
Obvezno ustavi, kot zahteva prometni znak, potem pa previdno zavije.
Smer nakaže z desnimi utripalkami, prepriča se, da je cesta prosta in zavije.
Pravilen odgovor je: Smer nakaže z desnimi utripalkami, prepriča se, da je cesta prosta in zavije.
Ali ima voznik motornega kolesa prednost pred voznikom osebnega avtomobila?
Da, saj že vozi po krožnem križišču.
Ne, nima prednosti, ker mu je osebni avtomobil desni.
Ne, saj na krožnih križiščih enosledna vozila nimajo prednosti.
Pravilen odgovor je: Da, saj že vozi po krožnem križišču.
Ali morajo biti za udeležbo v cestnem prometu priklopna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg, registrirana?
Da, za udeležbo v cestnem prometu morajo biti registrirana.
Ne, imeti morajo le brezhibne predpisane naprave in opremo.
Ne, označena morajo biti s ponovljeno registrsko tablico vlečnega vozila.
Pravilen odgovor je: Da, za udeležbo v cestnem prometu morajo biti registrirana.
Na katerih od navedenih prometnih površinah je obračanje prepovedano?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Na pokritem parkirišču.
V predoru.
Na ozkih delih cest.
Na nepreglednih delih cest.
Pravilen odgovor je: Na ozkih delih cest., Na nepreglednih delih cest., V predoru.
Katera svetlobna oprema osvetljuje vozišče pred vozilom na način, prikazan na sliki?
Zasenčeni žarometi.
Pozicijske svetilke.
Dolgi žarometi.
Meglenke.
Pravilen odgovor je: Dolgi žarometi.
Med vožnjo se je na armaturni plošči prižgala prikazana opozorilna svetilka. Kaj boste storili?
Vozim nespremenjeno do prvega servisnega pregleda.
Poiščem najbližjo servisno delavnico.
Ustavim na prvi bencinski črpalki in natočim gorivo.
Takoj ustavim vozilo in pokličem pomoč strokovnjaka.
Pravilen odgovor je: Ustavim na prvi bencinski črpalki in natočim gorivo.
Kateri so nezaželeni učinki prometa?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Prometne nesreče.
Zastoji.
Izpušni plini.
Hrup.
Pravilen odgovor je: Izpušni plini., Hrup., Prometne nesreče., Zastoji.
Kaj pomeni izraz izhodiščni prometni pas?
Prometni pas, po katerem vozi voznik pred prehitevanjem.
Prometna površina ob vstopu na krožno križišče.
Prometni pas, s katerega zapeljemo s parkirišča na vozišče.
Površina na začetku pospeševalnega pasu na avtocesti.
Pravilen odgovor je: Prometni pas, po katerem vozi voznik pred prehitevanjem.
Na prehodu za pešce je starejša počasna peška. Kako ravnate?
Počakam pred prehodom.
Z zvočnim opozorilnim znakom jo opozorim, naj pospeši korak, saj imam prednost.
Peško obvozim.
Pravilen odgovor je: Počakam pred prehodom.
Za katerim prikazanim prometnim znakom v normalnih okoliščinah ni dovoljeno voziti s hitrostjo, manjšo od vpisane v prometnem znaku?
Za prometnim znakom A.
Za prometnim znakom B.
Za prometnim znakom C.
Za prometnim znakom D.
Pravilen odgovor je: Za prometnim znakom A.
Pred predorom gorijo rdeče luči, kot je prikazano na sliki. Kje boste ustavili vozilo?
Na sredi prometnega pasu po katerem vozim.
Na skrajni levi oziroma desni strani vozišča.
Na odstavnem pasu.
Pravilen odgovor je: Na skrajni levi oziroma desni strani vozišča.
Kako boste ravnali v situaciji, prikazani na sliki?
Brez odlašanja zapeljem mimo tovornega vozila.
Ustavim. Ko ne bo vozil iz nasprotne smeri, zapeljem mimo.
Pravilen odgovor je: Ustavim. Ko ne bo vozil iz nasprotne smeri, zapeljem mimo.
Izberite najvišjo dovoljeno hitrost (v km/h) za bivalno vozilo z največjo dovoljeno maso do vključno 3500 kg:
V naselju:
Zunaj naselja, kadar je vidljivost manjša od 50 m:
Na hitri cesti:
Na avtocesi:
Pravilen odgovor je: V naselju: – 50, Zunaj naselja, kadar je vidljivost manjša od 50 m: – 50, Na hitri cesti: – 110, Na avtocesi: – 130
Vozniku se je pokvaril osebni avtomobil. Ali je iz vidika varnosti ravnal pravilno?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Da, saj je vklopil varnostne utripalke.
Ne, varnostni trikotnik bi moral postaviti na sredino vozišča.
Da, saj je na primerni razdalji pravilno postavil varnostni trikotnik.
Ne, odsevni telovnik bi smel uporabljati le pri hoji na avtocesti.
Pravilen odgovor je: Da, saj je na primerni razdalji pravilno postavil varnostni trikotnik., Da, saj je vklopil varnostne utripalke.
Uporaba meglenk je dovoljena:
Samo podnevi, če dežuje.
Samo, kadar je vidljivost manjša od 50 m.
Samo v času med 15. novembrom in 15. marcem naslednjega leta.
Samo, kadar je vidljivost manj kot tri prekinjene črte med smernima voziščema ali prometnima pasovoma.
Pravilen odgovor je: Samo, kadar je vidljivost manjša od 50 m.
Voznik na sliki bo dotočil tekočino za pranje vetrobranskega stekla. Ali ravna pravilno?
Da, saj je od tega odvisno brezhibno delovanje naprave za pranje vetrobranskega stekla.
Da, vendar le, če so temperature okolja nizke.
Ne, saj je to delo, ki ga smejo opraviti le na pooblaščenem servisu.
Pravilen odgovor je: Da, saj je od tega odvisno brezhibno delovanje naprave za pranje vetrobranskega stekla.
Lastnik vozila je:
Oseba, ki trenutno vozi vozilo.
Oseba, ki je odgovorna za brezhibnost vozila.
Oseba, ki je kot taka vpisana v evidenci registriranih vozil.
Pravilen odgovor je: Oseba, ki je kot taka vpisana v evidenci registriranih vozil.
Mimo katerih prometnih znakov na sliki je prepovedan promet za vsa vozila?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Mimo prometnega znaka A.
Mimo prometnega znaka B.
Mimo prometnega znaka C.
Mimo prometnega znaka D.
Pravilen odgovor je: Mimo prometnega znaka C., Mimo prometnega znaka D.
Levi prometni pas avtoceste je zaprt. Kako boste ravnali v tem primeru?
Ravnam se po sistemu zadrge.
Vklopim desne utripalke in takoj zapeljem na desni prometni pas, saj me vozniki pri tem ne smejo ovirati.
Počakati moram tako dolgo, da ni več vozil na desnem prometnem pasu.
Pravilen odgovor je: Ravnam se po sistemu zadrge.
Desni prometni pas se konča. Po čem se ravnajo vozniki v tem primeru?
Po desnem pravilu.
Po pravilu srečanja.
Po dogovoru med vozniki.
Po sistemu zadrge.
Pravilen odgovor je: Po sistemu zadrge.
Ali ima voznik osebnega avtomobila prednost pred kolesarjem?
Da, saj mu dodatna zelena puščica na semaforju dovoljuje zavijanje na desno, kolesar pa ima na semaforju rdečo luč.
Ne, saj na semaforju gori rdeča luč.
Ne, saj bi z zavijanjem na desno sekal pot kolesarju.
Pravilen odgovor je: Da, saj mu dodatna zelena puščica na semaforju dovoljuje zavijanje na desno, kolesar pa ima na semaforju rdečo luč.
Vlečete priklopno vozilo. Kako boste zaradi zmanjšanega vidnega polja ravnali pri menjavi prometnega pasu?
Premik opravim čim hitreje.
Premik opravim brez uporabe utripalk, da ne zmedem drugih voznikov.
Promet za vozilom opazujem dlje časa, premik pa opravim v blagem loku.
Pravilen odgovor je: Promet za vozilom opazujem dlje časa, premik pa opravim v blagem loku.
Komu je namenjen levi prometni pas na smernem vozišču zunaj naselja, kot je prikazano na sliki?
Izključno vozilom na nujni vožnji.
Vozilom, ki prehitevajo.
Počasnejšim vozilom.
Pravilen odgovor je: Vozilom, ki prehitevajo.
Ali sta dovoljena ustavitev in parkiranje na delu vozišča za prometnim znakom, prikazanim na sliki?
Da, če vklopimo varnostne utripalke.
Ne, v nobenem primeru.
Ne, razen ob nedeljah in praznikih.
Da, saj je vozišče dovolj široko.
Pravilen odgovor je: Ne, v nobenem primeru.
Lažji predmeti, ki jih je dovoljeno prevažati na zunanjem prtljažniku, smejo segati preko zadnjega dela osebnega avtomobila največ:
0,2 metra.
0,5 metra.
1,0 meter.
1,5 metra.
Pravilen odgovor je: 1,5 metra.
Označite pravilne trditve glede uporabe varnostnih pasov:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Moramo jih uporabljati, ker nam lahko rešijo življenje in preprečijo hujše poškodbe.
Ni jih treba uporabljati le tistim, ki imajo zdravstveno spričevalo, katero jim omogoča vožnjo brez uporabe varnostnih pasov.
Ni jih treba uporabljati dobrim in varnim voznikom.
Ni jih treba uporabljati potnikom na zadnjih sedežih.
Pravilen odgovor je: Ni jih treba uporabljati le tistim, ki imajo zdravstveno spričevalo, katero jim omogoča vožnjo brez uporabe varnostnih pasov., Moramo jih uporabljati, ker nam lahko rešijo življenje in preprečijo hujše poškodbe.
Ali je dovoljeno popraviti pregorelo električno varovalko?  
Ne, zamenjati jo je treba z novo.
Da, če se to opravi strokovno.
Pravilen odgovor je: Ne, zamenjati jo je treba z novo.
Kateremu od naštetih pogojev mora zadoščati motorno vozilo za udeležbo v cestnem prometu?
Vozilo mora biti tehnično brezhibno.
Vozilo ne sme biti starejše od 18 let.
Vozilo mora biti opremljeno s sistemom nadzora stabilnosti.
Pravilen odgovor je: Vozilo mora biti tehnično brezhibno.
Kaj označuje ta prometni znak z dopolnilno tablo?
Razdaljo do mesta vstopa na križišče, ki je označeno s prometnim znakom Ustavi!.
Razdaljo do mesta vstopa na križišče, ki je označeno s prometnim znakom križišče s prednostno cesto.
Razdaljo do mesta vstopa na križišče, od koder ne bo možno nadaljevati vožnje in bo vozilo treba polkrožno obrniti.
Pravilen odgovor je: Razdaljo do mesta vstopa na križišče, ki je označeno s prometnim znakom Ustavi!.
Na avtocesti prehitevate tovorno vozilo, medtem pa za vami na zelo kratki razdalji vozi drug voznik in vas opozarja s svetlobnimi opozorilnimi znaki. Kako boste ravnali?
Vklopim varnostne utripalke in mu z roko skozi okno pokažem, da se naj umiri.
Ne oziram se na voznika za sabo in nadaljujem vožnjo po levem prometnem pasu tudi po prehitevanju.
Po prehitevanju se čim prej varno vrnem na desni (izhodiščni) prometni pas.
Močneje zavrem in s tem opozorim voznika, da vozi preblizu.
Pravilen odgovor je: Po prehitevanju se čim prej varno vrnem na desni (izhodiščni) prometni pas.
Osebni avtomobili na levem prometnem pasu enosmerne ceste so se ustavili pred prehodom za pešce. Kako boste v tem primeru ravnali?
Vklopim varnostne utripalke in počasi nadaljujem vožnjo.
Z zvočnim opozorilnim znakom opozorim pešce, ki so v bližini, da se mi umaknejo.
Ustavim in omogočim pešcem varen prehod.
Pravilen odgovor je: Ustavim in omogočim pešcem varen prehod.
Kdaj mora biti opravljen prvi tehnični pregled za osebni avtomobil?
Eno leto po prvi registraciji.
Dve leti po prvi registraciji.
Štiri leta po pri registraciji.
Pravilen odgovor je: Štiri leta po pri registraciji.
Na cesti, ki jo prikazuje slika, bo pri oteženem srečanju praviloma ustavil:
Voznik, ki vozi navzdol.
Voznik, ki vozi navzgor.
Glede tega ni nobenega pravila, to je izključno stvar medsebojnega dogovora voznikov.
Pravilen odgovor je: Voznik, ki vozi navzdol.
Označite, v katerih od navedenih primerov, je prepovedano uporabljati zadnje meglenke.
Pravilna sta dva odgovora ali več:
V močnem sneženju, kadar za nami ne vozi nobeno vozilo.
Kadar je vidljivost manjša od 50 m in za nami ne vozi nobeno vozilo.
Kadar je vidljivost manjša od 50 m in vozimo v koloni.
Čez dan, kadar sveti močno sonce.
Pravilen odgovor je: Kadar je vidljivost manjša od 50 m in vozimo v koloni., Čez dan, kadar sveti močno sonce.
Pripravljate se na potovanje. Kaj od navedenega boste upoštevali pri načrtovanju poti?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Predvidimo postanke za počitek.
Izberemo primeren čas, da se izognemo zastojem na cesti.
Pridobimo potrebne prometne informacije o stanju na cestah.
Poskrbimo, da ne bomo vozili v časovni stiski.
Pravilen odgovor je: Poskrbimo, da ne bomo vozili v časovni stiski., Predvidimo postanke za počitek., Pridobimo potrebne prometne informacije o stanju na cestah., Izberemo primeren čas, da se izognemo zastojem na cesti.
Kako boste ravnali v tej situaciji?
Pozoren bom na kolesarja, ki bosta morala nadaljevati vožnjo po vozišču.
Kolesarja bom z zvočnim opozorilnim znakom opozoril, da naj nadaljujeta vožnjo po pločniku.
Z vozilom bom zapeljal na smerno vozišče za nasprotni promet.
Pravilen odgovor je: Pozoren bom na kolesarja, ki bosta morala nadaljevati vožnjo po vozišču.
Kadar na avtocesti pred sabo opazim zastoj:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Takoj vklopim varnostne utripalke.
Čim dlje vozim z nespremenjeno hitrostjo in nato močno zaviram.
Čim prej ustavim na odstavnem pasu, izstopim ter skušam ugotoviti vzrok zastoja.
Čim prej začnem postopno zmanjševati hitrost.
Pravilen odgovor je: Takoj vklopim varnostne utripalke., Čim prej začnem postopno zmanjševati hitrost.
Približujemo se križišču. Kako bomo ravnali?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Na zadostni razdalji pred križiščem se razvrstimo.
Ocenimo hitrost in namere drugih udeležencev cestnega prometa, ki so v bližini križišča.
Ugotovimo, kakšno je to križišče z vidika prednostnih razmerij.
Pravočasno nakažemo morebitno spremembo smeri.
Pravilen odgovor je: Ugotovimo, kakšno je to križišče z vidika prednostnih razmerij., Na zadostni razdalji pred križiščem se razvrstimo., Ocenimo hitrost in namere drugih udeležencev cestnega prometa, ki so v bližini križišča., Pravočasno nakažemo morebitno spremembo smeri.
Ali lahko med vožnjo voznik prebira SMS-sporočila?
Da, a le na cestah, na katerih je hitrost omejena na največ 50 km/h.
Da, kadar gre za prometne informacije, ki jih Center za obveščanje voznikom posreduje v obliki SMS-sporočil.
Ne, v nobenem primeru.
Pravilen odgovor je: Ne, v nobenem primeru.
Izberite najvišjo dovoljeno hitrost (v km/h) za osebni avtomobil s snežnimi verigami na pogonskih kolesih:
Na avtocesti:
Na hitri cesti:
V naselju:
Zunaj naselja:
Pravilen odgovor je: Na avtocesti: – 50, Na hitri cesti: – 50, V naselju: – 50, Zunaj naselja: – 50
Kje smemo parkirati motorno vozilo na cesti z dvosmernim prometom?
Na levi in na desni strani v smeri vožnje.
Le na desni strani v smeri vožnje.
Na polju za usmerjanje prometa na sredini vozišča.
Le na levi strani v smeri vožnje.
Pravilen odgovor je: Le na desni strani v smeri vožnje.
Ali smete na avtocestah in hitrih cestah vleči pokvarjen osebni avtomobil z vrvjo?
Da, smemo, vendar le do doma.
Ne, saj ga lahko vlečemo le oprtega na vlečno vozilo.
Da, do najbližje servisne delavnice.
Da, vendar le do najbližjega izvoza, če se je vozilo pokvarilo na avtocesti.
Pravilen odgovor je: Ne, saj ga lahko vlečemo le oprtega na vlečno vozilo.
Kaj od naštetega povečuje porabo goriva pri vožnji?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Premalo napolnjene pnevmatike.
Prevoz tovora na zunanjem prtljažniku.
Vožnja z enakomerno hitrostjo.
Pogosto zaviranje in pospeševanje.
Pravilen odgovor je: Premalo napolnjene pnevmatike., Prevoz tovora na zunanjem prtljažniku., Pogosto zaviranje in pospeševanje.
Kako vpliva močan prehlad na sposobnosti za vožnjo?
Ima negativen vpliv, ker se slabše počutimo in se zmanjša zbranost pri vožnji.
Ima pozitiven vpliv, če jemljemo zdravila proti prehladu.
Nima vpliva.
Pravilen odgovor je: Ima negativen vpliv, ker se slabše počutimo in se zmanjša zbranost pri vožnji.
Kaj pomeni prikazana rdeče obarvana površina ob vozišču?
Pas za kratkotrajno parkiranje.
Prometni pas za počasna motorna vozila.
Pas za parkiranje motornih koles in mopedov.
Pas za kolesarje.
Pravilen odgovor je: Pas za kolesarje.
Kako ravnate na zaviralnem pasu avtoceste?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Z vklopljenimi utripalkami nadaljujem vožnjo do prvega križišča.
Ob koncu zaviralnega pasu izklopim desne utripalke.
Postopoma zmanjšujem hitrost.
Vozim z nezmanjšano hitrostjo.
Pravilen odgovor je: Postopoma zmanjšujem hitrost., Ob koncu zaviralnega pasu izklopim desne utripalke.
Ali mora v primeru, kot ga prikazuje slika, voznik rumenega osebnega avtomobila ustaviti pred prehodom za pešce?
Ne, saj so pešci šele na sredini vozišča.
Da, saj bi z nadaljevanjem vožnje oviral ali ogrožal pešce.
Pravilen odgovor je: Da, saj bi z nadaljevanjem vožnje oviral ali ogrožal pešce.
Pri srečanju na ozki cesti na spustu ali vzponu praviloma ustavi:
Zmeraj tisti voznik, ki vozi navkreber.
Tisti voznik, ki vozi navzdol oz. tisti voznik, ki to lažje stori.
Voznik vozila, ki je opremljeno s sistemom ABS.
Pravilen odgovor je: Tisti voznik, ki vozi navzdol oz. tisti voznik, ki to lažje stori.
Pri vožnji zunaj naselja je vozilo pred vami nenadoma vklopilo varnostne utripalke. Kako boste ravnali?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Vozilo nemudoma prehitim.
Tudi sam vklopim varnostne utripalke in pozorno opazujem dogajanje na in ob vozišču.
Zmanjšam hitrost in povečam varnostno razdaljo.
Pravilen odgovor je: Zmanjšam hitrost in povečam varnostno razdaljo., Tudi sam vklopim varnostne utripalke in pozorno opazujem dogajanje na in ob vozišču.
Katera izmed prikazanih opozorilnih svetilk na armaturni plošči vas opozarja na motnje v delovanju generatorja električnega toka?
Opozorilna svetilka A.
Opozorilna svetilka B.
Opozorilna svetilka C.
Opozorilna svetilka D.
Pravilen odgovor je: Opozorilna svetilka B.
V katerih naštetih primerih morate zamenjati vozniško dovoljenje?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ko dosežem starost 60 let.
Če zamenjam motorno vozilo.
Če spremenim naslov stalnega prebivališča.
Če spremenim osebno ime.
Pravilen odgovor je: Če spremenim osebno ime., Če spremenim naslov stalnega prebivališča.
Ali je z mavcem na roki primerno upravljati z vozilom?
Da, saj mavec še dodatno učvrsti roko in smo bolj močni.
Ne, saj smo z mavcem preveč okorni pri upravljanju vozila.
Pravilen odgovor je: Ne, saj smo z mavcem preveč okorni pri upravljanju vozila.
Ponoči želite prehiteti vozilo in imate vklopljene zasenčene žaromete. Kdaj lahko vklopite dolge žaromete?
Šele, ko se v vrnem na izhodiščni prometni pas.
Pred prehitevanjem, saj moram videti ali je možno prehitevati.
Ko sem vzporedno z vozilom, ki ga prehitevam.
Pravilen odgovor je: Ko sem vzporedno z vozilom, ki ga prehitevam.
Voznik rdečega osebnega avtomobila prehiteva. Kako ravna voznik modrega osebnega avtomobila, ki se približuje iz nasprotne smeri?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Zapelje z vozišča.
Umakne se skrajno desno.
Ustavi ob skrajnem robu vozišča.
Zmanjša hitrost.
Pravilen odgovor je: Umakne se skrajno desno., Zmanjša hitrost.
Približujete se križišču. Kako ravnate?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Pozoren sem na osebi ob prehodu za pešce.
Obvezno zavijem na desno.
Pozoren sem na vozila na prednostni cesti.
Pozoren sem na kolesarja, ki bo zavil na desno.
Pravilen odgovor je: Pozoren sem na vozila na prednostni cesti., Obvezno zavijem na desno., Pozoren sem na kolesarja, ki bo zavil na desno., Pozoren sem na osebi ob prehodu za pešce.
Skupna dolžina skupine vozil na sliki je 16 m. Ali smete voziti to skupino vozil z vozniškim dovoljenjem kategorije B?
Ne, saj skupna dolžina skupine vozil presega predpisano.
Da, če največja dovoljena masa skupine vozil ne presega 3.500 kg.
Da, vendar le v primeru, če ne vozim hitreje kot 50 km/h.
Da, saj z osebnim avtomobilom smem vleči kakršno koli priklopno vozilo, ne glede na dolžino in maso.
Pravilen odgovor je: Da, če največja dovoljena masa skupine vozil ne presega 3.500 kg.
Kako, zaradi varnosti, ravnate z manjšimi predmeti oz. kosi prtljage, ki jih prevažate z osebnim avtomobilom?
Odložim jih na polico za zadnjimi sedeži.
Odložim jih v predale za odlaganje ali prtljažni prostor.
Držim jih v naročju.
Odložim jih na sedež poleg sebe.
Pravilen odgovor je: Odložim jih v predale za odlaganje ali prtljažni prostor.
Kateri od prikazanih položajev rok na volanu je najvarnejši?
Položaj A.
Položaj B.
Položaj C.
Položaj D.
Pravilen odgovor je: Položaj A.
Kaj je skupina otrok, za prevoz katere morata voznik in vozilo izpolnjevati predpisane posebne pogoje?
Skupina najmanj petih mladoletnih oseb, ki predstavljajo večino potnikov v motornem vozilu in niso iz iste družine.
Skupina najmanj petih predšolskih otrok ali otrok, ki obiskujejo osnovno šolo, in ki predstavljajo večino potnikov v motornem vozilu ter niso iz iste družine.
Skupina najmanj petih predšolskih otrok, ki predstavljajo večino potnikov v motornem vozilu in niso iz iste družine.
Pravilen odgovor je: Skupina najmanj petih predšolskih otrok ali otrok, ki obiskujejo osnovno šolo, in ki predstavljajo večino potnikov v motornem vozilu ter niso iz iste družine.
Zakaj moramo biti pri vključevanju v promet na prednostno cesto še posebej pozorni na motorna kolesa?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ker jih zaradi mrtvih kotov lahko spregledamo.
Ker voznikom motornih koles ni treba voziti s prižganimi žarometi.
Ker je možno, da napačno ocenimo njihovo hitrost.
Pravilen odgovor je: Ker je možno, da napačno ocenimo njihovo hitrost., Ker jih zaradi mrtvih kotov lahko spregledamo.
Križišče je označeno s tem prometnim znakom in dopolnilno tablo. Kako boste ravnali?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ustavim in pri nadaljevanju vožnje ravnam tako, da ne oviram vozil, ki imajo prednost pred menoj.
Ustavim le, če pripelje kakšno vozilo po prednostni cesti.
S povečano previdnostjo in brez ustavitve zapeljem na križišče.
Povečam pozornost, ker se križišču približujem po neprednostni cesti.
Pravilen odgovor je: Povečam pozornost, ker se križišču približujem po neprednostni cesti., Ustavim in pri nadaljevanju vožnje ravnam tako, da ne oviram vozil, ki imajo prednost pred menoj.
Kaj označuje prikazana prometna signalizacija na avtocesti?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Desni prometni pas je zaprt le za tovorna vozila.
Na avtocesti je nevarna ovira.
Desni prometni pas je zaprt za ves promet.
Vožnja je dovoljena samo po levem prometnem pasu.
Pravilen odgovor je: Desni prometni pas je zaprt za ves promet., Na avtocesti je nevarna ovira., Vožnja je dovoljena samo po levem prometnem pasu.
Katero vozilo smete prehiteti po desni strani?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Vozilo, ki vozi po avtocesti.
Vozilo, ki vozi po ploščadi pred cestninsko postajo, na kateri je hitrost omejena na največ 60 km/h.
Vozilo, ki pred nami zavija na levo.
Vozilo, ki vozi po cesti v naselju, ki ima več prometnih pasov za vožnjo v isto smer.
Pravilen odgovor je: Vozilo, ki vozi po ploščadi pred cestninsko postajo, na kateri je hitrost omejena na največ 60 km/h., Vozilo, ki vozi po cesti v naselju, ki ima več prometnih pasov za vožnjo v isto smer., Vozilo, ki pred nami zavija na levo.
Ali smete v gosti megli voziti vzvratno?
Da, vendar moram ustaviti, če opazim vozilo za seboj.
Da, če sem vklopil zadnje meglenke.
Ne, v nobenem primeru.
Da, če sem vklopil varnostne utripalke.
Pravilen odgovor je: Ne, v nobenem primeru.
Ali je voznik modrega osebnega avtomobila na sliki pravilno parkiral?
Da, saj je s tem, ko je parkiral zelo blizu rdečega osebnega avtomobila, bolje izkoristil parkirišče.
Ne, saj je parkiral preblizu rdečega osebnega avtomobila.
Pravilen odgovor je: Ne, saj je parkiral preblizu rdečega osebnega avtomobila.
Kakšne velikosti mora biti tabla, pobarvana izmenično s poševnimi trakovi rdeče in bele barve, ki odseva svetlobo in označuje tovor na osebnem avtomobilu, ki sega več kot 1 meter preko zadnjega dela vozila?
Najmanj 10 X 10 cm.
Najmanj 25 X 25 cm.
Najmanj 40 X 40 cm.
Najmanj 50 X 50 cm.
Pravilen odgovor je: Najmanj 25 X 25 cm.
V osebnem avtomobilu imate vgrajene varnostne zračne blazine. Ali je pomembno, da ste pravilno pripeti z varnostnim pasom?
Ne.
Da.
Pravilen odgovor je: Da.
Kaj od naštetega je ustavitev?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Vsaka prekinitev vožnje za toliko časa, kot je potrebno, da se naloži oz. razloži tovor.
Vsaka prekinitev vožnje za toliko časa, kot je potrebno, da se voznik odpočije.
Vsaka prekinitev vožnje za toliko časa, kot je potrebno, da se odpravi okvara na vozilu.
Vsaka prekinitev vožnje za toliko časa, kot je potrebno, da vstopijo ali izstopijo potniki.
Pravilen odgovor je: Vsaka prekinitev vožnje za toliko časa, kot je potrebno, da se odpravi okvara na vozilu., Vsaka prekinitev vožnje za toliko časa, kot je potrebno, da se naloži oz. razloži tovor., Vsaka prekinitev vožnje za toliko časa, kot je potrebno, da vstopijo ali izstopijo potniki.
Kaj označuje ta prometni znak?
Mesto na cesti, kjer se je zgodila prometna nesreča.
Konec avtoceste oz. hitre ceste.
Mesto na cesti, kjer se prometna pasova, od katerih nobeden ni določen kot prednostni, združita v enega (sistem zadrge).
Mesto, kjer se začne označeno mesto za parkiranje.
Pravilen odgovor je: Mesto na cesti, kjer se prometna pasova, od katerih nobeden ni določen kot prednostni, združita v enega (sistem zadrge).
Voznik osebnega avtomobila se je razvrstil na prometni pas za zavijanje na levo. V katero smer lahko zavije?
V smer A.
V smer B.
V obe smeri.
Pravilen odgovor je: V smer B.
Potniki vas spodbujajo k prehitri vožnji. Kako boste ravnali?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ugodim jim in vozim hitreje.
Pojasnim jim, da je takšno početje izjemno nevarno za vse.
Ne upoštevam spodbud.
To je zame priložnost, da dokažem svoje vozniške sposobnosti.
Pravilen odgovor je: Pojasnim jim, da je takšno početje izjemno nevarno za vse., Ne upoštevam spodbud.
V katerem navedenem primeru je sedalo sedeža v ustrezni oddaljenosti od stopalk?
Kadar se kolena med vožnjo dotikajo armaturne plošče.
Kadar pritisnemo stopalko sklopke do konca in je noga še nekoliko pokrčena.
Kadar pritisnemo stopalko sklopke do konca in je noga popolnoma iztegnjena.
Pravilen odgovor je: Kadar pritisnemo stopalko sklopke do konca in je noga še nekoliko pokrčena.
Katera izmed prikazanih kontrolnih svetilk na armaturni plošči vas obvešča, da je vklopljeno električno gretje zadnjega stekla?
Kontrolna svetilka A.
Kontrolna svetilka B.
Kontrolna svetilka C.
Kontrolna svetilka D.
Pravilen odgovor je: Kontrolna svetilka D.
Zakaj je koristno načrtovati potovanje?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Da se lahko izognemo zastojem na cestah.
Da se lahko izognemo vožnji v neugodnih vremenskih razmerah, še posebej v zimskem času.
Da si lahko izberemo pot, ki nam najbolj ustreza.
Pravilen odgovor je: Da se lahko izognemo zastojem na cestah., Da se lahko izognemo vožnji v neugodnih vremenskih razmerah, še posebej v zimskem času., Da si lahko izberemo pot, ki nam najbolj ustreza.
Voznik mora imeti med vožnjo pri sebi naslednje veljavne dokumente:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Prometno dovoljenje.
Kartico obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Vozniško dovoljenje ustrezne kategorije.
Dokazilo o lastništvu vozila.
Pravilen odgovor je: Vozniško dovoljenje ustrezne kategorije., Prometno dovoljenje.
Voznik avtobusa se namerava vključiti v promet in je to jasno nakazal z utripalkami. Ali mu morate omogočiti vključitev?
Ne, vključitve mi ni treba omogočiti. To je stvar moje presoje in dobre volje.
Da, ker je postajališče v naselju.
Pravilen odgovor je: Da, ker je postajališče v naselju.
Kako boste ravnali za tem prometnim znakom?
Nekoliko zmanjšam hitrost, a s tem ne pretiravam, saj znajo dandanašnji otroci sami poskrbeti zase.
Vozim z nezmanjšano hitrostjo, saj za dogajanje ob cesti skrbi šola.
Zmanjšam hitrost in vozim posebej previdno, saj moram biti pozoren na otroke.
Pravilen odgovor je: Zmanjšam hitrost in vozim posebej previdno, saj moram biti pozoren na otroke.
Na kaj morate biti posebej pozorni v situaciji, prikazani sliki?
Na osebni avtomobil na levem prometnem pasu.
Na tovorno vozilo, ki bo kmalu zavilo s prometnega pasu za počasna vozila na prometni pas, po katerem vozimo.
Na prometni znak, ki me obvešča o začetku prometnega pasu za počasna vozila.
Pravilen odgovor je: Na tovorno vozilo, ki bo kmalu zavilo s prometnega pasu za počasna vozila na prometni pas, po katerem vozimo.
Zakaj mora voznik modrega osebnega avtomobila v situaciji, ki jo prikazuje slika, biti še posebej previden?
Ker se lahko tovorno vozilo, ki zavija na levo, nenadoma prevrne.
Ker mu tovorno vozilo zakriva pogled na prehod za pešce.
Pravilen odgovor je: Ker mu tovorno vozilo zakriva pogled na prehod za pešce.
Na križišču ureja promet policist. Kako bo ravnal voznik modrega osebnega avtomobila?
Ustavi, saj mu je policist s predročeno desno roko zaprl pot.
Nadaljuje vožnjo, a mora zaradi pravila srečanja pustiti mimo rdeči osebni avtomobil.
Vožnjo lahko nadaljuje le naravnost oz. na desno.
Pravilen odgovor je: Nadaljuje vožnjo, a mora zaradi pravila srečanja pustiti mimo rdeči osebni avtomobil.
Označite pravilne trditve za vzvratno vožnjo?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Voznik lahko vozi vzvratno kjer koli.
Nekateri vozniki so spretnejši v vzvratni vožnji, zato lahko tako vozijo na dolge razdalje.
Voznik lahko vozi vzvratno po desni strani desnega smernega vozišča glede na položaj vozila.
Dovoljena je le na kratki razdalji.
Pravilen odgovor je: Voznik lahko vozi vzvratno po desni strani desnega smernega vozišča glede na položaj vozila., Dovoljena je le na kratki razdalji.
Voznik belega osebnega avtomobila zapušča parkirno mesto, kot je prikazano na sliki. Kakšne nevarnosti mu pretijo?
Zaradi večjega vozila, parkiranega na njegovi levi strani, ne more videti pravočasno, kaj se dogaja na vozišču.
Posebnih nevarnosti ni, saj ima vedno prednost, ko na takšen način zapušča parkirno mesto.
Pravilen odgovor je: Zaradi večjega vozila, parkiranega na njegovi levi strani, ne more videti pravočasno, kaj se dogaja na vozišču.
Ali smemo med vleko v pokvarjenem vozilu prevažati potnike?
Da, toliko, za koliko je registrirano vozilo.
Da, vendar največ dva potnika na zadnjih sedežih.
Da, vendar samo na sprednjih sedežih.
Ne.
Pravilen odgovor je: Ne.
Katera izmed danih trditev je pravilna?  
Varnostnega pasu si nam ni treba pripeti pri vzvratni vožnji.
Varnostni pas si pripnemo le za vožnje zunaj naselja, kjer so hitrosti višje.
Varnostni pas si moramo pripeti le na sprednjih sedežih.
Varnostni pas si pripnemo pred začetkom vsake vožnje.
Pravilen odgovor je: Varnostni pas si pripnemo pred začetkom vsake vožnje.
Katera izmed prikazanih opozorilnih svetilk na armaturni plošči vas opozarja na previsoko temperaturo hladilne tekočine motorja?
Opozorilna svetilka A.
Opozorilna svetilka B.
Opozorilna svetilka C.
Opozorilna svetilka D.
Pravilen odgovor je: Opozorilna svetilka A.
Kako se ugotavlja tehnična brezhibnost vozila?
S kontrolo zavor pri pooblaščenem serviserju.
S tehničnimi pregledi in z opravljanjem nadzora v cestnem prometu.
Z vsakodnevnimi preventivnimi pregledi.
Pravilen odgovor je: S tehničnimi pregledi in z opravljanjem nadzora v cestnem prometu.
Kdaj zaradi varnosti ne boste vozili motornega vozila?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Po lahkem obroku hrane.
Po krajši telesni aktivnosti.
Kadar imam na roki mavec.
Kadar imam poškodovano oko.
Pravilen odgovor je: Kadar imam poškodovano oko., Kadar imam na roki mavec.
Mimo katerega prikazanega prometnega znaka je vožnja z motornim vozilom prepovedana?
Mimo prometnega znaka A.
Mimo prometnega znaka B.
Mimo prometnega znaka C.
Mimo prometnega znaka D.
Pravilen odgovor je: Mimo prometnega znaka C.
Voznik osebnega avtomobila na sliki je ustavil na odstavnem pasu avtoceste, izstopil in si privoščil krajši počitek. Ali je ravnal pravilno?
Ne, saj je takšno ravnanje voznika izjemno nevarno in zato prepovedano.
Da, saj utrujenost med vožnjo zelo negativno vpliva na varnost vožnje.
Pravilen odgovor je: Ne, saj je takšno ravnanje voznika izjemno nevarno in zato prepovedano.
Ali je voznik modrega osebnega avtomobila na sliki pravilno zavil na levo?
Ne, saj bi moral zapeljati okrog rdečega osebnega avtomobila in se srečati z njim na svoji levi strani.
Da, saj je pustil mimo rdeči osebni avtomobil na svoji desni strani.
Pravilen odgovor je: Da, saj je pustil mimo rdeči osebni avtomobil na svoji desni strani.
Polnilni tlak pnevmatik mora biti ustrezen glede na:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Globino kanalov v dezenu pnevmatike.
Velikost in obliko vozila.
Obremenitev vozila (prazno/polno).
Stran vozila (spredaj/zadaj).
Pravilen odgovor je: Stran vozila (spredaj/zadaj)., Obremenitev vozila (prazno/polno).
Kako pravilno ravnate pri ogrevanju hladnega motorja?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Izogibam se vožnji z visokim številom vrtljajev motorja.
Pravočasno prestavljam v višje prestave.
Motor ogrejem na mestu, saj je takrat manj obremenjen.
Pravilen odgovor je: Izogibam se vožnji z visokim številom vrtljajev motorja., Pravočasno prestavljam v višje prestave.
Kdo je voznik začetnik?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti.
Voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja kategorije A2, A ali B.
Voznik motornega vozila eno leto od prve pridobitve vozniškega dovoljenja.
Voznik motornega vozila do dopolnjenega 24. leta starosti.
Pravilen odgovor je: Voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti., Voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja kategorije A2, A ali B.
Katera trditev je pravilna?
Na avtocesti ni dovoljeno parkiranje ali ustavljanje.
Na avtocesti je v primeru utrujenosti dovoljeno kratkotrajno parkiranje na odstavnem pasu.
Pravilen odgovor je: Na avtocesti ni dovoljeno parkiranje ali ustavljanje.
Peljali boste mimo vozila, ustavljenega na vozišču. Na kaj morate biti v tem primeru še posebej pozorni?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Na pešca, ki hodi po pločniku.
Na osebe, ki nalagajo oz. razlagajo tovor.
Na nasproti vozeče vozilo.
Na morebitno oodpiranje vrat na vozilu.
Pravilen odgovor je: Na morebitno oodpiranje vrat na vozilu., Na osebe, ki nalagajo oz. razlagajo tovor., Na nasproti vozeče vozilo.
Voznik modrega osebnega avtomobila na križišču menja prometni pas, kot je prikazano na sliki. Ali ravna pravilno?
Da, saj je na tako velikem križišču dovoljena menjava prometnega pasu.
Ne, saj na križišču ni dovoljena menjava prometnega pasu.
Pravilen odgovor je: Ne, saj na križišču ni dovoljena menjava prometnega pasu.
Katere trditve so pravilne?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Pred rdečim osebnim avtomobilom imam prednost, ker velja desno pravilo.
Rdeči osebni avtomobil ima prednost pred mano.
Preden zapeljem na krožno križišče, moram vselej obvezno ustaviti.
Ko želim zapustiti krožno križišče, moram pravočasno vklopiti desne utripalke.
Pravilen odgovor je: Ko želim zapustiti krožno križišče, moram pravočasno vklopiti desne utripalke., Rdeči osebni avtomobil ima prednost pred mano.
Zakaj na parkirna mesta, prikazana na sliki, zapeljemo vzvratno?
Ker bomo tako lažje našli svoje vozilo.
Ker bomo lahko varneje zapustili parkirno mesto.
Ker bomo lažje naložili prtljago.
Ker bo občinski redar tako lažje videl parkirni listek.
Pravilen odgovor je: Ker bomo lahko varneje zapustili parkirno mesto.
Za varno vožnjo je pomembna nastavitev voznikovega sedeža, in sicer predvsem:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Naklon naslonjala.
Ogrevanje sedala.
Oddaljenost sedala od stopalk.
Višina sedala.
Pravilen odgovor je: Višina sedala., Naklon naslonjala., Oddaljenost sedala od stopalk.
Naštejte, s kakšnimi zavornimi napravami je opremljen osebni avtomobil:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Z zračno (dodatno).
Z delovno (nožno).
S pomožno (ročno).
Z naletno (mehansko).
Pravilen odgovor je: Z delovno (nožno)., S pomožno (ročno).
Kaj stori policist, če voznik iz zdravstvenih razlogov ne more opraviti preizkusa alkoholiziranosti?
Odredi mu zdravstveni pregled pri osebnem zdravniku.
Odredi mu strokovni pregled.
Opozori voznika, da ne sme voziti pod vplivom alkohola ali prepovedanih substanc.
Pravilen odgovor je: Odredi mu strokovni pregled.
Katerim naštetim vozilom je nadaljnja vožnja mimo tega prometnega znaka prepovedana?
Vsem motornim in vprežnim vozilom, razen tovornim vozilom.
Vsem motornim in vprežnim vozilom.
Osebnim avtomobilom, vprežnim vozilom in motornim kolesom.
Pravilen odgovor je: Vsem motornim in vprežnim vozilom.
Zaradi okvare je voznik moral ustaviti osebni avtomobil na odstavnem pasu avtoceste. Na vozilu je vklopil varnostne utripalke, potnikom naročil, naj se umaknejo za zaščitno ograjo, sam pa z oblečenim odsevnim telovnikom hiti postaviti varnostni trikotnik. Ali je ravnal pravilno?
Da.
Ne.
Pravilen odgovor je: Da.
Rdeči osebni avtomobil na sliki se želi vključiti na sosednji prometni pas, saj se prometni pas, po katerem vozi, zapira. Je njegovo ravnanje pravilno pravilno?
Ne, da je zastoj čim krajši, bi se moral ustaviti in vključiti šele tik ob zožitvi.
Ne, ustaviti in vključiti bi se moral že pri prvem obvestilu, da se bo v nadaljevanju prometni pas zaprl.
Da, ustaviti in vključiti se mora takoj, ko v daljavi opazi na vozišču puščice za usmerjanje prometa.
Pravilen odgovor je: Ne, da je zastoj čim krajši, bi se moral ustaviti in vključiti šele tik ob zožitvi.
Želite zapeljati na krožno križišče. Ali morate počakati osebni avtomobil?
Da, saj osebni avtomobil že vozi na krožnem križišču.
Ne, saj sem mu desni in velja desno pravilo.
Pravilen odgovor je: Da, saj osebni avtomobil že vozi na krožnem križišču.
Vlečete priklopno vozilo in se približujete prometnemu znaku na sliki. Ali vas obvešča o čem pomembnem?
Da, saj cesta nima izhoda in bo treba vozilo obrniti ali voziti vzvratno.
Da, saj je vožnja s priklopnim vozilom mimo tega prometnega znaka prepovedana.
Ne, ta prometni znak zame ni posebej pomemben.
Pravilen odgovor je: Da, saj cesta nima izhoda in bo treba vozilo obrniti ali voziti vzvratno.
Največ do koliko gramov alkohola na kilogram krvi lahko imate v organizmu, če niste voznik začetnik?
Do 0,10 grama.
Do 0,50 grama.
Do 1,00 grama.
Do 5,00 grama.
Pravilen odgovor je: Do 0,50 grama.
Voznik je parkiral osebni avtomobil, kot je prikazano na sliki, le za 5 minut. Ali je ravnal pravilno?
Da, saj za tako kratek čas prepoved parkiranja ne velja.
Ne, saj je parkiranje ob že parkiranih vozilih prepovedano.
Da, saj nikogar ne ovira.
Pravilen odgovor je: Ne, saj je parkiranje ob že parkiranih vozilih prepovedano.
Kdaj je naslonjalo za glavo pravilno nastavljeno?
Ko je spodnji rob naslonjala v višini brade.
Ko je zgornji rob naslonjala v višini ušes.
Ko je zgornji rob naslonjala 10 cm nad rameni.
Ko je zgornji rob naslonjala poravnan s temenom (vrhom) glave.
Pravilen odgovor je: Ko je zgornji rob naslonjala poravnan s temenom (vrhom) glave.
Kaj od navedenega negativno vpliva na pnevmatike?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Vožnja preko ostrih robnikov.
Stik z oljem oz. gorivom.
Čiščenje pnevmatik z veliko vode in blago raztopino detergenta.
Čiščenje pnevmatik z visokotlačno napravo za pranje z majhne razdalje.
Pravilen odgovor je: Vožnja preko ostrih robnikov., Čiščenje pnevmatik z visokotlačno napravo za pranje z majhne razdalje., Stik z oljem oz. gorivom.
Kjer so ob vozišču otroci, kot je prikazano na sliki, vozite:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Z zmanjšano hitrostjo.
S povečano previdnostjo.
Z vklopljenimi varnostnimi utripalkami.
V pripravljenosti na zaviranje.
Pravilen odgovor je: S povečano previdnostjo., Z zmanjšano hitrostjo., V pripravljenosti na zaviranje.
Kako ravnate pri tem prometnem znaku?
Obvezno ustavim.
Odstopim prednost vozilom iz nasprotne smeri, saj imajo prednost.
Vožnjo nadaljujem naravnost.
Polkrožno obrnem.
Pravilen odgovor je: Vožnjo nadaljujem naravnost.
Vozite po avtocesti. Kako boste ravnali v tej situaciji?  
Ko vozim mimo, opozorim nase z uporabo zvočnih opozorilnih znakov.
Ker je mesto dogodka označeno s prometno signalizacijo, nadaljujem vožnjo z nezmanjšano hitrostjo.
Zmanjšam hitrost, po potrebi zapeljem na levi prometni pas in sem pozoren na morebitne osebe.
Pravilen odgovor je: Zmanjšam hitrost, po potrebi zapeljem na levi prometni pas in sem pozoren na morebitne osebe.
Kakšno napako je napravil voznik motornega vozila na sliki pri zavijanju na desno?
Nobene.
Spregledal je kolesarja.
Pravilen odgovor je: Spregledal je kolesarja.
Po kateri zamišljeni črti se boste v tem primeru vključiti na krožno križišče?
Po črti A, saj se moram ne glede na okoliščine vedno vključiti na notranji prometni pas.
Po črti B, saj mi prometna situacija ne dovoljuje vključitve na notranji prometni pas.
Po črti A ali B, saj velja pri uvozu prosta izbira prometnih pasov ne glede na prometno situacijo.
Pravilen odgovor je: Po črti B, saj mi prometna situacija ne dovoljuje vključitve na notranji prometni pas.
Katero ravnanje potnika je za voznika moteče?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Nenehne pripombe.
Vsiljevanje svojega načina vožnje.
Prijemanje za krmilo.
Nenehno komentiranje vožnje.
Pravilen odgovor je: Prijemanje za krmilo., Nenehne pripombe., Vsiljevanje svojega načina vožnje., Nenehno komentiranje vožnje.
Kaj od naštetega je priporočljivo narediti pred daljšo vožnjo?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Opraviti tehnični pregled vozila pri pooblaščeni organizaciji.
Pregledati obvezno in drugo opremo glede na pričakovane vremenske razmere in druge okoliščine.
Preveriti tekočine, pomembne za delovanje motorja.
Pravilen odgovor je: Preveriti tekočine, pomembne za delovanje motorja., Pregledati obvezno in drugo opremo glede na pričakovane vremenske razmere in druge okoliščine.
V katerem primeru morate vozilo odjaviti pri registracijski organizaciji?
Če je vozilo poškodovano v prometni nesreči.
Če je vozilo starejše od 12 let.
Če ugotovim, da vozilo ni več tehnično brezhibno.
Če vozilo prodam ali mi je ukradeno.
Pravilen odgovor je: Če vozilo prodam ali mi je ukradeno.
Ali boste v primeru, kot ga prikazuje slika, ustavili vozilo?
Ne, saj je cesta namenjena prometu in ne igri.
Da, saj lahko s tem preprečimo prometno nesrečo.
Da, če smo bili pred tem opozorjeni s prometnim znakom otroci na cesti.
Pravilen odgovor je: Da, saj lahko s tem preprečimo prometno nesrečo.
Kateri prometni znak vas opozarja, da se približujete nevarnemu vzponu?
Prometni znak A.
Prometni znak B.
Prometni znak C.
Prometni znak D.
Pravilen odgovor je: Prometni znak C.
S katerimi od naštetih ukrepov zmanjšamo negativni učinek rosenja stekel ob dežju?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
S počasnejšo vožnjo.
S prezračevanjem in gretjem notranjosti avtomobila.
Z uporabo klimatske naprave.
Z gretjem zadnjega stekla.
Pravilen odgovor je: Z uporabo klimatske naprave., S prezračevanjem in gretjem notranjosti avtomobila., Z gretjem zadnjega stekla.
Med prehitevanjem povečamo bočno razdaljo pri:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Pri zelo majhnih hitrostih.
Prehitevanju enoslednih vozil.
Močnem bočnem vetru.
Prehitevanju v poslabšanih vremenskih razmerah.
Pravilen odgovor je: Močnem bočnem vetru., Prehitevanju enoslednih vozil., Prehitevanju v poslabšanih vremenskih razmerah.
Po katerem vrstnem redu boste prevozili križišče?
Voznik rumenega osebnega avtomobila, jaz, voznik zelenega osebnega avtomobila.
Voznik zelenega osebnega avtomobila, jaz, voznik rumenega osebnega avtomobila.
Voznik zelenega in voznik rumenega osebnega avtomobila hkrati, nato jaz.
Pravilen odgovor je: Voznik zelenega in voznik rumenega osebnega avtomobila hkrati, nato jaz.
Koliko mora biti globina kanalov v dezenu pri zimski (M+S) pnevmatiki, da velja za zimsko opremo?
Najmanj 1 mm.
Najmanj 1,5 mm.
Najmanj 2 mm.
Najmanj 3 mm.
Pravilen odgovor je: Najmanj 3 mm.
Ali mora voznik pred vožnjo očistiti umazane žaromete in svetilke na vozilu?
Da, vendar samo pred vožnjo po avtocesti.
Da, vendar samo pri vožnji zunaj naselja.
Da, vselej.
Da, vendar le pred daljšo nočno vožnjo.
Pravilen odgovor je: Da, vselej.
Katera naprava nam omogoča, da lahko pri različnih hitrostih izkoristimo celotno moč motorja?
Diferencial.
Menjalnik.
Turbopolnilnik.
Zavore.
Pravilen odgovor je: Menjalnik.
Zakaj za vozniki motornih koles vozite na večji varnostni razdalji?
Ker je sicer hrup motorja preveč moteč.
Ker v večini primerov motornemu kolesu hitrost hitro pade, ko voznik odvzame plin.
Ker imajo pogosto umazan izpuh, ki zmanjšuje vidljivost.
Pravilen odgovor je: Ker v večini primerov motornemu kolesu hitrost hitro pade, ko voznik odvzame plin.
Če je ob sunkovitem (maksimalnem) zaviranju na suhem asfaltu zavorna pot 25 metrov, koliko bo v enakih okolišlinah na mokrem asfaltu?
Ravno tako 25 metrov.
Približno 40 metrov.
Približno 80 metrov.
Več kot 100 metrov.
Pravilen odgovor je: Približno 40 metrov.
Nameravali ste prehiteti rdeče vozilo, kot je prikazano na sliki. Ali bi to bilo varno?
Ne, saj bi lahko voznik modrega osebnega avtomobila, ki se vključuje na prednostno cesto, spregledal mojo namero.
Da, saj vozim po prednostni cesti, ločilna črta je prekinjena, prehitevanje pa je v tem primeru dovoljeno.
Pravilen odgovor je: Ne, saj bi lahko voznik modrega osebnega avtomobila, ki se vključuje na prednostno cesto, spregledal mojo namero.
Rumena luč na semaforju utripa. Po katerem vrstnem redu bodo vozila prevozila križišče?
Rdeči osebni avtomobil, rumeni osebni avtomobil, traktor.
Traktor, rdeči osebni avtomobil, rumeni osebni avtomobil.
Rumeni osebni avtomobil, rdeči osebni avtomobil, traktor.
Rdeči osebni avtomobil, traktor, rumeni osebni avtomobil.
Pravilen odgovor je: Rumeni osebni avtomobil, rdeči osebni avtomobil, traktor.
Katera od naštetih vozil smete voziti z vozniškim dovoljenjem kategorije B?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Skupino vozil, katere največja dovoljena masa je 4.500 kg.
Osebni avtomobil, katerega največja dovoljena masa je 2.300 kg in ima polega sedeža za voznika še 6 sedežev.
Tovorno vozilo, katerega največja dovoljena masa je 3.000 kg.
Pravilen odgovor je: Tovorno vozilo, katerega največja dovoljena masa je 3.000 kg., Osebni avtomobil, katerega največja dovoljena masa je 2.300 kg in ima polega sedeža za voznika še 6 sedežev.
Vozniku se je pokvaril osebni avtomobil. Katere naštete napake je storil z vidika varnosti?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Varnostni trikotnik je postavil preblizu vozila.
Oblekel je odsevni telovnik.
Ni vklopil varnostnih utripalk.
Pravilen odgovor je: Varnostni trikotnik je postavil preblizu vozila., Ni vklopil varnostnih utripalk.
Ko zapustimo avtopralnico, so zavore mokre in prijemajo z zakasnitvijo. Kako ravnamo, da jih posušimo?
Med vožnjo večkrat sunkovito zavremo.
Odpeljemo čim hitreje in vozimo hitro.
Ob izhodu iz avtopralnice parkiramo vozilo za približno petnajst minut.
Čim prej med vožnjo za kratek čas rahlo pritisnemo na stopalko zavore.
Pravilen odgovor je: Čim prej med vožnjo za kratek čas rahlo pritisnemo na stopalko zavore.
Kaj pomeni izraz pravilo srečanja?
Pravilo, ki ureja prednostna razmerja na križiščih, če si udeleženca pripeljeta bočno.
Pravilo, ki ureja prednostna razmerja na krožnih križiščih.
Pravilo, ki ureja prednostna razmerja med pešci, kolesarji in vozniki mopedov na semaforiziranih križiščih.
Pravilo, ki ureja prednostna razmerja na križiščih, če si udeleženca pripeljeta nasproti.
Pravilen odgovor je: Pravilo, ki ureja prednostna razmerja na križiščih, če si udeleženca pripeljeta nasproti.
Kako opazuje voznik začetnik v primerjavi z izkušenim voznikom?
Prej zbere dovolj informacij za sprejem pravilne odločitve.
Več časa porabi za opazovanje manj pomembnega dogajanja.
Opazuje dlje pred vozilom in bolje zaznava dogajanje ob vozilu.
Pravilen odgovor je: Več časa porabi za opazovanje manj pomembnega dogajanja.
Vozite po avtocesti. Voznik osebnega avtomobila na sliki, ki vozi po prometnem pasu za počasna vozila, je nenadoma pričel s prehitevanjem. Kako boste ravnali?
Zapeljem na levi prometni pas, če je prost, sicer zmanjšam hitrost in strpno vozim za njim.
Zelo se mu približam in ga s svetlobnimi opozorilnimi znaki opozorim na napako.
Nadaljujem z nezmanjšano hitrostjo in ga z zvočnimi in svetlobnimi znaki opozorim, da se mi umakne.
Zelo se mu približam in ga z zvočnimi opozorilnimi znaki opozorim na napako.
Pravilen odgovor je: Zapeljem na levi prometni pas, če je prost, sicer zmanjšam hitrost in strpno vozim za njim.
Kam pretežno usmerjamo pogled, kadar vozimo v koloni?
Čim dlje pred vozilo.
Predvsem levo in desno, da razbijamo monotonost vožnje.
Čim bližje, tik pred vozilo.
Pravilen odgovor je: Čim dlje pred vozilo.
Ali smete, glede na luči na semaforju, zaviti na levo?  
Da, vendar imajo prednost voznik osebnega avtomobila in pešci.
Ne, ker moram upoštevati prometni znak nad semaforjem.
Ne, ker je na tem križišču prepovedano zavijanje na levo.
Pravilen odgovor je: Da, vendar imajo prednost voznik osebnega avtomobila in pešci.
Kaj od naštetega drži, glede telefoniranja med vožnjo?
Med vožnjo velja stroga prepoved telefoniranja na kakršen koli način.
Telefoniranje je dovoljeno z aparatom v roki, vendar mora voznik zmanjšati hitrost in pogovor časovno omejiti.
Voznik sme telefonirati samo v primeru, če uporablja napravo za prostoročno telefoniranje.
Pravilen odgovor je: Voznik sme telefonirati samo v primeru, če uporablja napravo za prostoročno telefoniranje.
Med vožnjo se je na armaturni plošči prižgala prikazana opozorilna svetilka. Označite, kaj od navedenega lahko to pomeni?
Temperatura hladilne tekočine je previsoka.
Temperatura zavor je previsoka.
Zunanja temperatura je za normalno delovanje motorja previsoka.
Pravilen odgovor je: Temperatura hladilne tekočine je previsoka.
Kateri od naštetih ukrepov bi prispeval k manjšemu onesnaževanju okolja?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Pogostejša uporaba javnih prevoznih sredstev.
Pogosta zamenjava in redna uporaba osebnega avtomobila.
Pogostejša uporaba koles za vožnjo na krajše razdalje.
Pravilen odgovor je: Pogostejša uporaba javnih prevoznih sredstev., Pogostejša uporaba koles za vožnjo na krajše razdalje.
Komu se lahko izda vozniško dovoljenje?
Samo osebi, ki ima vsaj osnovnošolsko izobrazbo.
Samo osebi, ki je slovenski državljan.
Samo osebi, ki ima na območju Republike Slovenije stalno prebivališče oz. začasno prebivališče več kot šest mesecev.
Pravilen odgovor je: Samo osebi, ki ima na območju Republike Slovenije stalno prebivališče oz. začasno prebivališče več kot šest mesecev.
Kadar dohitevate kolesarja, iz nasprotne smeri pa se vam približuje drugo vozilo, kot je prikazano na sliki, boste:
Kolesarja opozorili z zvočnim opozorilnim znakom, naj se umakneta z vozišča in ju nato prehiteli.
Vozili za kolesarjema, saj je nasproti vozeče vozilo preblizu.
Sunkovito pospešili in prehiteli kolesarja.
Pravilen odgovor je: Vozili za kolesarjema, saj je nasproti vozeče vozilo preblizu.
V katerem od naštetih primerov dvosekundna varnostna razdalja med vožnjo ne zadošča in jo zato povečamo?
Pri vožnji v počasni koloni.
Pri vožnji v naselju.
Pri vožnji v območju omejene hitrosti.
Pri vožnji za vozilom, ki prevaža nezanesljivo naložen tovor.
Pravilen odgovor je: Pri vožnji za vozilom, ki prevaža nezanesljivo naložen tovor.
Kako ravnate, ko pripeljete do tega prometnega znaka?
Hitrost zmanjšam ali ustavim le, če promet na prehodu ceste čez železniško progo ročno ureja delavec.
Vozim z nezmanjšano hitrostjo, saj prehod ni opremljen z zapornicami.
Zmanjšam hitrost. Preko železniške proge zapeljem šele, ko sem prepričan, da se prehodu ne približuje vlak.
Pravilen odgovor je: Zmanjšam hitrost. Preko železniške proge zapeljem šele, ko sem prepričan, da se prehodu ne približuje vlak.
Na križišču boste peljali naravnost. Kako boste ravnali?
Križišče prevozim kot zadnji.
Križišče prevozim kot drugi, za rdečim osebnim avtomobilom.
Križišče prevozim kot tretji, za obema osebnima avtomobiloma na prednostni cesti.
Pravilen odgovor je: Križišče prevozim kot tretji, za obema osebnima avtomobiloma na prednostni cesti.
Vozite po zasneženem vozišču, kot je prikazano na sliki. Kako boste ravnali?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Vozim z nižjimi vrtljaji motorja in čim manj prestavljam.
Izogibam se sunkovitim premikom in naglim spremembam hitrosti.
Povečam varnostno razdaljo.
Pravilen odgovor je: Vozim z nižjimi vrtljaji motorja in čim manj prestavljam., Izogibam se sunkovitim premikom in naglim spremembam hitrosti., Povečam varnostno razdaljo.
Kot defenziven voznik:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ravnam tako, da poteka promet nemoteno.
Hitrost vožnje prilagodim gostoti prometa.
Predvidevam, kaj lahko storijo drugi udeleženci cestnega prometa.
Ne dopuščam napačnih ravnanj drugih udeležencev cestnega prometa.
Pravilen odgovor je: Hitrost vožnje prilagodim gostoti prometa., Predvidevam, kaj lahko storijo drugi udeleženci cestnega prometa., Ravnam tako, da poteka promet nemoteno.
Kateri prometni znak na sliki vas obvešča, da imajo prednost vozila iz nasprotne smeri?
Prometni znak A.
Prometni znak B.
Prometni znak C.
Pravilen odgovor je: Prometni znak B.
Kako se imenuje prometni pas, prikazan na sliki, ki se začenja na desni strani avtoceste?
Pospeševalni pas.
Odstavni pas
Zaviralni pas.
Prometni pas za počasna vozila.
Pravilen odgovor je: Prometni pas za počasna vozila.
Ali voznik osebnega avtomobila na sliki ravna pravilno?
Da, saj v bližini ni vlaka.
Da, saj se zapornice že dvigujejo.
Ne, saj to prepovedano in izjemno tvegano.
Da, saj polzapornice omogočajo vožnjo mimo.
Pravilen odgovor je: Ne, saj to prepovedano in izjemno tvegano.
Rumena luč na semaforju utripa. Po katerem vrstnem redu boste prevozili križišče?
Moped, jaz, tovorno vozilo.
Jaz, tovorno vozilo, moped.
Tovorno vozilo, jaz, moped.
Pravilen odgovor je: Moped, jaz, tovorno vozilo.
Kakšna je osnovna naloga sistema ABS v motornem vozilu?
Zmanjševanje porabe goriva.
Preprečevanje blokiranja koles med zaviranjem.
Povečanje moči motorja in zmanjševanja hrupa.
Zmanjševanje škodljivih snovi v izpušnih plinih.
Pravilen odgovor je: Preprečevanje blokiranja koles med zaviranjem.
Približujete se pešcema. Kako boste ravnali?
Mimo zapeljem na majhni bočni razdalji, saj je vozišče ozko.
Vklopim leve utripalke in zapeljem mimo na primerni bočni razdalji.
Ustavim in ju opozorim, da ne smeta hoditi vštric.
Pravilen odgovor je: Vklopim leve utripalke in zapeljem mimo na primerni bočni razdalji.
Kaj od naštetega mora storiti voznik dvoslednega vozila, če obstane zaradi okvare vozila na avtocesti?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Takoj vklopiti varnostne utripalke.
Ustaviti na odstavnem pasu.
Pred izstopom iz vozila obleči odsevni telovnik.
Naročiti morebitnim potnikom, da nemudoma zapustijo vozilo in se umaknejo za varnostno ograjo.
Pravilen odgovor je: Takoj vklopiti varnostne utripalke., Ustaviti na odstavnem pasu., Pred izstopom iz vozila obleči odsevni telovnik., Naročiti morebitnim potnikom, da nemudoma zapustijo vozilo in se umaknejo za varnostno ograjo.
Ali smete v prikazani prometni situaciji prehiteti vozilo pred seboj?
Ne, saj bi moral zapeljati preko neprekinjene ločilne črte.
Da, saj ni prometa iz nasprotne smeri.
Da, saj je cesta dovolj pregledna za varno prehitevanje.
Pravilen odgovor je: Ne, saj bi moral zapeljati preko neprekinjene ločilne črte.
Ali se v situaciji, prikazani na sliki, še lahko razvrstite na prometni pas za zavijanje na levo?
Da, saj smo še dovolj daleč od križišča.
Ne, saj bi s tem prevozili neprekinjeno ločilno črto.
Da, vendar moramo to opraviti previdno in počasi.
Pravilen odgovor je: Ne, saj bi s tem prevozili neprekinjeno ločilno črto.
Ali lahko krožna križišča uporabimo za obračanje?
Ne, razen če ima krožno križišče dva prometna pasova.
Ne, v nobenem primeru.
Da, saj je to eden najprimernejših načinov obračanja.
Pravilen odgovor je: Da, saj je to eden najprimernejših načinov obračanja.
Voznik prevaža težje predmete v prtljažnem prostoru in je zapel varnostne pasove na prikazan način. Zakaj je to storil?
Da bi pred tehničnim pregledom preizkusil učinkovitost varnostnih pasov.
Da bi ob morebitnem trčenju preprečil vdor tovora v potniški prostor.
Da bi utrdil sedeže, če so njihova podnožja poškodovana.
Pravilen odgovor je: Da bi ob morebitnem trčenju preprečil vdor tovora v potniški prostor.
Ali so brezhibne pozicijske svetilke na sprednji strani osebnega avtomobila pomembne pri vožnji ponoči?
Ne, pozicijske svetilke med vožnjo ponoči nimajo vpliva na varnost cestnega prometa.
Da, saj lahko sicer v primeru, če ugasne tudi žaromet, nasproti vozeči voznik misli, da se približuje enosledno vozilo.
Pravilen odgovor je: Da, saj lahko sicer v primeru, če ugasne tudi žaromet, nasproti vozeči voznik misli, da se približuje enosledno vozilo.
Na čem od naštetega temelji varna vožnja:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Pozornem opazovanju.
Impulzivnosti oz. vročekrvnosti.
Predvidevanju.
Pravilni presoji nevarnosti.
Pravilen odgovor je: Predvidevanju., Pozornem opazovanju., Pravilni presoji nevarnosti.
Ali sme beli osebni avtomobil prehiteti tovorno vozilo po odstavnem pasu, kot je prikazano na sliki?
Sme v primeru, če je levi prometni pas zaseden.
Ne sme.
Sme, saj s tem povečuje pretočnost prometa na avtocesti.
Sme v primeru, če s tem ne ogroža drugih udeležencev cestnega prometa.
Pravilen odgovor je: Ne sme.
Voznik modrega vozila želi zaviti na desno. Kako bo ravnal v prikazani situaciji na sliki?
Na desno zavije pred kolesarjem.
Počaka, da kolesar prevozi prehod za kolesarje, nato zavije.
Preveri, če se je kolesar upošteval njegovo prednost in ustavil pred prehodom za kolesarje.
Pravilen odgovor je: Počaka, da kolesar prevozi prehod za kolesarje, nato zavije.
Vozimo po desnem prometnem pasu, kot je prikazano na sliki, in želimo na prvem križišču zaviti na levo. Kako bomo ravnali?
Čim hitreje se razvrstimo na levi prometni pas, saj je križišče blizu.
Peljemo naravnost ali zavijemo na desno, saj s tega prometnega pasu ni dovoljeno zaviti na levo.
Previdno in počasi se razvrstimo na levi prometni pas.
Pravilen odgovor je: Peljemo naravnost ali zavijemo na desno, saj s tega prometnega pasu ni dovoljeno zaviti na levo.
Med osebnima avtomobiloma velja pravilo srečanja, ker:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Se njuni poti križata.
Sta oba na prednostni cesti.
Sta oba na neprednostni cesti.
Si na križišče pripeljeta nasproti.
Pravilen odgovor je: Si na križišče pripeljeta nasproti., Se njuni poti križata., Sta oba na neprednostni cesti.
Kje je prepovedano obračanje z manevriranjem?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Na avtocestah.
Na ozkih in nepreglednih delih cest.
Na preglednih in manj prometnih cestah v naselju.
Pravilen odgovor je: Na ozkih in nepreglednih delih cest., Na avtocestah.
Kdo je lahko v prometnem dovoljenju vpisan kot uporabnik vozila?
Oseba, ki ima veljavno vozniško dovoljenje za to kategorijo vozila.
Oseba, ki je stara najmanj 18 let.
Samo lastnik vozila.
Pravilen odgovor je: Oseba, ki ima veljavno vozniško dovoljenje za to kategorijo vozila.
Oseba je pri kosilu popila pol litra vina. Koliko časa je potrebno, da se ta količina alkohola v organizmu razgradi?
Največ ena ura.
Približno pet ur.
Najmanj dvanajst ur.
Pravilen odgovor je: Približno pet ur.
Kaj pričakujete pri vožnji za tem prometnim znakom?
Prednost vozil iz nasprotne smeri.
Prepoved vožnje v obeh smereh.
Delovišče.
Cesto, na kateri je stalno ali začasno dvosmerni promet.
Pravilen odgovor je: Cesto, na kateri je stalno ali začasno dvosmerni promet.
Voznik belega vozila prehiteva tovorno vozilo. Za njim na zelo kratki varnostni razdalji nestrpno in agresivno vozi voznik osebnega avtomobila. Kako naj ravna voznik belega vozila?
Po prehitevanju se čim prej varno vrne na desni (izhodiščni) prometni pas.
Nekajkrat močneje zavre in s tem opozori voznika, da vozi preblizu.
Pospeši, da se oddalji od nestrpnega voznika in nadaljuje vožnjo po levem prometnem pasu.
Vklopi zadnjo meglenko in ga s tem opozori, da ravna napačno in nevarno.
Pravilen odgovor je: Po prehitevanju se čim prej varno vrne na desni (izhodiščni) prometni pas.
Voznik rdečega osebnega avtomobila prehiteva. Kako ravna voznik nasproti vozečega sivega osebnega avtomobila?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Z zvočnimi opozorilnimi znaki o svoji prisotnosti opozori voznika, ki prehiteva, in nadaljuje z nezmanjšano hitrostjo.
Obvezno ustavi.
Zmanjša hitrost.
Umakne se skrajno desno.
Pravilen odgovor je: Umakne se skrajno desno., Zmanjša hitrost.
Kadar zunaj naselja vlečete pokvarjeno vozilo z vrvjo, je lahko najvišja hitrost:
30 km/h.
50 km/h.
60 km/h.
70 km/h.
Pravilen odgovor je: 50 km/h.
Žoga se je prikotalila na vozišče. Kako boste ravnali?
Takoj ustavim in počakam tako dolgo, da nekdo umakne žogo.
Žogo obvozim, saj bi bilo nepremišljeno zavirati.
Zmanjšam hitrost in vozim v pripravljenosti na zaviranje.
Pravilen odgovor je: Zmanjšam hitrost in vozim v pripravljenosti na zaviranje.
Približujete se prometni signalizaciji, ki je postavljena na levem prometnem pasu avtoceste. Kako boste ravnali v tem primeru?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Vozim s povečano previdnostjo.
Vožnjo nadaljujem po desnem prometnem pasu.
Ustavim na odstavnem pasu in vklopim varnostne utripalke.
Previdno zapeljem mimo po odstavnem pasu.
Pravilen odgovor je: Vožnjo nadaljujem po desnem prometnem pasu., Vozim s povečano previdnostjo.
Kako ravnate med vožnjo po daljših spustih?
Čim več zaviram z motorjem.
Izključim motor, da preprečim pospeševanje.
Zaviram le z delovno zavoro.
Zaviram z delovno zavoro in s pomožno (ročno) zavoro.
Pravilen odgovor je: Čim več zaviram z motorjem.
Približujete se križišču, kjer bi želeli zaviti na desno. Kako ravnate v tej situaciji?
S svojim ravnanjem prisilim enega od voznikov, da me spusti predse.
Če se ne uspem pravočasno razvrstiti, peljem naravnost.
Pravilen odgovor je: Če se ne uspem pravočasno razvrstiti, peljem naravnost.
Voznik na sliki ima prenizko nastavljeno naslonjalo za glavo. Ali je to nevarno?
Da, saj vozniku med dolgotrajno vožnjo ne omogoča sproščenega počivanja.
Da, saj v primeru trčenja vratnim vretencem ne nudi dovolj zaščite.
Ne, saj je nastavitev povsem odvisna od želja in pričeske posameznega voznika.
Ne, saj nastavitev po višini ne vpliva na poškodbe voznika.
Pravilen odgovor je: Da, saj v primeru trčenja vratnim vretencem ne nudi dovolj zaščite.
Kateri od naštetih ukrepov v kratkem času popolnoma razgradi alkohol v organizmu?
Dvojna kava.
Hladen tuš.
Intenziven tek.
Nič od naštetega.
Pravilen odgovor je: Nič od naštetega.
Triopan znak na sliki vas opozarja:
Da je v bližini delovišče na cesti.
Da je v bližini prišlo do prometne nesreče.
Da je v bližini nevarno križišče.
Da je v bližini zoženje ceste.
Pravilen odgovor je: Da je v bližini prišlo do prometne nesreče.
Rdeči osebni avtomobil se bo izognil pešcema. Kako ravnate v prikazanem primeru?
Vozim z nezmanjšano hitrostjo.
Zmanjšam hitrost in opazujem ravnanje voznika rdečega osebnega avtomobila.
Zmanjšam hitrost in skozi okno opozorim pešca na nepravilno hojo.
Pravilen odgovor je: Zmanjšam hitrost in opazujem ravnanje voznika rdečega osebnega avtomobila.
Želite menjati prometni pas. Kako boste ravnali?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Brez nakazovanja spremembe počasi menjam prometni pas.
Menjavo izvedem hitro, ne glede na druge udeležence cestnega prometa.
Z utripalkami pravočasno in nedvoumno nakažem spremembo.
Prepričam se, da lahko to storim brez nevarnosti za druge udeležence cestnega prometa.
Pravilen odgovor je: Z utripalkami pravočasno in nedvoumno nakažem spremembo., Prepričam se, da lahko to storim brez nevarnosti za druge udeležence cestnega prometa.
Rumena luč na semaforju utripa. Po katerem vrstnem redu bosta vozili prevozili križišče?
Prvi moped, nato osebni avtomobil.
Prvi osebni avtomobil, nato moped.
Pravilen odgovor je: Prvi moped, nato osebni avtomobil.
Kje mora kandidat za voznika motornega vozila opraviti zdravstveni pregled?
Pri pooblaščeni organizaciji Rdečega križa.
Pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje pregledov.
Pri zdravniku, specialistu za očesne bolezni.
Pri osebnem zdravniku.
Pravilen odgovor je: Pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje pregledov.
Kako naj ravna voznik motornega vozila, ko so na cesti luže, na pločniku pa pešci?
Zapelje naj na smerno vozišče za nasprotni promet.
Preden zapelje mimo pešcev, naj pešce opozori z zvočnim opozorilnim znakom.
Ta del vozišča naj prevozi z zmanjšano hitrostjo.
Pravilen odgovor je: Ta del vozišča naj prevozi z zmanjšano hitrostjo.
Kakšno ravnanje z vozilom nam prepoveduje ta prometni znak?
Zavijanje na levo.
Polkrožno obračanje na mestu, ki ga označuje.
Vzvratno vožnjo v obeh smereh.
Vključevanje na krožno križišče.
Pravilen odgovor je: Polkrožno obračanje na mestu, ki ga označuje.
Približujemo se koloni ustavljenih vozil, kot je prikazano na sliki. Kako ravnamo?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ustavimo čim bliže vozilu pred seboj.
Ustavimo ob desnem robu vozišča.
Ustavimo na zadostni razdalji za vozilom pred seboj.
Ustavimo čim bliže ločilni črti, da bomo imeli boljši pregled nad dogajanjem.
Pravilen odgovor je: Ustavimo ob desnem robu vozišča., Ustavimo na zadostni razdalji za vozilom pred seboj.
Označite pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da med dvema voziloma velja desno pravilo.
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Vozili si morata na križišče pripeljati iz nasprotnih smeri.
Poti vozil se morata križati.
Vozili morata biti na istem prednostnem nivoju.
Vozili si morata na križišče pripeljati bočno.
Pravilen odgovor je: Poti vozil se morata križati., Vozili morata biti na istem prednostnem nivoju., Vozili si morata na križišče pripeljati bočno.
Katero vozilo prvo in katero zadnje prevozi križišče?
Prvo tovorno vozilo, zadnje moje vozilo.
Prvo motorno kolo, zadnje tovorno vozilo.
Prvo motorno kolo, zadnje moje vozilo.
Prvo moje vozilo, zadnje motorno kolo.
Pravilen odgovor je: Prvo motorno kolo, zadnje tovorno vozilo.
Z osebnim avtomobilom na zunanjem prtljažniku prevažate tovor, kot je prikazano na sliki. Katere trditve so pravilne?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Izboljšajo se pospeški.
Vpliv bočnega vetra se poveča.
Zmanjša se stabilnost vozila.
Poveča se poraba goriva.
Pravilen odgovor je: Poveča se poraba goriva., Zmanjša se stabilnost vozila., Vpliv bočnega vetra se poveča.
Notranje vzvratno ogledalo si pravilno nastavim tako:
Da v njem vidim čim več vozišča za vozilom.
Da v njem vidim zadnji desni bok vozila.
Da v njem vidim zadnji levi bok vozila.
Pravilen odgovor je: Da v njem vidim čim več vozišča za vozilom.
Kaj od naštetega je eden od vzrokov, da mladi vozniki povzročijo nadpovprečno veliko prometnih nesreč?
Vozijo preveč zadržano.
V primerjavi s starejšimi vozniki imajo slabše psihofizične sposobnosti.
Zaradi pomanjkanja izkušenj je velika verjetnost, da naletijo na prometno situacijo, ki ji niso kos.
Pravilen odgovor je: Zaradi pomanjkanja izkušenj je velika verjetnost, da naletijo na prometno situacijo, ki ji niso kos.
Na katerih prometnih površinah mora biti voznik motornega vozila še posebej previden in prilagoditi hitrost vožnje ter varnostno razdaljo?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Na zasneženih.
Na mokrih.
Na poledenelih.
Na suhih in hrapavih.
Pravilen odgovor je: Na mokrih., Na zasneženih., Na poledenelih.
Voznik srebrnega osebnega avtomobila bo zavil na desno in pri tem zapeljal čez prehod za kolesarje. Kako bo v tem primeru ravnal?
Zapelje na prehod, saj ne sme ovirati prometa za sabo in počaka, da ga kolesar obvozi.
Zmanjša hitrost in zapelje čez prehod pred kolesarjem, saj ima prednost.
Počaka, da kolesar odpelje, šele nato zapelje čez prehod.
Pravilen odgovor je: Počaka, da kolesar odpelje, šele nato zapelje čez prehod.
Voznik modrega osebnega avtomobila na sliki želi zaviti na levo. Ali mora počakati nasproti vozeča osebna avtomobila?
Da, saj velja pravilo srečanja.
Ne, saj ima zaradi zelene luči na semaforju prosto pot in s tem prednost.
Pravilen odgovor je: Da, saj velja pravilo srečanja.
Ali sta dovoljena ustavitev in parkiranje na prikazani označbi na vozišču rumene barve?
Ne, v nobenem primeru.
Ne, razen ponoči.
Da, vendar le za kratek čas.
Da, če vklopimo varnostne utripalke.
Pravilen odgovor je: Ne, v nobenem primeru.
Katere so glavne naloge električnih varovalk?  
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ščitijo električno napeljavo vozila v primeru kratkega stika.
Osvetljujejo motorni prostor v primeru okvare.
Ščitijo električno napeljavo vozila pred preobremenitvami.
Dovajajo dodatno električno energijo glavnim porabnikom.
Pravilen odgovor je: Ščitijo električno napeljavo vozila pred preobremenitvami., Ščitijo električno napeljavo vozila v primeru kratkega stika.
Katero obveznost mora opraviti voznik začetnik, da se mu lahko podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja dovoljenja?
Rehabilitacijski program.
Vožnjo odličnosti.
Dodatni tečaj prve pomoči.
Program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika.
Pravilen odgovor je: Program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika.
S kakšno hitrostjo morate voziti v normalnih okoliščinah, ko zapeljete mimo tega prometnega znaka?
Z manjšo hitrostjo, kot je vpisana na prometnem znaku.
S hitrostjo, ki je največ za polovico manjša od vpisane na prometnem znaku.
Najmanj s hitrostjo, ki je vpisana na prometnem znaku.
Hitrost prilagajam okoliščinam, saj je vpisana hitrost samo priporočena.
Pravilen odgovor je: Najmanj s hitrostjo, ki je vpisana na prometnem znaku.
Kaj od naštetega mora storiti voznik dvoslednega vozila, če se mu na avtocesti pokvari vozilo?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Takoj vklopiti varnostne utripalke.
Zapeljati na odstavni pas oz. v nišo za zaustavitev v sili in varno ustaviti.
Pred izstopom iz vozila obleči odsevni telovnik.
Pravilen odgovor je: Takoj vklopiti varnostne utripalke., Zapeljati na odstavni pas oz. v nišo za zaustavitev v sili in varno ustaviti., Pred izstopom iz vozila obleči odsevni telovnik.
Na kaj moramo biti še posebej pozorni pri menjavi prometnega pasu?
Na morebitna vozila v mrtvih kotih vzvratnih ogledal.
Na vozila, ki vozijo pred nami.
Na vozila, ki se približujejo iz nasprotne smeri.
Pravilen odgovor je: Na morebitna vozila v mrtvih kotih vzvratnih ogledal.
Približujete se križišču. Zaradi razvrščanja želite zapeljati na drug prometni pas, ki pa je zaseden z vozili. Kaj od naštetega pride v poštev v takšni situaciji?
S spremembo hitrosti skušam najti primeren trenutek za premik.
Menjavo pasu izvedem po sistemu zadrge.
Ustavim in počakam, da se prometni pas, na katerega želim zapeljati, sprosti.
Pravilen odgovor je: S spremembo hitrosti skušam najti primeren trenutek za premik.
Če ima smerno vozišče označene prometne pasove, vozimo po:
Levi strani prometnega pasu.
Desni strani prometnega pasu.
Sredini prometnega pasu.
Pravilen odgovor je: Sredini prometnega pasu.
Kadar v naselju vlečete pokvarjeno vozilo z vrvjo, je lahko najvišja hitrost:
25 km/h.
30 km/h.
50 km/h.
60 km/h.
Pravilen odgovor je: 50 km/h.
V katerih od navedenih primerov moramo vklopiti varnostne utripalke?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Kadar zaradi okvare vozila ustavimo na vozišču.
Kadar med vožnjo po avtocesti opazimo, da se kolona vozil pred nami ustavlja.
Vselej, kadar parkiramo za kratek čas tam, kjer to ni dovoljeno.
Kadar smo zadnji v ustavljeni koloni vozil izven naselja.
Pravilen odgovor je: Kadar smo zadnji v ustavljeni koloni vozil izven naselja., Kadar med vožnjo po avtocesti opazimo, da se kolona vozil pred nami ustavlja., Kadar zaradi okvare vozila ustavimo na vozišču.
Na armaturni plošči sveti prikazana opozorilna svetilka. Kaj to pomeni?
Bližina bencinske črpalke.
Nizek nivo motornega olja.
Majhna količina goriva.
Nizek nivo hladilne tekočine.
Pravilen odgovor je: Majhna količina goriva.
Voznik osebnega avtomobila na sliki prehiteva pešca, ki nepravilno hodita po vozišču. Je bočna razdalja njegovega avtomobila do njiju ustrezna?
Da, saj je vozišče ozko.
Ne, saj je takšna vožnja mimo nevarna.
Pravilen odgovor je: Ne, saj je takšna vožnja mimo nevarna.
Katera prikazana označba na vozišču ločuje prometni pas od kolesarskega pasu?
Označba na sliki A.
Označba na sliki B.
Označba na sliki C.
Pravilen odgovor je: Označba na sliki A.
Kateri udeleženec cestnega prometa je napravil napako in povzročil nevarno situacijo, kot jo prikazuje slika?
Kolesar, ki bi moral počakati osebni avtomobil.
Voznik osebnega avtomobila, ki bi moral upoštevati prednost kolesarja na prehodu za kolesarje.
Pravilen odgovor je: Voznik osebnega avtomobila, ki bi moral upoštevati prednost kolesarja na prehodu za kolesarje.
Rumena luč na semaforju utripa. Kaj od navedenega boste upoštevali pri vožnji čez križišče?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Desno pravilo.
Pravilo srečanja.
Prometne znake.
Pravilen odgovor je: Prometne znake., Pravilo srečanja.
Kakšne oblike morajo biti odsevniki na zadnji strani priklopnega vozila?
Trikotne.
Okrogle.
Pravokotne.
Pravilen odgovor je: Trikotne.
Z vozniškim dovoljenjem kategorije B smete voziti tudi:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Motorna vozila kategorije AM.
Motorna vozila kategorije C1.
Motorna vozila kategorije F.
Motorna vozila kategorij B1 in G.
Pravilen odgovor je: Motorna vozila kategorije AM., Motorna vozila kategorij B1 in G.
Ali mora voznik pred vožnjo očistiti zaledenele žaromete?
Da.
Ne, saj se bo po nekaj minutah vožnje led odtalil sam.
Pravilen odgovor je: Da.
Katere označbe na vozišču boste v tem primeru upoštevali?
Označbe bele barve.
Označbe rumene barve.
Pravilen odgovor je: Označbe rumene barve.
Kaj od navedenega označuje prikazana prometna signalizacija na avtocesti?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Desni prometni pas je zaprt za ves promet.
Desni prometni pas je zaprt le za tovorna vozila.
V nadaljevanju sta oba prometna pasova zaprta.
Na avtocesti je delovišče.
Pravilen odgovor je: Desni prometni pas je zaprt za ves promet., Na avtocesti je delovišče.
Voznik osebnega avtomobila želi zaviti na levo. Na kateri prometni pas sme zapeljati v primeru, ki je prikazan na sliki?
Samo na prometni pas v smeri modre puščice.
Samo na prometni pas v smeri rumene puščice.
Na prometni pas v smeri modre ali rumene puščice.
Pravilen odgovor je: Na prometni pas v smeri modre ali rumene puščice.
Ali lahko z voznikom rdečega osebnega avtomobila istočasno prevoziva križišče?
Ne, ker sem na neprednostni cesti.
Da, saj med nama ni točke možnega trčenja.
Pravilen odgovor je: Da, saj med nama ni točke možnega trčenja.
O obračanju govorimo takrat, kadar se le-to konča tako, da:
Ustavimo.
Nadaljujemo vožnjo po isti cesti v isti smeri, kot smo vozili pred tem.
Parkiramo.
Nadaljujemo vožnjo po isti cesti v smeri, iz katere smo pripeljali.
Pravilen odgovor je: Nadaljujemo vožnjo po isti cesti v smeri, iz katere smo pripeljali.
Vozilo je nepravilno parkirano:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Če bi bil kdo od udeležencev cestnega prometa ogrožen.
Če morajo vozila, ki vozijo mimo, voziti na bočni razdalji manjši od 1,5 metra.
Če onemogoča drugemu udeležencu cestnega prometa varno nadaljevanje vožnje.
Pravilen odgovor je: Če onemogoča drugemu udeležencu cestnega prometa varno nadaljevanje vožnje., Če bi bil kdo od udeležencev cestnega prometa ogrožen.
Kaj, od naštetega, si moramo pred vožnjo prilagoditi?  
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Sedež in naslonjalo za glavo.
Notranje vzvratno ogledalo.
Zunanji vzvratni ogledali.
Pravilen odgovor je: Sedež in naslonjalo za glavo., Notranje vzvratno ogledalo., Zunanji vzvratni ogledali.
Na armaturni plošči vašega vozila sveti prikazana kontrolna svetilka. Kaj to pomeni?
Prižgane so zadnje meglenke.
Prižgane so le pozicijske svetilke.
Prižgane so meglenke.
Prižgani so dolgi žarometi.
Pravilen odgovor je: Prižgane so meglenke.
Kako ravnate kot udeleženec cestnega prometa?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Nikoli ne vozim z največjo dovoljeno hitrostjo.
Vedno vozim na minimalni varnostni razdalji.
Ne povzročam škode drugim udeležencem.
Ne oviram ali ogrožam drugih udeležencev.
Pravilen odgovor je: Ne oviram ali ogrožam drugih udeležencev., Ne povzročam škode drugim udeležencem.
Kaj od naštetega je značilno za starejše udeležence cestnega prometa?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Pogosto napačno presodijo hitrost vozil.
Počasneje reagirajo.
Kasneje opazijo vozila.
So bolj samozavestni udeleženci cestnega prometa.
Pravilen odgovor je: Počasneje reagirajo., Kasneje opazijo vozila., Pogosto napačno presodijo hitrost vozil.
Kako ravnate, preden zapeljete na zaviralni pas avtoceste?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Vključim desne utripalke.
Preverim dogajanje za in ob vozilu.
Vozim z nezmanjšano hitrostjo.
Zmanjšam hitrost.
Pravilen odgovor je: Vozim z nezmanjšano hitrostjo., Preverim dogajanje za in ob vozilu., Vključim desne utripalke.
Polzapornice so se začele spuščati. Ali lahko v tem primeru še zapeljete čez železniško progo?
Da, saj polzapornice še niso v celoti spuščene.
Da, če smo dovolj hitri.
Ne.
Pravilen odgovor je: Ne.
Kako na voznika vplivajo veliki oglasni panoji ob cesti?
Negativno, saj odvračajo njegovo pozornost od dogajanja v prometu.
Pozitivno, saj ga opozarjajo na zanimive izdelke ali bližino nakupovalnih centrov.
Pravilen odgovor je: Negativno, saj odvračajo njegovo pozornost od dogajanja v prometu.
Kadar je na ozkih delih vozišča treba za varno srečanje zapeljati vzvratno, to stori:
Voznik vozila, ki to lažje stori.
Vedno voznik večjega vozila.
Vedno voznik manjšega vozila.
Pravilen odgovor je: Voznik vozila, ki to lažje stori.
Voznik je osebni avtomobil parkiral v ovinku, kot je prikazano na sliki. Ali je ravnal pravilno?
Da, saj je ločilna črta prekinjena.
Ne, parkirati bi moral ob ločilni črti, da bi bil bolj viden.
Ne, saj je parkiranje v ovinku prepovedano.
Da, saj je vozišče dovolj široko.
Pravilen odgovor je: Ne, saj je parkiranje v ovinku prepovedano.
V katerem primeru je naslonjalo sedeža v ustrezni oddaljenosti od volana?
Kadar so roke ob pravilnem držanju volana povsem iztegnjene.
Kadar ima voznik naslonjalo sedeža v čim bolj ležečem položaju.
Kadar so roke ob pravilnem držanju volana še nekoliko pokrčene.
Kadar je voznik čim bližje volanu.
Pravilen odgovor je: Kadar so roke ob pravilnem držanju volana še nekoliko pokrčene.
Voznik rdečega osebnega avtomobila je vklopil leve utripalke. Kaj to najverjetneje pomeni?
Okvaro na utripalkah.
Namig vozniku belega osebnega avtomobila, da se lahko vključi na avtocesto.
Voznik namerava s premikom na levi prometni pas omogočiti vključitev na avtocesto belemu osebnemu avtomobilu.
Pravilen odgovor je: Voznik namerava s premikom na levi prometni pas omogočiti vključitev na avtocesto belemu osebnemu avtomobilu.
Kakšne nevarnosti pretijo pri prehitevanju ponoči?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Bistveno daljše zavorne poti.
Slabo vidni pešci.
Neosvetljena ali pomanjkljivo osvetljena vozila.
Neosvetljene ali neoznačene ovire na vozišču.
Pravilen odgovor je: Neosvetljena ali pomanjkljivo osvetljena vozila., Slabo vidni pešci., Neosvetljene ali neoznačene ovire na vozišču.
Na izhodu s križišča gori rumena puščica, na levem semaforju pa zelena puščica, kot dodatni znak. Kako boste v tem primeru ravnali?
Brez ustavljanja prevozim križišče.
Počakati moram zaradi rdeče luči na semaforju.
Zapeljem na križišče, kjer počakam osebni avtomobil, kolesarja in oba pešca.
Pravilen odgovor je: Brez ustavljanja prevozim križišče.
Ali morajo biti za udeležbo v cestnem prometu priklopna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg, pregledana na tehničnih pregledih?
Samo v primeru, če se uporabljajo v komercialne namene.
Da, za udeležbo v cestnem prometu morajo biti pregledana na tehničnih pregledih.
Ne, imeti morajo le brezhibne predpisane naprave in opremo.
Pravilen odgovor je: Da, za udeležbo v cestnem prometu morajo biti pregledana na tehničnih pregledih.
S katerimi od navedenih načinov lahko varno in v skladu s predpisi obrnete vozilo?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Polkrožno.
Z manevriranem.
Z uporabo pomožne (ročne) zavore.
Pravilen odgovor je: Polkrožno., Z manevriranem.
Ustavitev vozila je prekinitev vožnje za toliko časa, kolikor je potrebno, da:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Opravim najnujnejši nakup.
Odpravim okvaro na vozilu.
Vstopijo potniki.
Razložim tovor.
Pravilen odgovor je: Vstopijo potniki., Razložim tovor., Odpravim okvaro na vozilu.
Iz vidika varnost so prednosti sistema ABS:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Pnevmatike se ne poškodujejo, kot v primeru blokiranja koles.
Vozilo je bolj stabilno pri hitri vožnji v ovinkih.
Vozilo ostane vodljivo tudi ob močnem zaviranju.
V večini primerov skrajša zavorno pot.
Pravilen odgovor je: V večini primerov skrajša zavorno pot., Vozilo ostane vodljivo tudi ob močnem zaviranju., Pnevmatike se ne poškodujejo, kot v primeru blokiranja koles.
Kaj od naštetega so temelji defenzivne vožnje?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Pogosta uporaba zavor.
Vožnja v čim nižji prestavi.
Izogibanje nevarnostim.
Predvidevanje.
Pravilen odgovor je: Predvidevanje., Izogibanje nevarnostim.
Na križišču boste zavili na desno. Kako boste ravnali?
Počakam na modri osebni avtomobil in pred kolesarjema zavijem na desno.
Zavijem pred modrim osebnim avtomobilom in kolesarjema, ker sem na prednostni cesti.
Ustavim pred prehodom za kolesarje. Zavijem šele, ko prečkata križišče oba kolesarja.
Pravilen odgovor je: Ustavim pred prehodom za kolesarje. Zavijem šele, ko prečkata križišče oba kolesarja.
Kaj od navedenega spada v zimsko opremo osebnega avtomobila?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Poletne pnevmatike z najmanj 2,5 mm globokimi kanali dezena.
Ustrezne zimske pnevmatike na vseh kolesih.
Zimske pnevmatike na prednjih kolesih.
Ustrezne poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa.
Pravilen odgovor je: Ustrezne zimske pnevmatike na vseh kolesih., Ustrezne poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa.
Kaj se dogaja z nervoznimi vozniki, ko sedejo za volan?
Notranji nemir se jim lahko še poveča, če se te svoje značilnosti ne zavedajo in ne trudijo nadzorovati.
Obstaja velika nevarnost, da zaspijo.
Za volanom se popolnoma umirijo.
Pravilen odgovor je: Notranji nemir se jim lahko še poveča, če se te svoje značilnosti ne zavedajo in ne trudijo nadzorovati.
Katera vozila lahko prehitite, ko zapeljete mimo tega prometnega znaka?
Vsa vozila.
Samo tovorna vozila.
Samo vprežna vozila in traktorje.
Samo osebne avtomobile.
Pravilen odgovor je: Vsa vozila.
Na odstavnem pasu avtoceste je prepovedano:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Vožnja.
Prehitevanje.
Ustavitev v sili.
Parkiranje zaradi počitka.
Pravilen odgovor je: Vožnja., Prehitevanje., Parkiranje zaradi počitka.
Levi prometni pas, po katerem vozite, je začasno zaprt. Kako boste ravnali pri nadaljevanju vožnje?
Ravnam se po desnem pravilu.
Ravnam se po dogovoru med vozniki.
Ravnam se po sistemu zadrge.
Ravnam se po pravilu srečanja.
Pravilen odgovor je: Ravnam se po sistemu zadrge.
Proti križišču vodijo s puščicami označeni prometni pasovi. Kdaj se bomo razvrstil na prometni pas za želeno smer?
Tik pred križiščem.
Čim prej.
Na koncu križišča.
Pravilen odgovor je: Čim prej.
Ali smete v tem primeru prevoziti križišče?
Ne, saj ima osebni avtomobil, zaradi desnega pravila, prednost pred mano.
Da, saj gori na semaforju pred mano zelena luč.
Ne, saj mi položaj policista to prepoveduje.
Pravilen odgovor je: Ne, saj mi položaj policista to prepoveduje.
V katerih navedenih primerih morate na pogonska kolesa namestiti snežne verige?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Kadar je vozišče kopno in začne snežiti.
Kadar vozim z ustreznimi poletnimi pnevmatikami po zasneženem vozišču.
Kadar je na vozišču sneg in je to določeno s prometnim znakom.
Kadar sneži in se sneg na vozišču sproti tali.
Pravilen odgovor je: Kadar je na vozišču sneg in je to določeno s prometnim znakom., Kadar vozim z ustreznimi poletnimi pnevmatikami po zasneženem vozišču.
Voznik je parkiral osebni avtomobil, kot je prikazano na sliki. Zakaj je ravnal napačno?
Vozilo zakriva postavljeno prometno signalizacijo.
Vozilo onemogoča prosto gibanje pešcev in kolesarjev.
Pravilen odgovor je: Vozilo zakriva postavljeno prometno signalizacijo.
Ali smete na avtocestah in hitrih cestah vleči pokvarjen osebni avtomobil z drogom?
Da, vendar le do najbližjega izvoza, če se je vozilo pokvarilo na avtocesti.
Da, smemo, vendar le do doma.
Ne, saj ga lahko vlečemo le oprtega na vlečno vozilo.
Da, do najbližje servisne delavnice.
Pravilen odgovor je: Ne, saj ga lahko vlečemo le oprtega na vlečno vozilo.
Kako prispevamo k varovanju okolja in zagotavljanju mobilnosti?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Uporabljamo velika vozila z močnim motorjem, ki zagotavljajo hitrost in varnost.
Čim več uporabljamo javni prevoz.
Zmanjšamo nepotrebne kratke vožnje z avtomobilom in jih nadomestimo s kolesom.
Pravilen odgovor je: Zmanjšamo nepotrebne kratke vožnje z avtomobilom in jih nadomestimo s kolesom., Čim več uporabljamo javni prevoz.
Kaj ponazarja slika?
Voznik naj ima pri sebi vedno svinčnik ali drugo pisalo, da zapiše morebitne prekrške drugih udeležencev cestnega prometa.
Čelna silhueta motornega kolesa, skupaj z voznikom, je na določeni razdalji tako ozka, da jo lahko prekrije svinčnik.
Pri odločanju za varnostno razdaljo naj si voznik pomaga s svinčnikom, s katerim med vožnjo prekrije motorno kolo.
Pravilen odgovor je: Čelna silhueta motornega kolesa, skupaj z voznikom, je na določeni razdalji tako ozka, da jo lahko prekrije svinčnik.
Kako ravnate, ko želite nadaljevati vožnjo mimo tega prometnega znaka?
Obvezno ustavim na desni strani vozišča.
Obvezno parkiram na desni strani vozišča.
Vožnjo nadaljujem v označeni smeri.
Vožnjo nadaljujem naravnost, ker je vožnja v označeni smeri prepovedana.
Pravilen odgovor je: Vožnjo nadaljujem v označeni smeri.
Pri vožnji skozi predor smo pripeljali do prižgane rdeče luči, kot je prikazano na sliki. Kaj storimo?
Vklopimo varnostne utripalke in ustavimo vozilo pred semaforjem.
Počasi peljemo naprej do prve odstavne niše in tam ustavimo vozilo.
Peljemo naprej, ker je v predoru prepovedano ustavljanje.
Pravilen odgovor je: Vklopimo varnostne utripalke in ustavimo vozilo pred semaforjem.
Voznik rdečega osebnega avtomobila na sliki je začel s prehitevanjem kolone vozil, ki vozi z zmanjšano hitrostjo. Ali je ravnal pravilno?  
Da, saj na vidni razdalji ni nasproti vozečih vozil, hitrost vozil v koloni pa nizka.
Ne, saj je to prepovedano; prevozil pa je tudi neprekinjeno ločilno črto.
Pravilen odgovor je: Ne, saj je to prepovedano; prevozil pa je tudi neprekinjeno ločilno črto.
Kako ravna voznik osebnega avtomobila?
Pospeši, tako da križišče prevozi pred kolesarjem.
Vožnjo nadaljuje; ko se nahaja ob kolesarju, zmanjša hitrost in zavije.
Zmanjša hitrost, ostane za kolesarjem in zavije.
Pravilen odgovor je: Zmanjša hitrost, ostane za kolesarjem in zavije.
Kaj, od navedenega, velja za vleko pokvarjenega vozila po avtocesti?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Pokvarjeno vozilo se sme vleči le po odstavnem pasu.
Pokvarjeno vozilo se sme vleči le z drogom.
Pokvarjeno vozilo se sme vleči le oprto na vlečno vozilo ali na posebno priklopno vozilo.
Pokvarjeno vozilo se sme vleči le do najbližjega izvoza.
Pravilen odgovor je: Pokvarjeno vozilo se sme vleči le oprto na vlečno vozilo ali na posebno priklopno vozilo., Pokvarjeno vozilo se sme vleči le do najbližjega izvoza.
Vozite po avtocesti. Na armaturni plošči se je prižgala prikazana opozorilna svetilka. Ali smete nadaljevati vožnjo?
Da, do prve servisne delavnice.
Da, čim hitreje vozim do prvega počivališča, kjer ugasnem motor.
Ne, v nobenem primeru. Ustavim takoj na desnem prometnem pasu, kjer ugasnem motor.
Da, vendar le toliko, da lahko varno zapeljem na odstavni pas ali v odstavno nišo, kjer takoj ugasnem motor.
Pravilen odgovor je: Da, vendar le toliko, da lahko varno zapeljem na odstavni pas ali v odstavno nišo, kjer takoj ugasnem motor.
Motorna vozila v cestnem prometu morajo:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Biti registrirana.
Imeti veljavno prometno dovoljenje.
Imeti predpisane registrske tablice.
Biti ustrezne barve, ki so skladne z notranjostjo vozila.
Pravilen odgovor je: Biti registrirana., Imeti veljavno prometno dovoljenje., Imeti predpisane registrske tablice.
Na kakšni razdalji pred prepovedjo, ki jo označuje, je postavljen ta prometni znak?
0 m.
5 (3-10) m.
150-250 m.
Pravilen odgovor je: 0 m.
Približujete se razcepu avtoceste. Na kateri od prikazanih prometnih pasov smete zapeljati, glede na označbe na vozišču?
Samo na desni prometni pas.
Zapeljem lahko na levi ali na desni prometni pas.
Samo na levi prometni pas.
Pravilen odgovor je: Zapeljem lahko na levi ali na desni prometni pas.
Kako naj ravna voznik modrega vozila na sliki, ki zavija na desno, da ne bi spregledal kolesarja?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Preveri, če se je kolesar upošteval njegovo prednost in ustavil pred prehodom za kolesarje.
Že pri približevanju križišču opazuje v vzvratnih ogledalih promet na kolesarski stezi.
Na desno zavije čim hitreje.
S premiki glave in telesa premosti mrtve kote.
Pravilen odgovor je: Že pri približevanju križišču opazuje v vzvratnih ogledalih promet na kolesarski stezi., S premiki glave in telesa premosti mrtve kote.
Ali sme voznik osebnega avtomobila zapeljati na krožno križišče pred voznikom mopeda?
Da, ker mu je desni in ima prednost.
Ne, ker ima prednost voznik mopeda.
Da, ker bo zapeljal na prednostno cesto.
Da, ker na krožnih križiščih enosledna vozila nimajo prednosti.
Pravilen odgovor je: Ne, ker ima prednost voznik mopeda.
Ali se lahko s tako očiščenim vozilom vključimo v promet na javni cesti?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ne, saj je na njem sneg, ki bi se raztresal po vozišču.
Da, saj so sprednja stekla in zunanja vzvratna ogledala dobro očiščena, kar je za varno vožnjo najpomembneje.
Ne, saj nima očiščene registrske tablice.
Da, pomembno je, da je očiščeno vetrobransko steklo. Preostali sneg bo ob vožnji odpihnilo z vozila.
Pravilen odgovor je: Ne, saj je na njem sneg, ki bi se raztresal po vozišču., Ne, saj nima očiščene registrske tablice.
Kaj pomeni prikazana označitev na vozišču?
Oviro v ali za ovinkom.
Vožnjo moramo nadaljevati po smernem vozišču za vožnjo v nasprotni smeri.
Prepoved nadaljevanja vožnje.
Pravilen odgovor je: Oviro v ali za ovinkom.
Kateri je pravilni vrstni red pogledov pri opazovanju prometa za in ob vozilu pred nameravano spremembo smeri?
Pogled v zunanje vzvratno ogledalo, v notranje vzvratno ogledalo, čez ramo.
Pogled v notranje vzvratno ogledalo, v zunanje vzvratno ogledalo, čez ramo.
Vrstni red je nepomemben.
Pogled v zunanje vzvratno ogledalo, čez ramo, v notranje vzvratno ogledalo.
Pravilen odgovor je: Pogled v notranje vzvratno ogledalo, v zunanje vzvratno ogledalo, čez ramo.
Katera izmed prikazanih kontrolnih svetilk na armaturni plošči vas obvešča, da so prižgane zadnje meglenke?
Kontrolna svetilka A.
Kontrolna svetilka B.
Kontrolna svetilka C.
Kontrolna svetilka D.
Pravilen odgovor je: Kontrolna svetilka C.
Kako hitro običajno prečkajo cesto na prehodu za pešce starejše osebe?
Hitreje kot drugi udeleženci cestnega prometa.
Enako hitro kot drugi udeleženci cestnega prometa.
Počasneje kot drugi udeleženci cestnega prometa.
Pravilen odgovor je: Počasneje kot drugi udeleženci cestnega prometa.
Pred prehodom za pešce na sliki, ob katerem parkirana vozila zakrivajo del prehoda, bomo vozili v pripravljenosti na zaviranje, ker:
Je dvajset metrov pred prehodom hitrost zmeraj omejena na največ 20 km/h.
Lahko avtomobil zakriva pešce, še posebej otroke, ki so se namenili prečkati vozišče.
Pravilen odgovor je: Lahko avtomobil zakriva pešce, še posebej otroke, ki so se namenili prečkati vozišče.
Kateri je pravilni vrstni red vožnje čez križišče?
Voznik modrega, voznik zelenega osebnega avtomobila, jaz.
Voznik zelenega, voznik modrega osebnega avtomobila, jaz.
Voznik zelenega osebnega avtomobila, nato hkrati jaz in voznik modrega osebnega avtomobila.
Voznik modrega osebnega avtomobila, jaz, voznik zelenega osebnega avtomobila.
Pravilen odgovor je: Voznik modrega, voznik zelenega osebnega avtomobila, jaz.
Označite pomen prikazane kontrolne svetilke:
Prižgane meglenke.
Delovanje utripalk.
Prižgane zadnje meglenke.
Delovanje varnostnih utripalk.
Pravilen odgovor je: Prižgane zadnje meglenke.
S čim bomo v cestnem prometu prispevali k čistejšemu okolju?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
S hitro vožnjo, da bo čas vožnje čim krajši.
S tem, da bomo pogosteje uporabljali kolo.
S tem, da se bomo odrekli nepotrebnim vožnjam.
Pravilen odgovor je: S tem, da se bomo odrekli nepotrebnim vožnjam., S tem, da bomo pogosteje uporabljali kolo.
Približujete se tovornemu vozilu za odvoz odpadkov, ustavljenem na vozišču. Kako boste v tem primeru ravnali?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Pozoren sem na delavce, ki s tem vozilom opravljajo delo.
Mimo odpeljem brez odlašanja.
Zmanjšam hitrost in po potrebi ustavim.
Če ni vozil iz nasprotne smeri zapeljem mimo.
Pravilen odgovor je: Zmanjšam hitrost in po potrebi ustavim., Pozoren sem na delavce, ki s tem vozilom opravljajo delo., Če ni vozil iz nasprotne smeri zapeljem mimo.
Želite zamenjati prometni pas. Na kakšen način preverite dogajanje neposredno za vozilom?
Z zasukom telesa in pogledom neposredno skozi zadnje steklo vozila.
S pogledom čez rame.
S pogledom v notranje vzvratno ogledalo.
Pravilen odgovor je: S pogledom v notranje vzvratno ogledalo.
Vožnja z izrabljenimi blažilniki je nevarna, ker:
Se pregrevajo zavore.
Se predvsem na neravnem vozišču stabilnost vozila bistveno zmanjša.
Vpliva na pravilno delovanje sistema ABS.
Pomožna (ročna) zavora ne deluje.
Pravilen odgovor je: Se predvsem na neravnem vozišču stabilnost vozila bistveno zmanjša.
Kaj pomeni izraz vožnja mimo?
Pomeni vožnjo mimo drugega udeleženca cestnega prometa, ki pripelje iz nasprotne smeri.
Pomeni vožnjo mimo drugega udeleženca cestnega prometa, ki se premika v isti smeri.
Je vožnja mimo vozila, ki se po pospeševalnem pasu vključuje v promet na avtocesto.
Pomeni vožnjo mimo drugega udeleženca cestnega prometa, ki se ne premika, objekta ali ovire na vozišču.
Pravilen odgovor je: Pomeni vožnjo mimo drugega udeleženca cestnega prometa, ki se ne premika, objekta ali ovire na vozišču.
Kako prepoznamo vozila za prevoz nevarnega blaga?
Po posebnih tablah za označevanje tovora.
Po napisu na vratih kabine.
Po posebni registrski tablici.
Pravilen odgovor je: Po posebnih tablah za označevanje tovora.
Čemu od navedenega moramo prilagoditi hitrost in način vožnje?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Vremenskim razmeram.
Stanju vozišča.
Vozniškim izkušnjam.
Gostoti prometa.
Pravilen odgovor je: Gostoti prometa., Vozniškim izkušnjam., Vremenskim razmeram., Stanju vozišča.
Kako ravnate, ko vozite vzvratno?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Vozim po nasprotni strani vozišča, kot sem vozil naprej.
Vključim varnostne utripalke.
Povečam pozornost na promet za vozilom.
Ne ogrožam drugih udeležencev cestnega prometa.
Pravilen odgovor je: Povečam pozornost na promet za vozilom., Ne ogrožam drugih udeležencev cestnega prometa., Vključim varnostne utripalke.
Voznik na sliki je parkiral osebni avtomobil na polju za usmerjanje prometa. Ali je ravnal pravilno?
Ne, ker je osebni avtomobil preširok za to polje.
Ne, ker je to prepovedano.
Da, ker je po tem polju vožnja prepovedana, parkiranje pa dovoljeno.
Da, ker s tem nikogar ne ovira in ogroža.
Pravilen odgovor je: Ne, ker je to prepovedano.
Katere osebe v osebnem avtomobilu morajo biti pripete z varnostnim pasom?
Voznik in vsi potniki.
Samo voznik in potniki na sprednjih sedežih.
Samo potniki na zadnjih sedežih.
Samo otroci do dvanajstega leta starosti.
Pravilen odgovor je: Voznik in vsi potniki.
Koliko alkohola lahko zaužije mladi voznik začetnik, če bo še isti večer vozil?
Do dve mali pivi.
Popolnoma nič.
Največ kozarec vina.
Največ eno pivo.
Pravilen odgovor je: Popolnoma nič.
Ali smemo v prikazanem primeru prehiteti kolono vozil, ki vozi z zmanjšano hitrostjo?
Ne.
Da.
Pravilen odgovor je: Ne.
Ali smete, glede na luči na semaforju, zaviti na levo?
Da, ker na desnem semaforju gori zelena luč.
Ne, ker je na tem križišču prepovedano zavijanje na levo.
Ne, ker na semaforju za zavijanje na levo gori rdeča luč.
Pravilen odgovor je: Ne, ker na semaforju za zavijanje na levo gori rdeča luč.
Po katerem prometnem pasu lahko vozite v naselju, če ima smerno vozišče dva označena prometna pasova, kot je prikazano na sliki?
Po levem, desni pa je namenjen avtobusom in tovornim vozilom.
Po desnem ali po levem, saj velja prosta izbira prometnih pasov.
Po desnem, levi pa je namenjen prehitevanju.
Pravilen odgovor je: Po desnem ali po levem, saj velja prosta izbira prometnih pasov.
Ali je pomembno, da si tudi potniki na zadnjih sedežih v osebnem avtomobilu pravilno nastavijo naslonjalo za glavo?
Da, saj jih lahko le pravilno nastavljena naslonjala za glavo varujejo pred poškodbami.
Ne, za te potnike to ni pomembno.
Pravilen odgovor je: Da, saj jih lahko le pravilno nastavljena naslonjala za glavo varujejo pred poškodbami.
Z zdravstvenim pregledom, ki ga opravi kandidat za voznika motornega vozila, se ugotavlja:
Razmerje med težo in višino kandidata zaradi ergonomije v motornem vozilu.
Telesna in duševna zmožnost za vožnjo motornega vozila.
Usposobljenost nudenja prve pomoči ob prometni nesreči.
Pravilen odgovor je: Telesna in duševna zmožnost za vožnjo motornega vozila.
Kako ravnate, ko pripeljete do avtobusa, označenega za prevoz otrok, ki je ustavljen na vozišču, ima vključene varnostne utripalke, otroci pa vstopajo in izstopajo?
Ustavim.
Zmanjšam hitrost, vozim previdno in po potrebi ustavim.
Zmanjšam hitrost in ko se prepričam, da na cesti ni otrok, obvozim vozilo.
Pravilen odgovor je: Ustavim.
Ali je ta prometni znak pomemben tudi za voznike motornih vozil?
Ne, saj vožnja kolesarjev za tem prometnim znakom v nobenem primeru ne vpliva na ravnanje voznikov motornih vozil.
Da, saj sporoča, da bodo kolesarji za tem prometnim znakom verjetno zapeljali na vozišče.
Pravilen odgovor je: Da, saj sporoča, da bodo kolesarji za tem prometnim znakom verjetno zapeljali na vozišče.
Po kateri zamišljeni črti, prikazani na sliki, mora voznik praviloma zapeljati na zaviralni pas?
Po črti A.
Po črti B.
Po črti C.
Pravilen odgovor je: Po črti A.
Če bomo prehitro zapeljali v oster ovinek in skušali zavirati, bomo:
Lahko zdrsnili z vozišča ali na smerno vozišče za nasprotni promet.
Brez težav zmanjšali hitrost in izpeljali ovinek.
Pravilen odgovor je: Lahko zdrsnili z vozišča ali na smerno vozišče za nasprotni promet.
Voznik osebnega avtomobila želi zaviti na desno. Katera prikazana smer zavijanja je pravilna?
Smer A.
Smer B.
Obe smeri.
Pravilen odgovor je: Obe smeri.
V desnem zunanjem vzvratnem ogledalu vidite vozilo, ki vozi po zunanjem prometnem pasu . Ali smete zapustiti krožno križišče v tej situaciji?
Ne, na tem prometnem pasu ustavim in zapustim krožno križišče za modrim osebnim avtomobilom.
Ne, odpeljem še en krog, ker ne morem varno zapeljati na zunanji prometni pas.
Da, pred modrim osebnim avtomobilom zapeljem na izvoz s krožnega križišča.
Pravilen odgovor je: Ne, odpeljem še en krog, ker ne morem varno zapeljati na zunanji prometni pas.
Če vlečete pokvarjeno vozilo z vrvjo, razdalja med voziloma ne sme biti:
Manjša od 2 metrov in ne večja od 4 metrov.
Manjša od 3 metrov in ne večja od 5 metrov.
Manjša od 4 metrov in ne večja od 6 metrov.
Pravilen odgovor je: Manjša od 3 metrov in ne večja od 5 metrov.
Kdo mora po pridobitvi vozniškega dovoljenja opraviti predpisano dodatno usposabljanje?
Vsak voznik, ki pridobi vozniško dovoljenje najmanj kategorije B in namerava prevažati otroke.
Vsak voznik, ki pridobi vozniško dovoljenje najmanj kategorije C.
Voznik začetnik, ki ima prebivališče v Republiki Sloveniji in je v Republiki Sloveniji opravil vozniški izpit in pridobil vozniško dovoljenje kategorije A2, A ali B.
Pravilen odgovor je: Voznik začetnik, ki ima prebivališče v Republiki Sloveniji in je v Republiki Sloveniji opravil vozniški izpit in pridobil vozniško dovoljenje kategorije A2, A ali B.
Kako ravnate, kadar dohitite delovni stroj ali traktor?
Za takšnim vozilom vozim strpno in čakam na priložnost za varno prehitevanje.
Za takšnim vozilom vozim na dvakratni varnostni razdalji.
Za takšnim vozilom vozim tako dolgo, dokler se ne umakne z vozišča.
Pravilen odgovor je: Za takšnim vozilom vozim strpno in čakam na priložnost za varno prehitevanje.
S katerim prometnim znakom je največja dovoljena hitrost skozi celo naselje omejena na 50 km/h?
S prometnim znakom A.
S prometnim znakom B.
S prometnim znakom C.
S prometnim znakom D.
Pravilen odgovor je: S prometnim znakom D.
Medtem, ko vozite po avtocesti, pada toča. Ali smete zaradi tega ustaviti v predoru?
Ne, saj je to izjemno nevarno in zato prepovedano.
Ne, razen v primeru, če je predor dobro osvetljen.
Da, saj me predor varuje pred poškodbami vozila.
Da, vendar le, če sem pred tem voznike, ki vozijo za menoj, o ustavitvi opozoril z varnostnimi utripalkami.
Pravilen odgovor je: Ne, saj je to izjemno nevarno in zato prepovedano.
Ali smemo uporabljati zadnjo meglenko, kadar je vidljivost dobra?
Ne, saj zaradi močne svetlobe slepi voznike, ki vozijo za nami.
Da, podnevi, saj nas tako vozniki, ki vozijo za nami, težje spregledajo.
Da, ponoči, saj nas tako vozniki pravočasno opazijo že z velike razdalje.
Pravilen odgovor je: Ne, saj zaradi močne svetlobe slepi voznike, ki vozijo za nami.
Zimske razmere so:
Kadar je pozimi vozišče mokro.
Kadar se sneg ob sneženju oprijema vozišča oz. kadar je to zasneženo ali poledenelo.
Ves čas koledarske zime.
Kadar je temperatura ozračja nižja od nič stopinj Celzija.
Pravilen odgovor je: Kadar se sneg ob sneženju oprijema vozišča oz. kadar je to zasneženo ali poledenelo.
Kaj morate kot voznik storiti, če se znajdete na kraju nesreče?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ko prispejo reševalci, se jim umakniti in jim omogočiti delo.
Pomagati morebitnim ponesrečencem.
Storiti vse, da ne bi bili ogroženi tudi drugi udeleženci cestnega prometa.
Pravilen odgovor je: Pomagati morebitnim ponesrečencem., Storiti vse, da ne bi bili ogroženi tudi drugi udeleženci cestnega prometa., Ko prispejo reševalci, se jim umakniti in jim omogočiti delo.
Kaj od naštetega je del poti ustavljanja?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Reakcijska pot.
Potovalna hitrost.
Vidljivost.
Zavorna pot.
Pravilen odgovor je: Reakcijska pot., Zavorna pot.
Voznik osebnega avtomobila je ustavil zaradi kolesarja, ki vozi v napačni smeri po kolesarski stezi, kot je prikazano na sliki. Je ravnal pravilno?
Da, saj je s tem preprečil nevarno situacijo.
Ne, kot mora pravila upoštevati voznik osebnega avtomobila, jih mora upoštevati tudi kolesar.
Pravilen odgovor je: Da, saj je s tem preprečil nevarno situacijo.
Voznik rdečega osebnega avtomobila želi zaviti na levo. Na kateri prometni pas sme zapeljati v primeru, ki je prikazan na sliki?
Samo na prometni pas v smeri modre puščice.
Samo na prometni pas v smeri rumene puščice.
Na prometni pas v smeri modre ali rumene puščice.
Pravilen odgovor je: Samo na prometni pas v smeri rumene puščice.
Na kateri strani dvosmernega vozišča je praviloma dovoljeno parkirati vozilo?
Na desni strani v smeri vožnje.
Na levi strani v smeri vožnje.
Na desni in levi strani v smeri vožnje.
Samo na pločniku na desni strani vozišča.
Pravilen odgovor je: Na desni strani v smeri vožnje.
Ali smete z motornim vozilom zapeljati mimo tega prometnega znaka?
Da, vendar z nekoliko zmanjšano hitrostjo, saj znak označuje bližino igrišča.
Ne, ker je v tem območju vožnja z motornim vozilom prepovedana.
Da, vendar s hitrostjo največ 10 km/h.
Ne, saj se začne cona za pešce.
Pravilen odgovor je: Da, vendar s hitrostjo največ 10 km/h.
Znak na sliki je nameščen v predoru. O čem nas obvešča:
O smeri in razdalji do gasilnih aparatov.
O smeri in razdalji do prostora vzdrževalcev predora.
O smeri in razdalji do izhoda v sili.
Pravilen odgovor je: O smeri in razdalji do izhoda v sili.
Voznik pred vami bo zavil na desno. Ali smete v tem primeru prehitevati?
Da, saj vozilo pred mano vozi počasi in bo zavilo na desno.
Da, saj vozim po prednostni cesti.
Ne, saj bi s tem prevozil neprekinjeno ločilno črto.
Pravilen odgovor je: Ne, saj bi s tem prevozil neprekinjeno ločilno črto.
Voznik osebnega avtomobila zavija na desno. Ali ima prednost pred kolesarjema?
Da, ker zavija na desno.
Da, ker imajo motorna vozila prednost pred kolesarji.
Ne, ker na semaforju za kolesarje gori zelena luč.
Pravilen odgovor je: Ne, ker na semaforju za kolesarje gori zelena luč.
Voznik je osebni avtomobil parkiral pod vrhom vzpona. Ali je to prepovedano?
Ne.
Da.
Pravilen odgovor je: Da.
Kdaj je pripenjanje potnikov na zadnjih sedežih osebnega avtomobila obvezno?  
Če v prtljažniku prevažamo težje predmete.
Le, če vozimo po avtocesti.
Vselej.
Če vozimo po gorski, ovinkasti cesti.
Pravilen odgovor je: Vselej.
Kaj pomeni izraz bočna razdalja?
Pomeni razdaljo med skrajno točko na levi ali na desni strani vozila in najbližjo točko drugega vozila, udeleženca cestnega prometa, ovire ali objekta.
Pomeni razdaljo med skrajno točko na sprednji ali na zadnji strani vozila in najbližjo točko drugega vozila.
Pravilen odgovor je: Pomeni razdaljo med skrajno točko na levi ali na desni strani vozila in najbližjo točko drugega vozila, udeleženca cestnega prometa, ovire ali objekta.
Vozite po prikazanem prometnem pasu, ki je z dvojno neprekinjeno rumeno in belo črto ločen od drugih prometnih pasov. Ali ravnate pravilno?
Da, saj je to naselje in velja prosta izbira vzporednih prometnih pasov.
Da, saj je levi prometni pas zaseden z vozili.
Ne, razen če vozim vozilo javnega prevoza potnikov.
Pravilen odgovor je: Ne, razen če vozim vozilo javnega prevoza potnikov.
Kaj od naštetega lahko skrajša zavorno pot?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Kakovostne pnevmatike.
Predhodno zmanjšanje hitrosti vožnje.
Spolzko vozišče.
Tovor v vozilu.
Pravilen odgovor je: Predhodno zmanjšanje hitrosti vožnje., Kakovostne pnevmatike.
Vlečete priklopno vozilo. Kako lahko zmanjšate verjetnost, da bi zaradi oviranega vidnega polja pri zavijanju spregledali kolesarja?
Vozim z vklopljenimi varnostnimi utripalkami.
Pred vsakim zavijanjem uporabim zvočne opozorilne znake.
Ves čas, ne le tik pred spremembo smeri, spremljam dogajanje za vozilom in ob njem.
Vozim tako, da me nihče ne more prehiteti.
Pravilen odgovor je: Ves čas, ne le tik pred spremembo smeri, spremljam dogajanje za vozilom in ob njem.
Kako ravnate, kadar je na vozišču snežna brozga?
Vozim s čim višjimi motornimi vrtljaji.
Vozim le v prvi prestavi.
Vozim čim bolj umirjeno in z nižjimi motornimi vrtljaji.
Pravilen odgovor je: Vozim čim bolj umirjeno in z nižjimi motornimi vrtljaji.
Voznik se pripravlja na vožnjo v položaju, kot je prikazan na sliki. Ali sedi pravilno?
Ne, saj sedi preblizu volana.
Da, saj ima pri takšnem položaju boljši pregled nad dogajanjem na vozišču in ob njem.
Pravilen odgovor je: Ne, saj sedi preblizu volana.
Na kaj vpliva premajhna globina žlebov v dezenu pnevmatike?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Na udobnost vožnje.
Na nezmožnost zadostnega odvajanja plundre  (snežne brozge).
Na pojav aquaplaninga (izgube stika pnevmatike s podlago na mokrem vozišču).
Pravilen odgovor je: Na pojav aquaplaninga (izgube stika pnevmatike s podlago na mokrem vozišču)., Na nezmožnost zadostnega odvajanja plundre  (snežne brozge).
Katera trditev o mrtvem kotu velja za velika vozila?
Veliko vozilo nima mrtvih kotov.
Veliko vozilo ima majhne mrtve kote.
Veliko vozilo ima velike mrtve kote.
Pravilen odgovor je: Veliko vozilo ima velike mrtve kote.
S katerim prometnim znakom na sliki je označena najmanjša dovoljena hitrost?
S prometnim znakom A.
S prometnim znakom B.
S prometnim znakom C.
Pravilen odgovor je: S prometnim znakom B.
S kakšno hitrostjo se mora voznik približevati prehodu za pešce?
S takšno hitrostjo, da lahko vozilo varno ustavi, če so pešci na prehodu ali stopajo nanj.
Z največjo dovoljeno hitrostjo, ki je predpisana v naselju.
S povečano hitrostjo.
Pravilen odgovor je: S takšno hitrostjo, da lahko vozilo varno ustavi, če so pešci na prehodu ali stopajo nanj.
Na cesti z dvosmernim prometom je zastoj, kot je prikazano na sliki. Ali lahko zapeljete mimo ustavljene kolone vozil?
Da, saj ni nasprotnega prometa.
Ne, saj se po vožnji mimo ne bi mogel vrniti na izhodiščni prometni pas.
Da, če vklopim varnostne utripalke.
Pravilen odgovor je: Ne, saj se po vožnji mimo ne bi mogel vrniti na izhodiščni prometni pas.
Za katere osebe v avtomobilu je pomembno, da si pravilno nastavijo naslonjalo za glavo?
Za voznika in vse potnike v avtomobilu.
Samo za voznika in potnika ob vozniku.
Samo za potnike, na zadnjih sedežih.
Samo za voznika.
Pravilen odgovor je: Za voznika in vse potnike v avtomobilu.
V katerih navedenih primerih vam policist začasno odvzame vozniško dovoljenje?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Če so moje sposobnosti za vožnjo zaradi telesnega in duševnega stanja bistveno zmanjšane.
Če napačno parkiram.
Če ne uporabljam pripomočkov (npr. očal), ki so vpisani v vozniškem dovoljenju.
Če v naselju prekoračim največjo dovoljeno hitrost.
Pravilen odgovor je: Če ne uporabljam pripomočkov (npr. očal), ki so vpisani v vozniškem dovoljenju., Če so moje sposobnosti za vožnjo zaradi telesnega in duševnega stanja bistveno zmanjšane.
Kako ravnate, ko se približujete hitrostni oviri na sliki?
Povečam hitrost, saj bom sicer čutil udarce na vozilu.
Vožnjo nadaljujem z nezmanjšano hitrostjo, saj na prehodu ni pešcev.
Prilagodim hitrost in pazljivo prevozim oviro.
Pravilen odgovor je: Prilagodim hitrost in pazljivo prevozim oviro.
Po radiu slišite obvestilo, da na odseku avtoceste, po katerem vozite, vozi voznik v napačni smeri. Kaj lahko storite, da preprečite prometno nesrečo?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Prehitevam, da čim prej prevozim nevaren odsek ceste.
Če je mogoče, zapeljem na počivališče in počakam na preklic nevarnosti.
Povečam pozornost in zmanjšam hitrost.
Vozim le po desnem prometnem pasu.
Pravilen odgovor je: Povečam pozornost in zmanjšam hitrost., Vozim le po desnem prometnem pasu., Če je mogoče, zapeljem na počivališče in počakam na preklic nevarnosti.
V prikazani situaciji želimo prehiteti beli osebni avtomobil pred sabo. Ali je to varno?
Ne, ker je nasproti vozeče vozilo preblizu.
Da, ker mi morata voznika belega osebnega avtomobila in vozila, ki vozi nasproti, omogočiti varno prehitevanje.
Pravilen odgovor je: Ne, ker je nasproti vozeče vozilo preblizu.
Vozite po krožnem križišču. Ali lahko v prikazani situaciji modri osebni avtomobil nadaljuje vožnjo?
Da, saj nimava točke možnega trčenja.
Ne, saj mora pri vključevanju pustiti mimo vsa vozila na krožnem križišču.
Da, saj mi je desni in ima zato prednost pred mano.
Pravilen odgovor je: Da, saj nimava točke možnega trčenja.
V katerih od navedenih pogojih je obračanje na cesti z vozilom prepovedano?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ob veliki gostoti prometa.
Ob zmanjšani vidljivosti.
Ob redkem prometu v naselju.
Ob močnem soncu.
Pravilen odgovor je: Ob zmanjšani vidljivosti., Ob veliki gostoti prometa.
Pri nastavitvi zunanjih vzvratnih ogledal moramo biti pozorni, da čim bolj zmanjšamo:
Vidno polje.
Tunelski vid.
Mrtvi kot.
Pravilen odgovor je: Mrtvi kot.
Voznik na sliki pred daljšo vožnjo opravlja vizualni pregled tekočin. Ali je to pomembno?
Da, saj je od tega odvisna varna vožnja in zanesljivo delovanje motorja.
Ne, saj kakršni koli posegi v motornem prostoru pomenijo izgubo garancije na celotno vozilo.
Da, vendar sme to narediti le s soglasjem pooblaščenega servisa.
Ne, saj je kontrola tekočin izključno v pristojnosti strokovnjakov na pooblaščenem servisu.
Pravilen odgovor je: Da, saj je od tega odvisna varna vožnja in zanesljivo delovanje motorja.
Kaj od naštetega je značilno za dobrega voznika?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Pogosto vozi agresivno.
Ravna defenzivno.
Zaveda se svojih napak.
Vozi počasi in neodločno.
Pravilen odgovor je: Zaveda se svojih napak., Ravna defenzivno.
Mimo katerega prometnega znaka na sliki ne smete nadaljevati vožnje?
Mimo prometnega znaka A.
Mimo prometnega znaka B.
Mimo prometnega znaka C.
Mimo prometnega znaka D.
Pravilen odgovor je: Mimo prometnega znaka B.
Kako boste ravnali pri vožnji mimo ustavljenega vozila na odstavnem pasu?
Ko opazim tako ustavljeno vozilo zaviram, vklopim varnostne utripalke in s počasno vožnjo peljem mimo.
Ustavim za ustavljenim vozilom in poiščem voznika ter mu ponudim pomoč.
Mimo peljem s povečano pozornostjo, saj so ob vozilu osebe.
Pravilen odgovor je: Mimo peljem s povečano pozornostjo, saj so ob vozilu osebe.
Vožnja katerega osebnega avtomobila, ki vozi na krožnem križišču, je napačna?
Vožnja rumenega osebnega avtomobila.
Vožnja zelenega osebnega avtomobila.
Vožnja rdečega osebnega avtomobila.
Pravilen odgovor je: Vožnja rdečega osebnega avtomobila.
Med dolgotrajno vožnjo postanemo lačni. Kako bomo ravnali?
Previdno bomo odvili vnaprej pripravljen sendvič in ga pojedli med vožnjo.
Ustavili bomo vozilo, zaužili lahko malico in šele nato nadaljevali vožnjo.
Pravilen odgovor je: Ustavili bomo vozilo, zaužili lahko malico in šele nato nadaljevali vožnjo.
Na kaj od naštetega boste še posebej pozorni, kadar parkirate na prikazan način?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Da med parkiranjem ne zadenem s prednjim desnim kolesom robnika in poškodujem pnevmatike in platišča.
Da pustim vklopljene varnostne utripalke, saj je ta cesta enosmerna.
Da ne parkiram več kot 30 cm od pločnika.
Pravilen odgovor je: Da ne parkiram več kot 30 cm od pločnika., Da med parkiranjem ne zadenem s prednjim desnim kolesom robnika in poškodujem pnevmatike in platišča.
V katerih navedenih primerih uporabite pomožno (ročno) zavoro?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Kot dodaten ukrep zaviranja pri vožnji po strmem spustu.
Kot pomoč pri speljevanju na vzponu.
Kot pomoč pri vožnji v ovinkih in pri obračanju na zasneženih voziščih.
Kot varovanje pred premikom vozila pri parkiranju.
Pravilen odgovor je: Kot pomoč pri speljevanju na vzponu., Kot varovanje pred premikom vozila pri parkiranju.
Kaj od naštetega povečuje porabo goriva?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Vožnja za tovornim vozilom.
Tovor na strešnem prtljažniku avtomobila.
Vključeno gretje sedežev.
Odprta okna.
Pravilen odgovor je: Tovor na strešnem prtljažniku avtomobila., Odprta okna., Vključeno gretje sedežev.
Katerim od naštetih splošnih pogojev morate zadostiti, da lahko vozite motorno vozilo:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Da sem v delovnem razmerju, študent ali upokojenec.
Da imam veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil tiste kategorije, v katero spada vozilo ali skupina vozil.
Da sem telesno in duševno zdrav.
Da uporabljam pripomočke za vožnjo (npr. očala), ki so vpisani v vozniško dovoljenje.
Pravilen odgovor je: Da sem telesno in duševno zdrav., Da imam veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil tiste kategorije, v katero spada vozilo ali skupina vozil., Da uporabljam pripomočke za vožnjo (npr. očala), ki so vpisani v vozniško dovoljenje.
Kaj lahko nekdo, ki je običajno vzkipljiv in nestrpen, stori glede tega pri vožnji vozila v cestnem prometu?
Teh svojih značilnosti se zaveda in se jih trudi nadzorovati.
Pri vožnji si da duška in se na ta način umiri.
Pravilen odgovor je: Teh svojih značilnosti se zaveda in se jih trudi nadzorovati.
Označite razdaljo od mesta postavitve tega prometnega znaka do mesta, ki ga označuje!
0 m.
150-250 m.
200 m.
Pravilen odgovor je: 200 m.
Po katerem vrstnem redu bodo osebna vozila prevozila križišče?
Modri, rumeni, zeleni s priklopnim vozilom.
Zeleni s priklopnim vozilom in modri istočasno, nato rumeni.
Rumeni, nato istočasno modri in zeleni s priklopnim vozilom.
Pravilen odgovor je: Zeleni s priklopnim vozilom in modri istočasno, nato rumeni.
Ali mora voznik med vožnjo opazovati tudi promet za vozilom?
Da, vendar samo pred spremembo smeri vožnje.
Ne, ker s tem po nepotrebnem zmanjšuje svojo pozornost na promet pred seboj.
Da, ker je taka vožnja varnejša.
Pravilen odgovor je: Da, ker je taka vožnja varnejša.
Zakaj lahko med vožnjo previsok tlak v pnevmatikah povzroči poškodbe podvozja?
Zato, ker se poveča vpliv neravnin na vozišču, ki se na podvozje prenesejo kot močni udarci.
Zato, ker so pnevmatike premehke in to povzroča močne vibracije.
Zato, ker se s tem pnevmatike bistveno znižajo in lahko na neravnem vozišču s podvozjem neposredno udarimo v neravnino.
Pravilen odgovor je: Zato, ker se poveča vpliv neravnin na vozišču, ki se na podvozje prenesejo kot močni udarci.
Katera ravnanja so dovoljena za tem prometnim znakom?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Vožnja na levo.
Vožnja naravnost.
Vožnja na desno.
Pravilen odgovor je: Vožnja na desno., Vožnja naravnost.
Na katerem delu vozišča je najvišja dovoljena hitrost vožnje 50 km/h?
Samo na delu, označenem s črko A.
Samo na delu, označenem s črko C.
Na delu, označenem s črko A in C.
Na delu, označenem s črko B in C.
Pravilen odgovor je: Na delu, označenem s črko A in C.
Ali je vožnja osebnega avtomobila na sliki pravilna?
Da. Vozi lahko tudi po pasu, ki ni skrajno desni.
Ne. Voziti bi moral po desnem prometnem pasu.
Pravilen odgovor je: Ne. Voziti bi moral po desnem prometnem pasu.
Zakaj je pomembno, da pravilno držimo volan?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Da se lahko ob nenadni oviri hitro in pravilno odzovemo s spremembo smeri.
Da se izognemo morebitnim poškodbam ob aktiviranju varnostne zračne blazine.
Da lahko pravilno vrtimo volan.
Da so obvolanske ročice na dosegu prstov.
Pravilen odgovor je: Da se izognemo morebitnim poškodbam ob aktiviranju varnostne zračne blazine., Da lahko pravilno vrtimo volan., Da se lahko ob nenadni oviri hitro in pravilno odzovemo s spremembo smeri., Da so obvolanske ročice na dosegu prstov.
Navedite, kakšno nalogo ima menjalnik v pogonskem sklopu osebnega avtomobila:
Omogoča nadzor polnilnega tlaka v pnevmatikah.
Vzpostavi ali prekine povezavo med sklopko in pogonskimi kolesi in omogoča izbiro prestavnega razmerja.
Omogoča optimalno polnjenje akumulatorske baterije.
Pravilen odgovor je: Vzpostavi ali prekine povezavo med sklopko in pogonskimi kolesi in omogoča izbiro prestavnega razmerja.
Prikazan je potek razvrščanja kolesarja za zavijanje na levo. Ali so kolesarji pri takšnem razvrščanju bolj izpostavljeni kot sicer?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Da, ker težje spremljajo promet za sabo in morajo prečkati prometni pas za naravnost.
Ne, za kolesarje takšno razvrščanje ne predstavlja posebne nevarnosti.
Da, ker so razmeroma počasni.
Pravilen odgovor je: Da, ker težje spremljajo promet za sabo in morajo prečkati prometni pas za naravnost., Da, ker so razmeroma počasni.
Voznik modrega osebnega avtomobila želi zaviti na desno. Katera prikazana smer zavijanja je pravilna?
Smer A.
Smer B.
Obe smeri.
Pravilen odgovor je: Smer A.
Kateri osebni avtomobil je z desnimi utripalkami pravočasno in nedvoumno nakazal zapuščanje krožnega križišča?
Osebni avtomobil A.
Osebni avtomobil B.
Osebni avtomobil C.
Pravilen odgovor je: Osebni avtomobil B.
Na katera od naštetih vozil boste še posebej pozorni pri opazovanju prometa za vozilom pred začetkom prehitevanja na avtocesti?
Na avtobuse.
Na osebne avtomobile, ki vlečejo bivalni priklopnik.
Na motorna kolesa.
Na velika tovorna vozila.
Pravilen odgovor je: Na motorna kolesa.
Ali je dovoljeno telefoniranje na prikazan način?
Ne, saj sme voznik telefonirati samo v primeru, če uporablja napravo za prostoročno telefoniranje.
Da, če voznik vozi z zmanjšano hitrostjo in pogovor časovno omeji.
Ne, saj velja med vožnjo popolna prepoved telefoniranja na kakršen koli način.
Pravilen odgovor je: Ne, saj sme voznik telefonirati samo v primeru, če uporablja napravo za prostoročno telefoniranje.
Zadnjih meglenk ne smemo uporabljati pri vožnji:
V koloni.
Podnevi.
Na avtocesti.
V tujini.
Pravilen odgovor je: V koloni.
Kadar se s parkirnega prostora ali z dvorišča vključujemo v cestni promet na desno, moramo dati prednost:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Kolesarjem na kolesarski stezi na drugi strani ceste, čeprav jim ne sekamo poti.
Vozilom, ki pripeljejo iz naše leve smeri.
Vozilom, ki pripeljejo iz naše desne smeri in so zaradi prehitevanja zapeljali na nasprotno smerno vozišče.
Kolesarjem na kolesarski stezi in pešcem na pločniku, ki ju prečkamo.
Pravilen odgovor je: Vozilom, ki pripeljejo iz naše leve smeri., Kolesarjem na kolesarski stezi in pešcem na pločniku, ki ju prečkamo., Vozilom, ki pripeljejo iz naše desne smeri in so zaradi prehitevanja zapeljali na nasprotno smerno vozišče.
Med vožnjo nenehno menjujemo radijske postaje. Je to dobro ali slabo?
Dobro, saj tako pridobimo več prometnih informacij.
Dobro, saj tako razbijemo monotonijo.
Slabo, saj takšno početje odvrača našo pozornost od vožnje.
Pravilen odgovor je: Slabo, saj takšno početje odvrača našo pozornost od vožnje.
Kako ravna voznik modrega osebnega avtomobila med vzvratno vožnjo, ko za njim pripelje zeleni osebni avtomobil, kot je prikazano na sliki?
Zapelje na bankino, da voznika za seboj ne ovira.
Zapelje na sredino smernega vozišča.
Nadaljuje vzvratno vožnjo, vendar z zmanjšano hitrostjo.
Ustavi.
Pravilen odgovor je: Ustavi.
Kaj vpliva na zmanjšanje življenjske dobe blažilnikov?
Vožnja v visoki prestavi in s polovičnim plinom.
Vožnja po mokrem vozišču.
Pogosta vožnja po poškodovanem ali neravnem vozišču.
Pravilen odgovor je: Pogosta vožnja po poškodovanem ali neravnem vozišču.
Otroci izstopajo iz avtobusa. Nekateri stojijo na vašem smernem vozišču. Kako boste ravnali?
Z zmanjšano hitrostjo nadaljujem vožnjo, saj se morajo umakniti.
Zaradi varnosti otrok ustavim.
Z zvočnim opozorilnim znakom opozorim otroke, ki so na mojem smernem vozišču, in zapeljem mimo.
Pravilen odgovor je: Zaradi varnosti otrok ustavim.
Kako ravnate pri vožnji za tem prometnim znakom z dopolnilno tablo, kadar sneži?
Na pogonska kolesa obvezno namestim snežne verige.
Ustavim, saj je ob sneženju promet prepovedan.
Vozim posebej previdno.
Naglo zaviram in pospešujem.
Pravilen odgovor je: Vozim posebej previdno.
Voznik osebnega avtomobila želi zaviti na levo, kot je prikazano na sliki. Kako bo ravnal?
Zavije v smeri A.
Zavije v smeri B.
Zavije lahko v obeh smereh.
Pravilen odgovor je: Zavije lahko v obeh smereh.
Kako ravnate pri prometni nesreči, v kateri je nastala samo materialna škoda?
Vozilo čim prej odstranim z vozišča.
Vožnjo nadaljujem do prve postaje policije in prijavim dogodek.
Vozilo pustim na vozišču, da se ne bi zabrisale sledi prometne nesreče.
Pravilen odgovor je: Vozilo čim prej odstranim z vozišča.
Kako ravnate, ko peljete mimo tega znaka?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Pripravim se na morebitno ustavljanje.
Vožnjo nadaljujem z nezmanjšano hitrostjo.
Pripravim se na dajanje zvočnih in svetlobnih opozorilnih znakov.
Zmanjšam hitrost.
Pravilen odgovor je: Zmanjšam hitrost., Pripravim se na morebitno ustavljanje.
Po avtocesti se vam po smernem vozišču, po katerem vozite, bliža vozilo, ki vozi v napačno smer. Kako ravnate?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Umaknem se na skrajno desno stran smernega vozišča.
Pozoren sem na dogajanje za sabo.
Voznika opozorim s svetlobnimi opozorilnimi znaki.
Pravilen odgovor je: Umaknem se na skrajno desno stran smernega vozišča., Pozoren sem na dogajanje za sabo., Voznika opozorim s svetlobnimi opozorilnimi znaki.
Voznik modrega osebnega avtomobila na sliki želi prehitevati pred vrhom vzpona. Označite pravilno trditev.
Med prehitevanjem ne sme bistveno povečati hitrosti svojega vozila.
Vozišče je na vidni razdalji dovolj pregledno za varno prehitevanje.
Prehitevanje pred vrhom vzpona je prepovedano.
Pravilen odgovor je: Prehitevanje pred vrhom vzpona je prepovedano.
Katero pravilo velja med rdečim osebnim avtomobilom in belim?
Voznika se dogovorita, saj sta oba na prednostni cesti.
Pravilo srečanja.
Desno pravilo.
Pravilen odgovor je: Pravilo srečanja.
Vzvratna vožnja je prepovedana:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Na avtocesti.
V naselju.
Na mostu ali v galeriji.
Na prehodu ceste čez železniško progo.
Pravilen odgovor je: Na mostu ali v galeriji., Na prehodu ceste čez železniško progo., Na avtocesti.
Voznik drugega vozila nevede ravna v nasprotju s prometnimi predpisi. Kaj boste storili v takšnem primeru z vidika prometne varnosti in kulture?
Preprečim nevarno situacijo.
Za njegovo dobro ga prijavim policiji.
Z zvočnimi opozorilnimi znaki ga resno opozorim na njegovo napako.
Pravilen odgovor je: Preprečim nevarno situacijo.
Približujete se predoru. Na svetlobnih prometnih znakih svetijo rdeče luči. Kako ravnate?
Zapeljem v predor, zaprem okna in izključim ventilacijo, saj je v predoru povišana koncentracija plinov.
Prestavim v nižjo prestavo ter previdno zapeljem v predor, saj je v njem počasi vozeča kolona vozil.
Pred predorom ustavim, saj je začasno zaprt za ves promet.
Pravilen odgovor je: Pred predorom ustavim, saj je začasno zaprt za ves promet.
Voznik je:
Oseba, ki na cesti vozi vozilo.
Lastnik vozila.
Imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja.
Pravilen odgovor je: Oseba, ki na cesti vozi vozilo.
Tovorno vozilo s priklopnim vozilom zavija. Kako bo v prikazani situaciji ravnal voznik osebnega avtomobila?
Zapeljal bo vzvratno in s tem tovornemu vozilu omogočil zavijanje.
Počakal bo na zeleno luč in zapeljal mimo tovornega vozila.
Pravilen odgovor je: Zapeljal bo vzvratno in s tem tovornemu vozilu omogočil zavijanje.
S katerim prometnim znakom na sliki je označen prometni pas, na katerega se morajo pri nadaljnji vožnji vključiti počasna vozila?
S prometnim znakom A.
S prometnim znakom B.
S prometnim znakom C.
Pravilen odgovor je: S prometnim znakom B.
Kaj omogoča vožnja na zadostni varnostni razdalji?
Vozniku, ki prehiteva, varno vrnitev na izhodiščni prometni pas.
Krajši čas potovanja.
Višjo povprečno hitrost.
Pravilen odgovor je: Vozniku, ki prehiteva, varno vrnitev na izhodiščni prometni pas.
Zakaj lahko oviramo ali ogrozimo drugega udeleženca cestnega prometa, če se s parkirnega mesta vključujemo v promet vzvratno, kot je prikazano na sliki?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ker takšno vključevanje traja dalj časa.
Ker je pri vzvratni vožnji opazovanje prometa za vozilom oteženo in zahtevnejše.
Ker imamo slabši pregled nad voziščem, na katerega se vključujemo, še posebej, če ob našem boku parkira večje vozilo.
Pravilen odgovor je: Ker imamo slabši pregled nad voziščem, na katerega se vključujemo, še posebej, če ob našem boku parkira večje vozilo., Ker je pri vzvratni vožnji opazovanje prometa za vozilom oteženo in zahtevnejše., Ker takšno vključevanje traja dalj časa.
Če voznik začetnik ne opravi predpisanega programa dodatnega usposabljanja:
Mora opraviti kontrolni zdravstveni pregled.
Mora opraviti dodatni tečaj iz praktičnega dela usposabljanja v šoli vožnje.
Se mu lahko podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja do izpolnitve obveznosti, vendar za največ eno leto.
Pravilen odgovor je: Se mu lahko podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja do izpolnitve obveznosti, vendar za največ eno leto.
Ali se je kolesar razvrstil pravilno?
Ne, vozišče bi moral prečkati po prehodu za pešce.
Da, saj cesta nima kolesarskega pasu ali kolesarske steze.
Ne, na tem križišču kolesarjem ni dovoljeno zaviti na levo.
Pravilen odgovor je: Da, saj cesta nima kolesarskega pasu ali kolesarske steze.
Označite pravilne trditve. Na prehodu ceste čez železniško progo je prepovedano:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ustavitev in parkiranje.
Vzvratna vožnja.
Prehitevanje dvoslednih vozil.
Prehitevanje enoslednih vozil.
Pravilen odgovor je: Prehitevanje dvoslednih vozil., Vzvratna vožnja., Ustavitev in parkiranje.
Približujete se križišču. Ali se v prikazani situaciji lahko poljubno razvrstite?
Da, saj na drugih prometnih pasovih ni vozil.
Ne, saj mi to ne dovoljujejo označbe na vozišču.
Pravilen odgovor je: Ne, saj mi to ne dovoljujejo označbe na vozišču.
Kako morate ravnati za tem prometnim znakom?
Prednost moram prepustiti vozilom, ki imajo na pogonskih kolesih snežne verige.
Vožnjo lahko nadaljujem samo z zimsko opremo.
Kadar je na vozišču sneg, moram imeti na pogonskih kolesih snežne verige.
Pravilen odgovor je: Kadar je na vozišču sneg, moram imeti na pogonskih kolesih snežne verige.
Zakaj je nepravilna uporaba zadnjih meglenk tako nevarna za voznika, ki vozi za nami?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ker težje zazna vklop zavornih svetilk na našem vozilu.
Ker mora zaradi tega voziti na manjši varnostni razdalji.
Ker ga ta svetilka močno slepi.
Pravilen odgovor je: Ker ga ta svetilka močno slepi., Ker težje zazna vklop zavornih svetilk na našem vozilu.
Izraz srečanje pomeni vožnjo mimo drugega udeleženca cestnega prometa:
Ki se premika v nasprotni smeri.
Ki se premika v isti smeri.
Ki se ne premika.
Pravilen odgovor je: Ki se premika v nasprotni smeri.
Kaj od naštetega odvrača voznikovo pozornost od dogajanja v prometu?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Prižiganje cigarete.
Opazovanje prometa za vozilom v vzvratnih ogledalih.
Telefoniranje.
Razigrani otroci na zadnjih sedežih.
Pravilen odgovor je: Prižiganje cigarete., Razigrani otroci na zadnjih sedežih., Telefoniranje.
Prometno ogledalo je namenjeno:
Pešcem, za opazovanje prometa na cesti.
Opazovanju prometa za sabo.
Opazovanju prometa na cesti, na katero se vključujemo.
Pravilen odgovor je: Opazovanju prometa na cesti, na katero se vključujemo.
Voznik rdečega osebnega avtomobila prehiteva. Kako mora v prikazani situaciji ravnati voznik srebrnega osebnega avtomobila?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Zmanjšati hitrost.
Zapeljati z vozišča.
Ustaviti ob skrajnem robu vozišča.
Umakniti se skrajno desno.
Pravilen odgovor je: Umakniti se skrajno desno., Zmanjšati hitrost.
Ali smete na avtocestah in hitrih cestah z osebnim avtomobilom vleči pokvarjeno vozilo?
Ne, izjemoma je dovoljeno do najbližjega izvoza, če se je vozilo pokvarilo na takih cestah.
Da, do najbližje servisne delavnice.
Da, smemo, vendar le do doma.
Pravilen odgovor je: Ne, izjemoma je dovoljeno do najbližjega izvoza, če se je vozilo pokvarilo na takih cestah.
Katera izmed prikazanih opozorilnih svetilk na armaturni plošči, vas opozarja na prenizek tlak motornega olja?
Opozorilna svetilka A.
Opozorilna svetilka B.
Opozorilna svetilka C.
Kontrolna svetilka D.
Pravilen odgovor je: Opozorilna svetilka C.
Kako ravnate kot varen voznik motornega vozila v cestnem prometu?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Predvidevam ravnanja drugih.
Preprečujem nevarne situacije in sem strpen do drugih.
Vozim preudarno (premišljeno) in odločno.
Ves čas vozim na minimalni varnostni razdalji.
Pravilen odgovor je: Vozim preudarno (premišljeno) in odločno., Preprečujem nevarne situacije in sem strpen do drugih., Predvidevam ravnanja drugih.
Kako ravnate med vožnjo na delu ceste, ki ga označuje ta prometni znak?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Vklopim dolge žaromete.
Večkrat dajem kratke zvočne in svetlobne opozorilne znake.
Pozorno opazujem okolico ob vozišču.
Vozim previdno in s prilagojeno hitrostjo.
Pravilen odgovor je: Vozim previdno in s prilagojeno hitrostjo., Pozorno opazujem okolico ob vozišču.
Po avtocesti se vam po prometnem pasu, po katerem vozite, bliža vozilo, ki vozi v napačno smer. Kako ravnate?
Voznika opozorim s svetlobnimi opozorilnimi znaki in nadaljujem vožnjo  nezmanjšano hitrostjo.
Pospešim, da prehitim še osebni avtomobil, ki vleče bivalni priklopnik.
Zmanjšam hitrost in se pomaknem na levo stran prometnega pasu, po katerem vozim.
Čim prej se varno vrnem na desni prometni pas.
Pravilen odgovor je: Čim prej se varno vrnem na desni prometni pas.
Prehitevanje je zelo zahteven premik z vozilom, ker:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ne moremo z gotovostjo vedeti, kako bo ravnal voznik, ki ga prehitevamo.
V večini primerov prehajamo na nasprotno smerno vozišče.
Je težko natančno oceniti dolžino poti prehitevanja.
Pogosto poteka pri večjih hitrostih.
Pravilen odgovor je: Pogosto poteka pri večjih hitrostih., V večini primerov prehajamo na nasprotno smerno vozišče., Ne moremo z gotovostjo vedeti, kako bo ravnal voznik, ki ga prehitevamo., Je težko natančno oceniti dolžino poti prehitevanja.
Na vozilu ima sprednja leva pnevmatika bistveno prenizek polnilni tlak. Kako se to kaže med vožnjo?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ker se s tem razbremenijo druge pnevmatike, je vožnja mirnejša, obraba pnevmatik pa bistveno manjša.
V ostrih ovinkih pride prej do zdrsa vozila.
Smerna stabilnost vozila se zmanjša.
Udobnost vožnje se bistveno poveča.
Pravilen odgovor je: Smerna stabilnost vozila se zmanjša., V ostrih ovinkih pride prej do zdrsa vozila.
Kako ravnate, ko se približujete vozilu javnega prevoza potnikov, ki je ustavljeno na avtobusnem postajališču?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Obvezno ustavim za vozilom javnega prevoza potnikov in počakam, da se vključi v promet.
Povečam pozornost.
Peljem z zmanjšano hitrostjo.
Pravilen odgovor je: Povečam pozornost., Peljem z zmanjšano hitrostjo.
Kako ravnate, ko pripeljete do teh prometnih znakov, ki sta na istem drogu?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Na križišče se vključim na desno.
Obvezno vklopim utripalke na desni strani vozila.
Zapeljem na križišče, če pri tem nikogar ne oviram.
V vsakem primeru ustavim pred križiščem.
Pravilen odgovor je: Zapeljem na križišče, če pri tem nikogar ne oviram., Na križišče se vključim na desno.
Zakaj vozimo na enosekundni varnostni razdalji le krajši čas in pri majhni hitrosti?
Ker je taka vožnja prepovedana.
Ker pri takšni vožnji lahko pride do okvare vozila.
Ker zahteva povečano zbranost in pripravljenost na hitro ukrepanje.
Pravilen odgovor je: Ker zahteva povečano zbranost in pripravljenost na hitro ukrepanje.
Prometni pas, po katerem vozite, je zaprt. Kako boste ravnali pri nadaljevanju vožnje?
Ravnam se po pravilu srečanja.
Ravnam se po dogovoru med vozniki.
Ravnam se po desnem pravilu.
Ravnam se po sistemu zadrge.
Pravilen odgovor je: Ravnam se po sistemu zadrge.
Kako je parkiral voznik rdečega osebnega avtomobila?
Parkiral je preblizu osebnega avtomobila na desni strani.
Parkiral je v redu, saj je vozilo znotraj označenega parkirnega mesta.
Pravilen odgovor je: Parkiral je preblizu osebnega avtomobila na desni strani.
Katera neregistrirana vozila so lahko udeležena v cestnem prometu?
Mopedi in lahka štirikolesa.
Nobena, vsa vozila v cestnem prometu morajo biti registrirana.
Lahki priklopniki, motokultivatorji in delovni stroji.
Pravilen odgovor je: Lahki priklopniki, motokultivatorji in delovni stroji.
Kateri izmed prikazanih prometnih znakov označuje enosmerno cesto?
Prometni znak A.
Prometni znak B.
Prometni znak C.
Pravilen odgovor je: Prometni znak A.
Na katerem od naštetih vozišč se lahko pot ustavljanja najbolj podaljša?
Na blatnem.
Na zasneženem.
Na mokrem.
Na poledenelem.
Pravilen odgovor je: Na poledenelem.
Katera našteta ravnanja so za varno prehitevanje še posebej pomembna?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Opazovanje prometa v vzratnih ogledalih.
Kontrola mrtvega kota vzvratnih ogledal.
Previdna in počasna izpeljava manevra.
Opazovanje prometa daleč pred vozilom.
Pravilen odgovor je: Opazovanje prometa daleč pred vozilom., Opazovanje prometa v vzratnih ogledalih., Kontrola mrtvega kota vzvratnih ogledal.
Po katerem vrstnem redu bodo osebni avtomobili prevozili križišče?    
Modri, rumeni, zeleni.
Zeleni, modri, rumeni.
Zeleni, rumeni, modri.
Pravilen odgovor je: Zeleni, modri, rumeni.
V katerih navedenih okoliščinah in primerih je vzvratna vožnja prepovedana?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Na avtocesti.
Ob zmanjšani vidljivosti.
Na velikem javnem parkirišču.
Na mostu.
Pravilen odgovor je: Na avtocesti., Ob zmanjšani vidljivosti., Na mostu.
Ali je med tem, ko se vozilo giblje, priporočljivo ugasniti motor?
Da, saj se s tem zmanjša poraba goriva in varuje okolje.
Ne, saj takrat zavore delujejo z bistveno zmanjšanim učinkom.
Ne, saj se s tem bistveno podaljša čas potovanja.
Da, saj se s tem podaljša življenjska doba motorja.
Pravilen odgovor je: Ne, saj takrat zavore delujejo z bistveno zmanjšanim učinkom.
Na katerega pešca boste kot voznik še posebej pozorni?
Na pešca označenega s črko A, ki hodi po vozišču in nam kaže hrbet.
Na pešca označenega s črko B, s katerim se srečujem.
Na pešca označenega s črko C, ki je na pločniku.
Pravilen odgovor je: Na pešca označenega s črko A, ki hodi po vozišču in nam kaže hrbet.
Na avtocesti se bližate svetlobnemu prometnemu znaku, ki je nameščen nad prometnim pasom, po katerem vozite. Kako ravnate?
Vožnjo nadaljujem po levem prometnem pasu.
Avtocesto zapustim na prvem izvozu.
Zmanjšam hitrost in previdno nadaljujem vožnjo po desnem prometnem pasu.
Pravilen odgovor je: Vožnjo nadaljujem po levem prometnem pasu.
Kaj od navedenega upoštevate, ko vozite po zasneženem vozišču, prikazanem na sliki?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Da se ne vidijo označbe na vozišču.
Da je vozišče zaradi snega ob straneh ožje, kot sicer.
Da je vozišče zelo spolzko.
Pravilen odgovor je: Da se ne vidijo označbe na vozišču., Da je vozišče zaradi snega ob straneh ožje, kot sicer., Da je vozišče zelo spolzko.
Na sprednji levi strani našega avtomobila sta med vožnjo ponoči odpovedala pozicijska svetilka in zasenčeni žaromet. Predstavljamo kakšno nevarnost v cestnem prometu?
Ne, saj sveti še žaromet na desni strani našega vozila.
Da, saj v tem primeru nasproti vozeči vozniki lahko mislijo, da vozimo enosledno vozilo.
Pravilen odgovor je: Da, saj v tem primeru nasproti vozeči vozniki lahko mislijo, da vozimo enosledno vozilo.
Na čem temelji defenzivna vožnja?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Predvidevanju.
Prepoznavanju nevarnosti.
Počasni vožnji.
Naglem pospeševanju.
Pravilen odgovor je: Predvidevanju., Prepoznavanju nevarnosti.
V katerih od naštetih primerov dvosekundna varnostna razdalja med vožnjo ne zadošča in jo zato povečamo?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ob oblačnem vremenu.
V dežju.
V megli.
Ob sneženju.
Pravilen odgovor je: V megli., V dežju., Ob sneženju.
V katerih naštetih primerih ne smete uporabljati zadnjih meglenk?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Kadar za menoj ni nobenega vozila.
Kadar vozi za menoj na majhni razdalji drugo vozilo.
Kadar vozim po avtocesti.
Kadar sem prvi v koloni vozil.
Pravilen odgovor je: Kadar vozi za menoj na majhni razdalji drugo vozilo., Kadar sem prvi v koloni vozil.
Kaj razumete pod izrazom defenzivno ravnanje?
Vožnjo, ki temelji na predvidevanju in izogibanju nevarnostim.
Uporabo ekološko neoporečnih vozil, na primer kolesa.
Skrajno počasno vožnjo s pogostim zaviranjem.
Pravilen odgovor je: Vožnjo, ki temelji na predvidevanju in izogibanju nevarnostim.
Oba osebna avtomobila sta na neprednostni cesti. Kateri prvi prevozi križišče?
Beli.
Rdeči.
Pravilen odgovor je: Rdeči.
Na viaduktu na sliki želite obrniti vozilo. Kateri način obračanja boste izbrali?
Obračanje z manevriranjem.
Nobenega! Obračanje je tukaj prepovedano.
Polkrožno obračanje.
Pravilen odgovor je: Nobenega! Obračanje je tukaj prepovedano.
Katera od naštetih naprav v avtomobilu lahko skrajša zavorno pot?
Navigacijska naprava.
Tempomat.
ABS.
Električno ojačana krmilna naprava.
Pravilen odgovor je: ABS.
Kateri vozniki imajo prednost za tem prometnim znakom?
Prometni znak ne določa prednosti, obvešča le, da je cesta dvosmerna.
Vozniki, ki vozijo v smeri bele puščice.
Vozniki, ki vozijo v smeri rdeče puščice.
Pravilen odgovor je: Vozniki, ki vozijo v smeri bele puščice.
Koliko je najvišja dovoljena hitrost vožnje za tem prometnim znakom?  
50 km/h.
40 km/h.
60 km/h.
Pravilen odgovor je: 50 km/h.
Po katerem vrstnem redu boste vozniki prevozili križišče?
Voznik mopeda, jaz, voznik tovornega vozila.
Jaz, voznik tovornega vozila, voznik mopeda.
Voznik tovornega vozila, voznik mopeda, jaz.
Pravilen odgovor je: Voznik tovornega vozila, voznik mopeda, jaz.
Vozite v megli in imate vklopljene zadnje meglenke. Od zadaj se vam na vidni razdalji bliža vozilo. Kako boste ravnali?
Meglenke izklopim, ker bi slepile voznika tega vozila.
Meglenke pustim vklopljene, saj s tem pomagam vozniku za seboj pri orientaciji .
Pravilen odgovor je: Meglenke izklopim, ker bi slepile voznika tega vozila.
Kaj lahko naredimo, da bomo zmanjšali utrujenost zaradi vožnje?
Po največ dveh urah neprekinjene vožnje naredimo odmor.
Med vožnjo si zmasiramo vrat.
Pogosto in intenzivno zehamo ali žvečimo.
Pravilen odgovor je: Po največ dveh urah neprekinjene vožnje naredimo odmor.
Kaj od naštetega boste storili, če ste zaradi okvare vozila obstali v predoru na avtocesti?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ugasnili bomo motor.
Ključe bomo pustili v ključavnici.
Zapustili bomo vozilo.
Pravilen odgovor je: Ugasnili bomo motor., Ključe bomo pustili v ključavnici., Zapustili bomo vozilo.
Katere trditve so pravilne?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Vključitev na krožno križišče moram nakazati z levimi utripalkami.
Pred rdečim osebnim avtomobilom imam prednost, ker velja desno pravilo.
Preden zapeljem na krožno križišče, po potrebi ustavim.
Rdeči osebni avtomobil ima prednost pred mano.
Pravilen odgovor je: Rdeči osebni avtomobil ima prednost pred mano., Preden zapeljem na krožno križišče, po potrebi ustavim.
Vozite po nadvozu. Ali smete na njem obrniti vozilo?
Smem, če je vozišče dovolj široko, da lahko obrnem polkrožno.
Smem, če je promet redek.
Ne smem, ker je prepovedano.
Smem, vendar le z manevriranjem.
Pravilen odgovor je: Ne smem, ker je prepovedano.
Kaj, od naštetega, boste z vidika varnosti preverili pred vožnjo na vozilu, ki ste si ga izposodili?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Stanje pnevmatik.
Delovanje svetilk in žarometov.
Čistočo prtljažnega prostora.
Obvezno opremo vozila.
Pravilen odgovor je: Stanje pnevmatik., Delovanje svetilk in žarometov., Obvezno opremo vozila.
Polnilni tlak pnevmatik preverjamo pri:
Vročih pnevmatikah.
Napol ogretih pnevmatikah.
Hladnih pnevmatikah.
Pravilen odgovor je: Hladnih pnevmatikah.
Kateri prometni znak označuje bližino prehoda ceste čez železniško progo, ki je zavarovan z zapornicami ali s polzapornicami?
Prometni znak A.
Prometni znak B.
Prometni znak C.
Prometni znak D.
Pravilen odgovor je: Prometni znak D.
Po čem prepoznate zdravila – trigonike, ki vplivajo na zmožnost vožnje vozila?
Po enakostraničnem trikotniku na embalaži.
Po treh gongih, ki opozarjajo na nevarnost.
Po progastem logotipu v treh barvah.
Pravilen odgovor je: Po enakostraničnem trikotniku na embalaži.
Ustavljeno vozilo vam zastira pogled na dogajanje pred njim, kot je prikazano na sliki. Kaj storite?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Za vozilom ustavim, vklopim varnostne utripalke in počakam na razplet.
Pokličem redarsko službo, da kaznuje voznika.
Mimo zapeljem v pripravljenosti na zaviranje.
Zmanjšam hitrost.
Pravilen odgovor je: Zmanjšam hitrost., Mimo zapeljem v pripravljenosti na zaviranje.
Pri katerih zaviranjih sistem ABS preprečuje blokiranje koles?
Le med močnim zaviranjem v ovinku.
Med vsakim zaviranjem, pri katerem bi sicer prišlo do blokiranja koles.
Le med močnim zaviranjem na poledenelem vozišču.
Le med zaviranjem na spustu.
Pravilen odgovor je: Med vsakim zaviranjem, pri katerem bi sicer prišlo do blokiranja koles.
Kaj je še posebej značilno za mlade voznike mopedov?
Vozijo umirjeno in zadržano.
So previdnejši in preudarnejši od starejših voznikov.
Precenjujejo svoje zmožnosti in podcenjujejo tveganja.
Pravilen odgovor je: Precenjujejo svoje zmožnosti in podcenjujejo tveganja.
Dohitevate tovorno vozilo, ki se vključuje v promet na avtocesti. Kako boste ravnali v prikazanem primeru?
Ker je levi prometni pas zaseden z vozili, zmanjšam hitrost in tako omogočim vključevanje tovornemu vozilu.
Voznika tovornega vozila opozorim s svetlobnimi in zvočnimi opozorilnimi znaki, naj se mi umakne, ker imam prednost.
Kljub zasedenosti z vozili zapeljem na levi prometni pas, saj mi označbe na vozišču to dovoljujejo.
Pravilen odgovor je: Ker je levi prometni pas zaseden z vozili, zmanjšam hitrost in tako omogočim vključevanje tovornemu vozilu.
Katera luč na semaforju ima za udeležence cestnega prometa enak pomen, kot prikazani položaj policista?
Luč A.
Luč B.
Luč C.
Pravilen odgovor je: Luč C.
Izberite najvišjo dovoljeno hitrost (v km/h) za osebni avtomobil, ki vleče bivalni priklopnik:
V naselju:
Na hitri cesti:
Zunaj naselja:
Na avtocesti, kadar je vidljivost manjša od 50 m:
Pravilen odgovor je: V naselju: – 50, Na hitri cesti: – 100, Zunaj naselja: – 90, Na avtocesti, kadar je vidljivost manjša od 50 m: – 50
Kje smemo parkirati motorno vozilo na enosmerni cesti?
Le na desni strani v smeri vožnje.
Le na levi strani v smeri vožnje.
Na levi in na desni strani v smeri vožnje.
Pravilen odgovor je: Na levi in na desni strani v smeri vožnje.
Na armaturni plošči vašega vozila utripa prikazana kontrolna svetilka. Kaj to pomeni?
Voznik in potniki niso pripeti z varnostnim pasom.
Vklopljene so utripalke.
Prižgani so zasenčeni žarometi.
Prižgane so pozicijske svetilke na sprednji in zadnji strani vozila.
Pravilen odgovor je: Vklopljene so utripalke.
Pripeljali ste na zabavo, kjer ste z družbo uživali alkohol. Kako se boste vrnili domov?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Uporabim javni prevoz potnikov
Z mojim vozilom me pelje oseba, ki ni uživala alkohola.
Vozim skrajno previdno.
Pravilen odgovor je: Uporabim javni prevoz potnikov, Z mojim vozilom me pelje oseba, ki ni uživala alkohola.
Kaj pomeni kombinacija prometnega znaka naselje in prometnega znaka omejitev hitrosti, prikazana na sliki?
Omejitev hitrosti je priporočena hitrost za glavno cesto skozi naselje.
Omejitev hitrosti velja za vse ceste v naselju.
Omejitev hitrosti velja le do prvega križišča.
Omejitev hitrosti velja le za glavno cesto skozi naselje.
Pravilen odgovor je: Omejitev hitrosti velja za vse ceste v naselju.
Bližamo se prehodu ceste čez železniško progo. Kako ravnamo v tem primeru?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Z nezmanjšano hitrostjo zapeljemo čez železniško progo, saj ni zapornic.
Zmanjšamo hitrost.
Povečamo pozornost.
Pred prehodom se s pogledi temeljito prepričamo, če se približuje vlak.
Pravilen odgovor je: Zmanjšamo hitrost., Povečamo pozornost., Pred prehodom se s pogledi temeljito prepričamo, če se približuje vlak.
Voznik rdečega osebnega avtomobila želi na naslednjem izvozu zapustiti krožno križišče. Ali ravna pravilno?
Da, saj se mora pravočasno razvrstiti na zunanji prometni pas.
Ne, saj bi s tem oviral tiste, ki se želijo vključiti na krožno križišče.
Da, vendar mora na notranjem prometnem pasu ustaviti, da se drugi varno vključijo na krožno križišče.
Ne, saj je menjava prometnih pasov na krožnih križiščih prepovedana.
Pravilen odgovor je: Da, saj se mora pravočasno razvrstiti na zunanji prometni pas.
Voznik je parkiral osebni avtomobil pred uvozom na dvorišče poslovne zgradbe. Ali je to dovoljeno?
Da, vendar s tem ne sme nikogar ovirati in ogrožati.
Ne, saj onemogoča dostop drugim udeležencem cestnega prometa.
Pravilen odgovor je: Ne, saj onemogoča dostop drugim udeležencem cestnega prometa.
Na križišču zavijate na desno. Ali se vam lahko kolesar skrije v mrtvem kotu vzvratnih ogledal?
Da, še posebej, če je bočna razdalja do kolesarja velika.
Da, vendar le, če vozi kolesar po vozišču.
Ne, v nobenem primeru.
Pravilen odgovor je: Da, še posebej, če je bočna razdalja do kolesarja velika.
Na kakšni razdalji pred omejitvijo hitrosti, ki jo označuje, je postavljen ta prometni znak?
0 m.
80 m.
150-250 m.
300 m.
Pravilen odgovor je: 0 m.
V katerih naštetih primerih pride v poštev vožnja v pripravljenosti na zaviranje?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Pred prehodom za pešce, ob katerem so pešci.
Pri približevanju skupini otrok ob vozišču.
Pred nepreglednim križiščem.
Pred priključkom na avtocesto.
Pravilen odgovor je: Pred prehodom za pešce, ob katerem so pešci., Pred nepreglednim križiščem., Pri približevanju skupini otrok ob vozišču.
Pripeljali ste do križišča. Kako boste ravnali?
Križišče prevozim pred obema osebnima avtomobiloma.
Križišče prevozim hkrati z modrim osebnim avtomobilom.
Križišče prevozim za obema osebnima avtomobiloma.
Pravilen odgovor je: Križišče prevozim za obema osebnima avtomobiloma.
Kje vozite, če smerno vozišče nima označenih prometnih pasov, kot je prikazano na sliki?
Po desni strani smernega vozišča.
Po sredini smernega vozišča.
Po levi strani smernega vozišča.
Pravilen odgovor je: Po desni strani smernega vozišča.
Eden od potnikov na zadnjih sedežih v osebnem avtomobilu ni pripet z varnostnim pasom. Kakšne so lahko posledice takšnega ravnanja?  
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ob prevračanju vozila lahko hudo poškoduje vse druge potnike.
Pri trčenju se lahko hudo poškoduje.
Pri trčenju oz. prevračanju lahko pade iz osebnega avtomobila.
Pri čelnem trčenju lahko hudo poškoduje osebo pred seboj.
Pravilen odgovor je: Pri trčenju se lahko hudo poškoduje., Pri čelnem trčenju lahko hudo poškoduje osebo pred seboj., Ob prevračanju vozila lahko hudo poškoduje vse druge potnike., Pri trčenju oz. prevračanju lahko pade iz osebnega avtomobila.
Kaj pomeni izraz točka možnega trčenja?
Pomeni točko, kjer lahko pride do trčenja.
Pomeni točko, od koder je prepovedana nadaljnja vožnja.
Pomeni točko, kjer je prepovedano obračanje.
Pomeni točko, od koder ima voznik pregled nad prednostno cesto.
Pravilen odgovor je: Pomeni točko, kjer lahko pride do trčenja.
Ali je treba biti nekoliko bolj pozoren za tem prometnim znakom?
Ni treba, saj vozim po prednostni cesti.
Da, saj se bližam križišču z neprednostno cesto.
Pravilen odgovor je: Da, saj se bližam križišču z neprednostno cesto.
Na delu avtoceste, kjer ni odstavnih pasov, je moral voznik zaradi okvare ustaviti vozilo. Označite napake, ki jih je storil voznik na prikazani sliki.
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Varnostni trikotnik je postavil na sredino prometnega pasu.
Ni oblekel odsevnega telovnika.
Varnostni trikotnik je postavil na premajhni oddaljenosti od vozila.
Vozilo je ustavil izven vozišča.
Pravilen odgovor je: Varnostni trikotnik je postavil na premajhni oddaljenosti od vozila., Ni oblekel odsevnega telovnika., Varnostni trikotnik je postavil na sredino prometnega pasu.
Kako bo v prikazani situaciji ravnal voznik osebnega avtomobila?
Previdno zapelje mimo otrok.
Ustavi pred prehodom za pešce in otrokom omogoči neoviran prehod.
Pravilen odgovor je: Ustavi pred prehodom za pešce in otrokom omogoči neoviran prehod.
Kakšna je naloga elementov pasivne varnosti v osebnem avtomobilu?
Skrbijo, da so posledice prometne nesreče čim manjše.
Zmanjšujejo možnost nastanka prometne nesreče.
Pravilen odgovor je: Skrbijo, da so posledice prometne nesreče čim manjše.
Kako se pravilno vključite na avtocesto?
Čim prej zapustim pospeševalni pas, saj mi morajo vozila na avtocesti omogočiti vključitev.
Na koncu pospeševalnega pasu ustavim, vklopim leve utripalke in se počasi vključim.
Vozim po pospeševalnem pasu in se z ustrezno hitrostjo vključim, pri tem pa ne smem ovirati ali ogrožati vozil, ki vozijo po avtocesti.
Pravilen odgovor je: Vozim po pospeševalnem pasu in se z ustrezno hitrostjo vključim, pri tem pa ne smem ovirati ali ogrožati vozil, ki vozijo po avtocesti.
Na vozišču je ustavljeno tovorno vozilo. Želite peljati mimo. Kako boste ravnali?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Mimo vozim na dovolj veliki bočni razdalji.
Pozoren sem na osebe, ki nalagajo oz. razlagajo tovor.
S pogledi se prepričam o varni vožnji mimo.
Pravočasno vklopim leve utripalke.
Pravilen odgovor je: S pogledi se prepričam o varni vožnji mimo., Pravočasno vklopim leve utripalke., Pozoren sem na osebe, ki nalagajo oz. razlagajo tovor., Mimo vozim na dovolj veliki bočni razdalji.
Približujete se križišču. Kako boste ravnali?
Zapeljem na prednostno cesto in ustavim tik pred prehodom za pešce.
Ustavim pred križiščem in počakam, da na prednostni cesti ni vozil in ne pešcev na prehodu za pešce.
Križišče prevozim, saj vozim po prednostni cesti, pešec pa je šele stopil na prehod.
Pravilen odgovor je: Ustavim pred križiščem in počakam, da na prednostni cesti ni vozil in ne pešcev na prehodu za pešce.
Na kaj morate biti še posebej pozorni, ko pripeljete do tega prometnega znaka?
Na to, če so zapornice oz. polzapornice odprte ali zaprte.
Na to, če se po enem izmed dveh ali več tirov približuje vlak.
Pravilen odgovor je: Na to, če se po enem izmed dveh ali več tirov približuje vlak.
Kolikokrat daljši sta reakcijska in zavorna pot pri vožnji s hitrostjo 90 km/h v primerjavi z vožnjo s hitrostjo 30 km/h?
Reakcijska 2-krat daljša, zavorna 4-krat daljša.
Reakcijska 3-krat daljša, zavorna 9-krat daljša.
Reakcijska 4-krat daljša, zavorna 16-krat daljša.
Pravilen odgovor je: Reakcijska 3-krat daljša, zavorna 9-krat daljša.
Ali je dovoljeno prehitevanje kolone, kakršno vidite na sliki?
Ne, zato vozimo strpno in zbrano.
Da, vendar pri tem ne smemo prekoračiti najvišje dovoljene hitrosti.
Da, če kolona vozi zelo počasi.
Pravilen odgovor je: Ne, zato vozimo strpno in zbrano.
Pnevmatike na motornem vozilu na isti osi morajo biti:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Iste nosilnosti.
Istega proizvajalca.
Istega hitrostnega razreda.
Istega dezena.
Pravilen odgovor je: Iste nosilnosti., Istega proizvajalca., Istega hitrostnega razreda., Istega dezena.
Zakaj se je modri osebni avtomobil ustavil, kot je prikazano na sliki?
Ker je s tem pustil prosto pot morebitnim intervencijskim vozilom.
Ker je tako določeno s postavljeno prometno signalizacijo.
Ker je s tem omogočil zavijanje tovornemu vozilu.
Pravilen odgovor je: Ker je s tem omogočil zavijanje tovornemu vozilu.
Kako bomo pravilno zavirali na daljših strmih spustih?
Pogosto bomo ustavili, da se zavore ne pregrejejo.
Prestavili bomo v prosti tek in po potrebi dodatno zavirali.
Čim več bomo zavirali z motorjem, po potrebi pa še dodatno z zavorami.
Pravilen odgovor je: Čim več bomo zavirali z motorjem, po potrebi pa še dodatno z zavorami.
Voznik belega osebnega avtomobila na križišču želi zaviti na levo. Na kaj mora biti v tej situaciji še posebej pozoren?
Na vozila, ki vozijo za njim.
Na to, da čim prej prevozi križišče.
Na kolesarja, ki po kolesarski stezi vozi v napačni smeri.
Pravilen odgovor je: Na kolesarja, ki po kolesarski stezi vozi v napačni smeri.
Zapeljali boste na krožno križišče. Kako boste ravnali?
Pospešim, ker je peška šele na začetku prehoda.
Ustavim na prehodu za pešce, saj se s tem skrajša dolžina kolone pred krožnim križiščem.
Ustavim pred prehodom za pešce in kolesarje ter počakam peško.
Pravilen odgovor je: Ustavim pred prehodom za pešce in kolesarje ter počakam peško.
Če, kot voznik, med vožnjo nismo pripeti z varnostnim pasom:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Obstaja velika možnost hudih poškodb pri trčenju.
Vozimo manj utesnjeno, saj nas varnostni pas omejuje pri gibih v vozilu.
Smo bolj okretni, ko se pogovarjamo s potniki na zadnjih sedežih.
Med trčenjem lahko hudo poškodujemo tudi druge potnike v potniški kabini.
Pravilen odgovor je: Obstaja velika možnost hudih poškodb pri trčenju., Med trčenjem lahko hudo poškodujemo tudi druge potnike v potniški kabini.
Kaj pri pnevmatikah pomeni »dezen«?
Obodno površino, na kateri so žlebovi.
Notranjo površino.
Bočno površino z oznakami na zunanji strani.
Bočno površino z oznakami na notranji strani.
Pravilen odgovor je: Obodno površino, na kateri so žlebovi.
Želite prehiteti kolesarja. Kako boste ravnali?
Kolesarja prehitim na majhni bočni razdalji, ker se mi iz nasprotne smeri približuje vozilo.
Zaradi vozila iz nasprotne smeri pospešim in čim prej prehitim kolesarja.
Počakam osebni avtomobil iz nasprotne smeri, nato prehitim kolesarja.
Pravilen odgovor je: Počakam osebni avtomobil iz nasprotne smeri, nato prehitim kolesarja.
Zakaj v primeru dežja povečamo varnostno razdaljo?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ker je vozišče bolj spolzko.
Ker se poslabša vidljivost.
Ker zavore v takšnih okoliščinah delujejo hitreje in močneje.
Pravilen odgovor je: Ker se poslabša vidljivost., Ker je vozišče bolj spolzko.
Na kaj moramo biti še posebej pozorni pri novejših (konveksnih, asferičnih) zunanjih vzvratnih ogledalih?
V njih vidimo obrnjeno (zrcalno) sliko, na kar se moramo posebej privaditi.
Vozila in predmeti so v njih videti večji in bližje, kot so v resnici.
Vozila in predmeti so v njih videti manjši in bolj oddaljeni, kot so v resnici.
V njih vidimo predmete le črno-belo.
Pravilen odgovor je: Vozila in predmeti so v njih videti manjši in bolj oddaljeni, kot so v resnici.
Kako boste ravnali pri tem prometnem znaku?
Nadaljujem vožnjo, saj imam prednost.
Obvezno ustavim. Ko se prepričam, da na prednostni cesti ni nikogar, s katerim imam točko možnega trčenja, zapeljem na križišče.
Pustim mimo vozila, ki imajo prednost pred mano.
Pravilen odgovor je: Pustim mimo vozila, ki imajo prednost pred mano.
Zakaj na cesti, kot jo prikazuje slika, nadaljujemo vožnjo s povečano previdnostjo?
Ker je površina vozišča poškodovana.
Ker so cestni smerniki blizu roba vozišča.
Ker na cesti poteka dvosmerni promet.
Pravilen odgovor je: Ker je površina vozišča poškodovana.
Izberite najvišjo dovoljeno hitrost (v km/h) za osebni avtomobil, ki vleče lahki priklopnik:
V naselju:
Zunaj naselja, kadar je vidljivost manjša od 50 m:
Na hitri cesti:
Na avtocesti:
Pravilen odgovor je: V naselju: – 50, Zunaj naselja, kadar je vidljivost manjša od 50 m: – 50, Na hitri cesti: – 100, Na avtocesti: – 100
Ali lahko po desni strani peljete mimo vozila na sliki, ki namerava zaviti levo?
Da, saj je na desni strani dovolj prostora, voznik pa je zavijanje nedvoumno nakazal in se pravilno razvrstil.
Ne, saj je vožnja mimo vozila po desni strani prepovedana.
Pravilen odgovor je: Da, saj je na desni strani dovolj prostora, voznik pa je zavijanje nedvoumno nakazal in se pravilno razvrstil.
Na semaforju utripa rumena luč. Kako ravna voznik mopeda?
Odpelje pred osebnim avtomobilom.
Počaka, da odpelje osebni avtomobil.
Ustavi in čaka pred križiščem, saj so semaforji v okvari.
Ustavi, ker se bo na semaforju prižgala rdeča luč.
Pravilen odgovor je: Odpelje pred osebnim avtomobilom.
Kaj od naštetega lahko voznik pričakuje pri nadaljnji vožnji v prikazani situaciji?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Vozilo, ki se vključi v pomet s parkirnega mesta.
Odpiranje vrat na parkiranem vozilu.
Pešca, ki med vozili stopi na cesto.
Pravilen odgovor je: Pešca, ki med vozili stopi na cesto., Odpiranje vrat na parkiranem vozilu., Vozilo, ki se vključi v pomet s parkirnega mesta.
Katera slika prikazuje pravilni način vožnje preko robnikov?
Slika A.
Slika B.
Obe sliki.
Pravilen odgovor je: Slika B.
V katerem od naštetih primerov ne morete zahtevati izdaje mednarodnega vozniškega dovoljenja?
Če imam v kazenski evidenci vpisanih več kot 5 kazenskih točk.
Če mi je izrečen ukrep prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.
Če sem mlajši od 24 let.
Pravilen odgovor je: Če mi je izrečen ukrep prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.
Kako se boste srečali s pešcema na sliki?
Vklopim leve utripalke in zapeljem mimo na primerni bočni razdalji.
Ko sem dovolj blizu, ju z zvočnimi opozorilnimi znaki opozorim, da je vozišče namenjeno le vozilom, nato zapeljem mimo.
Mimo zapeljem na majhni bočni razdalji, saj je vozišče ozko.
Pravilen odgovor je: Vklopim leve utripalke in zapeljem mimo na primerni bočni razdalji.
Na avtocesti prehitevate tovorna vozila, ki vozijo z zmanjšano hitrostjo in v strnjeni koloni. Označite pravilne trditve.
Po prehitevanju posameznega tovornega vozila se vrnem na izhodiščni prometni pas.
Prehitim vsa tovorna vozila in se šele nato vrnem na izhodiščni prometni pas.
Da opravim prehitevanje čim prej, za kratek čas presežem najvišjo dovoljeno hitrost.
Pravilen odgovor je: Prehitim vsa tovorna vozila in se šele nato vrnem na izhodiščni prometni pas.
Kateri udeleženci cestnega prometa na sliki imajo prednost pred vami?
Voznik osebnega avtomobila, pešca in kolesar.
Samo pešca in kolesar, ki jim sekam pot.
Nobeden, ker na semaforju pred mano gori zelena luč.
Samo tisti, ki pripeljejo z bočne prednostne ceste.
Pravilen odgovor je: Samo pešca in kolesar, ki jim sekam pot.
Pri vključevanju na prednostno cesto vam je veliko vozilo odstopilo prednost. Kako boste ravnali?
Počakal bom, da veliko vozilo kljub pomanjkanju prostora zavije, saj ima prednost.
Previdno bom zapeljal na prednostno cesto, pred tem pa pustil mimo druge udeležence cestnega prometa, ki imajo prednost pred mano.
Pravilen odgovor je: Previdno bom zapeljal na prednostno cesto, pred tem pa pustil mimo druge udeležence cestnega prometa, ki imajo prednost pred mano.
Kateri prometni znak označuje prehod ceste čez železniško progo brez zapornic ali polzapornic?
Prometni znak A.
Prometni znak B.
Prometni znak C.
Pravilen odgovor je: Prometni znak A.
Na kateri prometni pas na avtocesti morajo zapeljati počasna vozila, ki vozijo s hitrostjo, manjšo od hitrosti, ki je navedena na prometnem znaku?
Na desni prometni pas, vendar le v primeru, če zapuščajo avtocesto.
Na prometni pas za počasna vozila.
Na levi prometni pas.
Pravilen odgovor je: Na prometni pas za počasna vozila.
Želite zapeljati na desni prometni pas. Kako boste ravnali?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Pravočasno in nedvoumno nakažem svojo namero.
Temeljito se prepričam, če lahko to varno storim.
Ostanem na levem prometnem pasu, dokler ni desni prometni pas prost vsaj 50 m pred in za mano.
Pravilen odgovor je: Pravočasno in nedvoumno nakažem svojo namero., Temeljito se prepričam, če lahko to varno storim.
Na križišču želite peljati naravnost, kako boste ravnali?
Ustavim pred križiščem in počakam, da pešca prečkata vozišče.
Zapeljem na križišče do prehoda za pešce in počakam, da pešca prečkata vozišče.
Pravilen odgovor je: Ustavim pred križiščem in počakam, da pešca prečkata vozišče.
Kako boste ravnali pri nadaljevanju vožnje v situaciji, ki jo prikazuje slika?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Upošteval bom označbe na vozišču rumene barve.
Vozil bom posebno previdno, saj je na cesti delovišče.
Upošteval bom označbe na vozišču bele barve.
Pravilen odgovor je: Vozil bom posebno previdno, saj je na cesti delovišče., Upošteval bom označbe na vozišču rumene barve.
Katerim navedenim razmeram mora voznik prilagoditi hitrost vožnje in varnostno razdaljo?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Stanju in preglednosti ceste.
Vidljivosti.
Gostoti prometa.
Pravilen odgovor je: Stanju in preglednosti ceste., Gostoti prometa., Vidljivosti.
Kateri udeleženec cestnega prometa bo prvi prevozil križišče?
Jaz.
Voznik rumenega osebnega avtomobila.
Voznik modrega osebnega avtomobila.
Pravilen odgovor je: Jaz.
Katera izmed prikazanih opozorilnih svetilk na armaturni plošči vas opozarja na aktivirano pomožno (ročno) zavoro?
Opozorilna svetilka A.
Opozorilna svetilka B.
Opozorilna svetilka C.
Opozorilna svetilka D.
Pravilen odgovor je: Opozorilna svetilka D.
Kaj lahko vozniki motornih vozil pričakujemo, ko opazimo prikazani prometni znak na desni strani vozišča?
Vozišče brez kolesarjev, saj jim je od znaka naprej prepovedana vožnja.
Kolesarje, ki lahko zapeljejo na vozišče.
Kolesarski parkirni prostor ob vozišču.
Pravilen odgovor je: Kolesarje, ki lahko zapeljejo na vozišče.
Varnostni pas pravilno namestimo tako, da poteka:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Zgornji del preko ramena.
Zgornji del ne preblizu vratu.
Spodnji del pod trebuhom.
Spodnji del čez trebuh.
Pravilen odgovor je: Spodnji del pod trebuhom., Zgornji del preko ramena., Zgornji del ne preblizu vratu.
Izraz ustavitev pomeni vsako prekinitev vožnje za toliko časa, kot je potrebno, da:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Se voznik odpočije.
Se naloži oz. razloži tovor.
Se odpravi okvara na vozilu.
Vstopijo ali izstopijo potniki.
Pravilen odgovor je: Se odpravi okvara na vozilu., Se naloži oz. razloži tovor., Vstopijo ali izstopijo potniki.
Ko prehitevajo tovorna vozila, je treba upoštevati, da:
Se je tem vozilom med prehitevanjem koristno zelo približati in izkoristiti zavetrje.
Ta vozila zaradi majhne razlike v hitrosti prehitevajo dalj časa.
Pravilen odgovor je: Ta vozila zaradi majhne razlike v hitrosti prehitevajo dalj časa.
Izberite najvišjo dovoljeno hitrost (v km/h) za tovorno vozilo, katerega največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg:
Na hitri cesti:
Zunaj naselja:
V naselju:
Na avtocesti:
Pravilen odgovor je: Na hitri cesti: – 110, Zunaj naselja: – 90, V naselju: – 50, Na avtocesti: – 130
Kateri, od prikazanih, je pravilen položaj naslonjala za glavo?
Položaj A.
Položaj B.
Položaj C.
Pravilen odgovor je: Položaj C.
Kaj od naštetega boste storili za varen in nemoten potek cestnega prometa?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Vozil bom na meji svojih sposobnosti in sposobnosti svojega vozila.
Ravnal se bom po prometnih pravilih.
Ravnal se bom po prometnih znakih in znakih policista.
Pravilen odgovor je: Ravnal se bom po prometnih pravilih., Ravnal se bom po prometnih znakih in znakih policista.
Triopan znak na sliki:
Označuje mesto, kjer moram ustaviti vozilo in se ravnati po navodilih policista.
Označuje, da je v neposredni bližini policijska postaja.
Označuje bližino križišča s prometnim znakom Ustavi!, na katerem promet ureja policist.
Pravilen odgovor je: Označuje mesto, kjer moram ustaviti vozilo in se ravnati po navodilih policista.
V katerem primeru boste sunkovito zmanjšali hitrost vožnje?
V neposredni nevarnosti, če s tem preprečim prometno nesrečo.
Če ugotovim, da vozim prehitro.
Če me nasproti vozeči vozniki opozarjajo na radarsko kontrolo.
Če sem prepozno opazil križišče, na katerem sem želel zaviti.
Pravilen odgovor je: V neposredni nevarnosti, če s tem preprečim prometno nesrečo.
Kdo izmed potnikov mora uporabljati varnostni pas v osebnem avtomobilu?
Vsi potniki, razen invalidi in starejši.
Vsi potniki, razen otroci do štirinajstega leta starosti.
Vsi potniki, razen potnika na zadnjem sredinskem sedežu.
Vsi potniki.
Pravilen odgovor je: Vsi potniki.
Kadar so udeleženci cestnega prometa otroci:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Moramo nanje še posebej paziti.
Moramo vedno, kadar so v bližini, ustaviti vozilo.
Jim moramo v določenih primerih pomagati.
Morajo biti vedno v spremstvu staršev ali drugih odraslih oseb.
Pravilen odgovor je: Moramo nanje še posebej paziti., Jim moramo v določenih primerih pomagati.
Ali smete v tem primeru na prvem križišču zaviti na desno?
Ne smem, ker bi zapeljal čez prometni pas, rezerviran za vozila javnega prevoza potnikov.
Smem, saj mi to dovoljujejo označbe na vozišču.
Pravilen odgovor je: Smem, saj mi to dovoljujejo označbe na vozišču.
Voznik srebrnega osebnega avtomobila vozi po levem prometnem pasu avtoceste. Ali vozi pravilno?
Da, vozi lahko tudi po levem prometnem pasu, čeprav desni prometni pas ni zaseden z vozili.
Ne, voziti bi moral po desnem prometnem pasu, saj je levi namenjen prehitevanju.
Pravilen odgovor je: Ne, voziti bi moral po desnem prometnem pasu, saj je levi namenjen prehitevanju.
Ali je vožnja modrega osebnega avtomobila po zunanjem prometnem pasu krožnega križišča pravilna?
Ne, zaradi prometne signalizacije bi moral na prvem izvozu zapustiti krožno križišče.
Ne, voziti bi moral po notranjem prometnem pasu.
Da, vendar mora ustaviti in omogočiti rumenemu osebnemu avtomobilu varno vključevanje.
Pravilen odgovor je: Ne, voziti bi moral po notranjem prometnem pasu.
Kaj pomeni izraz mrtvi kot?
Voznikovemu pogledu skrito področje okoli vozila, ki nastane zaradi konstrukcijskih lastnosti vozila ali drugih vzrokov.
Področje za vozilom, ki ga lahko opazujemo v notranjem vzvratnem ogledalu.
Področje ob vozilu, ki ga lahko opazujemo v zunanjih vzvratnih ogledalih.
Pravilen odgovor je: Voznikovemu pogledu skrito področje okoli vozila, ki nastane zaradi konstrukcijskih lastnosti vozila ali drugih vzrokov.
Otrok je pritekel izza avtomobila. Kako ravnate?
Zmanjšam hitrost in po potrebi ustavim.
Ker me bo otrok zagotovo opazil, nadaljujem vožnjo in se mu v loku izognem.
Ker me bo otrok zagotovo opazil in se mi umaknil, nadaljujem vožnjo z nezmanjšano hitrostjo.
Pravilen odgovor je: Zmanjšam hitrost in po potrebi ustavim.
Osebni avtomobil se vključuje na avtocesto, kot je prikazano na sliki. Kaj lahko v tem primeru za varen in nemoten potek prometa stori voznik vozila, ki vozi po desnem prometnem pasu avtoceste (levi prometni pas je prost)?
Pelje naprej po desnem prometnem pasu, saj mora osebni avtomobil počakati na koncu pospeševalnega pasu.
Zapelje na levi prometni pas in tako osebnemu avtomobilu omogoči varno vključitev.
Na desnem prometnem pasu avtoceste bistveno upočasni svojo vožnjo ter tako omogoči osebnemu avtomobilu vključitev.
Pravilen odgovor je: Zapelje na levi prometni pas in tako osebnemu avtomobilu omogoči varno vključitev.
Policist je v tem položaju dvignil desno roko. Katera luč na semaforju ima za udeležence cestnega prometa enak pomen?
Luč A.
Luč B.
Luč C.
Pravilen odgovor je: Luč A.
Ko po daljšem suhem obdobju začne deževati:
Postane vozišče zelo spolzko zaradi prahu in umazanije na njem.
Se oprijem pnevmatik izboljša.
Pravilen odgovor je: Postane vozišče zelo spolzko zaradi prahu in umazanije na njem.
Ali sme voznik zelenega osebnega avtomobila zapustiti krožno križišče, kot je prikazano na sliki?
Ne sme.
Sme, vendar mora ustaviti in počakati, da rdeči osebni avtomobil odpelje.
Sme, saj ima izvoz dva prometna pasova.
Sme, ne glede na okoliščine.
Pravilen odgovor je: Ne sme.
Pri prehitevanju premostimo mrtvi kot vzvratnih ogledal:
S pogledom preko ramena.
S ponovnim pogledom v notranje vzvratno ogledalo.
S pogledom, usmerjenim daleč pred vozilo.
Pravilen odgovor je: S pogledom preko ramena.
Kontrolna svetilka, ki je prikazana, utripa nenavadno hitro. Kaj je najverjetnejši vzrok temu?
Pregorela je električna varovalka.
Ena izmed utripalk ne deluje.
Vozilu primanjkuje goriva.
Sprednja desna vrata niso zaprta.
Pravilen odgovor je: Ena izmed utripalk ne deluje.
Kaj pomeni postavljena prometna signalizacija na sliki?
Nevarno zoženje ceste z desne strani.
Delovišče na cesti.
Cesta je v nadaljevanju zaprta.
Vozišče je močno poškodovano.
Pravilen odgovor je: Nevarno zoženje ceste z desne strani.
Kaj od navedenega je najpogostejši vzrok prometnih nesreč na avtocesti?
Vožnja v napačno smer.
Neupoštevanje desnega pravila.
Obračanje.
Prevelika hitrost.
Pravilen odgovor je: Prevelika hitrost.
Kako boste kot voznik ravnali v primeru, ki ga prikazuje slika?
Z nezmanjšano hitrostjo peljem mimo pešca.
Ustavim in pešca opozorim, da hodi po napačni strani.
Mimo pešca peljem previdno in na večji bočni razdalji.
Pravilen odgovor je: Mimo pešca peljem previdno in na večji bočni razdalji.
Označite pravilne trditve. Prehitevanje dvoslednih vozil je prepovedano:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Na križišču, če vozimo po prednostni cesti.
Na križišču, če vozimo po neprednostni cesti.
Na prehodu ceste čez železniško progo.
Pred prehodom za pešce, ko pešci stopajo nanj.
Pravilen odgovor je: Na prehodu ceste čez železniško progo., Na križišču, če vozimo po neprednostni cesti., Pred prehodom za pešce, ko pešci stopajo nanj.
Ali med katerimi vozili velja pravilo srečanja?
Da, med mojim vozilom in zelenim osebnim avtomobilom.
Da, med mojim vozilom in modrim osebnim avtomobilom.
Da, med zelenim osebnim avtomobilom in modrim osebnim avtomobilom.
Ne, na tem križišču pravilo srečanja ne velja.
Pravilen odgovor je: Ne, na tem križišču pravilo srečanja ne velja.
Kaj moramo upoštevati, ko parkiramo na prikazan način?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Da pnevmatik in platišč na desni strani vozila ne poškodujemo ob robniku.
Da parkiramo čim bližje robniku.
Da z desnima kolesoma parkiramo na pločniku, saj tako pustimo več prostora na vozišču.
Da voziloma pred in za nami pustimo dovolj prostora za zapuščanje parkirnega mesta.
Pravilen odgovor je: Da parkiramo čim bližje robniku., Da pnevmatik in platišč na desni strani vozila ne poškodujemo ob robniku., Da voziloma pred in za nami pustimo dovolj prostora za zapuščanje parkirnega mesta.
Katera, izmed naštetih, vozil imajo velike mrtve kote?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Motorno kolo.
Traktor s traktorskim priključkom.
Tovorno vozilo.
Kolo.
Pravilen odgovor je: Traktor s traktorskim priključkom., Tovorno vozilo.
Kako ravnate, ko zapeljete mimo tega prometnega znaka, kadar piha močan bočni veter?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Močneje poprimem volan oz. krmilo in mirno popravljam smer vožnje.
Vklopim varnostne utripalke.
Zmanjšam hitrost vožnje.
Povečam hitrost vožnje, da čim prej prepeljem izpostavljeni odsek ceste.
Pravilen odgovor je: Zmanjšam hitrost vožnje., Močneje poprimem volan oz. krmilo in mirno popravljam smer vožnje.
Pripeljali ste do prehoda ceste čez železniško progo. Zapornice so dvignjene. Na svetlobnem znaku izmenično utripata rdeči luči. Kako ravnate v tem primeru?
Ustavim in počakam, da na svetlobnem znaku ugasneta rdeči luči.
S predpisano hitrostjo zapeljem čez železniško progo, saj so zapornice dvignjene.
Počasi in previdno zapeljem čez železniško progo.
Pravilen odgovor je: Ustavim in počakam, da na svetlobnem znaku ugasneta rdeči luči.
Pripeljali ste do kraja prometne nesreče, kot je prikazano na sliki. Kaj boste storili?
Ustavim na vozišču in počakam na znak policista.
Zmanjšam hitrost, po potrebi ustavim in se ravnam po odredbah policije.
Ustavim ob desnem robu vozišča in si ogledam posledice prometne nesreče.
Pravilen odgovor je: Zmanjšam hitrost, po potrebi ustavim in se ravnam po odredbah policije.
Voznika osebnih avtomobilov želita z enosmerne ceste zaviti na levo. Kateri voznik se je pravilno razvrstil?
Voznik rdečega osebnega avtomobila.
Razvrščanje obeh voznikov je pravilno.
Voznik modrega osebnega avtomobila.
Pravilen odgovor je: Voznik rdečega osebnega avtomobila.
Na armaturni plošči utripa prikazana opozorilna svetilka. Kaj to pomeni?
Za vozilom je na ustrezni razdalji postavljen varnostni trikotnik.
Voznik in potniki niso pripeti z varnostnim pasom.
Vklopljene so varnostne utripalke.
Prižgani so zasenčeni žarometi.
Pravilen odgovor je: Vklopljene so varnostne utripalke.
Kaj pomeni vzpostaviti očesni stik z drugim udeležencem cestnega prometa?
Opazovati ravnanje drugega udeleženca cestnega prometa, z namenom razbiti monotonost vožnje.
Spogledovati se z osebami nasprotnega spola in si s tem krajšati čas pri čakanju pred križišči.
S svojim pogledom poiskati pogled drugega udeleženca cestnega prometa in mu s tem dati vedeti, da smo ga opazili.
Pravilen odgovor je: S svojim pogledom poiskati pogled drugega udeleženca cestnega prometa in mu s tem dati vedeti, da smo ga opazili.
Otrok je stekel na vozišče in morate zavirati. Katero pot na sliki označuje črka A?
Pot ustavljanja.
Zavorno pot.
Reakcijsko pot.
Pravilen odgovor je: Pot ustavljanja.
Približujemo se prehodu za pešce, pešec ob njem pa je neodločen glede prečkanja. Kako bomo ravnali v takšni situaciji?
Vozimo previdno in v pripravljenosti na ustavitev.
Z zvočnim opozorilnim znakom in energičnim mahanjem mu nakažemo, da naj prečka vozišče.
Z nezmanjšano hitrostjo peljemo mimo.
Pravilen odgovor je: Vozimo previdno in v pripravljenosti na ustavitev.
Voznik se pripravlja na vožnjo v položaju, kot je prikazan na sliki. Z nogami se dotika spodnjega dela armaturne plošče. Ali je to pravilno?
Da, ker kolena udobno počivajo ob armaturni plošči.
Ne, ker je s tem onemogočeno varno upravljanje stopalk.
Pravilen odgovor je: Ne, ker je s tem onemogočeno varno upravljanje stopalk.
Od agresivnega voznika lahko pričakujemo, da bo:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Tekmoval z drugimi udeleženci cestnega prometa.
Uvideven do šibkejših udeležencev cestnega prometa.
Pretirano previden pri vožnji.
Tvegano prehiteval.
Pravilen odgovor je: Tekmoval z drugimi udeleženci cestnega prometa., Tvegano prehiteval.
V razmerah, prikazanih na sliki, peljete mimo tega prometnega znaka. Kako ravnate?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Zmanjšam varnostno razdaljo.
Zaradi možnosti poledenelega vozišča zmanjšam hitrost vožnje.
Povečam varnostno razdaljo.
S sunkovitimi gibi volana oz. krmila se skušam izogniti morebitnim ledenim ploščam na vozišču.
Pravilen odgovor je: Zaradi možnosti poledenelega vozišča zmanjšam hitrost vožnje., Povečam varnostno razdaljo.
Kaj se dogaja z našim vidom med vožnjo?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Hitreje kot vozimo, več podrobnosti ob cesti opazimo.
Hitreje kot vozimo, težje bomo zaznali pomembne dogodke ob cesti.
Vidno polje se s hitrostjo povečuje.
Vidno polje se pri hitrejši vožnji oži.
Pravilen odgovor je: Vidno polje se pri hitrejši vožnji oži., Hitreje kot vozimo, težje bomo zaznali pomembne dogodke ob cesti.
Zapuščate krožno križišče. Kako boste ravnali?
Ustavim pred prehodom za pešce in kolesarje.
Vožnjo nadaljujem z nezmanjšano hitrostjo.
Pospešim, ker je peška šele na začetku prehoda.
Pravilen odgovor je: Ustavim pred prehodom za pešce in kolesarje.
Na vozilu pred vami so se prižgale tri svetilke rdeče barve, kot je prikazano na sliki. Kaj to pomeni?
Okvaro na vozilu, saj je lahko na zadnji strani vozila svetlobna oprema le parnega števila.
Voznik je vklopil zadnje meglenke.
Voznik želi zapeljati vzvratno, saj so se prižgali žarometi za vzvratno vožnjo.
Voznik zavira.
Pravilen odgovor je: Voznik zavira.
Kadar na avtocesti opazim pred seboj zastoj:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Pozorno spremljam promet za seboj.
Začnem čim prej postopno zmanjševati hitrost.
Takoj vklopim varnostne utripalke.
Ga obvozim po odstavnem pasu.
Pravilen odgovor je: Takoj vklopim varnostne utripalke., Začnem čim prej postopno zmanjševati hitrost., Pozorno spremljam promet za seboj.
Kdo ima prednost pred vami?
Samo voznik osebnega avtomobila
Samo voznik motornega kolesa.
Voznik osebnega avtomobila in voznik motornega kolesa.
Pravilen odgovor je: Voznik osebnega avtomobila in voznik motornega kolesa.
Kdaj se učinek alkohola poveča?
Če ga pijemo med obilnim obrokom.
Če ga pijemo z več kratkimi premori.
Če ga pijemo na prazen želodec.
Pravilen odgovor je: Če ga pijemo na prazen želodec.
Katera ravnanja pri vožnji za tem prometnim znakom so lahko nevarna?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Naglo zaviranje.
Vožnja z neprilagojeno hitrostjo.
Nagli premiki z vozilom.
Večja previdnost pri nadaljnji vožnji.
Pravilen odgovor je: Vožnja z neprilagojeno hitrostjo., Nagli premiki z vozilom., Naglo zaviranje.
Kateri od naštetih pogojev morajo biti izpolnjeni, da lahko govorimo o prometni nesreči?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Da je nesrečo obravnavala prometna policija.
Da je bilo v nesreči udeleženo vsaj eno premikajoče se vozilo.
Da je v nesreči najmanj ena oseba umrla ali bila telesno poškodovana ali je nastala materialna škoda.
Da se je nesreča zgodila na javni cesti.
Pravilen odgovor je: Da se je nesreča zgodila na javni cesti., Da je bilo v nesreči udeleženo vsaj eno premikajoče se vozilo., Da je v nesreči najmanj ena oseba umrla ali bila telesno poškodovana ali je nastala materialna škoda.
Beli osebni avtomobil zapušča krožno križišče. Ali mora voznik vklopiti desne utripalke?  
Da, saj je za varen in nemoten potek prometa treba takšno namero nakazati.
Ne, saj drugih udeležencev cestnega prometa o zapuščanju krožnega križišče ni treba obvestiti.
Pravilen odgovor je: Da, saj je za varen in nemoten potek prometa treba takšno namero nakazati.
Med vožnjo se je na armaturni plošči prižgala opozorilna svetilka. Označite, kaj od navedenega lahko to pomeni?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Prenizek nivo zavorne tekočine.
Težjo napako na zavorni napravi.
Delovanje zavor z zmanjšanim učinkom.
Obrabljenost ene ali več pnevmatik.
Pravilen odgovor je: Delovanje zavor z zmanjšanim učinkom., Težjo napako na zavorni napravi., Prenizek nivo zavorne tekočine.
V kakšnem razmerju sta vožnja pod vplivom alkohola in reakcijski čas?
Reakcijski čas se podaljša.
Reakcijski čas se skrajša.
Reakcijski čas se ne spremeni.
Pravilen odgovor je: Reakcijski čas se podaljša.
Vozite po avtocesti. Nepričakovano vam je zmanjkalo goriva. Kako ravnate?
Peš se odpravim po gorivo.
Varno ustavim in pokličem pomoč.
Sam ali s pomočjo drugih potiskam vozilo do najbližjega izvoza.
Ustavim mimo vozeče vozilo in voznika prosim, če me zapelje do najbližje bencinske črpalke.
Pravilen odgovor je: Varno ustavim in pokličem pomoč.
Kolona vozil na prednostni cesti se je ustavila. Kako ravna voznik rdečega osebnega avtomobila?
Ustavi pred semaforjem, kljub zeleni luči.
Zaviti mora na desno ali na levo, saj pri zeleni luči na semaforju ne sme ustaviti.
Zapelje na križišče in počaka, da se kolona vozil premakne.
Pravilen odgovor je: Ustavi pred semaforjem, kljub zeleni luči.
Katera izmed prikazanih kontrolnih svetilk na armaturni plošči vas obvešča, da so vklopljene utripalke?
Kontrolna svetilka A.
Kontrolna svetilka B.
Kontrolna svetilka C.
Kontrolna svetilka D.
Pravilen odgovor je: Kontrolna svetilka B.
Vozniško dovoljenje vozniku začetniku preneha veljati:
Če doseže ali preseže 13 kazenskih točk.
Če doseže ali preseže 7 kazenskih točk.
Če doseže ali preseže 18 kazenskih točk.
Pravilen odgovor je: Če doseže ali preseže 7 kazenskih točk.
Kdaj je tveganje za prometno nesrečo večje?
Deset do petnajst let od pridobitve vozniškega dovoljenja.
Tri do sedem let od pridobitve vozniškega dovoljenja.
V prvem letu od pridobitve vozniškega dovoljenja.
Pravilen odgovor je: V prvem letu od pridobitve vozniškega dovoljenja.
Po kateri prikazani zamišljeni črti se bo voznik vključil na avtocesto, da bo dosegel ustrezno hitrost in imel dovolj časa za opazovanje prometa na njej?
Po črti A.
Po črti B.
Po črti C.
Pravilen odgovor je: Po črti C.
Kaj vsebuje program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Vadbo varne vožnje na avtocestah in hitrih cestah.
Skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa.
Vadbo varne vožnje na vadbeni progi.
Vožnjo odličnosti na neurejenih površinah.
Pravilen odgovor je: Vadbo varne vožnje na vadbeni progi., Skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa.
Kako boste ravnali, ko se približujete pešcema, ki hodita ob robu ceste, kot prikazuje slika?
Prehitel ju bom, pri tem pa večkrat zaporedoma oddal zvočni opozorilni znak.
Previdno in z zmanjšano hitrostjo ju bom na primerni bočni razdalji prehitel.
Ustavil bom in ju opozoril, da hodita po napačni strani ceste.
Pravilen odgovor je: Previdno in z zmanjšano hitrostjo ju bom na primerni bočni razdalji prehitel.
Na avtocesti ste dohiteli vozilo vzdrževalca avtoceste, kot je prikazano na sliki. Kako boste ravnali?
Prehitim vozilo.
Vklopim varnostne utripalke in do prvega izvoza vozim za vozilom.
Vozim za vozilom, dokler se ne umakne z desnega prometnega pasu.
Pravilen odgovor je: Prehitim vozilo.
Na avtobusnem postajališču je ustavljen avtobus, potniki pa vstopajo in izstopajo. Kako boste ravnali?
Z nezmanjšano hitrostjo zapeljem mimo, saj je avtobus ustavljen izven vozišča.
Ustavim za avtobusom in počakam, da se vključi v promet.
Previdno zapeljem mimo, saj lahko kateri izmed potnikov pred avtobusom prečka vozišče.
Pravilen odgovor je: Previdno zapeljem mimo, saj lahko kateri izmed potnikov pred avtobusom prečka vozišče.
Kaj označuje prometna signalizacija na levem prometnem pasu avtoceste?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Obvezno vožnjo mimo po desni strani.
Natančneje označuje pomemben izvoz.
Oviro ali delovišče.
Zaporo levega prometnega pasu.
Pravilen odgovor je: Obvezno vožnjo mimo po desni strani., Oviro ali delovišče., Zaporo levega prometnega pasu.
Kaj je kolona vozil?
Sta najmanj dve vozili, ki vozita drug za drugim nepretrgoma vsaj tri kilometre.
So najmanj tri vozila, ki vozijo druga za drugim na takšni razdalji, da sta hitrost vožnje in ravnanje voznikov v medsebojni odvisnosti.
Je najmanj pet vozil, ki vozijo drug za drugim na minimalni varnostni razdalji.
Pravilen odgovor je: So najmanj tri vozila, ki vozijo druga za drugim na takšni razdalji, da sta hitrost vožnje in ravnanje voznikov v medsebojni odvisnosti.
Ali je tekmovalnost v prometu dopustna?
Da, z vozniki, ki imajo podobno močna vozila kot mi.
V nobenem primeru.
Da, na odprtih, preglednih in neprometnih cestah.
Pravilen odgovor je: V nobenem primeru.
Če med vožnjo uporabljamo dolge žaromete, jih moramo pravočasno zasenčiti:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ko se nam približuje nasproti vozeče vozilo.
Pri dohitevanju drugega vozila.
Takoj ko zapeljemo mimo prometnega znaka konec naselja.
Kadar vozimo za drugim vozilom tako blizu, da bi voznika dolgi snop svetlobe motil.
Pravilen odgovor je: Pri dohitevanju drugega vozila., Kadar vozimo za drugim vozilom tako blizu, da bi voznika dolgi snop svetlobe motil., Ko se nam približuje nasproti vozeče vozilo.
Na sliki je počasi vozeča kolona vozil. Kako naj ravna voznik označenega modrega osebnega avtomobila?
V nobenem primeru ne spusti predse voznika rumenega osebnega avtomobila, saj ima prednost, ker vozi po prednostni cesti.
Rumeno vozilo ima prednost pred modrim avtomobilom, saj velja desno pravilo.
Zaradi gostote prometa rumenemu vozilu odstopi prednost in s tem izkaže svojo prometno kulturo.
Pravilen odgovor je: Zaradi gostote prometa rumenemu vozilu odstopi prednost in s tem izkaže svojo prometno kulturo.
Koliko metrov od najbližje železniške tirnice na prehodu ceste čez železniško progo sta prepovedana ustavitev in parkiranje?
Manj kot 5 m.
Manj kot 15 m.
Manj kot 80 m.
Pravilen odgovor je: Manj kot 15 m.
Otrok je pritekel izza avtomobila. Kaj lahko pričakujete?
Otrok me ne bo opazil in bo stekel čez cesto.
Otrok me bo opazil in se mi bo pravočasno umaknil.
Pravilen odgovor je: Otrok me ne bo opazil in bo stekel čez cesto.
Kateri prometni znak na sliki označuje prehod za kolesarje?
Prometni znak A.
Prometni znak B.
Prometni znak C.
Pravilen odgovor je: Prometni znak A.
Kako vpliva na vožnjo večja količina listja na vozišču?
Listje na vozišču nima vpliva na varnost vožnje.
Vozišče je lahko spolzko, kar vpliva na nadzor nad vozilom.
Oprijem pnevmatik je na takšnem vozišču boljši.
Pravilen odgovor je: Vozišče je lahko spolzko, kar vpliva na nadzor nad vozilom.
Želite zapeljati vzvratno. Kako boste ravnali?
Otroka bom opozoril z zvočnim opozorilnim znakom, nato pa zapeljal vzvratno.
Stopil bom iz avtomobila in poskrbel, da se otrok umakne.
Pravilen odgovor je: Stopil bom iz avtomobila in poskrbel, da se otrok umakne.
Označite, v katerih naštetih primerih je dovoljeno uporabljati zadnje meglenke.
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Kadar je vidljivost manjša od 50 m in vozimo v koloni.
Kadar je vidljivost manjša od 50 m in za nami ne vozi nobeno vozilo.
Ob sneženju, če je vidljivost manjša od 50 m in za nami ni nobenega vozila.
Pri vožnji na majhni razdalji v koloni.
Pravilen odgovor je: Kadar je vidljivost manjša od 50 m in za nami ne vozi nobeno vozilo., Ob sneženju, če je vidljivost manjša od 50 m in za nami ni nobenega vozila.
Kakšen pomen ima dvojna neprekinjena črta, ki je prikazana na sliki?
Ločuje prometne pasove na prometne pasove za počasna in hitra vozila.
Ločuje prometne pasove od kolesarskih oziroma pasov za pešce.
Ločuje prometne pasove za vožnjo v isto smer.
Ločuje dvosmerno vozišče z dvema prometnima pasovoma za vožnjo v isto smer.
Pravilen odgovor je: Ločuje dvosmerno vozišče z dvema prometnima pasovoma za vožnjo v isto smer.
Ponoči vozimo:
Praviloma z zasenčenimi žarometi, dolge žaromete pa vklopimo le po potrebi.
Praviloma z dolgimi žarometi.
Pravilen odgovor je: Praviloma z dolgimi žarometi.
Določite pravilni vrstni red vožnje čez križišče!
Jaz, kolesar, voznik tovornega vozila, voznik osebnega avtomobila.
Jaz in voznik osebnega avtomobila hkrati, nato voznik tovornega vozila in hkrati kolesar.
Kolesar, jaz, voznik osebnega avtomobila, voznik tovornega vozila.
Kolesar, jaz, voznik tovornega vozila, voznik osebnega avtomobila.
Pravilen odgovor je: Kolesar, jaz, voznik tovornega vozila, voznik osebnega avtomobila.
Če voznik pri zavijanju na desno v prikazanem primeru ne bi pogledal v zunanje desno vzvratno ogledalo in čez ramo, bi lahko:
Spregledal prometni znak.
Spregledal kolesarja.
Prekoračil dovoljeno hitrost.
Zapeljal na bankino.
Pravilen odgovor je: Spregledal kolesarja.
Katerim ravnanjem z vozilom se izogibate ob pojavu poledenelih površin na vozišču?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Močnemu zaviranju.
Sunkovitim gibom z volanom.
Naglemu pospeševanju.
Popravljanju smeri vožnje z rahlim zasukom volana.
Pravilen odgovor je: Naglemu pospeševanju., Močnemu zaviranju., Sunkovitim gibom z volanom.
Voznik pred vami je nenadoma vklopil varnostne utripalke. Kaj od navedenega lahko to praviloma pomeni?
Voznik me opozarja na nevarnost na cesti.
Voznik me pozdravlja.
Prišlo je do okvare svetilk na vozilu.
Voznik namerava storiti prekršek.
Pravilen odgovor je: Voznik me opozarja na nevarnost na cesti.
Med vožnjo nas slepi sonce, kot je prikazano na sliki. Označite pravilne trditve:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Vožnja je napornejša.
Še posebaj pozimi, ko so zunaj temperature nizke, je vožnja prijetna.
Kasneje in težje razberemo vsebino prometnih znakov.
Prej lahko spregledamo oviro ali udeleženca cestnega prometa.
Pravilen odgovor je: Vožnja je napornejša., Kasneje in težje razberemo vsebino prometnih znakov., Prej lahko spregledamo oviro ali udeleženca cestnega prometa.
Voznik modrega osebnega avtomobila na sliki želi prehitevati pred vrhom vzpona. Ali je to dovoljeno?
Da, saj je prehitevanje v takšnem primeru dovoljeno.
Na, saj je na takšnem mestu prehitevanje nevarno in zato prepovedano.
Pravilen odgovor je: Na, saj je na takšnem mestu prehitevanje nevarno in zato prepovedano.
Kaj je namen opazovanja prometa daleč pred sabo?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Prej in lažje predvidimo razvoj dogodkov.
Prej in lažje opazimo postavljeno prometno signalizacijo.
Odpravi monotonijo pri vožnji, saj se v vozilih pred nami vedno dogaja kaj zanimivega.
Pravilen odgovor je: Prej in lažje predvidimo razvoj dogodkov., Prej in lažje opazimo postavljeno prometno signalizacijo.
Pnevmatike morajo izpolnjevati pogoje glede:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Hitrostnega razreda.
Barve.
Velikosti.
Nosilnosti.
Pravilen odgovor je: Velikosti., Nosilnosti., Hitrostnega razreda.
S katerimi ravnanji lahko kot voznik ogrožate varnost cestnega prometa?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Z neupoštevanjem pravil prednosti.
Z vožnjo na premajhni varnostni razdalji.
Z neprilagojeno hitrostjo.
Pravilen odgovor je: Z neprilagojeno hitrostjo., Z neupoštevanjem pravil prednosti., Z vožnjo na premajhni varnostni razdalji.
Označite razdaljo od mesta postavitve prikazanega prometnega znaka do mesta, ki ga označuje!
0 m.
25 m.
100 m.
150-250 m.
Pravilen odgovor je: 0 m.
Zakaj v primeru prometne nesreče v predoru postavimo vozila izmenično na levo in desno stran vozišča, kot je prikazano na sliki?
Da imajo intervencijska vozila dostop do mesta prometne nesreče.
Da izpušni plini preveč ne onesnažijo zraka v predoru.
Da lahko nekatera vozila ostanejo zunaj predora na varnem.
Pravilen odgovor je: Da imajo intervencijska vozila dostop do mesta prometne nesreče.
Na kaj morate biti pozorni, ko se želite z dvorišča vključiti v promet?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Na dogajanje na pločniku.
Na to, da čim prej zapustim dvorišče, saj imam pri vključevanju prednost.
Na to, da previdno zapeljem do mesta, od koder imam zadosten pregled nad dogajanjem na cesti, na katero se vključujem.
Na vsa vozila, ki jih moram pustiti mimo.
Pravilen odgovor je: Na vsa vozila, ki jih moram pustiti mimo., Na dogajanje na pločniku., Na to, da previdno zapeljem do mesta, od koder imam zadosten pregled nad dogajanjem na cesti, na katero se vključujem.
Na levi se nahaja vozilo s prednostjo. Kako boste ravnali v tem primeru?
Ustavim in prevozim križišče za gasilskim avtomobilom.
Ker gori na semaforju pred mano zelena luč v obliki puščice, odpeljem prvi.
Pravilen odgovor je: Ustavim in prevozim križišče za gasilskim avtomobilom.
Katera od navedenih skupin voznikov povzroči nadpovprečno veliko prometnih nesreč?
Izkušeni vozniki, ker se zanašajo na svoje znanje in izkušnje in so zato manj previdni.
Ženske, kerj vozijo manj in imajo zato manj izkušenj.
Mladi vozniki, še posebej začetniki, ker jim manjka izkušenj in zrelosti.
Pravilen odgovor je: Mladi vozniki, še posebej začetniki, ker jim manjka izkušenj in zrelosti.
Katerim navedenim okoliščinam moramo prilagoditi hitrost vožnje?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Vremenskim razmeram.
Spolu potnikov.
Gostoti prometa.
Stanju vozila.
Pravilen odgovor je: Gostoti prometa., Stanju vozila., Vremenskim razmeram.
Kolesar je pripeljal v napačni smeri po kolesarski stezi. Ali bi lahko voznik osebnega avtomobila v tem primeru preprečil trčenje?
Da, če bi predvidel, da lahko kolesar pripelje tudi v napačni smeri.
Ne, saj križišče ni dovolj pregledno.
Pravilen odgovor je: Da, če bi predvidel, da lahko kolesar pripelje tudi v napačni smeri.
Kako ravnate pri tej odredbi policista?
Povečam hitrost.
Ustavim.
Zmanjšam hitrost.
Pravilen odgovor je: Ustavim.
Pooblaščena uradna oseba lahko odredi odstranitev oz. odvoz vozila, ki je parkirano:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Na prehodu za pešce.
Na kolesarski stezi.
Na označeni poti, namenjeni intervencijskim vozilom.
Na kolesarskem pasu.
Pravilen odgovor je: Na prehodu za pešce., Na označeni poti, namenjeni intervencijskim vozilom., Na kolesarski stezi., Na kolesarskem pasu.
Kako ravnate, ko ob desnem robu vozišča opazite tako postavljen triopan znak?
Zmanjšam oziroma prilagodim hitrost, da lahko na znak policista varno ustavim.
Na mestu, kjer je postavljen znak, ustavim in se ravnam po navodilih policistov.
Vklopim varnostne utripalke in s prilagojeno hitrostjo nadaljujem vožnjo mimo postavljenega znaka.
Pravilen odgovor je: Zmanjšam oziroma prilagodim hitrost, da lahko na znak policista varno ustavim.
Voznik osebnega avtomobila na sliki je zgrešil izvoz na avtocesti in namerava zapeljati vzvratno. Ali sme to storiti?
Ne, vožnjo bi moral nadaljevati.
Ne, vozilo lahko obrne le polkrožno.
Da, saj ga bodo drugi vozniki upoštevali.
Da, saj je razdalja zelo kratka.
Pravilen odgovor je: Ne, vožnjo bi moral nadaljevati.
Bližamo se prehodu ceste čez železniško progo, kot je prikazano na sliki. Kaj bomo storili?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Pred prehodom se s pogledi temeljito prepričamo, če se približuje vlak.
Povečamo hitrost, da čim prej prevozimo nevaren prehod.
Zmanjšamo hitrost in povečamo pozornost.
Ustavimo, ugasnemo motor, izstopimo iz vozila in se prepričamo, če se približuje vlak.
Pravilen odgovor je: Zmanjšamo hitrost in povečamo pozornost., Pred prehodom se s pogledi temeljito prepričamo, če se približuje vlak.
Pripravljate se na daljšo pot v zimskem času. Zunanje temperature so zelo nizke, možnost zastojev pa velika. Kaj od navedenega boste upoštevali?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
V vozilu imam na razpolago topla oblačila.
Radijski sprejemnik nastavim na frekvenco, ki sporoča prometne informacije.
Poskrbim, da je v posodi za gorivo dovolj goriva.
Pravilen odgovor je: Poskrbim, da je v posodi za gorivo dovolj goriva., V vozilu imam na razpolago topla oblačila., Radijski sprejemnik nastavim na frekvenco, ki sporoča prometne informacije.
Zakaj je tovorno vozilo, kljub vklopljenim desnim utripalkam, zapeljalo na levi prometni pas?
Ker ni dovolj prostora za zavijanje na desno, bo zato zavilo na levo.
Ker bi sicer imelo premalo prostora za varno zavijanje na desno.
Ker vozi po enosmerni cesti.
Pravilen odgovor je: Ker bi sicer imelo premalo prostora za varno zavijanje na desno.
Kaj od navedenega napoveduje ta prometni znak?
Čez 100 m se prične nevaren vzpon.
Pri prometnem znaku se prične nevaren vzpon.
Čez 150-250 m se prične nevaren spust.
Čez 150-250 m se prične nevaren vzpon.
Pravilen odgovor je: Čez 150-250 m se prične nevaren vzpon.
Približujete se nepravilno parkiranemu vozilu. Kako boste v tem primeru ravnali?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Pozoren sem na morebitne pešce na vozišču, ki se izogibajo parkiranemu vozilu.
Mimo tega vozila zapeljem čim hitreje, da nevarnost traja čim krajši čas.
Zmanjšam hitrost in po potrebi ustavim.
Pozoren sem na morebitna vozila iz nasprotne smeri.
Pravilen odgovor je: Zmanjšam hitrost in po potrebi ustavim., Pozoren sem na morebitna vozila iz nasprotne smeri., Pozoren sem na morebitne pešce na vozišču, ki se izogibajo parkiranemu vozilu.
Za katerim prometnim znakom na sliki lahko vozite s hitrostjo največ 30 km/h?
Za prometnim znakom A.
Za prometnim znakom B.
Za prometnim znakom C.
Za prometnim znakom D.
Pravilen odgovor je: Za prometnim znakom C.
Voznik osebnega avtomobila na sliki je dal znak, da bo začel s prehitevanjem. Ali ga smemo prehiteti?
Ne, saj je v tem primeru prehitevanje prepovedano.
Da, saj na vidni razdalji ni nasproti vozečih vozil, osebni avtomobil pa se nam mora umakniti.
Pravilen odgovor je: Ne, saj je v tem primeru prehitevanje prepovedano.
Po katerem vrstnem redu bodo v tem primeru vozila prevozila križišče?
Vozilo s prednostjo, rumeni osebni avtomobil, modri in nazadnje rdeči osebni avtomobil.
Vozilo s prednostjo, istočasno rumeni in rdeči osebni avtomobil in kot zadnji modri osebni avtomobil.
Rumeni osebni avtomobil, vozilo s prednostjo, rdeči osebni avtomobil in nazadnje modri osebni avtomobil.
Pravilen odgovor je: Vozilo s prednostjo, rumeni osebni avtomobil, modri in nazadnje rdeči osebni avtomobil.
Zakaj vpliva prenizek tlak v pnevmatikah na zmanjšano stabilnost vozila med vožnjo?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ker so med močnim zaviranjem pnevmatike izrazito nestabilne.
Ker se med vožnjo v ovinkih pnevmatike izrazito bočno deformirajo.
Ker pnevmatike otrdijo in se površina, ki nalega na vozišče, bistveno zmanjša.
Pravilen odgovor je: Ker se med vožnjo v ovinkih pnevmatike izrazito bočno deformirajo., Ker so med močnim zaviranjem pnevmatike izrazito nestabilne.
Ali smete za vožnjo motornih vozil na območju Republike Slovenije uporabljati mednarodno vozniško dovoljenje, izdano v Republiki Sloveniji?
Da, saj je dokument izdala pristojna organizacija.
Da, saj vsebuje vse podatke o veljavnih vozniških kategorijah.
Da, saj je bilo izdano na podlagi veljavnega vozniškega dovoljenja.
Ne.
Pravilen odgovor je: Ne.
Zakaj prehitevate kolesarje na večji bočni razdalji?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ker potrebujejo nekaj dodatnega prostora za zagotavljanje ravnotežja.
Ker se lahko nepričakovano izognejo morebitnim poškodbam vozišča.
Ker lahko zračni sunek, ki ga povzroči naše vozilo, vpliva na njihovo stabilnost.
Pravilen odgovor je: Ker potrebujejo nekaj dodatnega prostora za zagotavljanje ravnotežja., Ker se lahko nepričakovano izognejo morebitnim poškodbam vozišča., Ker lahko zračni sunek, ki ga povzroči naše vozilo, vpliva na njihovo stabilnost.
Na avtocesti prehitevate tovorno vozilo, kot je prikazano na sliki. Kako boste ravnali, ko ga boste prehiteli?
Še naprej bom vozil po levem prometnem pasu.
Vrnil se bom na desni prometni pas.
Pravilen odgovor je: Vrnil se bom na desni prometni pas.
Približujete se križišču na katerem promet ureja policist. Kako boste ravnali?
Križišče prevozim brez ustavljanja.
Zapeljem na križišče, kjer zaradi pravila srečanja počakam rdeči osebni avtomobil.
Počakam pred križiščem, saj ima, zaradi desnega pravila, zeleni osebni avtomobil prednost pred mano.
Ker smo štirje vozniki s točkami možnega trčenja, se s policistom dogovorimo, kdo pelje prvi.
Pravilen odgovor je: Križišče prevozim brez ustavljanja.
Predvsem zaradi katerih, od naštetih, delov vozila prihaja do mrtvega kota?
Zaradi pokrova motorja.
Zaradi stebričkov – nosilcev strehe.
Zaradi strehe vozila.
Pravilen odgovor je: Zaradi stebričkov – nosilcev strehe.
Kako ravnate, ko se približujete avtobusu, označenemu za prevoz skupine otrok, ki ima vključene varnostne utripalke, otroci pa vstopajo in izstopajo?
Z nezmanjšano hitrostjo peljem dalje.
Mimo vozim z zmanjšano hitrostjo, posebno pozorno in po potrebi ustavim.
Z zvočnim opozorilnim znakom opozorim nase in peljem dalje.
Pravilen odgovor je: Mimo vozim z zmanjšano hitrostjo, posebno pozorno in po potrebi ustavim.
Med katerimi vozili velja desno pravilo?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Med modrim osebnim avtomobilom in kolesom.
Med motornim kolesom in rdečim osebnim avtomobilom.
Med modrim osebnim avtomobilom in rdečim osebnim avtomobilom.
Med kolesom in motornim kolesom.
Pravilen odgovor je: Med modrim osebnim avtomobilom in rdečim osebnim avtomobilom., Med kolesom in motornim kolesom.
Kaj pomeni prikazana dvojna neprekinjena črta bele in rumene barve?
Delovišče na cesti.
Desni prometni pas je izključno namenjen vozilom s prednostjo.
Desni prometni pas je namenjen vozilom javnega prevoza potnikov.
Desni prometni pas je namenjen vozilom vzdrževalnih služb.
Pravilen odgovor je: Desni prometni pas je namenjen vozilom javnega prevoza potnikov.
Kaj od naštetega stori voznik dvoslednega vozila, če zaradi okvare vozila ali prometne nesreče obstane v predoru na avtocesti?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Pokliče pomoč preko telefona za klic v sili (SOS).
Vključi varnostne utripalke.
Ključe vozila pusti v ključavnici.
Na ustrezni oddaljenosti od vozila postavi varnostni trikotnik.
Pravilen odgovor je: Vključi varnostne utripalke., Na ustrezni oddaljenosti od vozila postavi varnostni trikotnik., Ključe vozila pusti v ključavnici., Pokliče pomoč preko telefona za klic v sili (SOS).
Pri katerem, od naštetih motornih vozil, je vozniku še posebej oteženo opazovanje prometa za in ob vozilu?
Osebnem avtomobilu.
Mopedu.
Traktorju s traktorskim priključkom.
Motornem kolesu.
Pravilen odgovor je: Traktorju s traktorskim priključkom.
Počasno peško na prehodu za pešce nameravate obvoziti. Ali je takšno ravnanje pravilno?
Da, saj ni vozil iz nasprotne smeri.
Da, saj je peška že skoraj končala prečkanje.
Ne.
Pravilen odgovor je: Ne.
Kako ravnate pri nadaljevanju vožnje mimo tega prometnega znaka?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Vožnjo nadaljujem z nezmanjšano hitrostjo.
Pripravim se na dajanje zvočnih in svetlobnih opozorilnih znakov.
Vozim z zmanjšano hitrostjo.
Pripravim se na morebitno ustavljanje.
Pravilen odgovor je: Vozim z zmanjšano hitrostjo., Pripravim se na morebitno ustavljanje.
Kako prehitevate kolesarje?
Tako, da jih z zvočnim opozorilnim znakom opozorim, naj se umaknejo z vozišča.
Tako, da jih zaradi nasprotnega prometa prehitim na čim manjši bočni razdalji.
Tako, da se jim preveč ne približam.
Pravilen odgovor je: Tako, da se jim preveč ne približam.
Voznik modrega osebnega avtomobila želi zaviti na levo, kot je prikazano na sliki. Kako bo ravnal?
Zavije v smeri A.
Zavije v smeri B.
Zavije lahko v smeri A ali B.
Pravilen odgovor je: Zavije v smeri A.
Kako boste pravilno ravnali kot voznik v primeru, ki ga prikazuje slika?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Po potrebi zmanjšam hitrost.
Povečam bočno razdaljo do pešcev.
Vožnjo nadaljujem z nespremenjeno bočno razdaljo.
Ne ukrenem ničesar.
Pravilen odgovor je: Povečam bočno razdaljo do pešcev., Po potrebi zmanjšam hitrost.
Kako boste ravnali v prikazani situaciji?
Previdno peljem mimo in sem pozoren na delavce.
Z zvočnim opozorilnim znakom opozorim delavce, naj bodo pozorni name.
Vklopim varnostne utripalke, ustavim in počakam, da se delovni stroji umaknejo.
Pravilen odgovor je: Previdno peljem mimo in sem pozoren na delavce.
Približujete se križišču, na katerem boste zavili na levo. Kako boste ravnali?
Odpeljem za obema osebnima avtomobiloma.
Odpeljem pred obema osebnima avtomobiloma.
Odpeljem pred zelenim osebnim avtomobilom in na križišču počakam rdečega.
Pravilen odgovor je: Odpeljem za obema osebnima avtomobiloma.
Kateri od prikazanih prometnih znakov vam omejuje hitrost vožnje na 10 km/h?
Prometni znak A.
Prometni znak B.
Prometni znak C.
Prometni znak D.
Pravilen odgovor je: Prometni znak A.
Kolikokrat daljši sta reakcijska in zavorna pot pri vožnji s hitrostjo 80 km/h v primerjavi z vožnjo s hitrostjo 40 km/h?
Tako reakcijska kot zavorna pot sta 2-krat daljši.
Reakcijska 2-krat in zavorna pot 4-krat daljša.
Reakcijska 4-krat in zavorna pot 8-krat daljša.
Pravilen odgovor je: Reakcijska 2-krat in zavorna pot 4-krat daljša.
Na kaj moramo biti še posebej pozorni, ko prehitevamo traktor?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Na nenadno in ne nakazano zavijanje traktorja.
Na morebiten izpust goriva iz posode za gorivo.
Na morebitno umazano, zakrito ali nedelujočo svetlobno opremo na zadnji strani traktorja.
Na priključke, ki so lahko neoznačeni in segajo čez rob traktorja.
Pravilen odgovor je: Na priključke, ki so lahko neoznačeni in segajo čez rob traktorja., Na nenadno in ne nakazano zavijanje traktorja., Na morebitno umazano, zakrito ali nedelujočo svetlobno opremo na zadnji strani traktorja.
Kaj naredite, če zgrešite izvoz z avtoceste?
Obrnem vozilo in zapeljem do izvoza, ki sem ga zgrešil.
Nadaljujem vožnjo do naslednjega izvoza.
Ko je mogoče, zapeljem čez ločilni pas na smerno vozišče za vožnjo v nasprotno smer.
Ustavim in zapeljem vzvratno, pri tem pa obvezno vključim varnostne utripalke.
Pravilen odgovor je: Nadaljujem vožnjo do naslednjega izvoza.
Otroci na vaši levi strani želijo prečkati vozišče, kot je prikazano na sliki. V katerem primeru boste ustavili?
V primeru, da otroci lahko začnejo varno prečkati vozišče po prehodu za pešce ali so nanj že stopili.
V vsakem primeru, ne glede na ravnanja drugih voznikov.
V nobenem primeru.
Pravilen odgovor je: V primeru, da otroci lahko začnejo varno prečkati vozišče po prehodu za pešce ali so nanj že stopili.
Katero pravilo velja med vami in voznikom modrega osebnega avtomobila?
Desno pravilo.
Pravilo prednostne in neprednostne ceste.
Pravilo srečanja.
Pravilo dogovora med vozniki.
Pravilen odgovor je: Desno pravilo.
Na kolikšni razdalji do križišča (do najbližjega roba prečnega vozišča) sta prepovedana ustavitev in parkiranje?
0 m.
Manj kot 5 m.
Manj kot 15 m.
Pravilen odgovor je: Manj kot 15 m.
Ali je brezhibnost sprednjih pozicijskih svetilk pomembna za vožnjo ponoči?
Ne, saj so namenjene le označevanju ustavljenega vozila.
Da, saj označujejo vozilo tudi v primeru napake na zasenčenem žarometu.
Pravilen odgovor je: Da, saj označujejo vozilo tudi v primeru napake na zasenčenem žarometu.
Kako imenujemo pas na avtocesti, ki je namenjen izključno ustavitvi vozil v sili in je od smernega vozišča ločen z robno črto?
Skrajni pas.
Zasilni pas.
Robni pas.
Odstavni pas.
Pravilen odgovor je: Odstavni pas.
Izraz vožnja mimo pomeni vožnjo mimo drugega udeleženca cestnega prometa:
Ki se premika počasneje od nas.
Ki se premika v isti smeri.
Ki se premika v nasprotni smeri.
Ki se ne premika.
Pravilen odgovor je: Ki se ne premika.
Kateri pogled voznika osebnega avtomobila je še posebej pomemben v situaciji, ki jo prikazuje slika?
Pogled v desno vzvratno ogledalo in čez ramo.
Pogled v notranje vzvratno ogledalo.
Pogled daleč naprej.
Pravilen odgovor je: Pogled v desno vzvratno ogledalo in čez ramo.
Kolesar pred vami je nakazal, da se želi razvrstiti in zaviti na levo. Kako boste ravnali?
Kolesarja z zvočnim opozorilnim znakom opozorim na njegovo napačno ravnanje.
Vožnjo nadaljujem z nezmanjšano hitrostjo in prehitim kolesarja.
Kolesarju omogočim razvrščanje.
Pravilen odgovor je: Kolesarju omogočim razvrščanje.
Čemu je namenjen stebriček oranžne barve ob avtocesti, prikazan na sliki?
Medsebojnemu komuniciranju med avtocestnimi delavci.
Priklicu pomoči v primeru okvare ali prometne nesreče.
Ponudbi osvežilnih pijač v poletni vročini.
Označevanju razdalj (kilometrov) ob avtocesti.
Pravilen odgovor je: Priklicu pomoči v primeru okvare ali prometne nesreče.
Ali voznik modrega osebnega avtomobila na sliki ravna pravilno?
Da, saj na vidni razdalji ni nasproti vozečih vozil, ločilna črta pa je prekinjena.
Ne, saj je prehitevanje kolone vozil, ki vozijo z zmanjšano hitrostjo, prepovedano.
Pravilen odgovor je: Ne, saj je prehitevanje kolone vozil, ki vozijo z zmanjšano hitrostjo, prepovedano.
Slika prikazuje posodo za hladilno tekočino. Ali je treba vozniku občasno kontrolirali nivo te tekočine?
Ne, vozniku je ni treba kontrolirati, saj lahko to stori le strokovnjak v servisni delavnici.
Da, saj je od tega odvisno zanesljivo delovanje motorja.
Pravilen odgovor je: Da, saj je od tega odvisno zanesljivo delovanje motorja.
Kako vpliva na vožnjo zakrito oko?
Vožnja je enako zanesljiva, kot če bi gledali z obema očesoma.
Vožnja je tvegana, saj je vidno polje ožje in oteženo ocenjevanje oddaljenosti.
Vožnja je zanesljivejša, saj z enim očesom vidimo še bolj jasno.
Pravilen odgovor je: Vožnja je tvegana, saj je vidno polje ožje in oteženo ocenjevanje oddaljenosti.
Katero vozilo od navedenih smemo za tem prometnim znakom prehiteti?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Tovorno vozilo.
Moped.
Osebni avtomobil.
Motorno kolo brez stranskega priklopnika.
Pravilen odgovor je: Motorno kolo brez stranskega priklopnika., Moped.
Pri vidljivosti, kot jo prikazuje slika, vozimo:
Z zasenčenimi žarometi.
Z dolgimi žarometi.
Samo s pozicijskimi svetilkami.
Pravilen odgovor je: Z zasenčenimi žarometi.
Pred prikazanim prehodom za pešce bomo vozili v pripravljenosti na zaviranje, kar pomeni, da bomo:
Nekajkrat močno pritisnili na stopalko zavore, da opozorimo voznike za sabo na morebitno ustavitev.
Imeli nogo na stopalki zavore, a ne bomo zavirali, dokler ne bo treba.
Ves čas močno zavirali.
Pravilen odgovor je: Imeli nogo na stopalki zavore, a ne bomo zavirali, dokler ne bo treba.
Na kaj moramo biti pozorni pri kompletu za nudenje prve pomoči?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Da je domačega proizvajalca.
Da ni presežen rok uporabnosti vsebine.
Da je embalaža modre barve z belim znakom križa.
Da je komplet popoln.
Pravilen odgovor je: Da ni presežen rok uporabnosti vsebine., Da je komplet popoln.
Voznik osebnega avtomobila na sliki vozi po levem prometnem pasu hitre ceste. Je njegovo ravnanje pravilno?
Ne. Levi prometni pas je namenjen le prehitevanju.
Da. Po hitri cesti vozimo po levem prometnem pasu, prehitevamo pa po desnem.
Da. Na hitri cesti lahko vozimo po katerem koli prometnem pasu.
Pravilen odgovor je: Ne. Levi prometni pas je namenjen le prehitevanju.
Kako ravnate, če ste poškodovali parkirano vozilo, lastnika pa ni na kraju dogodka?
Lastniku poškodovanega  vozila posredujem svoje osebne podatke.
O dogodku mi ni treba nikogar obvestiti, saj je vsako vozilo zavarovano za primer poškodbe na parkirišču.
Počakati moram do prihoda lastnika poškodovanega vozila.
Pravilen odgovor je: Lastniku poškodovanega  vozila posredujem svoje osebne podatke.
Kaj poleg reakcijskega časa voznika še vpliva na reakcijsko pot?
Stanje vozišča.
Hitrost vožnje.
Vrsta vozila.
Pravilen odgovor je: Hitrost vožnje.
Vozilo pred vami se je ustavilo ob desnem robu vozišča, kot je prikazano na sliki. Kako boste ravnali?
Z zvočnim opozorilnim znakom opozorim voznika, da umakne vozilo.
Previdno zapeljem mimo na povečani bočni razdalji.
Za vozilom ustavim, vklopim varnostne utripalke in počakam na razplet.
Pravilen odgovor je: Previdno zapeljem mimo na povečani bočni razdalji.
Kako ravna voznik belega osebnega avtomobila?
Križišče prevozi zadnji, saj imajo prednost pred njim oba kolesarja in voznik modrega osebnega avtomobila.
Pred prehodom za kolesarje ustavi. Zavije šele, ko prečkata križišče oba kolesarja.
Križišče prevozi prvi.
Pravilen odgovor je: Pred prehodom za kolesarje ustavi. Zavije šele, ko prečkata križišče oba kolesarja.
Kakšen učinek na varno vožnjo ima sočasno uživanje zdravil in alkohola?
Sočasno uživanje poveča tveganje za nastanek prometne nesreče.
Sočasno uživanje nima posebnih posledic na varnost vožnje.
Zdravila nevtralizirajo negativne učinke alkohola.
Pravilen odgovor je: Sočasno uživanje poveča tveganje za nastanek prometne nesreče.
Kaj je temeljni pomen opozorilne svetilke, ki oddaja svetlobo rumene barve (rumene utripajoče luči) v prometu?  
Obrniti moramo vozilo, saj je cesta zaprta.
Povečati moramo pozornost pri nadaljevanju vožnje.
Povečati moramo hitrost, da se izboljša pretočnost ceste.
Ustaviti moramo vozilo.
Pravilen odgovor je: Povečati moramo pozornost pri nadaljevanju vožnje.
Ali je varno, da v tem primeru prehitevate osebni avtomobil s priklopnim vozilom?
Ne, saj bo voznik, če bo hotel s priklopnim vozilom uspešno zaviti, moral pred tem zapeljati nekoliko na levo.
Da, saj lahko med prehitevanjem zapeljem tudi na bankino.
Pravilen odgovor je: Ne, saj bo voznik, če bo hotel s priklopnim vozilom uspešno zaviti, moral pred tem zapeljati nekoliko na levo.
Kolona vozil pred vami se je ustavila. Kako boste ravnali?
Ustavim pred semaforjem, kljub zeleni luči.
Zaviti moram na desno ali na levo, saj pri zeleni luči na semaforju ne smem ustaviti.
Zapeljem na križišče in počakam, da se kolona vozil premakne.
Pravilen odgovor je: Ustavim pred semaforjem, kljub zeleni luči.
Zaradi prehitevanja vozite po levem prometnem pasu avtoceste. Voznik pred vami je nenadoma pričel s prehitevanjem, kot je prikazano na sliki. Kako boste ravnali?
Zmanjšam hitrost in ohranim varnostno razdaljo, saj me je voznik najverjetneje spregledal ali napačno presodil situacijo.
Zelo se mu približam in ga z zvočnimi opozorilnimi znaki opozorim na napako.
Zelo se mu približam in ga s svetlobnimi opozorilnimi znaki opozorim na napako.
Pravilen odgovor je: Zmanjšam hitrost in ohranim varnostno razdaljo, saj me je voznik najverjetneje spregledal ali napačno presodil situacijo.
Med prehitevanjem povečamo bočno razdaljo, ko:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Prehitevamo pri večjih hitrostih.
Prehitevamo traktor s traktorskim priključkom.
Prehitevamo vozilo, ki vleče priklopno vozilo.
Sami vlečemo priklopno vozilo.
Pravilen odgovor je: Prehitevamo vozilo, ki vleče priklopno vozilo., Prehitevamo pri večjih hitrostih., Sami vlečemo priklopno vozilo., Prehitevamo traktor s traktorskim priključkom.
Katero od naštetih ravnanj prispeva k večji varnosti cestnega prometa?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Skrajno počasna vožnja.
Preprečevanja nevarnih situacij in medsebojna pomoč.
Pozorno spremljanje ravnanja drugih udeležencev.
Pravilen odgovor je: Pozorno spremljanje ravnanja drugih udeležencev., Preprečevanja nevarnih situacij in medsebojna pomoč.
Zakaj bo voznik rdečega osebnega avtomobila prevozil križišče pred vami?
Ker med nama velja desno pravilo.
Ker med nama velja pravilo srečanja.
Ker je pred mano postavljen prometni znak Ustavi!.
Ker vozi po prednostni cesti.
Pravilen odgovor je: Ker med nama velja pravilo srečanja.
Katere veljavne dokumente mora voznik imeti pri sebi in jih na zahtevo policista tudi pokazati?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Vozniško dovoljenje.
Kartico zdravstvenega zavarovanja.
Prometno dovoljenje.
Pogodbo o zaposlitvi oz. potrdilo o brezposelnosti.
Pravilen odgovor je: Vozniško dovoljenje., Prometno dovoljenje.
Ali ima traktor, ki vozi po kolovozni poti, prednost pred vami?
Ne.
Da, saj je na moji desni in velja desno pravilo.
Pravilen odgovor je: Ne.
Označite razloge za nastanek aquaplaninga?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Premajhna globina žlebov v dezenu pnevmatik.
Neuravnotežene pnevmatike.
Večja količina vode na vozišču.
Neprilagojena hitrost vožnje.
Pravilen odgovor je: Večja količina vode na vozišču., Neprilagojena hitrost vožnje., Premajhna globina žlebov v dezenu pnevmatik.
Približujete se križišču, na katerem boste peljali naravnost. Kako boste ravnali?
Križišče prevozim pred tovornim vozilom in mopedom.
Počakam, da križišče prevozi moped, nato križišče prevozim pred tovornim vozilom.
Križišče prevozim kot zadnji.
Pravilen odgovor je: Počakam, da križišče prevozi moped, nato križišče prevozim pred tovornim vozilom.
V avtomobilu imate vgrajene varnostne zračne blazine. Ali morate biti kljub temu pripeti z varnostnim pasom?
Ne.
Da.
Pravilen odgovor je: Da.
Kako voznik dvoslednega vozila zavaruje kraj prometne nesreče, ki se je zgodila na nepreglednem delu ceste?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti ustrezno osvetli vozilo.
Z zavarovanjem kraja se mu ni treba truditi, saj je to naloga pristojne gasilske brigade.
Takoj vklopi varnostne utripalke.
Postavi varnostni trikotnik na primerni razdalji od kraja nesreče.
Pravilen odgovor je: Takoj vklopi varnostne utripalke., Postavi varnostni trikotnik na primerni razdalji od kraja nesreče., Ponoči in ob zmanjšani vidljivosti ustrezno osvetli vozilo.
Zaradi okvare vozila je voznik dvoslednega vozila ustavil na odstavnem pasu avtoceste. Kaj od navedenega bo naredil najprej?
Poiskal prvi telefonski stebriček za klic v sili.
Opravil vizualni pregled vozila.
Oblekel odsevni telovnik.
Začel opozarjati mimovozeče voznike, naj zmanjšajo hitrost.
Pravilen odgovor je: Oblekel odsevni telovnik.
Ste na kolovozni poti. Ali imate prednost pred voznikom mopeda?
Da, saj sem mu desni in velja desno pravilo.
Ne.
Pravilen odgovor je: Ne.
Kako ravna voznik belega osebnega avtomobila v tej situaciji?
Ustavi pred prometnim znakom, ki sporoča, da je desni prometni pas zaprt in počaka na zeleno puščico.
Razvrsti se na levi prometni pas.
Zapelje na odstavi pas in počaka na nadaljnja sporočila znakov s spremenljivo vsebino.
Pravilen odgovor je: Razvrsti se na levi prometni pas.
Katerim naštetim vozilom je s tem prometnim znakom prepovedana nadaljnja vožnja?
Vsem motornim vozilom, razen tovornim vozilom.
Vsem motornim vozilom.
Samo osebnim avtomobilom.
Vsem motornim vozilom, razen motornim kolesom brez stranskega priklopnika in mopedom.
Pravilen odgovor je: Vsem motornim vozilom, razen motornim kolesom brez stranskega priklopnika in mopedom.
Vozite po avtocesti. Pripeljali ste do začasne prometne signalizacije, prikazane na sliki. Kaj pomeni?
Do preklica moram voziti samo po desnem prometnem pasu, in sicer s hitrostjo največ 100 km/h.
Do preklica moram voziti samo po levem prometnem pasu, in sicer s hitrostjo največ 100 km/h.
Prepoved prehitevanja.
Hitrost je na obeh prometnih pasovih omejena na 100 km/h.
Pravilen odgovor je: Hitrost je na obeh prometnih pasovih omejena na 100 km/h.
Katera prometna znaka označujeta mesto oziroma bližino prehoda ceste čez železniško progo, ki ni zavarovan z zapornicami ali s polzapornicami?
Prometna znaka A in B.
Prometna znaka C in A.
Prometna znaka B in C.
Pravilen odgovor je: Prometna znaka B in C.
Kaj pomenijo rumene utripajoče luči na semaforjih pred predorom, kot je prikazano na sliki?
Vožnjo moramo nadaljevati posebej previdno, saj veljajo v predoru spremenjeni pogoji vožnje.
Zmanjšati moramo hitrost in ustaviti vozilo, saj se bo kmalu prižgala rdeča luč.
Zmanjšati moramo hitrost in ustaviti vozilo, dokler se ne bo prižgala zelena luč.
Pravilen odgovor je: Vožnjo moramo nadaljevati posebej previdno, saj veljajo v predoru spremenjeni pogoji vožnje.
Vozite po enosmerni cesti. Ali smete zapeljati mimo vozila, ki se je ustavilo pred prehodom za pešce, kot je prikazano na sliki?
Smem, saj so pešci šele na desni polovici vozišča.
Ne smem, ustaviti moram pred prehodom za pešce.
Smem, vendar s prilagojeno hitrostjo.
Pravilen odgovor je: Ne smem, ustaviti moram pred prehodom za pešce.
V katerih navedenih primerih lahko policist izloči vozilo iz prometa?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Če je vozniku potekla veljavnost vozniškega dovoljenja.
Če je na vozilu nepravilno naložen ali pritrjen tovor.
Če vozilo v zimskih razmerah nima predpisane zimske opreme.
Če vozilo ni tehnično brezhibno.
Pravilen odgovor je: Če vozilo v zimskih razmerah nima predpisane zimske opreme., Če je na vozilu nepravilno naložen ali pritrjen tovor., Če vozilo ni tehnično brezhibno.
Kateri prometni znak je praviloma postavljen 150-250 m pred prehodom za pešce?
Prometni znak A.
Prometni znak B.
Prometni znak C.
Prometni znak D.
Pravilen odgovor je: Prometni znak C.
Čemu je namenjen zaviralni pas na avtocesti?
Počasnejšim vozilom.
Zmanjševanju hitrosti pri izključevanju z avtoceste.
Vozilom, ki ne dosegajo hitrosti 90 km/h.
Pravilen odgovor je: Zmanjševanju hitrosti pri izključevanju z avtoceste.
Kako ravnamo, kadar vozimo v koloni?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Pozorni smo na zavorne svetilke vozil pred seboj.
Vozimo čim dlje od vozila pred seboj.
Vozimo čim bliže vozilu pred seboj.
Pogled pogosto usmerimo daleč naprej.
Pravilen odgovor je: Pogled pogosto usmerimo daleč naprej., Pozorni smo na zavorne svetilke vozil pred seboj.
Izposodili ste si osebni avtomobil. Kaj, od naštetega, si boste po potrebi prilagodili pred začetkom vožnje?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Višino in oddaljenost sedeža od volana.
Nastavitev volana po višini in globini, če je nastavitev mogoča.
Pričvrščenost sedežev.
Nastavitev naslonjala za glavo.
Pravilen odgovor je: Višino in oddaljenost sedeža od volana., Nastavitev naslonjala za glavo., Nastavitev volana po višini in globini, če je nastavitev mogoča.
Označite pravilne trditve za vožnjo na premajhni varnostni razdalji.
Je nevarna, saj ne omogoča varnega zmanjšanja hitrosti ali ustavitve v primeru, da katero od vozil pred menoj občutno zmanjša hitrost ali ustavi.
Omogoča hitrejše reagiranje, saj se bolje vidi dogajanje na cesti.
Pravilen odgovor je: Je nevarna, saj ne omogoča varnega zmanjšanja hitrosti ali ustavitve v primeru, da katero od vozil pred menoj občutno zmanjša hitrost ali ustavi.
Na sliki je prikazana merilna palica za ugotavljanje višine nivoja:
Hladilne tekočine.
Motornega olja.
Tekočine za pranje vetrobranskega stekla.
Pravilen odgovor je: Motornega olja.
Kakšen pomen imajo prikazane puščice, zarisane na vozišču?
Obveščajo voznike o namenu prometnih pasov.
Označujejo smeri, kamor je nadaljnja vožnja prepovedana.
Označuje smeri, kjer se cesta končuje kot slepa cesta.
Pravilen odgovor je: Obveščajo voznike o namenu prometnih pasov.
Kaj od naštetega je lahko vzrok za nalet vozil?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Premajhna varnostna razdalja.
Nepazljivost med vožnjo.
Prevelika hitrost vožnje.
Spolzko vozišče.
Pravilen odgovor je: Nepazljivost med vožnjo., Spolzko vozišče., Premajhna varnostna razdalja., Prevelika hitrost vožnje.
Zakaj imate prednost pred voznikom avtobusa?
Ker vozim po prednostni cesti.
Ker velja pravilo srečanja.
Ker sem mu desni in vozim naravnost.
Ker velja desno pravilo.
Pravilen odgovor je: Ker vozim po prednostni cesti.
Kaj pomeni ta prometni znak za nevarnost?
V bližini je obala.
V bližini je premični most.
Zapeljali smo na področje, ki je močvirnato, vozišče pa nevarno in v slabem stanju.
V bližini je vodno zajetje.
Pravilen odgovor je: V bližini je premični most.
Ali voznik na sliki vozi pravilno po avtocesti?
Ne, bolje bi bilo, če bi vozil po levem prometnem pasu.
Da, saj je levi prometni pas namenjen prehitevanju.
Da, ker pa je promet redek, bi lahko vozil tudi po levem prometnem pasu.
Pravilen odgovor je: Da, saj je levi prometni pas namenjen prehitevanju.
Kdaj govorimo, da »vozimo na pamet«:
Kadar se na pamet naučimo novo pot.
Kadar vozimo po znani cesti in nismo pozorni na prometno signalizacijo.
Kadar smo, kljub poznavanju kraja, pozorni na prometno ureditev.
Pravilen odgovor je: Kadar vozimo po znani cesti in nismo pozorni na prometno signalizacijo.
Na križišču ureja promet policist. Kako boste ravnali?
Ustavim, saj mi je policist s predročeno desno roko zaprl pot.
Vožnjo lahko nadaljujem le na desno.
Zapeljem na križišče, kjer zaradi pravila srečanja pustim mimo rdeči osebni avtomobil.
Ustavim in zaradi desnega pravila prevozim križišče za zelenim osebnim avtomobilom.
Pravilen odgovor je: Zapeljem na križišče, kjer zaradi pravila srečanja pustim mimo rdeči osebni avtomobil.
Katera trditev, povezana z mrtvimi koti, je pravilna?
Večina osebnih avtomobilov ima tako oblikovana vzvratna ogledala, da so brez mrtvega kota.
Osebni avtomobili imajo mrtvi kot, ne glede na vzvratna ogledala.
Pravilen odgovor je: Osebni avtomobili imajo mrtvi kot, ne glede na vzvratna ogledala.
Na kaj mora biti voznik še posebej pozoren pri nadaljevanju vožnje po avtocesti v situaciji, ki je prikazana?
Na močan bočni veter.
Na različne barve asfalta, saj je zaradi tega lahko oprijem pnevmatik zelo različen.
Posebne pozornosti ni treba, saj je promet redek, vremenske razmere pa dobre.
Pravilen odgovor je: Na močan bočni veter.
Vozite po spustu, kot je prikazano na sliki. Kako boste ravnali?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Čim več zaviram z motorjem.
Zaradi varčevanja z gorivom ugasnem motor.
Čim več zaviram z delovno ali s pomožno (ročno) zavoro.
Zaradi ozkega vozišča sem še posebej pozoren na morebitna vozila iz nasprotne smeri.
Pravilen odgovor je: Zaradi ozkega vozišča sem še posebej pozoren na morebitna vozila iz nasprotne smeri., Čim več zaviram z motorjem.
Na izhodu s križišča gori rumena puščica, na levem semaforju pa zelena puščica, kot dodatni znak. Ali sme voznik modrega osebnega avtomobila v tem primeru prevoziti križišče?
Da.
Da, vendar za kolesarjem in pešcema.
Da, vendar za kolesarjem.
Ne, saj na semaforju gori rdeča luč.
Pravilen odgovor je: Da.
Ko se bližamo delovišču na avtocesti, moramo:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Dosledno upoštevati prometno signalizacijo.
Prilagoditi hitrost in voziti s povečano previdnostjo.
Povečati hitrost, da smo čim hitreje mimo nevarnega odseka.
V vsakem primeru ustaviti vozilo in počakati na navodila cestnih delavcev.
Pravilen odgovor je: Dosledno upoštevati prometno signalizacijo., Prilagoditi hitrost in voziti s povečano previdnostjo.
Vozite po krožnem križišču. Osebna avtomobila na vaši desni želita zapeljati na križišče. Ali morate koga počakati?
Da, le modrega.
Da, le zelenega.
Ne, nobenega.
Da, oba.
Pravilen odgovor je: Ne, nobenega.
Označite pravilno trditev glede pomena tega prometnega znaka:
Prepovedano je prehitevanje samo osebnih avtomobilov.
Prepovedano je prehitevanje motornih koles in mopedov.
Prepovedano je prehitevanje vseh vozil.
Prepovedano je prehitevanje vseh motornih vozil razen enoslednih.
Pravilen odgovor je: Prepovedano je prehitevanje vseh motornih vozil razen enoslednih.
Navedite najpogostejše vzroke za nastanek aquaplaninga:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Prevelika gostota prometa pri vožnji v koloni.
Prevelika hitrost vožnje.
Prevelika količina vode na vozišču.
Premajhna globina kanalov v dezenu pnevmatike.
Pravilen odgovor je: Prevelika hitrost vožnje., Prevelika količina vode na vozišču., Premajhna globina kanalov v dezenu pnevmatike.
Na avtocesti ste dohiteli prikazano vozilo. Kako boste ravnali v tej situaciji?
Vozilo prehitim po odstavnem pasu.
Vklopim varnostne utripalke in zmanjšam hitrost ter vozim za tem vozilom, saj mi prometni znak na njem prepoveduje prehitevanje.
Če je levi prometni pas prost, prehitim vozilo.
Pravilen odgovor je: Če je levi prometni pas prost, prehitim vozilo.
Voznik rumenega osebnega avtomobila je začel s prehitevanjem tik pred enocevnim predorom z dvosmernim prometom. Ali je to dovoljeno?
Ne, takšno prehitevanje je prepovedano.
Da, saj pred predorom na semaforju gori zelena luč.
Da, saj je v predoru prepovedan promet pešcem.
Pravilen odgovor je: Ne, takšno prehitevanje je prepovedano.
Katero vozilo bo prvo prevozilo križišče (moped vozi po kolovozni poti)?
Osebni avtomobil.
Moped, zaradi desnega pravila.
Pravilen odgovor je: Osebni avtomobil.
Kakšno nalogo imajo med vožnjo blažilniki na osebnem avtomobilu?
Omogočajo veliko nosilnost.
Omogočajo vleko priklopnega vozila.
Skrbijo, da imajo pnevmatike ves čas vožnje dober stik z voziščem.
Pravilen odgovor je: Skrbijo, da imajo pnevmatike ves čas vožnje dober stik z voziščem.
Kaj pomeni izraz desno pravilo?
Pravilo, ki ureja prednostna razmerja med pešci in kolesarji.
Pravilo, ki ureja prednostna razmerja na krožnih križiščih.
Pravilo, ki ureja prednostna razmerja na križiščih, če si udeleženca pripeljeta nasproti.
Pravilo, ki ureja prednostna razmerja na križiščih, če si udeleženca pripeljeta bočno.
Pravilen odgovor je: Pravilo, ki ureja prednostna razmerja na križiščih, če si udeleženca pripeljeta bočno.
Kaj označuje osebnostno zrelejše udeležence cestnega prometa?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Pazljivejša vožnja.
Strpnost do napak drugih udeležencev cestnega prometa.
Večja odgovornost.
Zelo kratek reakcijski čas.
Pravilen odgovor je: Strpnost do napak drugih udeležencev cestnega prometa., Večja odgovornost., Pazljivejša vožnja.
Voznik osebnega avtomobila na sliki prehiteva po odstavnem pasu avtoceste. Ali ravna pravilno?
Da, saj je podnevi in ob dobri vidljivosti to dovoljeno.
Ne, ker je prepovedano.
Da, saj je odstavni pas prost in s tem nikogar ne ovira.
Da, vendar samo v primeru, če vozila po levem in desnem prometnem pasu avtoceste ne vozijo dovolj hitro.
Pravilen odgovor je: Ne, ker je prepovedano.
Zaradi monotone in udobne vožnje na avtocesti:
Tu in tam zamenjajmo prometni pas, da razbijemo monotonijo.
Lahko vozimo nekoliko hitreje od največje dovoljene hitrosti.
Bodimo še dodatno pozorni, ker zbranost pogosto popušča.
Od časa do časa pospešimo in sunkovito zavremo, da ne bi zaspali.
Pravilen odgovor je: Bodimo še dodatno pozorni, ker zbranost pogosto popušča.
Ali se sme voznik modrega osebnega avtomobila vključiti na krožno križišče, kot je prikazano na sliki?
Ne.
Da.
Pravilen odgovor je: Da.
Na prehodu za pešce je starejša oseba. Kako ravnate?
Ker je počasna, jo obvozim po levi strani.
Potrpežljivo in strpno počakam, da dokonča prečkanje.
Opomnim jo na njeno počasnost.
Pravilen odgovor je: Potrpežljivo in strpno počakam, da dokonča prečkanje.
Približujete se križišču. Ali morate koga počakati?
Počakati moram kolo, imam pa prednost pred avtobusom.
Ne, saj imam prednost pred obema voziloma.
Počakati moram avtobus, imam pa prednost pred kolesom.
Počakati moram obe vozili – avtobus in kolo.
Pravilen odgovor je: Počakati moram obe vozili – avtobus in kolo.
Kaj pomeni oznaka 190/60 na bočni strani pnevmatike?
Razmerje med največjo in najmanjšo hitrostjo, za katero je grajena.
Največjo dovoljeno in najmanjšo priporočeno hitrost.
Največjo nosilnost v kg, ki še zagotavlja varnost.
Širino ter razmerje med višino in širino.
Pravilen odgovor je: Širino ter razmerje med višino in širino.
Ali lahko kot lastnik registrirate motorno vozilo, če nimate veljavnega vozniškega dovoljenja ustrezne kategorije?
Ne, v nobenem primeru.
Da, vendar le, če sem polnoleten.
Da, če določim uporabnika vozila, ki ima veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije.
Pravilen odgovor je: Da, če določim uporabnika vozila, ki ima veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije.
Kaj označuje prometni znak, ki je prikazan na sliki?
Naselje, v katero vodi cesta.
Ime glavne ceste v naselju.
Naseljeno območje, po obrobju katerega vodi cesta
Pravilen odgovor je: Naselje, v katero vodi cesta.
Kadar vozite bistveno počasneje, kot dopuščajo razmere:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ovirate druge voznike.
Silite druge voznike v nepotrebna prehitevanja.
Poteka promet varneje.
Spodbujate druge voznike k defenzivni vožnji.
Pravilen odgovor je: Ovirate druge voznike., Silite druge voznike v nepotrebna prehitevanja.
Ali je vožnja modrega osebnega avtomobila na sliki pravilna.
Ne. Voziti bi moral po desnem prometnem pasu.
Da. V naselju lahko vozi tudi po prometnem pasu, ki ni skrajno desni.
Pravilen odgovor je: Da. V naselju lahko vozi tudi po prometnem pasu, ki ni skrajno desni.
Približujete se prehodu za pešce. Kako boste ravnali?
Počakam pred prehodom.
Z zvočnim opozorilnim znakom opozorim pešca, naj pospeši korak, saj imam prednost.
Pešca obvozim.
Pravilen odgovor je: Počakam pred prehodom.
Kako ravnate, ko se približujete temu prometnemu znaku?
Zavijem na desno ali na levo, saj je vožnja naravnost prepovedana.
Vožnjo nadaljujem, vendar cesta, po kateri vozim, ni več prednostna.
Ustavim, ker mi je nadaljnja vožnja naravnost prepovedana.
Vožnjo nadaljujem sproščeno, saj me znak obvešča o prenehanju vseh prepovedi in omejitev.
Pravilen odgovor je: Vožnjo nadaljujem, vendar cesta, po kateri vozim, ni več prednostna.
Približujete se izvozu s krožnega križišča. Ali lahko nadaljujete vožnjo, kot je prikazano na sliki?
Ne, v nobenem primeru.
Da, če na uvozu ni vozil.
Da, če na notranjem prometnem pasu ni vozil.
Pravilen odgovor je: Ne, v nobenem primeru.
Ste v časovni stiski. Na vozilu ste očistili samo del vetrobranskega stekla na voznikovi strani. Je to dovolj, da se varno vključite v promet?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ne, ker nimam zadostnega pogleda iz vozila.
Ne, ker se bi se preostali sneg raztresal po vozišču.
Da, če bom vozil le v naselju.
Da, saj imam dovolj dober pogled iz vozila. Očiščeno pa je tudi zunanje ogledalo.
Pravilen odgovor je: Ne, ker se bi se preostali sneg raztresal po vozišču., Ne, ker nimam zadostnega pogleda iz vozila.
Kaj pomeni napotek, da moramo biti kot vozniki otroku dober zgled?
Da mu ob naših drobnih prekrških pojasnimo, kakšno bi bilo pravilno ravnanje.
Da mu ob naših prekrških pojasnimo razloge za naše ravnanje.
Da vozimo v skladu s predpisi, saj nas otrok nenehno opazuje.
Pravilen odgovor je: Da vozimo v skladu s predpisi, saj nas otrok nenehno opazuje.
Kaj od navedenega ni dovoljeno na prehodu ceste čez železniško progo?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Parkiranje.
Vzvratna vožnja in ustavitev.
Prehitevanje, razen enoslednih vozil.
Počasna in previdna vožnja.
Pravilen odgovor je: Prehitevanje, razen enoslednih vozil., Vzvratna vožnja in ustavitev., Parkiranje.
Pri vožnji po katerih podlagah dvosekundna varnostna razdalja ne zadošča in jo zato povečamo?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Spolzkem vozišču.
Betonskem vozišču.
Asfaltnem vozišču.
Zasneženem vozišču.
Pravilen odgovor je: Spolzkem vozišču., Zasneženem vozišču.
Kako, med drugim, opravimo preizkus pravilne nastavitve sedeža v osebnem avtomobilu?
Ko držimo volan, morajo biti roke popolnoma iztegnjene.
Volan držimo na njegovi najnižji točki, med podlahtjo in nadlahtjo pa mora biti pravi kot.
Volan držimo v položaju »petnajst do treh«, roke pa so pri tem nekoliko pokrčene.
Pravilen odgovor je: Volan držimo v položaju »petnajst do treh«, roke pa so pri tem nekoliko pokrčene.
S katerim prometnim znakom na sliki preneha omejitev hitrosti 40 km/h?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
S prometnim znakom A.
S prometnim znakom B.
S prometnim znakom C.
S prometnim znakom D.
Pravilen odgovor je: S prometnim znakom B., S prometnim znakom D.
Kaj določa prikazani prometni znak s spremenljivo vsebino?
Omejitev hitrosti 80 km/h velja samo za vožnjo po levem prometnem pasu.
Omejitev hitrosti 80 km/h velja za vožnjo po obeh prometnih pasovih.
Prikazana hitrost 80 km/h je samo priporočena hitrost.
Omejitev hitrosti 80 km/h velja samo za vožnjo po desnem prometnem pasu.
Pravilen odgovor je: Omejitev hitrosti 80 km/h velja za vožnjo po obeh prometnih pasovih.
Kaj od naštetega lahko skrajša zavorno pot vozila?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Počasnejša vožnja.
Učinkovite zavore.
Vožnja po spustu.
Pravilen odgovor je: Učinkovite zavore., Počasnejša vožnja.
Na kateri sliki vozniki ravnajo pravilno in zakaj?
Vozniki na sliki 1, saj morajo čim prej zapustiti prometni pas, ki se končuje.
Vozniki na sliki 2, saj je sistem zadrge učinkovit le, če poteka tam, kjer se končuje eden od prometnih pasov.
Pravilen odgovor je: Vozniki na sliki 2, saj je sistem zadrge učinkovit le, če poteka tam, kjer se končuje eden od prometnih pasov.
Kaj, od navedenega, moramo upoštevati pri nastavitvi zunanjih vzvratnih ogledal?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Da v njih vidimo majhen del boka svojega vozila.
Da v njih vidimo zadnji kolesi svojega vozila.
Da je vidno polje na strani vozila čim večje.
Da ob pravilnem sedenju v njih vidimo svoj obraz.
Pravilen odgovor je: Da v njih vidimo majhen del boka svojega vozila., Da je vidno polje na strani vozila čim večje.
Kaj od naštetega loči izkušenega voznika od voznika začetnika?
Bistveno krajši reakcijski čas.
Zaradi izkušenj prej prepozna nevarne situacije in bolje oceni njihovo resnost.
Širše vidno polje.
Pravilen odgovor je: Zaradi izkušenj prej prepozna nevarne situacije in bolje oceni njihovo resnost.
Kako imenujemo pot, ki jo prevozimo od trenutka, ko zaznamo nevarnost, do trenutka, ko ustavimo vozilo?
Pot ustavljanja.
Reakcijska pot.
Varnostna razdalja.
Pravilen odgovor je: Pot ustavljanja.
Ali je dovoljeno po enosmerni cesti voziti v obe smeri, če ima dva označena prometna pasova?
Da, dovoljeno je za lokalni promet.
Da, dovoljeno je za stanovalce in na kratkih razdaljah.
Ne, po enosmerni cesti lahko vedno vozimo le v eno smer.
Pravilen odgovor je: Ne, po enosmerni cesti lahko vedno vozimo le v eno smer.
Na avtocesti je voznik osebnega avtomobila na sliki zaradi okvare ustavil na prometnem pasu za počasna vozila, izstopil in sedel na zaščitno ograjo. Ali je ravnal pravilno?
Da.
Ne.
Pravilen odgovor je: Ne.
Označite pravilne trditve. Večja pozornost voznikov do otrok v prometu:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Je potrebna, saj otroci še ne morejo v celoti razumeti prometnih pravil.
Ni potrebna, saj so vsi udeleženci cestnega prometa enakovredni.
Ni potrebna, saj se otroci dobro seznanjajo s prometno vzgojo že v vrtcu.
Je potrebna, saj otrokom manjka izkušenj.
Pravilen odgovor je: Je potrebna, saj otrokom manjka izkušenj., Je potrebna, saj otroci še ne morejo v celoti razumeti prometnih pravil.
Ali je treba občasno preverjati morebitne poškodbe pnevmatik?
Ne. Če imajo pnevmatike ustrezen polnilni tlak, se ne morejo poškodovati.
Da, saj lahko poškodbe pnevmatik pomembno vplivajo na varnost vožnje.
Ne, saj so pnevmatike narejene iz mehkega materiala, ki se ne more poškodovati.
Pravilen odgovor je: Da, saj lahko poškodbe pnevmatik pomembno vplivajo na varnost vožnje.
Kdaj boste na krožnem križišču uporabili utripalke?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Pri obračanju z manevriranjem.
Pri izvozu s križišča.
Pri menjavi prometnih pasov.
Pravilen odgovor je: Pri izvozu s križišča., Pri menjavi prometnih pasov.
Kako ravnate za tem prometnim znakom?  
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Pomaknem se na levi rob smernega vozišča.
S povečano pozornostjo zapeljem v nevaren ovinek.
Hitrost vožnje prilagodim značilnostim ovinka.
Vklopim leve utripalke.
Pravilen odgovor je: Hitrost vožnje prilagodim značilnostim ovinka., S povečano pozornostjo zapeljem v nevaren ovinek.
Kaj pomenijo prikazane označbe na prometnem znaku s spremenljivo vsebino na avtocesti?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Levi prometni pas je zaprt.
Levi prometni pas je namenjen počasnim vozilom.
Delovišče na cesti.
Pravilen odgovor je: Levi prometni pas je zaprt., Delovišče na cesti.
Potniki morajo po zaustavitvi zaradi okvare na odstavnem pasu avtoceste zapustiti vozilo. Kako ravnajo?
Vozniku pomagajo odpraviti okvaro na vozilu.
Preverijo, če niso na mostu ali nadvozu in se umaknejo na varno za varnostno ograjo.
Peš se odpravijo po pomoč do najbližje cestninske postaje.
Pravilen odgovor je: Preverijo, če niso na mostu ali nadvozu in se umaknejo na varno za varnostno ograjo.
Katere nevarnosti lahko pričakujete, ko zapeljete mimo tega prometnega znaka z dopolnilno tablo?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Asfaltiranje celotnega vozišča.
Odstranjevanje snega z vozišča.
Posipavanje vozišča zaradi preprečevanja nastanka poledice.
Veliko gradbenih strojev zaradi obsežnih gradbenih del.
Pravilen odgovor je: Odstranjevanje snega z vozišča., Posipavanje vozišča zaradi preprečevanja nastanka poledice.
Kje sme voznik, ki se želi odpočiti, ustaviti vozilo na tako označeni cesti?
Na odstavnem pasu, če je na voljo.
Ob desnem robu vozišča.
Na posebej urejenih in zaznamovanih površinah.
Pravilen odgovor je: Na posebej urejenih in zaznamovanih površinah.
Ali smemo med prehitevanjem prekoračiti najvišjo dovoljeno hitrost?
Ne, razen če smo v časovni stiski.
Ne, ne smemo.
Ne, razen če prehitevamo na avtocesti.
Ne, razen pri prehitevanju ponoči.
Pravilen odgovor je: Ne, ne smemo.
Kaj od navedenega pomeni izraz aquaplaning?
Planiranje cest, s ciljem večje varnosti ob močnem nalivu.
Izguba stika pnevmatike z voziščem zaradi vode.
Cesta je ravna kot voda in zato še posebej nevarna.
Cesta je poplavljena, vožnja je dovoljena le za vozila na nujni vožnji.
Pravilen odgovor je: Izguba stika pnevmatike z voziščem zaradi vode.
Na kakšno nevarnost vas opozarja ta prometni znak?
Na dvojni ovinek ali več zaporednih ovinkov, prvi na desno.
Na ovinek na levo.
Na več zaporednih prevojev.
Na valovito vozišče.
Pravilen odgovor je: Na dvojni ovinek ali več zaporednih ovinkov, prvi na desno.
Menjava prometnega pasu je prepovedana:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Kadar se promet zgosti toliko, da vozila zasedejo vse prometne pasove in vozijo v počasni koloni.
Na avtocestah.
Na dvopasovnih enosmernih cestah v naseljih.
Na križiščih, razen na nekaterih krožnih.
Pravilen odgovor je: Na križiščih, razen na nekaterih krožnih., Kadar se promet zgosti toliko, da vozila zasedejo vse prometne pasove in vozijo v počasni koloni.
Čemu je namenjen pospeševalni pas na avtocesti?
Pospeševanju pri vključevanju na avtocesto.
Ustavljanju ob morebitni okvari avtomobila.
Prehitevanju vozil, ki vozijo po desnem prometnem pasu avtoceste.
Pravilen odgovor je: Pospeševanju pri vključevanju na avtocesto.
Približujete se nepreglednemu ovinku, ki je prikazan na sliki. Kako boste ravnali?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Previdno zapeljem v ovinek.
Ker ni prometnih znakov, lahko pospešim.
Hitrost prilagodim vidni razdalji.
Hitrosti ne zmanjšujem, saj je ločilna črta neprekinjena.
Pravilen odgovor je: Previdno zapeljem v ovinek., Hitrost prilagodim vidni razdalji.
Ali je dovoljena vzvratna vožnja v nepreglednem ovinku?  
Ne.
Da, če je vozilo opremljeno z zvočnim opozorilnim znakom pri vzvratni vožnji.
Da, če vklopimo varnostne utripalke.
Pravilen odgovor je: Ne.
Voznik vozi v položaju, kot je prikazan na sliki. Zakaj je to napačno?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Naslonjalo sedeža je nastavljeno preveč položno.
Preveč je oddaljen od volana.
Vozi le z eno roko.
Pravilen odgovor je: Preveč je oddaljen od volana., Vozi le z eno roko., Naslonjalo sedeža je nastavljeno preveč položno.
Ali se lahko voznik začetnik udeleži predpisanega programa dodatnega usposabljanja takoj po izdaji vozniškega dovoljenja?
Da.
Ne, udeleži se ga lahko po najmanj dvanajstih mesecih od izdaje vozniškega dovoljenja.
Ne, udeleži se ga lahko po najmanj štirih mesecih od izdaje vozniškega dovoljenja.
Pravilen odgovor je: Ne, udeleži se ga lahko po najmanj štirih mesecih od izdaje vozniškega dovoljenja.
Dohitevate kolesarja. Kako boste ravnali?
Tik pred oviro prehitim enega kolesarja, nato zapeljem mimo ovire in prehitim še drugega.
Ker sta kolesarja blizu ovire, ostanem za njima.
Kolesarja tik pred oviro prehitim in zapeljem mimo ovire.
Pravilen odgovor je: Ker sta kolesarja blizu ovire, ostanem za njima.
Od česa navedenega je odvisen reakcijski čas voznika?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Od zavornega učinka.
Od psihofizičnega stanja voznika.
Od zbranosti voznika.
Od vrste vozišča.
Pravilen odgovor je: Od psihofizičnega stanja voznika., Od zbranosti voznika.
Katere opozorilne znake smemo uporabljati pri prehitevanju?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ročne podnevi in glasovne ponoči v naselju.
Svetlobne v naselju.
Nobenih, saj je uporaba opozorilnih znakov med prehitevanjem prepovedana.
Zvočne in svetlobne zunaj naselja.
Pravilen odgovor je: Zvočne in svetlobne zunaj naselja., Svetlobne v naselju.
Zakaj imate prednost pred osebnim avtomobilom?
Ker vozim po prednostni cesti.
Zaradi desnega pravila.
Zaradi pravila srečanja.
Pravilen odgovor je: Zaradi desnega pravila.
Katere nevarnosti pretijo, če ne upoštevate tega prometnega znaka za nevarnost?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Motorno vozilo lahko začne zanašati.
Zaradi močnega bočnega vetra me lahko zanese.
Podvozje motornega vozila se lahko poškoduje.
Pravilen odgovor je: Motorno vozilo lahko začne zanašati., Podvozje motornega vozila se lahko poškoduje.
Ustavili ste pred prikazanim prehodom ceste čez železniško progo. Vlak je odpeljal mimo. Kako boste ravnali na prehodu?
Preden odpeljem, se temeljito prepričam, če se po drugem tiru morda približuje vlak iz druge smeri.
Odločno in brez odlašanja odpeljem, saj je vlak odpeljal.
Pravilen odgovor je: Preden odpeljem, se temeljito prepričam, če se po drugem tiru morda približuje vlak iz druge smeri.
Izberite najvišjo dovoljeno hitrost (v km/h) za osebni avtomobil, ki vleče priklopno vozilo:
Zunaj naselja:
Na hitri cesti:
V naselju:
Na avtocesti:
Pravilen odgovor je: Zunaj naselja: – 90, Na hitri cesti: – 100, V naselju: – 50, Na avtocesti: – 100
Kako pri mladih voznikih začetnikih vpliva število potnikov-vrstnikov v vozilu na verjetnost za povzročitev prometne nesreče?
Manj potnikov-vrstnikov pomeni večjo verjetnost prometne nesreče.
Verjetnost prometne nesreče se s številom potnikov-vrstnikov povečuje.
Število potnikov-vrstnikov nima nobenega vpliva na verjetnost povzročitve prometne nesreče.
Pravilen odgovor je: Verjetnost prometne nesreče se s številom potnikov-vrstnikov povečuje.
Voznik modrega osebnega avtomobila na sliki je začel prehitevati. Ali ravna pravilno?
Da, saj je vozišče na zadostni razdalji dovolj pregledno, da varno opravi prehitevanje.
Ne, saj mu prometni znak in označbe na vozišču prepovedujejo takšno ravnanje.
Pravilen odgovor je: Ne, saj mu prometni znak in označbe na vozišču prepovedujejo takšno ravnanje.
Kako se med zaviranjem čuti na stopalki zavore, da se je aktiviral sistem ABS ?
Stopalka prične drgetati.
Stopalka postane zelo lahkotna.
Hod stopalke se bistveno poveča.
Pravilen odgovor je: Stopalka prične drgetati.
Želite zapustiti krožno križišče. V desnem zunanjem vzvratnem ogledalu vidite vozilo, ki vozi po zunanjem prometnem pasu. Kako ravnate?
Pred modrim osebnim avtomobilom zapeljem na izvoz s križišča.
Na tem prometnem pasu ustavim in zapustim krožno križišče, ko modri osebni avtomobil odpelje.
Odpeljem še en krog, ker ne morem varno zapustiti krožnega križišča.
Pravilen odgovor je: Odpeljem še en krog, ker ne morem varno zapustiti krožnega križišča.
Kaj pomeni prikazana označba na vozišču v obliki trikotnika?
Prepovedana smer.
Zožitev vozišča.
Križišče s prednostno cesto.
Nevaren spust.
Pravilen odgovor je: Križišče s prednostno cesto.
Ali se smete pri vožnji v koloni ustaviti na prehodu za pešce?
Da, saj s tem skrajšam kolono in zmanjšam emisijo škodljivih plinov.
Ne, saj bi s tem oviral pešce, ki bi želeli prečkati vozišče po prehodu.
Pravilen odgovor je: Ne, saj bi s tem oviral pešce, ki bi želeli prečkati vozišče po prehodu.
Kdaj je treba zamenjati varnostni pas?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Če je bil aktiviran v prometni nesreči.
Če robovi kažejo sledi natrganosti.
Če se zaradi večletne uporabe zatika sponka.
Če je nekoliko umazan ali je zbledela njegova barva.
Pravilen odgovor je: Če robovi kažejo sledi natrganosti., Če se zaradi večletne uporabe zatika sponka., Če je bil aktiviran v prometni nesreči.
Prikazan prometni znak vam sporoča, da je na tisti strani ceste, ki jo označuje:
Prepovedana ustavitev in parkiranje.
Prepovedana samo ustavitev.
Prepovedano samo parkiranje.
Pravilen odgovor je: Prepovedano samo parkiranje.
Kakšno nalogo imajo med vožnjo vzmeti na osebnem avtomobilu?
Zagotavljajo večjo hitrost in manjšo porabo goriva.
Preprečujejo pretirano nagibanje vozila v zavojih.
Preprečujejo, da bi se sunki zaradi neravnin na vozišču prenesli na celotno vozilo.
Pravilen odgovor je: Preprečujejo, da bi se sunki zaradi neravnin na vozišču prenesli na celotno vozilo.
Osebni avtomobil pred vami se je ustavil, kot je prikazano na sliki. Kako boste ravnali?
Zmanjšam hitrost, saj lahko predvidim odpiranje vrat na ustavljenem vozilu.
Ustavim in od voznika z zvočnimi opozorilnimi znaki zahtevam, da odpelje.
Mimo osebnega avtomobila zapeljem čim hitreje, da nevarnost čim prej mine.
Pravilen odgovor je: Zmanjšam hitrost, saj lahko predvidim odpiranje vrat na ustavljenem vozilu.
Voznik modrega osebnega avtomobila je nakazal, da bo zapustil krožno križišče. Ali to vpliva na potek prometa na križišču?
Ne, na krožnih križiščih je takšno ravnanje nepotrebno in nima nobenega vpliva na potek prometa.
Da, saj se lahko na ta način voznika rdečega in rumenega osebnega avtomobila začneta prej vključevati na križišče.
Pravilen odgovor je: Da, saj se lahko na ta način voznika rdečega in rumenega osebnega avtomobila začneta prej vključevati na križišče.
Katere trditve v zvezi z velikimi vozili držijo?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Zakrijejo lahko druge udeleženc cestneg prometa.
Zakrijejo lahko prometne znake.
Zaradi velikosti in slabše okretnosti potrebujejo več prostora.
Pravilen odgovor je: Zakrijejo lahko prometne znake., Zakrijejo lahko druge udeleženc cestneg prometa., Zaradi velikosti in slabše okretnosti potrebujejo več prostora.
Kateri od prikazanih prometni znakov omejuje hitrost vožnje na 10 km/h?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Prometni znak A.
Prometni znak B.
Prometni znak C.
Prometni znak D.
Pravilen odgovor je: Prometni znak A., Prometni znak D.
Kaj je pot ustavljanja?
Je pot, ki jo vozilo prevozi v eni sekundi.
Je pot, ki jo vozilo prevozi med zaviranjem v sili.
Je pot, ki jo sestavljata reakcijska in zavorna pot.
Je pot, ki jo vozilo prevozi v dveh sekundah.
Pravilen odgovor je: Je pot, ki jo sestavljata reakcijska in zavorna pot.
Ko peljete mimo razigranih otrok ob vozišču, boste:
Dali svetlobne opozorilne znake.
Podali več zaporednih zvočnih opozorilnih znakov.
Vklopili varnostne utripalke.
Vozili v pripravljenosti na zaviranje.
Pravilen odgovor je: Vozili v pripravljenosti na zaviranje.
Na izhodu s križišča gori rumena puščica. Ali smete v tem primeru prevoziti križišče?
Ne.
Da.
Pravilen odgovor je: Da.
Kaj pomeni svetlobni prometni znak rdeče barve v obliki črke X, kot ga vidimo na sliki?
Prometni pas je zaprt.
Zgodila se je prometna nesreča.
Približujemo se delovišču v predoru.
Pravilen odgovor je: Prometni pas je zaprt.
Kje je verjetnost pojava poledice večja kot drugod?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Na mostovih, nadvozih in viaduktih.
V predorih.
Na gozdnih področjih.
V globokih in ozkih dolinah.
Pravilen odgovor je: Na gozdnih področjih., Na mostovih, nadvozih in viaduktih., V globokih in ozkih dolinah.
Na kaj morate biti še posebej pozorni, ko zapeljete mimo tega prometnega znaka?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Na zadostno varnostno razdaljo.
Da nadaljujem vožnjo v prostem teku.
Da je zavorna pot daljša.
Da čim več zaviram z motorjem.
Pravilen odgovor je: Da čim več zaviram z motorjem., Na zadostno varnostno razdaljo., Da je zavorna pot daljša.
Varnostna razdalja do pred nami vozečega vozila zunaj naselja mora biti najmanj toliko metrov, kolikor jih prevozimo v:
Eni sekundi.
Dveh sekundah.
Treh sekundah.
Štirih sekundah.
Pravilen odgovor je: Dveh sekundah.
Katero vozilo bo prvo prevozilo križišče?
Osebni avtomobil.
Traktor.
Pravilen odgovor je: Traktor.
Katerim vozilom je nadaljnja vožnja mimo tega prometnega znaka prepovedana?
Vsem vozilom, katerih skupna dolžina presega dolžino, ki je vpisana v prometnem znaku.
Samo tovornim vozilom, katerih skupna dolžina presega dolžino, ki je vpisana v prometnem znaku.
Samo avtobusom, katerih skupna dolžina presega dolžino, ki je vpisana v prometnem znaku.
Pravilen odgovor je: Vsem vozilom, katerih skupna dolžina presega dolžino, ki je vpisana v prometnem znaku.
Za katera vozila pomeni ta prometni znak prepovedano smer vožnje?  
Za vsa vozila.
Samo za tovorna vozila.
Samo za motorna vozila.
Samo za motorna vozila, razen motornih koles brez priklopnika.
Pravilen odgovor je: Za vsa vozila.
Kako, med drugim, opravimo preizkus pravilne nastavitve voznikovega sedeža v osebnem avtomobilu?
Z iztegnjenimi rokami se moramo s komolci dotikati vrha volana.
Z iztegnjenimi rokami se moramo s konicami prstov dotikati vrha volana.
Z iztegnjenimi rokami se moramo z zapestjem dotikati vrha volana.
Pravilen odgovor je: Z iztegnjenimi rokami se moramo z zapestjem dotikati vrha volana.
Kako daleč velja omejitev hitrosti, določena s prometnim znakom, prikazanim na sliki?
150-250 m.
Do prvega nadvoza.
Do prvega križišča oz. do preklica.
Do prvega avtobusnega postajališča na desni strani.
Pravilen odgovor je: Do prvega križišča oz. do preklica.
Kako se spreminja naše opazovanje z večanjem hitrosti vožnje?
Z večanjem hitrosti ožimo pogled in ga usmerjamo dlje pred vozilo.
Z večanjem hitrosti smo bolj pozorni na bližnje dele ceste.
Večanje hitrosti ne vpliva na način našega opazovanja.
S večanjem hitrosti se naše vidno polje širi.
Pravilen odgovor je: Z večanjem hitrosti ožimo pogled in ga usmerjamo dlje pred vozilo.
Katera od naštetih trditev velja, ko gre za vpliv večine mamil na voznika?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Začetnemu ugodju sledi zmanjšana sposobnost opazovanja.
Dojemanje okolice je realnejše.
Zoži se vidno polje.
Precenjujejo se lastne sposobnosti pri vožnji.
Pravilen odgovor je: Začetnemu ugodju sledi zmanjšana sposobnost opazovanja., Precenjujejo se lastne sposobnosti pri vožnji., Zoži se vidno polje.
Kdaj je primeren trenutek, da se s pospeševalnega pasu vključite na desni prometni pas avtoceste?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ko se prepričam, da lahko to storim brez oviranja ali ogrožanja vozil, ki vozijo po avtocesti.
Vselej, ko dosežem hitrost 40 km/h.
Ko na pospeševalnem pasu dosežem ustrezno hitrost.
Takoj na začetku pospeševalnega pasu.
Pravilen odgovor je: Ko na pospeševalnem pasu dosežem ustrezno hitrost., Ko se prepričam, da lahko to storim brez oviranja ali ogrožanja vozil, ki vozijo po avtocesti.
Voznik rdečega osebnega avtomobila želi zaviti na desno. Kako ravna v prikazani prometni situaciji?
Ustavi pred prehodom za pešce.
Ustavi na prehodu za pešce, takoj za modrim osebnim avtomobilom.
Nadaljuje vožnjo preko prehoda za pešce in ustavi na križišču, vzporedno z modrim osebnim avtomobilom.
Pravilen odgovor je: Ustavi pred prehodom za pešce.
Pripeljali ste do križišča. Kako ravnate?
Križišče prevozim za modrim osebnim avtomobilom in pred zelenim.
Križišče prevozim pred obema osebnima avtomobiloma.
Križišče prevozim za zelenim osebnim avtomobilom in pred modrim.
Križišče prevozim za obema osebnima avtomobiloma.
Pravilen odgovor je: Križišče prevozim za modrim osebnim avtomobilom in pred zelenim.
Katere so neposredne posledice alkohola na vedenje večine ljudi?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Večja razsodnost.
Ožje vidno polje.
Slabše vidno in slušno zaznavanje.
Večja pripravljenost na tveganje.
Pravilen odgovor je: Slabše vidno in slušno zaznavanje., Večja pripravljenost na tveganje., Ožje vidno polje.
Prehitevanje po desni stani na avtocesti je:
Dopustno.
Namenjeno zagotavljanju večje pretočnosti.
Prepovedano.
Priporočeno.
Pravilen odgovor je: Prepovedano.
Kako ravnamo pri vožnji v koloni?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Kolono prehitimo takoj, ko je to mogoče.
Vozimo strpno in zbrano.
Razdalja med nami in vozilom spredaj naj bo čim manjša.
Skrbimo za primerno varnostno razdaljo.
Pravilen odgovor je: Vozimo strpno in zbrano., Skrbimo za primerno varnostno razdaljo.
Kolesarja pred vami sta odročila levo roko. Kako ravnate?
Kolesarja prehitim po levi strani.
Kolesarja prehitim po desni strani tako, da delno zapeljem na travnato površino ob vozišču.
Zmanjšam hitrost in vozim za kolesarjema.
Pravilen odgovor je: Zmanjšam hitrost in vozim za kolesarjema.
Rdeči osebni avtomobil ima vklopljene desne utripalke, da bo zavil na zunanji prometni pas. Ali se lahko osebna avtomobila vključita na križišče?
Da, oba istočasno.
Da, vendar le modri osebni avtomobil.
Ne, ker bi s tem ogrozila voznika rdečega osebnega avtomobila.
Da, vendar le zeleni osebni avtomobil.
Pravilen odgovor je: Ne, ker bi s tem ogrozila voznika rdečega osebnega avtomobila.
Na avtocesti je nastal zastoj zaradi prometne nesreče. Kako morajo ravnati vozniki?
Vsi morajo ustaviti na desnem prometnem pasu.
Med kolonama vozil na levem in desnem prometnem pasu morajo pustiti dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil.
Ustaviti morajo na sredini prometnih pasov.
Pravilen odgovor je: Med kolonama vozil na levem in desnem prometnem pasu morajo pustiti dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil.
Sneg se je začel oprijemati vozišča. Ali smete v prikazanih razmerah voziti, če imate na kolesih zimske pnevmatike z globino kanalov v dezenu 2,5 mm?
Da, saj ima vozilo ustrezno zimsko opremo.
Da, če imam v priboru snežne verige za pogonska kolesa.
Ne, saj je globina kanalov v dezenu pnevmatik premajhna.
Pravilen odgovor je: Ne, saj je globina kanalov v dezenu pnevmatik premajhna.
Z motornim vozilom vozite po avtocesti. Na armaturni plošči se je prižgala prikazana opozorilna svetilka. Kako boste ravnali?
Takoj vklopim varnostne utripalke, zmanjšam hitrost in ustavim na odstavnem pasu ali v odstavni niši in ugasnem motor.
Povečam hitrost, da čim prej pripeljem do prvega počivališča, kjer ustavim in ugasnem motor.
Z manjšano hitrostjo nadaljujem do najbližje servisne delavnice.
Pravilen odgovor je: Takoj vklopim varnostne utripalke, zmanjšam hitrost in ustavim na odstavnem pasu ali v odstavni niši in ugasnem motor.
Ali smete prehitevati na cesti, kjer smerni vozišči ločuje dvojna kombinirana črta, prikazana na sliki?
Samo v primeru, če pri tem ne zapeljem preko ločilne črte.
V nobene primeru.
Smem, saj je vožnja preko dvojne kombinirane črte v smeri moje vožnje dovoljena.
Pravilen odgovor je: Smem, saj je vožnja preko dvojne kombinirane črte v smeri moje vožnje dovoljena.
Kaj od navedenega je v predoru prepovedano?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ustavitev in parkiranje.
Obračanje.
Vzvratna vožnja.
Vožnja s prižganimi dolgimi žarometi.
Pravilen odgovor je: Obračanje., Vožnja s prižganimi dolgimi žarometi., Vzvratna vožnja., Ustavitev in parkiranje.
Ustavili ste pri znaku Ustavi!. Ali smete prevoziti križišče hkrati z motornim kolesom?
Da.
Ne.
Pravilen odgovor je: Da.
Varnostno razdaljo povečamo, kadar vozimo za:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Osebnimi avtomobili.
Vozili, ki nam zmanjšujejo preglednost.
Motornimi kolesi.
Vozili z nezanesljivo naloženim tovorom.
Pravilen odgovor je: Vozili z nezanesljivo naloženim tovorom., Motornimi kolesi., Vozili, ki nam zmanjšujejo preglednost.
Kaj v prometu pomeni izraz aquaplaning?
Izguba stika pnevmatike z voziščem zaradi vode.
Mednarodna označitev vodovarstvenega področja, kjer poteka cesta.
Planiranje poti na kopališče.
Vodno hlajenje motorja in vodno ogrevanja potniške kabine.
Pravilen odgovor je: Izguba stika pnevmatike z voziščem zaradi vode.
Kadar zunaj naselja vlečete pokvarjeno vozilo z drogom, je lahko najvišja hitrost:
30 km/h.
50 km/h.
60 km/h.
70 km/h.
Pravilen odgovor je: 50 km/h.
Katera našteta vozila smejo nadaljevati vožnjo mimo tega prometnega znaka?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Osebni avtomobili.
Vsa motorna vozila, razen osebnih avtomobilov.
Motorna kolesa brez stranskega priklopnika.
Mopedi.
Pravilen odgovor je: Motorna kolesa brez stranskega priklopnika., Mopedi.
Na vozišču je mokro listje. Kako boste ravnali med vožnjo?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Vozim brez povečane previdnosti, saj takšna prometna površina ne predstavlja posebne nevarnosti.
Vozim s povečano previdnostjo.
Izogibam se naglemu pospeševanju.
Izogibam se močnemu zaviranju.
Pravilen odgovor je: Vozim s povečano previdnostjo., Izogibam se močnemu zaviranju., Izogibam se naglemu pospeševanju.
Voznik rumenega osebnega avtomobila se vključuje na krožno križišče. Kako bo ravnal?
Ustavi na prehodu za pešce, saj se s tem skrajša dolžina kolone vozil pred krožnim križiščem.
Vožnjo nadaljuje, ker je peška šele na začetku prehoda.
Ustavi pred prehodom za pešce.
Pravilen odgovor je: Ustavi pred prehodom za pešce.
Kateri, od navedenih delov osebnega avtomobila, so elementi pasivne varnosti, kar pomeni, da je njihov namen zmanjšati posledice prometne nesreče:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Krmilni mehanizem.
Pnevmatike.
Varnostni pasovi in naslonjala za glavo.
Varnostne zračne blazine.
Pravilen odgovor je: Varnostni pasovi in naslonjala za glavo., Varnostne zračne blazine.
Ali smete z motornim vozilom nadaljevati vožnjo mimo tega prometnega znaka?
Smem, vendar največ s hitrostjo hoje pešcev.
Ne smem.
Smem, vendar s hitrostjo največ 20 km/h.
Pravilen odgovor je: Ne smem.
Na kaj je treba biti še posebej pozoren pri tem prehodu ceste čez železniško progo?
Na hitre potniške vlake.
Na tovorne vlake, ki imajo dolge zavorne poti.
Ko odpelje vlak, lahko po drugem tiru pripelje vlak iz nasprotne smeri.
Na sodobne vlake, ki so zelo tihi.
Pravilen odgovor je: Ko odpelje vlak, lahko po drugem tiru pripelje vlak iz nasprotne smeri.
Zakaj ima tovorno vozilo prednost pred vami?  
Zaradi pravila srečanja.
Zaradi desnega pravila.
Zaradi prometnega znaka Ustavi! pred mano.
Zato, ker tovorno vozilo vozi po prednostni cesti.
Pravilen odgovor je: Zaradi pravila srečanja.
Prikazani cestni smerniki vam:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Označujejo bližino roba vozišča.
Označujejo površino do koder sega lastništvo upravljalca ceste.
Nakazujejo konec neutrjene bankine ob cesti.
Nakazujejo potek ceste.
Pravilen odgovor je: Označujejo bližino roba vozišča., Nakazujejo potek ceste.
Otrok je stekel na vozišče in morate zavirati. Katero pot na sliki označuje črka C?
Zavorno pot.
Reakcijsko pot.
Pot ustavljanja.
Pravilen odgovor je: Zavorno pot.
Cesta pred vami je poplavljena. Kako boste ravnali, da ne bi prišlo do nastanka aquaplaninga?
Preden zapeljem na poplavljen del vozišča, postopno zmanjšam hitrost.
Hitrosti vožnje ne zmanjšujem.
Zapeljem na smerno vozišče za promet iz nasprotne smeri, ker je na njem manj vode.
Pravilen odgovor je: Preden zapeljem na poplavljen del vozišča, postopno zmanjšam hitrost.
Kateri je najpomembnejši razlog za pravilno nastavitev naslonjala za glavo?
Glavi nudi oporo med vožnjo in zmanjšuje utrujenost voznika.
Omogoča zdravo držo telesa in s tem zmanjšuje možnost okvare hrbtenice.
Nudi zaščito vratnih vretenc v primeru trčenja.
Pravilen odgovor je: Nudi zaščito vratnih vretenc v primeru trčenja.
Kako ravnate pri nadaljevanju vožnje mimo modrega prometnega znaka z belimi puščicami?
S svetlobnimi opozorilnimi znaki opozarjam vozila na križišču, da mi omogočijo vključevanje.
Ustavim in polkrožno obrnem.
Vklopim utripalke na levi strani vozila.
Na križišče zapeljem na desno, ko ne oviram vozil, ki vozijo po njem.
Pravilen odgovor je: Na križišče zapeljem na desno, ko ne oviram vozil, ki vozijo po njem.
Za katerim prometnim znakom lahko pričakujete, da boste morali voziti po prometnem pasu za vožnjo vozil iz nasprotne smeri?
Za prometnim znakom A.
Za prometnim znakom B.
Za prometnim znakom C.
Pravilen odgovor je: Za prometnim znakom B.
Kdaj lahko vozimo na minimalni varnostni razdalji?
Kadar vozimo zunaj naselja.
Kadar nam to dovoljuje prometni znak.
Kadar vozimo v koloni, ki vozi z zmanjšano hitrostjo.
Pravilen odgovor je: Kadar vozimo v koloni, ki vozi z zmanjšano hitrostjo.
Pripeljali ste do križišča, kjer v vaši smeri ni nameščenih prometnih znakov. Kako boste ravnali?
Križišče prevozim kot prvi, saj vozim po prednostni cesti.
Križišče prevozim kot zadnji, saj vozim po neprednostni cesti.
Križišče prevozim kot drugi, saj med mano in voznikom tovornega vozila velja desno pravilo.
Pravilen odgovor je: Križišče prevozim kot prvi, saj vozim po prednostni cesti.
Kako ravnate pri vožnji za tem prometnim znakom?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Vozim z vklopljenimi varnostnimi utripalkami.
Vozim s hitrostjo do 30 km/h.
Vozim s hitrostjo največ 10 km/h.
Še posebej sem pozoren na otroke.
Pravilen odgovor je: Še posebej sem pozoren na otroke., Vozim s hitrostjo največ 10 km/h.
Na avtocesti je nastal zastoj zaradi prometne nesreče. Ali so vozniki pravilno ustavili svoja vozila?
Ne, pomakniti bi se morali na desni prometni pas, saj mora ostati levi prometni pas prost.
Da, saj so med kolonama ustavljenih vozil pustili dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil.
Pravilen odgovor je: Da, saj so med kolonama ustavljenih vozil pustili dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil.
Voznik belega osebnega avtomobila na sliki je začel s prehitevanjem, ko ga že prehiteva drugo vozilo. Ali je to dovoljeno?
Ne, saj je v tem primeru prehitevanje prepovedano.
Da, saj na vidni razdalji ni nasproti vozečih vozil, hitrost delovnega stroja pa nizka.
Pravilen odgovor je: Ne, saj je v tem primeru prehitevanje prepovedano.
Vozite v megli in imate vklopljene zadnje meglenke. Kako ravnate, ko megle ni več?
Meglenke pustim vklopljene, saj lahko ponovno pripeljem na področje z meglo.
Meglenke takoj izklopim..
Pravilen odgovor je: Meglenke takoj izklopim..
Katero mesto na cesti označuje ta prometni znak?
Mesto, kjer preneha veljati omejitev hitrosti.
Mesto, kjer se konča prednostna cesta.
Mesto, kjer prenehajo veljati vse prepovedi in omejitve.
Mesto, kjer preneha veljati prepoved prehitevanja.
Pravilen odgovor je: Mesto, kjer se konča prednostna cesta.
Na križišču boste zapeljali na levo. Kako boste ravnali?
Ustavim pred križiščem in počakam, da vsa tri vozila prevozijo križišče.
Križišče prevozim za rumenim osebnim avtomobilom in pred obema voziloma iz nasprotne smeri.
Za rumenim osebnim avtomobilom zapeljem do sredine križišča, kjer počakam, da odpeljeta moped in kolo.
Počakam, da moped in kolo prva prevozita križišče, nato odpeljem pred rumenim osebnim avtomobilom.
Pravilen odgovor je: Ustavim pred križiščem in počakam, da vsa tri vozila prevozijo križišče.
Zakaj bo voznik zelenega osebnega avtomobila prevozil križišče pred vami?
Ker zavijam na levo.
Ker sem mu desni.
Ker vozi po prednostni cesti.
Ker vozi naravnost.
Pravilen odgovor je: Ker vozi po prednostni cesti.
Ste priča prometne nesreče. Kaj morate storiti?
Čim hitreje se moram umakniti, da ne bi od mene zahtevali kakšnih podatkov.
Policistu in udeležencem prometne nesreče moram posredovati osebne podatke.
Sestaviti moram zapisnik in ga posredovati najbližji postaji prometne policije.
Pravilen odgovor je: Policistu in udeležencem prometne nesreče moram posredovati osebne podatke.
Kaj pomenijo prikazane označbe na vozišču?
Označujejo prometne pasove in smeri, v katere je dovoljena vožnja na krožnem križišču z ločenimi prometnimi pasovi.
Označujejo potek polkrožnega obračanja na krožnem križišču.
Označujejo delovišče na cesti in smeri, v katere je cesta odprta.
Pravilen odgovor je: Označujejo prometne pasove in smeri, v katere je dovoljena vožnja na krožnem križišču z ločenimi prometnimi pasovi.
Na križišču zavijate na desno. Katera vozila morate počakati?
Rumeni osebni avtomobil.
Kolo.
Nobenega.
Kolo in rumeni osebni avtomobil.
Pravilen odgovor je: Nobenega.
Voznik osebnega avtomobila vas je prehitel, kot je prikazano na sliki. Ali je ravnal pravilno?
Ne, prehiteti bi me moral šele takrat, ko bo na vozišču zarisana samo enojna neprekinjena ločilna črta.
Ne, saj je prevozil dvojno neprekinjeno ločilno črto na vozišču.
Da, saj na vozišču ni nobenih drugih vozil.
Pravilen odgovor je: Ne, saj je prevozil dvojno neprekinjeno ločilno črto na vozišču.
Ali sme rdeči osebni avtomobil zaviti na desno?
Da, vendar mora počakati na zeleno luč na semaforju.
Da, vendar mora počakati vsa vozila na prednostni cesti, s katerimi ima točko možnega trčenja.
Ne, saj mora upoštevati rdečo luč na semaforju na njegovi levi strani.
Pravilen odgovor je: Da, vendar mora počakati vsa vozila na prednostni cesti, s katerimi ima točko možnega trčenja.
Kateri prometni znak označuje bližino mesta, kjer na vozišče pogosto pripeljejo kolesarji?
Prometni znak A.
Prometni znak B.
Prometni znak C.
Pravilen odgovor je: Prometni znak B.
Kadar se z dvorišča vključujemo v cestni promet na levo, moramo dati prednost:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Kolesarjem na kolesarski stezi, na drugi strani ceste, čeprav jim ne sekamo poti.
Kolesarjem na kolesarski stezi in pešcem na pločniku, ki ju prečkamo.
Vozilom, ki pripeljejo iz naše leve smeri.
Vozilom, ki pripeljejo iz naše desne smeri.
Pravilen odgovor je: Vozilom, ki pripeljejo iz naše desne smeri., Kolesarjem na kolesarski stezi in pešcem na pločniku, ki ju prečkamo., Vozilom, ki pripeljejo iz naše leve smeri.
Katero zunanje vzvratno ogledalo je pravilno nastavljeno?
Ogledalo A, saj v njem dobro vidimo svoje vozilo.
Ogledalo B, saj v njem vidimo velik del okolice ob cesti.
Ogledalo C, saj v njem vidimo velik del vozišča in hkrati dogajanje tik ob vozilu.
Pravilen odgovor je: Ogledalo C, saj v njem vidimo velik del vozišča in hkrati dogajanje tik ob vozilu.
Kako ravnate, ko se približujete mestu, ki je označeno s tem prometnim znakom?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Povečam pozornost na ravnanja kolesarjev.
Vožnjo nadaljujem z isto hitrostjo, saj je ta prometni znak namenjen kolesarjem.
Nadaljujem s takšno hitrostjo, da lahko pred prehodom varno ustavim.
S svetlobnimi iz z zvočnimi opozorilnimi znaki opozarjam kolesarje na svojo prisotnost.
Pravilen odgovor je: Povečam pozornost na ravnanja kolesarjev., Nadaljujem s takšno hitrostjo, da lahko pred prehodom varno ustavim.
V katerem primeru povečamo varnostno razdaljo?
Pri vožnji v območju umirjenega prometa.
Pri vožnji za vozilom, ki nam zmanjšuje preglednost.
Pri vožnji mimo bencinske črpalke.
Pri vožnji po cesti z več prometnimi pasovi v naselju.
Pravilen odgovor je: Pri vožnji za vozilom, ki nam zmanjšuje preglednost.
Na kaj morate biti pozorni pri vožnji na krožnem križišču?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Da pri menjavi prometnih pasov pravočasno vklopim utripalke.
Da vklopim leve utripalke, ko se vključujem na krožno križišče.
Da z ustrezno izbiro prometnih pasov zagotovim večjo pretočnost krožnega križišča.
Da se pravočasno razvrstim za zapuščanje krožnega križišča.
Pravilen odgovor je: Da z ustrezno izbiro prometnih pasov zagotovim večjo pretočnost krožnega križišča., Da pri menjavi prometnih pasov pravočasno vklopim utripalke., Da se pravočasno razvrstim za zapuščanje krožnega križišča.
Vidljivost je zmanjšana. V katerih navedenih primerih lahko med vožnjo uporabljate (vklopite) meglenke?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Kadar je megla in je vidljivost manjša od 50 metrov.
Kadar sneži in je vidljivost manjša od 50 metrov.
Kadar je vidljivost manjša od 100 metrov, ne glede na vremenske razmere.
Kadar dežuje in je vidljivost manjša od 50 metrov.
Pravilen odgovor je: Kadar sneži in je vidljivost manjša od 50 metrov., Kadar dežuje in je vidljivost manjša od 50 metrov., Kadar je megla in je vidljivost manjša od 50 metrov.
Ali vozi voznik modrega osebnega avtomobila pravilno?
Da, saj s tem povečuje pretočnost krožnega križišča.
Ne, ker bi moral voziti po zunanjem prometnem pasu krožnega križišča.
Pravilen odgovor je: Da, saj s tem povečuje pretočnost krožnega križišča.
Kaj sporoča ta prometni znak?
Konec prepovedi prehitevanja.
Prenehanje omejitve hitrosti.
Konec prednostne ceste.
Prenehanje vseh prepovedi in omejitev.
Pravilen odgovor je: Konec prednostne ceste.
Za katera vozila je pri nas predpisana uporaba vinjete?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Za motorna kolesa.
Za avtobuse.
Za tovorna vozila, pri katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone.
Za osebne avtomobile.
Pravilen odgovor je: Za osebne avtomobile., Za motorna kolesa., Za tovorna vozila, pri katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone.
Na katerih prometnih površinah pri vožnji v koloni ali zastojih ne smete ustaviti?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Na prehodih za kolesarje.
Na križiščih.
Na prehodih za pešce.
Na prehodih ceste čez železniško progo.
Pravilen odgovor je: Na križiščih., Na prehodih za pešce., Na prehodih ceste čez železniško progo., Na prehodih za kolesarje.
Na avtocesti je nastal zastoj zaradi prometne nesreče. Zakaj so vozniki ustavili svoja vozila, kot je prikazano na sliki?
Da lahko potniki neovirano izstopijo iz vozila in se razgibavajo med dolgotrajnim čakanjem.
Da imajo intervencijska vozila in vozila s prednostjo dovolj prostora za vožnjo.
Pravilen odgovor je: Da imajo intervencijska vozila in vozila s prednostjo dovolj prostora za vožnjo.
Katero časovno vrednost običajno upoštevamo kot povprečni reakcijski čas v cestnem prometu?
1 sekunda.
2 sekundi.
3 sekunde.
4 sekunde.
Pravilen odgovor je: 1 sekunda.
Kaj boste storili, ko pred križiščem zagledate ta prometni znak?
Vselej ustavim.
Pravočasno nakažem smer vožnje in vožnjo nadaljujem z nezmanjšano hitrostjo.
Zmanjšam hitrost, preverim dogajanje na prednostni cesti in če je cesta prosta, nadaljujem vožnjo.
Dam zvočni ali svetlobni opozorilni znak in nadaljujem vožnjo.
Pravilen odgovor je: Zmanjšam hitrost, preverim dogajanje na prednostni cesti in če je cesta prosta, nadaljujem vožnjo.
Katere trditve so pravilne za voznika belega osebnega avtomobila?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ko zapušča krožno križišče, mora vklopiti desne utripalke.
Pred krožnim križiščem mora obvezno ustaviti.
Pred krožnim križiščem ustavi po potrebi.
Vozila, ki vozijo na krožnem križišču, imajo prednost pred njim.
Pravilen odgovor je: Pred krožnim križiščem ustavi po potrebi., Vozila, ki vozijo na krožnem križišču, imajo prednost pred njim., Ko zapušča krožno križišče, mora vklopiti desne utripalke.
Kateri prometni znak na sliki vas obvešča, da imate prednost pred vozili iz nasprotne smeri?
Prometni znak A.
Prometni znak B.
Prometni znak C.
Pravilen odgovor je: Prometni znak C.
Med približevanjem nepreglednemu ovinku na sliki je treba hitrost prilagoditi tako, da bomo:
Vozili skozi ovinek s hitrostjo, ki je na zgornji meji zmogljivosti našega vozila.
Vozili skozi ovinek z najmanjšo dovoljeno hitrostjo.
Lahko varno ustavili, če opazimo oviro, ki je ni mogoče obvoziti.
Pravilen odgovor je: Lahko varno ustavili, če opazimo oviro, ki je ni mogoče obvoziti.
Kaj od navedenega lahko pričakujete na vozišču za tem prometnim znakom?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Delovne stroje.
Delavce.
Konec nevarnosti in prenehanje omejitev.
Gradbeni material.
Pravilen odgovor je: Delavce., Gradbeni material., Delovne stroje.
Voznik na sliki je ustavil vozilo z namenom, da se potniki nekoliko odpočijejo. Ali je ravnal pravilno?
Ne, to je izjemno nevarno in zato prepovedano.
Da, saj je dolgotrajna vožnja po avtocesti za potnike precej naporna.
Da, saj je to odstavni pas, ki ni namenjen prometu vozil.
Ne, za počitek bi moral zapeljati nekoliko bolj na travnato površino.
Pravilen odgovor je: Ne, to je izjemno nevarno in zato prepovedano.
Ali sme voznik rdečega osebnega avtomobila zapeljati na zunanji prometni pas pred modri osebni avtomobil?
Da, ker mu mora voznik modrega osebnega avtomobila odstopiti prednost.
Ne, ker bi s tem povzročil nevarno situacijo.
Ne, ker je modri osebni avtomobil desni in velja desno pravilo.
Pravilen odgovor je: Ne, ker bi s tem povzročil nevarno situacijo.
Katere nevarnosti pretijo, če ne upoštevate tega prometnega znaka?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Lahko se poškodujejo pnevmatike.
Lahko se poškoduje podvozje vozila.
Lahko izgubim oblast nad vozilom.
Pravilen odgovor je: Lahko izgubim oblast nad vozilom., Lahko se poškodujejo pnevmatike., Lahko se poškoduje podvozje vozila.
Izberite najvišjo dovoljeno hitrost (v km/h) za osebni avtomobil, ki vozi:
Zunaj naselja:
Na avtocesti:
V območju umirjenega prometa:
V naselju:
Pravilen odgovor je: Zunaj naselja: – 90, Na avtocesti: – 130, V območju umirjenega prometa: – 10, V naselju: – 50
Kaj od navedenega je sistem zadrge?
Je sistem izmeničnega vključevanja vozil, kadar se eden od prometnih pasov zapira oz. se pasova združita.
Je večkratno menjavanje prometnih pasov na večpasovni cesti v naselju.
Je sistem, ki je nameščen v prednjih sedežih, v katerih so vgrajene bočne zračne blazine.
Pravilen odgovor je: Je sistem izmeničnega vključevanja vozil, kadar se eden od prometnih pasov zapira oz. se pasova združita.
Ali smete prehiteti pred seboj vozeče vozilo v primeru, ki ga prikazuje slika?
Ne smem, saj me je začel prehitevati osebni avtomobil, ki je vozil na menoj.
Smem, če na vidni razdalji ni nasproti vozečih vozil, ločilna črta pa je prekinjena.
Smem, če je vozišče dovolj široko.
Pravilen odgovor je: Ne smem, saj me je začel prehitevati osebni avtomobil, ki je vozil na menoj.
Kako ravnate ob zastoju na avtocesti zaradi prometne nesreče?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Vozilo ustavim tako, da imajo intervencijska vozila in vozila s prednostjo dovolj prostora za vožnjo.
Vozilo ustavim na prometnem pasu in čim prej odhitim na kraj nesreče, da se seznanim z dogajanjem in dolžino zastoja.
Izstopim iz vozila in obvestim voznike za seboj o prometni nesreči.
Ostanem v vozilu.
Pravilen odgovor je: Vozilo ustavim tako, da imajo intervencijska vozila in vozila s prednostjo dovolj prostora za vožnjo., Ostanem v vozilu.
Kaj morate storiti, če je treba naglo in bistveno zmanjšati hitrost vožnje na avtocesti?
Vklopim varnostne utripalke.
Vklopim desne utripalke.
Vklopim leve utripalke.
Pri odprtem oknu maham z roko gor in dol.
Pravilen odgovor je: Vklopim varnostne utripalke.
Kaj od naštetega so posledice alkoholiziranosti voznika?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Skrajšanje reakcijskega časa.
Poslabšanje zaznavanja.
Zmanjšanje pozornosti.
Zoženje vidnega polja.
Pravilen odgovor je: Zmanjšanje pozornosti., Zoženje vidnega polja., Poslabšanje zaznavanja.
Med vožnjo po avtocesti ugotovi voznik dvoslednega vozila, da se mu je spraznila ena od pnevmatik. Kako ravna?
Vklopi varnostne utripalke, zmanjša hitrost in ustavi na odstavnem pasu.
Takoj ustavi na prometnem pasu avtoceste, vklopi varnostne utripalke in menja kolo.
Z nezmanjšano hitrostjo nadaljuje do prvega izvoza in na ta način kar najhitreje zapusti avtocesto.
Pravilen odgovor je: Vklopi varnostne utripalke, zmanjša hitrost in ustavi na odstavnem pasu.
Kaj je značilno za starejše voznike (po 65 letu starosti):
Počasneje se odzovejo na spremembo prometne situacije.
Zaradi bogatih izkušenj so dinamični vozniki.
Njihov reakcijski čas je zaradi izkušenj krajši.
Pravilen odgovor je: Počasneje se odzovejo na spremembo prometne situacije.
Kakšen je vpliv velikih panojev ob cesti na zbranost in reakcijski čas voznika?
Panoji lahko zmanjšajo zbranost voznika in podaljšajo njegov reakcijski čas.
Panoji povečajo zbranost, saj razbijejo monotonijo ob cesti.
Raziskave kažejo, da pri moških panoji zmanjšajo zbranost, pri ženskah pa jo povečajo.
Pravilen odgovor je: Panoji lahko zmanjšajo zbranost voznika in podaljšajo njegov reakcijski čas.
Kateri našteti dejavniki lahko vplivajo na dolžino zavorne poti?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Stanje in lastnosti vozišča.
Tehnično stanje vozila.
Zbranost voznika.
Hitrost vozila.
Pravilen odgovor je: Tehnično stanje vozila., Hitrost vozila., Stanje in lastnosti vozišča.
Kateri prometni znak na sliki je postavljen pri prehodu za pešce?
Prometni znak A.
Prometni znak B.
Prometni znak C.
Prometni znak D.
Pravilen odgovor je: Prometni znak A.
Voznik osebnega avtomobila se želi vključiti na desno na prednostno cesto. Na kaj mora biti v prikazani situaciji še posebej pozoren?
Na prometni znak križišče s prednostno cesto.
Na kolesarja, ki vozi v napačni smeri po kolesarski stezi.
Na vozilo, ki vozi iz nasprotne smeri.
Pravilen odgovor je: Na kolesarja, ki vozi v napačni smeri po kolesarski stezi.
Ali povečamo varnostno razdaljo do vozila pred sabo, če za nami vozi vozilo na premajhni varnostni razdalji?
Ne, saj ne moremo vplivati na morebitne posledice vožnje na premajhni varnostni razdalji vozila za sabo.
Da, saj imamo tako več časa za ukrepanje in se s tem zmanjša verjetnost naleta v nas.
Pravilen odgovor je: Da, saj imamo tako več časa za ukrepanje in se s tem zmanjša verjetnost naleta v nas.
Voznik rdečega osebnega avtomobila na sliki je začel prehitevati. Ali ravna pravilno?
Da, saj je vozišče dovolj pregledno, da lahko varno opravi prehitevanje.
Ne, saj je zapeljal preko neprekinjene ločilne črte.
Pravilen odgovor je: Ne, saj je zapeljal preko neprekinjene ločilne črte.
Ali ima pešec na prehodu za pešce prednost pred vami?
Ne, ker je na semaforju pred mano prižgana zelena luč.
Da, ker ima tudi pešec zeleno luč na semaforju za pešce.
Ne, ker imajo motorna vozila, ki zavijajo na desno, prednost pred pešci.
Pravilen odgovor je: Da, ker ima tudi pešec zeleno luč na semaforju za pešce.
Katere nevarnosti pretijo ob nenehnem zaviranju z zavorami pri vožnji po daljšem spustu?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Zavore se lahko pregrejejo in odpovejo.
Motor se lahko pregreje.
Zavorna pot se lahko podaljša.
Volan lahko postane neobčutljiv.
Pravilen odgovor je: Zavore se lahko pregrejejo in odpovejo., Zavorna pot se lahko podaljša.
Ali sme voznik zelenega osebnega avtomobila zapeljati na krožno križišče pred voznikom rdečega osebnega avtomobila?
Ne, ker ima prednost voznik rdečega osebnega avtomobila.
Da, saj ima prednost, ker mu je desni.
Da, ker bo zapeljal na prednostno cesto.
Pravilen odgovor je: Ne, ker ima prednost voznik rdečega osebnega avtomobila.
Ali ima voznik na sliki pravilno nastavljeno naslonjalo za glavo?
Ne, saj je nastavljeno previsoko.
Da.
Ne, saj je nastavljeno prenizko.
Pravilen odgovor je: Ne, saj je nastavljeno prenizko.
Tehnično brezhibno vozilo mora:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Izpolnjevati predpisane zahteve glede varstva okolja.
Dosegati hitrosti, ki so določene s tehničnimi navodili proizvajalca.
Imeti delujoče predpisane dele in opremo.
Pravilen odgovor je: Imeti delujoče predpisane dele in opremo., Izpolnjevati predpisane zahteve glede varstva okolja.
Nameravali ste prehiteti rdeče vozilo, kot je to prikazano na sliki. Ali bi bilo to varno?
Da, saj vozim po prednostni cesti, kar označuje prometni znak, pa tudi ločilna črta je prekinjena.
Ne, saj bi lahko voznik modrega osebnega avtomobila, ki se vključuje na prednostno cesto, spregledal mojo namero.
Pravilen odgovor je: Ne, saj bi lahko voznik modrega osebnega avtomobila, ki se vključuje na prednostno cesto, spregledal mojo namero.
Tovorno vozilo je ustavljeno na odstavnem pasu avtoceste. Kako boste ravnali v prikazanem primeru?
Prilagodim hitrost in previdno peljem mimo.
Mimo peljem le v primeru, če je levi prometni pas prost, sicer ustavim.
Vklopim varnostne utripalke in ustavim na odstavnem pasu.
Vklopim varnostne utripalke in ustavim na desnem prometnem pasu.
Pravilen odgovor je: Prilagodim hitrost in previdno peljem mimo.
O čem vas obvešča ta prometni znak z dopolnilno tablo?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Na križišču moram obvezno zaviti na levo.
Na križišče bom pripeljal po prednostni cesti.
Prednostna cesta zavija.
Na križišče bom pripeljal po neprednostni cesti.
Pravilen odgovor je: Na križišče bom pripeljal po prednostni cesti., Prednostna cesta zavija.
Vlečna služba nalaga pokvarjeno vozilo. Na kaj boste še posebej pozorni pri vožnji mimo?
Na osebe, ki nalagajo vozilo.
Ker se pokvarjeno vozilo nalaga na odstavnem pasu, mi ni treba biti posebej pozoren.
Na ustrezno varnostno razdaljo do vozila pred sabo.
Pravilen odgovor je: Na osebe, ki nalagajo vozilo.
Približujete se nepreglednemu ovinku. Kaj v takšnem ovinku ni dovoljeno?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Vzvratna vožnja.
Obračanje.
Ustavitev in parkiranje.
Prehajanje na nasprotno smerno vozišče.
Pravilen odgovor je: Vzvratna vožnja., Obračanje., Ustavitev in parkiranje., Prehajanje na nasprotno smerno vozišče.
Varnostni pasovi so element pasivne varnosti. Navedite njihove naloge.
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ob sunkovitem in močnem zaviranju nas zadržijo na sedežu.
Preprečujejo nastanek prometne nesreče.
Določajo razdaljo med telesom voznika in volanom.
Pri trčenju nas zadržijo na sedežu.
Pravilen odgovor je: Ob sunkovitem in močnem zaviranju nas zadržijo na sedežu., Pri trčenju nas zadržijo na sedežu.
Kako med zaviranjem prepoznamo aktiviranje sistema ABS?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Zavorna stopalka prične drgetati.
Sproži se zvočni opozorilni znak.
Motor ugasne.
Pojavijo se slišne vibracije v podvozju.
Pravilen odgovor je: Pojavijo se slišne vibracije v podvozju., Zavorna stopalka prične drgetati.
Ali smete v naselju prehiteti voznika mopeda?
Ne smem, ker je omejitev hitrosti 50 km/h, tolikšno hitrost pa zmore tudi moped.
Smem, a ga prehitevam na povečani bočni razdalji.
Pravilen odgovor je: Smem, a ga prehitevam na povečani bočni razdalji.
Kakšno obveznost označuje ta prometni znak?
Vožnjo po levem prometnem pasu.
Ustavitev na plačljivem parkirišču.
Obvezno zavijanje na desno.
Obvezno vožnjo mimo po desni strani.
Pravilen odgovor je: Obvezno vožnjo mimo po desni strani.
Kolesarja pred vami sta odročila levo roko. Kaj to pomeni?
Nakazujeta, da bosta zavila na levo.
Nakazujeta, da naj ne prehitevamo zaradi nasprotnega prometa.
Pozdravljata voznika v nasproti vozečem vozilu.
Pravilen odgovor je: Nakazujeta, da bosta zavila na levo.
Ali je smiselno med vožnjo nastaviti radijski sprejemnik na frekvenco, ki je označena na prometnih znakih ob avtocesti?
Da, saj na takšni radijski postaji predvajajo glasbo, primerno za poslušanje med vožnjo po avtocesti.
Ne, saj so na teh znakih označene frekvence radijskih postaj, ki ne delujejo.
Ne, saj poslušanje radia med vožnjo ni priporočljivo.
Da, saj je na takšni radijski postaji možno slišati pomembne prometne informacije.
Pravilen odgovor je: Da, saj je na takšni radijski postaji možno slišati pomembne prometne informacije.
Kaj pomeni prikazan znak, ki ga daje oseba šolske prometne službe?
Osebo lahko previdno obvozim, ustavim pa le, če so na prehodu za pešce otroci.
Ustaviti moram pred prehodom za pešce.
Pravilen odgovor je: Ustaviti moram pred prehodom za pešce.
Ali imate na križišču prednost pred katerim od vozil?
Ne.
Da, pred rdečim.
Da, pred obema.
Pravilen odgovor je: Ne.
Kaj lahko pričakujete za tem prometnim znakom?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Kolono ustavljenih vozil.
Osebe, ki obravnavajo prometno nesrečo.
Morebitna vozila, ki so bila udeležena v prometni nesreči.
Pravilen odgovor je: Kolono ustavljenih vozil., Morebitna vozila, ki so bila udeležena v prometni nesreči., Osebe, ki obravnavajo prometno nesrečo.
Želite se vključiti na avtocesto, kot je prikazano na sliki. Ste zapeljali pravilno?
Da. Prometna znaka me obveščata, da je priključek enosmeren.
Da. Prometna znaka me obveščata o smeri poteka avtoceste.
Ne. Prometna znaka me obveščata, da je v to smer prepovedano zapeljati, saj bi po avtocesti vozil v napačni smeri.
Pravilen odgovor je: Ne. Prometna znaka me obveščata, da je v to smer prepovedano zapeljati, saj bi po avtocesti vozil v napačni smeri.
Po kateri zamišljeni črti se bo voznik rumenega osebnega avtomobila vključil na krožno križišče?
Po kateri koli, saj velja pri uvozu na krožno križišče ne glede na prometno situacijo prosta izbira prometnih pasov.
Po črti A, saj se mora ne glede na okoliščine vključiti na notranji prometni pas.
Po črti B, saj mu prometna situacija ne dovoljuje vključitve na notranji prometni pas.
Pravilen odgovor je: Po črti B, saj mu prometna situacija ne dovoljuje vključitve na notranji prometni pas.
Ponoči dohitevate vozilo in imate vklopljene dolge žaromete. Kdaj jih boste zasenčili?
Žarometov ni treba zasenčiti, saj si voznik pred mano lahko zasenči vzvratna ogledala.
Ko se približam na takšno razdaljo, da bi voznika motil dolgi snop svetlobe žarometov.
Tudi zasenčeni žarometi slepijo voznika pred menoj, zato vozim le s pozicijskimi svetilkami.
Pravilen odgovor je: Ko se približam na takšno razdaljo, da bi voznika motil dolgi snop svetlobe žarometov.
Prometna pasova se združita v enega. Kaj boste upoštevali v tem primeru?
Pravilo srečanja.
Dogovor med vozniki.
Sistem zadrge.
Desno pravilo.
Pravilen odgovor je: Sistem zadrge.
Vozite po krožnem križišču. Ali lahko v prikazani situaciji zeleni osebni avtomobil nadaljuje vožnjo?
Ne, počakati mora, da odpeljem.
Da, ker mi je desni in ima zato prednost pred mano.
Pravilen odgovor je: Ne, počakati mora, da odpeljem.
Kako boste ravnali v prikazani prometni situaciji?
Ustavim na mestu, kjer imam zadosten pregled nad križiščem.
Križišče prevozim brez ustavljanja.
Ustavim pred široko prečno črto.
Pravilen odgovor je: Križišče prevozim brez ustavljanja.
Kaj pomenijo bele puščice na prometnem pasu, po katerem vozite?
Ustaviti moram, saj je na tem prometnem pasu nadaljnja vožnja prepovedana.
Zaviti moram na avtobusno postajališče.
Zapeljati moram na levi prometni pas, saj se ta ukinja.
Pravilen odgovor je: Zapeljati moram na levi prometni pas, saj se ta ukinja.
Osebni avtomobil na desnem prometnem pasu se je ustavil, kot je prikazano na sliki. Kako bo ravnal voznik modrega osebnega avtomobila?
Mimo pešcev zapelje počasi in na povečani bočni razdalji.
Ustavi in omogoči pešcem varen prehod.
Z zvočnim opozorilnim znakom opozori pešca, da počakata, saj ima prednost pred njima.
Pravilen odgovor je: Ustavi in omogoči pešcem varen prehod.
Zakaj ponoči praviloma vozimo z dolgimi žarometi?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ker lahko prej opazimo neosvetljene ovire na vozišču.
Ker lahko prej opazimo prometno signalizacijo.
Ker lahko prej opazimo neosvetljene pešce ali kolesarje.
Pravilen odgovor je: Ker lahko prej opazimo neosvetljene pešce ali kolesarje., Ker lahko prej opazimo neosvetljene ovire na vozišču., Ker lahko prej opazimo prometno signalizacijo.
Zakaj rdeči osebni avtomobil nima prednosti pred kolesarjem?
Ker je kolesar na prednostni cesti.
Ker na semaforju utripa rumena luč.
Ker je kolesarju desni.
Pravilen odgovor je: Ker je kolesar na prednostni cesti.
Uporaba meglenk je dovoljena, če je vidljivost manjša od:
50 m.
70 m.
90 m.
110 m.
Pravilen odgovor je: 50 m.
Pred predorom gorijo rdeče luči, kot je prikazano na sliki. Kako ravnamo?
Previdno nadaljujemo vožnjo.
Polkrožno obrnemo.
Pred predorom ustavimo na skrajni levi oziroma desni strani vozišča.
Pravilen odgovor je: Pred predorom ustavimo na skrajni levi oziroma desni strani vozišča.
S pomočjo katerega čuta pridobimo največ informacij v cestnem prometu?
Vonja.
Vida.
Sluha.
Pravilen odgovor je: Vida.
Vožnja po avtocesti je dovoljena le tistim motornim vozilom, ki po deklaraciji proizvajalca dosegajo hitrost, večjo od:  
40 km/h.
50 km/h.
60 km/h.
Pravilen odgovor je: 60 km/h.
Na vozišču na sliki je zarisana neprekinjena ločilna črta. Smete z vozilom voziti po njej ali preko nje?
Ne smem.
Smem, če s tem ne ogrožam drugih udeležencev cestnega prometa.
Smem, vendar samo, če prehitevam.
Pravilen odgovor je: Ne smem.
Ali ima moped, ki vozi po kolovozni poti, prednost pred vami?
Ne.
Da, saj je na moji desni in velja desno pravilo.
Pravilen odgovor je: Ne.
Približujete se prehodu za pešce. Kako ravnate v prikazani situaciji?
Zaviram in ustavim pred prehodom za pešce.
Z zvočnim opozorilnim znakom opozorim otroka ter nadaljujem vožnjo.
Zmanjšam hitrost ter otroka v velikem loku obvozim.
Pravilen odgovor je: Zaviram in ustavim pred prehodom za pešce.
Kako ravnate kot udeleženec v prometni nesreči, v kateri se je kdo lahko telesno poškodoval?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Takoj ustavim svoje vozilo.
Zavarujem kraj prometne nesreče.
Po svojih močeh pomagam poškodovanim.
Zapustim kraj prometne nesreče in prijavim dogodek.
Pravilen odgovor je: Takoj ustavim svoje vozilo., Zavarujem kraj prometne nesreče., Po svojih močeh pomagam poškodovanim.
V kakšnem razmerju sta zbranost in reakcijski čas?
Zbranost in reakcijski čas sta med seboj neodvisna.
Bolj kot smo zbrani, daljši je reakcijski čas.
Bolj kot smo zbrani, krajši je naš reakcijski čas.
Pravilen odgovor je: Bolj kot smo zbrani, krajši je naš reakcijski čas.
Kje velja omejitev hitrosti, določena s prometnim znakom na sliki?
Na vseh cestah v naselju.
Samo na cesti, na kateri je postavljen.
Pravilen odgovor je: Na vseh cestah v naselju.
Kaj pomeni prikazana označba na prometnem pasu, po katerem vozite?
Na levo je prepovedano zavijati.
Na levo lahko zavijem takoj, že na prvem križišču.
Na levo lahko zavijem šele na drugem križišču.
Pravilen odgovor je: Na levo lahko zavijem šele na drugem križišču.
Pri vožnji ponoči po avtocesti z zasenčenimi žarometi hitrosti ni treba prilagoditi vidni razdalji, če:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
So pričakovane ovire pravočasno vidne tudi brez dolgih žarometov.
So dobro vidne pozicijske svetilke spredaj vozečega vozila.
Je rob vozišča ali odstavnega pasu označen z odsevniki za označevanje poteka ceste.
Pravilen odgovor je: So dobro vidne pozicijske svetilke spredaj vozečega vozila., Je rob vozišča ali odstavnega pasu označen z odsevniki za označevanje poteka ceste., So pričakovane ovire pravočasno vidne tudi brez dolgih žarometov.
Z osebnim avtomobilom vozite po avtocesti. Ali morate zapeljati na prometni pas, ki se začenja na desni strani?
Da, saj to zahteva prometni znak modre barve.
Da, vendar samo v primeru, če želim zapustiti avtocesto.
Ne, saj morajo nanj zapeljati le počasna vozila.
Da, v vsakem primeru.
Pravilen odgovor je: Ne, saj morajo nanj zapeljati le počasna vozila.
Zaradi okvare je voznik moral ustaviti osebni avtomobil na odstavnem pasu avtoceste. Na prikazani sliki so potniki za zaščitno ograjo. Ali je to pravilno?
Ne, potniki bi morali skupaj z voznikom peš poiskati pomoč.
Da, to je najbolj varno za njih.
Ne, potniki bi morali počakati v osebnem avtomobilu.
Pravilen odgovor je: Da, to je najbolj varno za njih.
Kakšna je naloga elementov aktivne varnosti v osebnem avtomobilu?
Zmanjšujejo možnost nastanka prometne nesreče.
Skrbijo, da so posledice prometne nesreče čim manjše.
Pravilen odgovor je: Zmanjšujejo možnost nastanka prometne nesreče.
Kako ravna voznik osebnega avtomobila v prikazani situaciji?
Pospeši, saj prečka prednostno cesto, kjer ni vozil in ima prednost pred pešci.
Zaradi pešcev ustavi pred križiščem.
Zaradi pešcev ustavi na prednostni cesti, tik pred prehodom za pešce.
Pravilen odgovor je: Zaradi pešcev ustavi pred križiščem.
Ali ima voznik rdečega osebnega avtomobila prednost pred kolesarjem?
Da.
Ne.
Pravilen odgovor je: Ne.
Motor zaženemo, a prikazana opozorilna svetilka ne ugasne. Označite, kaj od navedenega lahko to pomeni?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Aktivirano pomožno (ročno) zavoro.
Prenizek nivo zavorne tekočine.
Previsoko temperaturo hladilne tekočine.
Težjo napako na zavorni napravi.
Pravilen odgovor je: Aktivirano pomožno (ročno) zavoro., Prenizek nivo zavorne tekočine., Težjo napako na zavorni napravi.
Kdaj povečamo varnostno razdaljo?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Kadar vlečemo priklopno vozilo.
Pri vožnji z večjimi hitrostmi.
Kadar vozimo v koloni, ki vozi z zmanjšano hitrostjo.
Pravilen odgovor je: Kadar vlečemo priklopno vozilo., Pri vožnji z večjimi hitrostmi.
Na semaforju se je prižgala zelena luč. Zeleni osebni avtomobil je zaradi gostote prometa ostal na križišču. Kaj boste storili?
Zapeljem na križišče in energično opozorim voznika, da ni ravnal pravilno.
Počakam, da zeleni osebni avtomobil zapusti križišče.
Hitro speljem in prevozim križišče pred zelenim osebnim avtomobilom.
Pravilen odgovor je: Počakam, da zeleni osebni avtomobil zapusti križišče.
Zakaj ima beli osebni avtomobil prednost pred rdečim?
Ker med njima velja pravilo srečanja.
Ker med njima velja desno pravilo.
Ker beli vozi po prednostni cesti.
Pravilen odgovor je: Ker med njima velja pravilo srečanja.
Posebno skrb v prometu morate posvečati najšibkejšim in najbolj izpostavljenim udeležencem cestnega prometa. To so:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Otroci.
Starejše osebe.
Ženske.
Invalidi.
Pravilen odgovor je: Otroci., Starejše osebe., Invalidi.
Katera prikazana oblika in barva prometnega znaka označuje prepoved?
Prometnega znaka A.
Prometnega znaka B.
Prometnega znaka C.
Prometnega znaka D.
Pravilen odgovor je: Prometnega znaka B.
S kakšno hitrostjo boste nadaljevali vožnjo, ko ste opazili ta prometni znak?
S tako, da zaradi velike količine vode ne poškropim drugih udeležencev cestnega prometa.
Z nezmanjšano, da čimprej prevozim nevaren odsek.
Z zmanjšano, ker se zaradi morebitnega kamenja na vozišču zmanjša stabilnost vozila.
Pravilen odgovor je: Z zmanjšano, ker se zaradi morebitnega kamenja na vozišču zmanjša stabilnost vozila.
Bočni veter ima večji vpliv:
Na večja vozila z velikimi bočnimi površinami.
Na športne osebne avtomobile.
Pravilen odgovor je: Na večja vozila z velikimi bočnimi površinami.
Kaj se dogaja z našim vidnim poljem, ko povečamo hitrost vožnje?
Vidno polje se ne spremeni.
Vidno polje se zoži.
Vidno polje se razširi.
Pravilen odgovor je: Vidno polje se zoži.
Katero pravilo velja med vami in voznikom mopeda?
Pravilo srečanja.
Desno pravilo.
Pravilo prednostne in neprednostne ceste.
Pravilo dogovora med vozniki.
Pravilen odgovor je: Desno pravilo.
V kateri prestavi menjalnika pri vožnji po spustu bo zavorni učinek motorja večji?
V nižji prestavi.
V višji prestavi.
V prostem teku.
Pravilen odgovor je: V nižji prestavi.
Po polju za usmerjanje prometa želite prehiteti osebni avtomobil. Ali je to dovoljeno?
Da, saj nam polje za usmerjanje prometa omogoča lažje prehitevanje.
Na, saj je na polju za usmerjanje prometa vožnja prepovedana in s tem tudi prehitevanje.
Pravilen odgovor je: Na, saj je na polju za usmerjanje prometa vožnja prepovedana in s tem tudi prehitevanje.
Na križišču promet ureja policist. Kako boste ravnali?
Ustavim pred križiščem, ker imam točki možnega trčenja z voziloma na prednostni cesti.
Prevozim križišče brez ustavljanja, saj je policist proti meni obrnjen z bokom.
Ustavim zaradi prometnega znaka Ustavi!.
Pravilen odgovor je: Prevozim križišče brez ustavljanja, saj je policist proti meni obrnjen z bokom.
Na semaforju se prižge rumena luč. Kako ravnate v tej situaciji?
Vožnjo nadaljujem z nezmanjšano hitrostjo, saj se bo prižgala zelena luč.
Vožnjo nadaljujem do široke prečne črte, kjer ustavim. Če ni vozil na prednostni cesti, nadaljujem vožnjo.
Ustavim, razen če tega ne morem več varno storiti.
Ravnam se po prometnem znaku nad semaforjem.
Pravilen odgovor je: Ustavim, razen če tega ne morem več varno storiti.
Kaj pomeni črno obrobljen trikotnik na škatlici z zdravili?
Po zaužitju zdravila lahko vozimo le v naselju ali na krajših razdaljah.
Po zaužitju zdravila je vožnja vozila absolutno prepovedana.
Glede vožnje vozila se posvetujmo z zdravnikom ali farmacevtom.
Pravilen odgovor je: Glede vožnje vozila se posvetujmo z zdravnikom ali farmacevtom.
Zakaj ima moped prednost pred vami?
Ker vozi po prednostni cesti.
Ker velja pravilo srečanja.
Ker je bolj ranljiv udeleženec cestnega prometa.
Ker velja desno pravilo.
Pravilen odgovor je: Ker velja desno pravilo.
Kako boste ravnali v situaciji, ki jo prikazuje slika?
Pozoren bom na kolesarja, ki bo moral nadaljevati vožnjo po vozišču.
Kolesarja bom z zvočnim opozorilnim znakom opozoril, da naj nadaljuje vožnjo po pločniku.
Ustavil bom in počakal, da kolesar zapelje na vozišče.
Pravilen odgovor je: Pozoren bom na kolesarja, ki bo moral nadaljevati vožnjo po vozišču.
Kaj od naštetega vpliva na vidljivost v prometu?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Mrak.
Sneženje.
Bleščanje sonca.
Pravilen odgovor je: Mrak., Sneženje., Bleščanje sonca.
Voznik je na avtocesti zaradi okvare zapeljal na odstavni pas in hiti postaviti varnostni trikotnik, potniki pa medtem čakajo v avtomobilu. Je njihovo ravnanje pravilno?
Da, potniki morajo zaradi lastne varnosti ostati v avtomobilu.
Ne, potniki morajo čim prej po zaustavitvi zapustiti vozilo in se umakniti za varnostno ograjo na avtocesti.
Ne, potniki bi morali zapustiti vozilo in na odstavnem pasu opozarjati druge voznike, da upočasnijo vožnjo.
Pravilen odgovor je: Ne, potniki morajo čim prej po zaustavitvi zapustiti vozilo in se umakniti za varnostno ograjo na avtocesti.
Vozite v daljšem predoru. Opazite, da se vam je spraznila ena od pnevmatik. Kako ravnate?
Vklopim varnostne utripalke in z zmanjšano hitrostjo zapeljem do odstavne  niše, kjer ustavim.
Vožnjo nadaljujem z nezmanjšano hitrostjo do prvega izvoza.
Takoj ustavim in nato vklopim varnostne utripalke.
Pravilen odgovor je: Vklopim varnostne utripalke in z zmanjšano hitrostjo zapeljem do odstavne  niše, kjer ustavim.
Kako moramo sedeti v avtomobilu, glede na oddaljenost od volana?
Čim bližje volanu, da bolje vidimo na cesto.
Čim dlje od volana, da se z iztegnjenimi rokami udobno namestimo.
Z nekoliko pokrčenimi rokami, tako da lahkotno vrtimo volan.
Pravilen odgovor je: Z nekoliko pokrčenimi rokami, tako da lahkotno vrtimo volan.
Ali je na smernem vozišču avtoceste dovoljeno obračanje?
Dovoljeno je obračanje z manevriranjem.
Na avtocesti obračanje ni dovoljeno.
Dovoljeno je le polkrožno obračanje.
Obračanje je dovoljeno, ko ni nobenega drugega vozila na vozišču.
Pravilen odgovor je: Na avtocesti obračanje ni dovoljeno.
Na avtocesti je voznik osebnega avtomobila na sliki zaradi okvare ustavil na prometnem pasu za počasna vozila in izstopil iz vozila. Kaj je naredil napačno?
Ni postavil varnostnega trikotnika.
Ni ustavil na sredini prometnega pasu za počasna vozila.
Ni ostal v vozilu.
Pravilen odgovor je: Ni postavil varnostnega trikotnika.
Na križišču zavijate na levo. Kako boste ravnali?
Počakam samo avtobus.
Počakam kolo in avtobus.
Počakam samo kolo.
Križišče prevozim pred obema voziloma.
Pravilen odgovor je: Počakam kolo in avtobus.
Ali smete na hitri cesti prehitevati, kot je prikazano na sliki?
Smem, ker je ločilna črta prekinjena.
Ne smem, ker na hitrih cestah ni dovoljeno prehajati na smerno vozišče za promet vozil iz nasprotne smeri.
Ne smem, ker ločilna črta nadomešča fizično ločitev smernih vozišč.
Pravilen odgovor je: Smem, ker je ločilna črta prekinjena.
Vključujete se na prednostno cesto. Kako boste ravnali v tem primeru?
Upošteval bom znak križišče s prednostno cesto.
Ravnal se bom po desnem pravilu.
Pravilen odgovor je: Upošteval bom znak križišče s prednostno cesto.
Na križiščih je izjemoma dovoljeno prehitevati:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Enosledna vozila.
Po desni strani vozila, ki zavijajo na levo.
Vozila, ki vozijo po prednostni cesti.
Nobenega, saj velja na križiščih popolna prepoved prehitevanja.
Pravilen odgovor je: Enosledna vozila., Po desni strani vozila, ki zavijajo na levo., Vozila, ki vozijo po prednostni cesti.
Vozite v daljšem predoru. Nepričakovano vam je zmanjkalo goriva. Kako boste ravnali?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Takoj vklopim varnostne utripalke in stisnem stopalko oz. ročico sklopke.
Če je le mogoče, zapeljem v odstavno nišo, sicer ustavim na skrajnem desnem robu vozišča.
Vozilo potiskam do najbližjega izvoza.
Ustavim mimo vozeče vozilo in voznika prosim, če me zapelje do najbližje bencinske črpalke.
Pravilen odgovor je: Takoj vklopim varnostne utripalke in stisnem stopalko oz. ročico sklopke., Če je le mogoče, zapeljem v odstavno nišo, sicer ustavim na skrajnem desnem robu vozišča.
V katerem od navedenih primerov vam policist začasno odvzame vozniško dovoljenje?
Če prevažam nepravilno označen tovor.
Če vozim vozilo v nasprotju z omejitvami, ki so vpisane v mojem vozniškem dovoljenju.
Če je vozilu, ki ga vozim, potekla registracija.
Pravilen odgovor je: Če vozim vozilo v nasprotju z omejitvami, ki so vpisane v mojem vozniškem dovoljenju.
Ali sme rumeni osebni avtomobil prehiteti vozilo, ki vozi pred njim?
Sme, saj je vožnja preko dvojne kombinirane črte v smeri njegove vožnje dovoljena.
Ne sme, ker bi s tem prevozil dvojno kombinirano črto.
Ne sme, ker bi s tem prevozil neprekinjeno ločilno črto.
Pravilen odgovor je: Sme, saj je vožnja preko dvojne kombinirane črte v smeri njegove vožnje dovoljena.
Kateri osebni avtomobil sme v tej situaciji prevoziti križišče?
Rdeči.
Moder.
Zeleni.
Rumeni.
Pravilen odgovor je: Rdeči.
Kaj pomeni točka možnega trčenja?
Mesto pred uvozom na križišče, od koder imamo zadosten pregled nad križiščem in prednostno cesto.
Točko pred križiščem, od koder ni več možno obrniti vozila.
Točko, kjer se poti udeležencev cestnega prometa, predvsem na križiščih, sekajo in na teh mestih lahko dejansko pride do trčenja.
Točko, od koder se začne križišče.
Pravilen odgovor je: Točko, kjer se poti udeležencev cestnega prometa, predvsem na križiščih, sekajo in na teh mestih lahko dejansko pride do trčenja.
Kdo ima prednost pred vami, kot je prikazano na sliki?
Vsi pešci in kolesar.
Samo pešci.
Samo kolesar.
Samo pešci, ki prihajajo nasproti.
Pravilen odgovor je: Vsi pešci in kolesar.
Osebni avtomobil na sliki se izključuje z avtoceste. Ali voznik ravna pravilno?
Da, saj je zapeljal neposredno na izvoz z avtoceste.
Ne, saj je na zaviralni pas zapeljal prepozno.
Pravilen odgovor je: Ne, saj je na zaviralni pas zapeljal prepozno.
Približujete se križišču. Na desni se nahaja vozilo s prednostjo. Kako boste ravnali v tem primeru?
Zaradi prometnega znaka prednostna cesta ne ustavljam in križišče prevozim kot prvi.
Ustavim kljub prometnem znaku prednostna cesta.
Pravilen odgovor je: Ustavim kljub prometnem znaku prednostna cesta.
Izraz prehitevanje pomeni vožnjo mimo drugega udeleženca cestnega prometa:
Ki se ne premika.
Ki se premika v nasprotni smeri.
Ki se premika v isti smeri.
Pravilen odgovor je: Ki se premika v isti smeri.
Na avtocesti se približujete uvozu v predor. Na semaforju sta se prižgala znaka rdeče barve v obliki črke X, kot je prikazano na sliki. Kaj to pomeni?
Predor je zaprt za ves promet.
Obvezo, da moramo vsi zapeljati vzvratno.
Skozi predor smemo voziti le s polovico najvišje dovoljene hitrosti.
Prepoved vožnje skozi predor za tovorna vozila, ki prevažajo nevarno blago.
Pravilen odgovor je: Predor je zaprt za ves promet.
Kateri prometni znak na sliki označuje približevanje prehodu ceste čez železniško progo?
Prometni znak A.
Prometni znak B.
Prometni znak C.
Prometni znak D.
Pravilen odgovor je: Prometni znak A.
Kaj pomeni rdeči trikotnik na škatlici z zdravili?
Po zaužitju zdravila je vožnja vozila absolutno prepovedana.
Glede vožnje se posvetujmo z zdravnikom.
Po zaužitju zdravila lahko vozimo le v naselju in krajših razdaljah.
Pravilen odgovor je: Po zaužitju zdravila je vožnja vozila absolutno prepovedana.
Z motornim vozilom se bližate uvozu v predor na avtocesti. Na semaforju sveti znak v obliki rdeče črke X, kot je prikazano na sliki. Ali smete nadaljevati vožnjo?
Da, brez omejitev, saj prepoved velja le za tovorna vozila, ki prevažajo nevarno blago.
Da, vendar z zmanjšano hitrostjo.
Da, vendar s povečano previdnostjo.
Ne, saj je predor zaprt za ves promet.
Pravilen odgovor je: Ne, saj je predor zaprt za ves promet.
Glede na razmere, ki jih prikazuje slika, boste:
Nadaljevali z nezmanjšano hitrostjo, saj je promet redek.
Sunkovito zmanjšali hitrost, saj je začelo deževati.
Vozili z najvišjo dovoljeno hitrostjo, saj je cesta pregledna.
Prilagodili hitrost vožnje mokremu vozišču in kolesnicam na njem.
Pravilen odgovor je: Prilagodili hitrost vožnje mokremu vozišču in kolesnicam na njem.
V čem se prehitevanje na avtocesti razlikuje od prehitevanja na običajnih cestah z dvosmernim prometom?
Ni nasprotnega prometa.
Pri prehitevanju je dovoljeno zapeljati čez neprekinjeno ločilno črto.
Prehitevamo lahko tudi po desni strani.
Pravilen odgovor je: Ni nasprotnega prometa.
Kdo prvi prevozi križišče in zakaj?
Prvi voznik motornega kolesa, ker je na moji desni.
Voznik osebnega avtomobila, ker vozi po prednostni cesti.
Jaz, ker sem osebnemu avtomobilu desni.
Pravilen odgovor je: Voznik osebnega avtomobila, ker vozi po prednostni cesti.
Motor zaženemo, a prikazana opozorilna svetilka ne ugasne. Kako bomo ravnali?
Takoj izključimo motor in preverimo nivo motornega olja.
Počakamo, da se motor ogreje in nato odpeljemo.
Motor poženemo v visoke vrtljaje, da tlak motornega olja naraste.
Pravilen odgovor je: Takoj izključimo motor in preverimo nivo motornega olja.
Približujete se križišču, kjer želite zaviti na levo. Policist je v tem položaju dvignil desno roko. Kako boste ravnali?
Ustavim, pred križiščem.
Križišče prevozim, saj vozim po prednostni cesti.
Križišče prevozim, saj na semaforju gori zelena luč.
Pravilen odgovor je: Ustavim, pred križiščem.
Kaj od navedenega lahko vpliva na dolžino zavorne poti?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Površina vozišča.
Zavore.
Preglednost ceste.
Pnevmatike.
Pravilen odgovor je: Zavore., Pnevmatike., Površina vozišča.
Voznik rdečega osebnega avtomobila je začel s prehitevanjem, kot je prikazano na sliki. Ali je ravnal pravilno?
Ne, saj je prehitevanje vozila, ki se zaradi pešcev ustavlja pred prehodom za pešce, prepovedano.
Da, saj se mu mora pešec na prehodu umakniti.
Da, saj na vidni razdalji ni nasproti vozečih vozil.
Pravilen odgovor je: Ne, saj je prehitevanje vozila, ki se zaradi pešcev ustavlja pred prehodom za pešce, prepovedano.
Kaj je naloga varnostnih zračnih blazin (air bag) v osebnem avtomobilu?
Dekorativna oprema notranjosti.
Pomoč pri dobrem in varnem sedenju.
Varovanje potnikov pred poškodbami pri prometni nesreči.
Pomoč pri varnem počivanju med vožnjo.
Pravilen odgovor je: Varovanje potnikov pred poškodbami pri prometni nesreči.
Približujete se pešcema, ki hodita po vozišču v smeri vožnje, kar je napačno. Kako boste ravnali?
Mimo zapeljem na majhni bočni razdalji, da ne bi zapeljal na smerno vozišče za nasprotni promet.
Vklopim leve utripalke in zapeljem mimo na primerni bočni razdalji.
Ko sem dovolj blizu, ju z zvočnimi opozorilnimi znaki opozorim, da se umakneta z vozišča, nato zapeljem mimo.
Pravilen odgovor je: Vklopim leve utripalke in zapeljem mimo na primerni bočni razdalji.
Ali smete zapeljati na cesto, na začetku katere stojita prikazana prometna znaka?
Da, vendar samo z enoslednim motornim vozilom.
Ne, razen če imam ob tej cesti stalno prebivališče.
Ne.
Da.
Pravilen odgovor je: Ne.
Kaj se zgodi z nadzorom nad vozilom v primeru aquaplaninga?
Vozilo se ne odziva na zaviranje, odziva pa se na vrtenje volana.
Vozilo se ne odziva na vrtenje volana, odziva pa se na zaviranje.
Vozila ni več mogoče obvladovati.
Pravilen odgovor je: Vozila ni več mogoče obvladovati.
Kako imenujemo čas, ki preteče od trenutka, ko zaznamo nevarnost, do trenutka, ko začnemo ukrepati?
Reakcijski čas.
Zapoznela reakcija.
Refleks.
Pravilen odgovor je: Reakcijski čas.
Kdaj moramo ustaviti pred prehodom za pešce, ki ni urejen s svetlobnimi prometnimi znaki in ga ne ureja policist?
Če so pešci že na prehodu za pešce ali stopajo nanj.
Vedno, kadar se pešci približujejo prehodu za pešce in so od njega oddaljeni manj kot dvajset metrov.
Vedno, tudi če v bližini ni pešcev, saj nikoli ne vemo, kdaj lahko priteče kakšen otrok.
Pravilen odgovor je: Če so pešci že na prehodu za pešce ali stopajo nanj.
Katero pravilo velja med vami in voznikom tovornega vozila?
Pravilo dogovora med vozniki.
Desno pravilo.
Pravilo srečanja.
Pravilo prednostne in neprednostne ceste.
Pravilen odgovor je: Pravilo srečanja.
Katere navedene okoliščine uvrščamo med dobre in ne zahtevajo posebne prilagoditve hitrosti vožnje?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Redek promet.
Suho vozišče.
Dobra vidljivost.
Ovinkasta cesta.
Pravilen odgovor je: Dobra vidljivost., Suho vozišče., Redek promet.
Na vozišču stoji avtobus, potniki pa vstopajo in izstopajo. Kako boste ravnali?
Če ni vozil iz nasprotne smeri, previdno zapeljem mimo.
Ustavim za avtobusom in počakam tako dolgo, da nadaljuje vožnjo.
Z nezmanjšano hitrostjo zapeljem mimo.
Pravilen odgovor je: Če ni vozil iz nasprotne smeri, previdno zapeljem mimo.
Kaj pomeni prikazan položaj pripadnika šolske prometne službe?
Vozniki lahko nadaljujejo vožnjo.
Vsi vozniki morajo ustaviti pred prehodom za pešce.
Pravilen odgovor je: Vozniki lahko nadaljujejo vožnjo.
Varnostna razdalja do vozila pred nami omogoča, da:
Zmanjšamo hitrost ali varno ustavimo vozilo, če voznik, ki vozi pred nami, zmanjša hitrost ali ustavi.
Začnemo pravočasno zavirati pred spuščenimi zapornicami.
Začnemo pravočasno zavirati pred rdečo lučjo na semaforju.
Preprečimo trčenje v nepričakovano oviro na vozišču.
Pravilen odgovor je: Zmanjšamo hitrost ali varno ustavimo vozilo, če voznik, ki vozi pred nami, zmanjša hitrost ali ustavi.
Po katerem vrstnem redu bodo osebni avtomobili prevozili križišče?
Prvi rdeči, drugi beli, tretji zeleni in kot zadnji rumeni.
Prvi beli, drugi rdeči, tretji rumeni in kot zadnji zeleni.
Prvi rdeči, drugi zeleni, tretji rumeni in kot zadnji beli.
Prvi zeleni, drugi rdeči, tretji beli in kot zadnji rumeni.
Pravilen odgovor je: Prvi rdeči, drugi beli, tretji zeleni in kot zadnji rumeni.
S kolikšno hitrostjo smete voziti za tem prometnim znakom?
Največ 70 km/h, razen pri prehitevanju tovornih vozil.
Največ 70 km/h.
Najmanj 70 km/h.
Pravilen odgovor je: Največ 70 km/h.
Kateri prometni znak vas opozarja, da se približujete nevarnemu spustu?
Prometni znak A.
Prometni znak B.
Prometni znak C.
Prometni znak D.
Pravilen odgovor je: Prometni znak B.
Vozite z več kot polovico nižjo hitrostjo od najvišje dovoljene, za vami pa se je začela nabirati kolona vozil, ki vas ne more varno prehiteti. Kako ravnate?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Odprem okno in z roko nakažem voznikom za sabo, naj me prehitijo.
Dodatno zmanjšam hitrost vožnje, da me vozila lažje prehitijo.
Na prvem primernem kraju se umaknem z vozišča in pustim kolono vozil mimo.
Vklopim varnostne utripalke.
Pravilen odgovor je: Vklopim varnostne utripalke., Na prvem primernem kraju se umaknem z vozišča in pustim kolono vozil mimo.
Kaj lahko pričakujete, ko opazite ta prometni znak?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Bližino mesta, kjer je posebej urejen prostor za parkiranje.
Prehod z eno- v dvo- ali večpasovno smerno vozišče.
Zmanjševanje hitrosti vožnje vozil, ki vozijo pred mano.
Kolono ustavljenih vozil.
Pravilen odgovor je: Kolono ustavljenih vozil., Zmanjševanje hitrosti vožnje vozil, ki vozijo pred mano.
Ali sme voznik rdečega osebnega avtomobila na sliki prevoziti križišče?
Da.
Da, vendar za kolesarjem.
Da, vendar za rumenim osebnim avtomobilom.
Pravilen odgovor je: Da.
Na delu avtoceste, kjer ni odstavnih pasov, je moral voznik zaradi okvare ustaviti vozilo. Kako bi ocenili prikazano ravnanje voznika?
Ravnal je nepravilno. Varnostni trikotnik bi moral postaviti ob desni rob vozišča in na večji oddaljenosti od vozila.
Ravnal je pravilno. Na dovolj veliki oddaljenosti je označil kraj ustavitve s postavitvijo varnostnega trikotnika.
Ravnal je nepravilno. Varnostni trikotnik bi moral postaviti na prekinjeno ločilno črto, da bi lahko promet potekal neovirano po vseh prometnih pasovih.
Pravilen odgovor je: Ravnal je nepravilno. Varnostni trikotnik bi moral postaviti ob desni rob vozišča in na večji oddaljenosti od vozila.
S katerim prometnim znakom na sliki je označen konec območja kratkotrajnega parkiranja?
S prometnim znakom A.
S prometnim znakom B.
S prometnim znakom C.
S prometnim znakom D.
Pravilen odgovor je: S prometnim znakom D.
Kaj boste vozniki upoštevali pri vožnji čez križišče?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Prometni znak prednostna cesta.
Pravilo srečanja.
Desno pravilo.
Luči na semaforju.
Pravilen odgovor je: Pravilo srečanja., Luči na semaforju.
Na kaj morate biti pozorni, ko nadaljujete vožnjo mimo tega prometnega znaka?
Na nevarnost padajočega kamenja.
Na nevarnost velike količine vode na vozišču.
Na nevarnost kamenja, ki je lahko na vozišču.
Pravilen odgovor je: Na nevarnost kamenja, ki je lahko na vozišču.
Katera ravnanja za tem prometnim znakom so lahko nevarna?  
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Vožnja z nezmanjšano hitrostjo.
Nagli premiki volana oz. krmila.
Naglo zaviranje.
Prilagoditev hitrosti vožnje stanju vozišča.
Pravilen odgovor je: Vožnja z nezmanjšano hitrostjo., Naglo zaviranje., Nagli premiki volana oz. krmila.
Voznik modrega osebnega avtomobila je vključil desne utripalke, kot to prikazuje slika. Kako bo ravnal voznik rdečega osebnega avtomobila?
Ker so na modrem osebnem avtomobilu vklopljene desne utripalke, brez odlašanja zapelje na križišče.
Dokler ni prepričan, kam bo zavil voznik modrega osebnega avtomobila, ne zapelje na križišče.
Pravilen odgovor je: Dokler ni prepričan, kam bo zavil voznik modrega osebnega avtomobila, ne zapelje na križišče.
Označite pravilne trditve za vožnjo ponoči:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Vidljivost pred vozilom je omejena z dolžino snopa svetlobe žarometov.
Težje ocenjujemo hitrost drugih vozil.
Težje in kasneje opazimo neosvetljene ovire na in ob vozišču.
Pravilen odgovor je: Težje in kasneje opazimo neosvetljene ovire na in ob vozišču., Vidljivost pred vozilom je omejena z dolžino snopa svetlobe žarometov., Težje ocenjujemo hitrost drugih vozil.
Priprava vozila na varno vožnjo zajema?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Pregled čistosti in brezhibnosti delovanja svetlobne opreme.
Pregled brezhibnosti delovanja radijskega sprejemnika.
Pregled čistosti stekel in registrskih tablic.
Kontrolo stanja pnevmatik.
Pravilen odgovor je: Pregled čistosti stekel in registrskih tablic., Kontrolo stanja pnevmatik., Pregled čistosti in brezhibnosti delovanja svetlobne opreme.
Ali lahko pooblaščena uradna oseba odredi odstranitev oz. odvoz nepravilno parkiranega vozila?
Samo v primeru, če je vozilo na istem mestu parkirano več kot sedem dni.
Ne, razen če gre za zapuščeno vozilo.
Da, če tako vozilo ogroža varnost cestnega prometa.
Pravilen odgovor je: Da, če tako vozilo ogroža varnost cestnega prometa.
Kako vpliva na reakcijsko pot vožnja v pripravljenosti na zaviranje?
Reakcijska pot se ne spremeni.
Reakcijska pot se podvoji.
Reakcijska pot se pomembno skrajša.
Reakcijska pot se povsem izniči.
Pravilen odgovor je: Reakcijska pot se pomembno skrajša.
Katera našteta ravnanja so na odstavnem pasu avtoceste prepovedana?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ustavitev v sili.
Parkiranje.
Prehitevanje.
Vzvratna vožnja.
Pravilen odgovor je: Prehitevanje., Vzvratna vožnja., Parkiranje.
Vožnja s prilagojeno hitrostjo pomeni večjo varnost, kako pa takšna vožnja vpliva na njeno gospodarnost?
Takšna vožnja je tudi bolj gospodarna (varčnejša).
Takšna vožnja nima nobenega vpliva na njeno gospodarnost.
Takšna vožnja je manj gospodarna (bolj potratna).
Pravilen odgovor je: Takšna vožnja je tudi bolj gospodarna (varčnejša).
Kaj boste vi in voznik osebnega avtomobila upoštevala pri vožnji čez križišče?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Desno pravilo.
Prometni znak prednostna cesta.
Pravilo srečanja.
Luči na semaforju.
Pravilen odgovor je: Pravilo srečanja., Luči na semaforju.
Približujete se kolesarjema. Kako boste ravnali?
Če ju ne morem varno prehiteti, ju na primerni oddaljenosti z zvočnim opozorilnim znakom opozorim, da se levi kolesar pomakne k robu vozišča.
Za njima vozim tako dolgo, dokler se oba ne umakneta z vozišča.
Pravilen odgovor je: Če ju ne morem varno prehiteti, ju na primerni oddaljenosti z zvočnim opozorilnim znakom opozorim, da se levi kolesar pomakne k robu vozišča.
Na avtocesti dohitite tovorno vozilo, ki prehiteva. Kako boste ravnali?
Strpno vozim za tovornim vozilom in ga prehitim, ko se umakne na izhodiščni prometni pas.
Obe tovorni vozili prehitim po odstavnem pasu.
Voznika opozorim s svetlobnimi in zvočnimi opozorilnimi znaki, da se mi umakne.
Pravilen odgovor je: Strpno vozim za tovornim vozilom in ga prehitim, ko se umakne na izhodiščni prometni pas.
Kaj lahko pričakuje voznik za tem prometnim znakom?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Pokriti vkop ali galerijo na cesti.
Rudnik tik ob cesti.
Razgledno točko z razglednim daljnogledom.
Predor.
Pravilen odgovor je: Predor., Pokriti vkop ali galerijo na cesti.
Kaj lahko pričakujemo za tem prometnim znakom?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
V zimskem času nanose snega na vozišču.
Bližino letališča.
Nenadne sunke vetra, še posebej na izpostavljenih mestih.
Vremensko postajo ob vozišču.
Pravilen odgovor je: Nenadne sunke vetra, še posebej na izpostavljenih mestih., V zimskem času nanose snega na vozišču.
Hitrost vožnje morate prilagoditi:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Vremenskim razmeram.
Stanju vozila in tovora.
Stanju vozišča.
Gostoti prometa.
Pravilen odgovor je: Vremenskim razmeram., Gostoti prometa., Stanju vozila in tovora., Stanju vozišča.
Preden smo zapeljali v predor, smo vozili na dvosekundni varnostni razdalji. Pri vožnji skozi predor jo:
Zmanjšamo, da zagotovimo večjo pretočnost vozil skozi predor.
Ne spreminjamo, saj vožnja skozi predor ne predstavlja nobenega dodatnega tveganja.
Povečamo, da dodatno zmanjšamo verjetnost prometne nesreče v predoru.
Pravilen odgovor je: Povečamo, da dodatno zmanjšamo verjetnost prometne nesreče v predoru.
Rdeče rumeni količki so:
Snežni koli, ki pozimi označujejo bližino roba vozišča.
Cestni smerniki namenjeni voznikom tovornih vozil in avtobusov.
Zamenjava za cestne smernike, ki so poškodovani ali obrabljeni.
Popestritev in dodatno obvestilo, kje je cestni smernik.
Pravilen odgovor je: Snežni koli, ki pozimi označujejo bližino roba vozišča.
Voznik na sliki je zapeljal preko neprekinjene ločilne črte. Ali je ravnal pravilno?
Da, saj je neprekinjena ločilna črta samo v pomoč pri ohranjanju smeri.
Da, saj iz nasprotne smeri ni vozil.
Ne, saj je neprekinjeno ločilno črto prepovedano prevoziti ali voziti po njej.
Da, saj neprekinjena ločilna črta samo označuje sredino vozišča.
Pravilen odgovor je: Ne, saj je neprekinjeno ločilno črto prepovedano prevoziti ali voziti po njej.
Kje na avtocesti je treba biti še posebej pozoren na bočni veter?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Na mostovih in viaduktih.
V globokih dolinah.
Povsod, kjer je to označeno s prometno signalizacijo.
V predorih.
Pravilen odgovor je: Na mostovih in viaduktih., Povsod, kjer je to označeno s prometno signalizacijo.
Rumena luči na semaforju utripa. Kdo prvi prevozi križišče in zakaj?
Traktor, ker zavija na prednostno cesto.
Rdeči osebni avtomobil, ki na prednostni cesti zavija na levo.
Rumeni osebni avtomobil, ki vozi naravnost po prednostni cesti.
Pravilen odgovor je: Rumeni osebni avtomobil, ki vozi naravnost po prednostni cesti.
Hitra cesta ima v primerjavi z avtocesto praviloma:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ožje prometne pasove.
Krajše pospeševalne in zaviralne pasove.
Smerni vozišči, ki nista nujno fizično ločeni.
Hitrejšo asfaltno podlago.
Pravilen odgovor je: Ožje prometne pasove., Krajše pospeševalne in zaviralne pasove., Smerni vozišči, ki nista nujno fizično ločeni.
Ali lahko osebni avtomobil nadaljuje vožnjo, kot je prikazano na sliki?
Ne, v nobenem primeru.
Da, če na notranjem prometnem pasu ni vozil.
Da, vendar mora to nakazati z levimi utripalkami.
Pravilen odgovor je: Ne, v nobenem primeru.
Vozite po desnem prometnem pasu. Ali lahko po tem prometnem pasu prehitite osebni avtomobil?
Ne, saj je prehitevanje na takšnih cestah dovoljeno samo po levi strani.
Da, saj je desni prometni pas namenjen tudi prehitevanju.
Da, saj velja na teh cestah prosta izbira prometnih pasov.
Pravilen odgovor je: Ne, saj je prehitevanje na takšnih cestah dovoljeno samo po levi strani.
Kako ravnate na tem križišču?
Počakam motorno kolo in odpeljem pred osebnim avtomobilom.
Prvi prevozim križišče.
Zaradi prometnega znaka Ustavi!, ki je pred mano, prevozim križišče zadnji.
Pravilen odgovor je: Počakam motorno kolo in odpeljem pred osebnim avtomobilom.
Kako ravnate pri nadaljnji vožnji za tem prometnim znakom?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Zaradi boljše preglednosti prehajam na smerno vozišče, ki je namenjeno vožnji vozil iz nasprotne smeri.
Hitrost vožnje prilagodim značilnostim ovinkov.
Zaradi pričakovane slabše preglednosti povečam pozornost.
Pravilen odgovor je: Hitrost vožnje prilagodim značilnostim ovinkov., Zaradi pričakovane slabše preglednosti povečam pozornost.
V katere smeri vam je s tem prometnim znakom dovoljena nadaljnja vožnja?
Samo na levo.
Naravnost in na desno.
Samo na desno.
Naravnost in na levo.
Pravilen odgovor je: Naravnost in na desno.
Posledice vožnje na premajhni varnostni razdalji so lahko:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Premalo časa za ustrezno ukrepanje.
Dodatni psihični napor za voznika.
Verižno trčenje.
Daljša zavorna pot.
Pravilen odgovor je: Dodatni psihični napor za voznika., Verižno trčenje., Premalo časa za ustrezno ukrepanje.
Katero pravilo velja med vami in zelenim osebnim avtomobilom?
Pravilo srečanja.
Pravilo dogovora med vozniki.
Desno pravilo.
Pravilo prednostne in neprednostne ceste.
Pravilen odgovor je: Desno pravilo.
Rdeči osebni avtomobil bo prevozil križišče pred belim. Zakaj?
Ker je rdeči na prednostni cesti.
Ker med njima velja pravilo srečanja.
Ker med njima velja desno pravilo.
Pravilen odgovor je: Ker med njima velja pravilo srečanja.
Prometna oprema rdeče in bele barve na sliki je:
Ograja, ki nas opozarja, da se bližamo nevarnemu mestu na cesti.
Ograja iz plastike, ki ščiti policiste pri urejanju prometa na križišču.
Začasne ločilne ograje, ki fizično ločujejo površine, namenjene prometu.
Pravilen odgovor je: Začasne ločilne ograje, ki fizično ločujejo površine, namenjene prometu.
Na križišču boste zavili na desno. S kakšno najvišjo hitrostjo boste lahko nadaljevali vožnjo?
40 km/h.
50 km/h.
60 km/h.
Pravilen odgovor je: 40 km/h.
Z dvorišča se na desno vključujete v promet. Kako boste ravnali?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Vklopim desne utripalke.
Zapeljem do roba vozišča ter upoštevam desno pravilo.
Prepričam se, če je cesta, na katero se vključujem, prosta.
Brez posebne pozornosti zapeljem na vozišče, saj imam prednost.
Pravilen odgovor je: Prepričam se, če je cesta, na katero se vključujem, prosta., Vklopim desne utripalke.
Katerim naštetim vozilom je s tem prometnim znakom prepovedana vožnja?
Samo vozilom, ki prevažajo eksplozivno ali nevarno blago.
Vsem vozilom.
Samo motornim vozilom.
Samo motornim kolesom in mopedom.
Pravilen odgovor je: Vsem vozilom.
Pri prehitevanju na hitri cesti moramo upoštevati:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Da je pot prehitevanja zaradi večjih hitrosti daljša, kot na običajnih cestah.
Da je na takšnih cestah tudi odstavni pas namenjen vožnji vozil.
Da večje hitrosti otežujejo pravilno oceno oddaljenosti vozil.
Pravilen odgovor je: Da večje hitrosti otežujejo pravilno oceno oddaljenosti vozil., Da je pot prehitevanja zaradi večjih hitrosti daljša, kot na običajnih cestah.
Vozite po avtocesti. Nepričakovano vam je zmanjkalo goriva. Kaj od naštetega boste storili?
Ustavim mimovozeče vozilo in voznika prosim, če me zapelje do najbližje bencinske črpalke.
Sam ali s pomočjo drugih potiskam vozilo do najbližjega izvoza.
Zapeljem na odstavni pas, če je na razpolago, oz. ustavim na skrajnem desnem robu vozišča.
Pravilen odgovor je: Zapeljem na odstavni pas, če je na razpolago, oz. ustavim na skrajnem desnem robu vozišča.
Kako ravna voznik rdečega osebnega avtomobila, ki želi zapustiti krožno križišče?
Pred modrim osebnim avtomobilom zapelje na izvoz s krožnega križišča.
Odpelje še en krog, ker ne more varno zapustiti krožnega križišča.
Na notranjem prometnem pasu ustavi in zapusti krožno križišče za modrim osebnim avtomobilom.
Pravilen odgovor je: Odpelje še en krog, ker ne more varno zapustiti krožnega križišča.
Velika vozila v cestnem prometu zahtevajo dodatno pozornost. Zakaj?
Ker so običajno hrupnejša od drugih vozil.
Ker so manj okretna in potrebujejo več prostora.
Ker imajo zaradi svoje velikosti prednost pred drugimi vozili.
Pravilen odgovor je: Ker so manj okretna in potrebujejo več prostora.
Kaj pomeni več zaporednih žvižgov policista?
Nekdo od udeležencev cestnega prometa je ravnal proti zahtevi, izraženi z danim znakom, s prometnimi pravili ali postavljenimi prometnimi znaki.
Poziv udeležencem cestnega prometa, da so pozorni nanj, ker bo z ustreznim znakom izrazil neko zahtevo.
Vsi vozniki morajo ustaviti svoja vozila.
Pravilen odgovor je: Nekdo od udeležencev cestnega prometa je ravnal proti zahtevi, izraženi z danim znakom, s prometnimi pravili ali postavljenimi prometnimi znaki.
Na kakšno nevarnost vas opozarja ta prometni znak z dopolnilno tablo?
Na neravno vozišče.
Na spolzko vozišče ob dežju.
Na kamenje na cesti.
Na močan bočni veter.
Pravilen odgovor je: Na spolzko vozišče ob dežju.
Kako ravnate, kadar opazite na vozišču napis ŠOLA?
Vožnjo nadaljujem posebno previdno.
Previdno vozim samo v jutranjih urah, ko gredo otroci v šolo.
Vožnjo nadaljujem z nezmanjšano hitrostjo.
Ustavim in pot nadaljujem peš.
Pravilen odgovor je: Vožnjo nadaljujem posebno previdno.
Katero pravilo velja med menoj in voznikom zelenega osebnega avtomobila?
Desno pravilo.
Pravilo prednostne ceste.
Nobeno, dogovoriti se morata o prednosti.
Pravilo srečanja.
Pravilen odgovor je: Desno pravilo.
Vozite ponoči zunaj naselja. Kdaj boste pri srečanju z drugim vozilom zasenčili žaromete?
Šele, ko nas na to opozori voznik s svetlobnimi opozorilnimi znaki.
Ni jih treba zasenčiti, saj lahko nasproti vozeči voznik spusti senčnik pred seboj.
Ko smo na takšni oddaljenosti, da bi slepili voznika.
Pravilen odgovor je: Ko smo na takšni oddaljenosti, da bi slepili voznika.
Ali ima traktor prednost pred vami?
Ne, zaradi pravila srečanja.
Da, zaradi desnega pravila.
Pravilen odgovor je: Da, zaradi desnega pravila.
Kdaj prevozite križišče?
Za osebnim avtomobilom, saj moram upoštevati desno pravilo.
Pred obema voziloma, saj vozim po prednostni cesti.
Za tovornim vozilom, saj velja med nama pravilo srečanja.
Pravilen odgovor je: Pred obema voziloma, saj vozim po prednostni cesti.
Približujete se razcepu avtoceste, kot je prikazano na sliki. Ali smete zapeljati na desni prometni pas?
Ne, ker bi pri tem prevozil neprekinjeno ločilno črto.
Da, saj mi to dovoljuje široka prekinjena črta.
Pravilen odgovor je: Ne, ker bi pri tem prevozil neprekinjeno ločilno črto.
V primeru požara na vozilu najhitreje dosežemo aktiviranje varnostnega sistema v predoru, če:
Snamemo gasilni aparat, ki je nameščen v predoru.
Stečemo do skrbnikov predora.
Z mobilnim telefonom pokličemo center za obveščanje.
Pravilen odgovor je: Snamemo gasilni aparat, ki je nameščen v predoru.
Kolikšna je najvišja dovoljena hitrost za tema prometnima znakoma na avtocesti?
100 km/h.
110 km/h.
120 km/h.
130 km/h.
Pravilen odgovor je: 130 km/h.
Kako boste ravnali med vožnjo po avtocesti v prikazani situaciji?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ker je delovišče na odstavnem pasu, nadaljujem vožnjo z nezmanjšano hitrostjo.
Vklopim varnostne utripalke, ustavim in počakam, da se delovni stroji umaknejo.
Posebno pozornost namenim morebitnim delavcem na delovišču.
Upoštevam prometno signalizacijo in pozorno peljem mimo.
Pravilen odgovor je: Upoštevam prometno signalizacijo in pozorno peljem mimo., Posebno pozornost namenim morebitnim delavcem na delovišču.
Zmanjšana vidljivost pomeni, da je vidna razdalja zaradi megle, dima, dežja, sneženja ali drugih podobnih okoliščin krajša od:
Reakcijske poti pri gibanju z največjo dovoljeno hitrostjo.
Poti ustavljanja pri vožnji z največjo dovoljeno hitrostjo.
Zavorne poti pri gibanju z največjo dovoljeno hitrostjo.
Pravilen odgovor je: Poti ustavljanja pri vožnji z največjo dovoljeno hitrostjo.
Kateri od naštetih dejavnikov podaljša reakcijski čas voznika?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Stanje zavor.
Utrujenost.
Vožnja pod vplivom psihoaktivnih snovi.
Vožnja po monotonih odsekih cest.
Pravilen odgovor je: Utrujenost., Vožnja po monotonih odsekih cest., Vožnja pod vplivom psihoaktivnih snovi.
Voznik osebnega avtomobila na avtocesti prehiteva bivalno vozilo, pred katerim ni drugih vozil. Kako bo ravnal, ko ga bo prehitel?
Vrnil se bo na desni prometni pas.
Še naprej bo vozil po levem prometnem pasu.
Pravilen odgovor je: Vrnil se bo na desni prometni pas.
Ali se lahko moped znajde v mrtvem kotu našega vozila?
Ne. Moped je dovolj masiven in hiter, zato se težko znajde v mrtvem kotu našega vozila.
Da. Moped se zlahka znajde v mrtvem kotu našega vozila, zato moramo biti na to zelo pozorni.
Pravilen odgovor je: Da. Moped se zlahka znajde v mrtvem kotu našega vozila, zato moramo biti na to zelo pozorni.
Kako pravilno ravnamo ob nastanku aquaplaninga?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Takoj stisnemo stopalko oz. ročico sklopke.
Zadržimo volan oz. krmilo v smeri naravnost.
Močno zaviramo.
Pravilen odgovor je: Takoj stisnemo stopalko oz. ročico sklopke., Zadržimo volan oz. krmilo v smeri naravnost.
Ali sme imeti motorno vozilo pri vožnji skozi predor prižgane dolge žaromete?
Da, vendar samo ponoči.
Ne.
Da.
Pravilen odgovor je: Ne.
Zaradi varnosti na avtocesti povečamo varnostno razdaljo. Kolikšna naj bo?
Najmanj razdalja, ki jo prevozimo v eni sekundi.
Najmanj razdalja, ki jo prevozimo v treh sekundah.
Najmanj razdalja, ki jo prevozimo v sedmih sekundah.
Pravilen odgovor je: Najmanj razdalja, ki jo prevozimo v treh sekundah.
V katerih navedenih primerih moramo pri vožnji ponoči zunaj naselja zasenčiti žaromete?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ko se nam približuje nasproti vozeče vozilo.
Ko se srečujemo s skupino pešcev.
Ko bi dolgi žarometi slepili voznika pred nami.
Ko se nam približuje vlak, če vodi cesta ob železniški progi.
Pravilen odgovor je: Ko se nam približuje nasproti vozeče vozilo., Ko se srečujemo s skupino pešcev., Ko se nam približuje vlak, če vodi cesta ob železniški progi., Ko bi dolgi žarometi slepili voznika pred nami.
Če smo prilagodili hitrost zato, ker je naše vozilo starejše, smo hitrost prilagodili:
Tovoru v vozilu.
Vremenskim razmeram.
Počutju in razpoloženju voznika.
Značilnostim vozila.
Pravilen odgovor je: Značilnostim vozila.
Kolikšna je najvišja dovoljena hitrost na avtocestah v Sloveniji?
110 km/h.
120 km/h
130 km/h.
140 km/h.
Pravilen odgovor je: 130 km/h.
Čemu od navedenega moramo zaradi varnosti cestnega prometa ves čas prilagajati hitrost in način vožnje?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Preglednosti ceste.
Verjetnosti radarske kontrole s strani policije.
Svojemu trenutnemu počutju.
Pravilen odgovor je: Svojemu trenutnemu počutju., Preglednosti ceste.
Kaj pomeni zaviranje v sili?
To je zaviranje s stopalko delovne zavore in z ročno (pomožno) zavoro hkrati.
To je drug izraz za vožnjo v pripravljenosti na zaviranje.
To je sunkovito in močno zaviranje, z namenom ustaviti na najkrajši možni razdalji.
Pravilen odgovor je: To je sunkovito in močno zaviranje, z namenom ustaviti na najkrajši možni razdalji.
Prometni znak na sliki opozarja na:
Zoženje ceste.
Zoženje ceste samo z leve strani.
Dvosmerni promet.
Zoženje ceste samo z desne strani.
Pravilen odgovor je: Zoženje ceste.
Kaj pomenijo prikazane poševno zarisane črte na vozišču?
Polje, po katerem je dovoljeno prehitevati le počasnejša tovorna vozila.
Polje za usmerjanje prometa, po katerem je prepovedano voziti.
Polje, kjer je dovoljeno parkirati vsem motornim vozilom.
Polje, kjer je dovoljeno parkirati le enoslednim vozilom.
Pravilen odgovor je: Polje za usmerjanje prometa, po katerem je prepovedano voziti.
Dohitevate vozila, ki se želijo vključiti v promet na avtocesti. Kako boste ravnali v tem primeru ?
Če je levi prometni pas prost, zapeljem nanj in s tem omogočim vozilom nemoteno vključitev.
Ne glede na to, ali je levi prometni pas prost, ostanem na desnem prometnem pasu, zmanjšam hitrost in omogočim vozilom vključeitev.
Voznike, ki se vključujejo, opozorim s svetlobnimi ali zvočnimi opozorilnimi znaki, naj se mi umaknejo, ker imam prednost.
Pravilen odgovor je: Če je levi prometni pas prost, zapeljem nanj in s tem omogočim vozilom nemoteno vključitev.
Kaj pomeni prikazan znak policista z loparjem, ki je usmerjen proti vam?
Zmanjšati moram hitrost.
Povečati moram hitrost.
Ustaviti moram.
Pravilen odgovor je: Ustaviti moram.
Kaj storite, ko pripeljete do tega prometnega znaka?
Zmanjšam hitrost in brez ustavljanja zapeljem na križišče.
Ustavim samo v primeru, če pripelje kakšno vozilo, s katerim imam točko možnega trčenja.
Vselej ustavim.
Polkrožno obrnem.
Pravilen odgovor je: Vselej ustavim.
Približujete se križišču, na katerem promet ureja policist. Kako boste ravnali?
Glede na znak policista, s počasno vožnjo prevozim križišče.
Ustavim.
Križišče prevozim pred rdečim osebnim avtomobilom.
Zavijem na desno.
Pravilen odgovor je: Ustavim.
S katerimi od naštetih znakov vas opozarja policijsko vozilo, ki vozi za vami, da morate obvezno ustaviti?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
S kratkim zvočnim znakom s sireno.
Z varnostnimi utripalkami.
Z modrimi opozorilnimi svetilkami.
Z dolgimi žarometi.
Pravilen odgovor je: S kratkim zvočnim znakom s sireno., Z modrimi opozorilnimi svetilkami.
Kaj od navedenega lahko pričakujete za tem prometnim znakom?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Onesnaženo vozišče.
Delovne stroje in delavce na ali ob vozišču.
Spremenjen prometni režim.
Občinsko redarsko službo.
Pravilen odgovor je: Delovne stroje in delavce na ali ob vozišču., Spremenjen prometni režim., Onesnaženo vozišče.
S katere strani, gledano v smeri vožnje, obstaja nevarnost padanja kamenja?
Z leve strani.
Z desne strani.
Z leve in z desne strani.
Pravilen odgovor je: Z desne strani.
Nasproti vozeči osebni avtomobil bo moral obvoziti pešca. Kako boste ravnali v takšnih okoliščinah?
Pomaknem se proti sredini vozišča, da nasproti vozečemu vozniku preprečim vožnjo mimo pešcev.
Vožnjo nadaljujem z nezmanjšano hitrostjo.
Zmanjšam hitrost in skušam predvideti ravnanje nasproti vozečega voznika.
Pravilen odgovor je: Zmanjšam hitrost in skušam predvideti ravnanje nasproti vozečega voznika.
Kaj od navedenega je razlog, da se ob povečanju hitrosti lahko reakcijski čas podaljša?
Večji zračni upor.
Daljša zavorna pot.
Ožje vidno polje.
Pravilen odgovor je: Ožje vidno polje.
Kako ravnajo potniki v primeru okvare vozila na avtocesti?
Do odprave okvare počakajo v vozilu.
Ob skrajnem desnem robu vozišča avtoceste se peš odpravijo do najbližjega počivališča.
Čim prej zapustijo vozilo in se umaknejo na varno za zaščitno ograjo.
Pravilen odgovor je: Čim prej zapustijo vozilo in se umaknejo na varno za zaščitno ograjo.
Vozite po desnem prometnem pasu. Kako boste ravnali?
Obvezno zavijem na desno, razen če vozim vozilo javnega prevoza potnikov.
Nadaljujem lahko naravnost ali na desno, saj velja v naselju prosta izbira prometnih pasov.
Pravilen odgovor je: Obvezno zavijem na desno, razen če vozim vozilo javnega prevoza potnikov.
Kateri prometni znak na sliki vas obvešča, da je pred vami slepa cesta?
Prometni znak A.
Prometni znak B.
Prometni znak C.
Prometni znak D.
Pravilen odgovor je: Prometni znak C.
Na kaj ste še posebej pozorni, ko se približujete prikazanemu krožnemu križišču z ločenimi prometnimi pasovi?
Na čim krajšo pot vožnje čez krožno križišče.
Na pravilno razvrščanje pred križiščem, glede na želeno smer vožnje.
Na čim hitrejšo zapustitev krožnega križišča.
Pravilen odgovor je: Na pravilno razvrščanje pred križiščem, glede na želeno smer vožnje.
Kadar se zaradi močnega pršenja vode izpod koles ustvarja vodna zavesa, je priporočljivo:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Voziti s prižgano desno utripalko.
Vključiti zadnjo meglenko, če obstaja nevarnost naleta v nas.
Med vožnjo oddajati zvočne in svetlobne opozorilne znake.
Zmanjšati hitrost vožnje.
Pravilen odgovor je: Vključiti zadnjo meglenko, če obstaja nevarnost naleta v nas., Zmanjšati hitrost vožnje.
Na kakšnem vozišču je lahko zavorna pot tudi osemkrat daljša od običajne?
Na mokrem.
Na makadamskem.
Na poškodovanem.
Na poledenelem.
Pravilen odgovor je: Na poledenelem.
Bližamo se prometnemu znaku na sliki. Kaj označuje?
Zelo nevaren prehod za pešce.
Nevaren prehod za kolesarje.
Križišče enakovrednih cest pod ostrim kotom.
Prehod ceste čez železniško progo.
Pravilen odgovor je: Prehod ceste čez železniško progo.
Kakšen je pomen prikazane prekinjene ločilne črte?  
Označuje rob vozišča na cestah zunaj naselja.
Ločuje enosmerno cesto od dvosmerne.
Na cestah z dvosmernim prometom razmejuje vozišče na dve smerni vozišči.
Pravilen odgovor je: Na cestah z dvosmernim prometom razmejuje vozišče na dve smerni vozišči.
Katero pravilo velja med osebnima avtomobiloma?
Pravilo srečanja.
Desno pravilo.
Pravilo prednostne ceste.
Nobeno; voznika se glede prednosti dogovorita.
Pravilen odgovor je: Pravilo srečanja.
Po katerem prometnem pasu na sliki boste nadaljevali vožnjo, da omogočite osebnemu avtomobilu varno vključitev v promet na avtocesti (levi prometni pas je prost)?
Po prometnem pasu, označenem s črko A.
Po prometnem pasu, označenem s črko B.
Vseeno po katerem prometnem pasu.
Pravilen odgovor je: Po prometnem pasu, označenem s črko A.
Vozite proti bleščečemu soncu, ki je tik nad obzorjem. Kaj lahko storite, da bo vožnja varnejša?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Poskrbim za čisto vetrobransko steklo.
Hitrost vožnje prilagodim poslabšani vidljivosti.
Uporabim sončna očala.
Pravilen odgovor je: Hitrost vožnje prilagodim poslabšani vidljivosti., Poskrbim za čisto vetrobransko steklo., Uporabim sončna očala.
Ali bo voznik modrega osebnega avtomobila ravnal prav, če se bo umaknil na levi prometni pas in tako rdečemu vozilu omogočil vključitev?
Ne.
Da, če je levi prometni pas prost.
Pravilen odgovor je: Da, če je levi prometni pas prost.
Voznik osebnega avtomobila je spregledal želeni izvoz s krožnega križišča. Kako ravna?
Ustavi, zapelje vzvratno in zapusti krožno križišče.
Vklopi varnostne utripalke in zapusti krožno križišče po uvozu.
Odpelje še en krog in zapusti krožno križišče.
Pravilen odgovor je: Odpelje še en krog in zapusti krožno križišče.
Voznik mora prilagoditi hitrost vožnje svojim zmožnostim. To med drugim vključuje:
Izobrazbo voznika.
Izkušenost voznika.
Spol voznika.
Pravilen odgovor je: Izkušenost voznika.
Čemu je namenjen svetlobni znak na sliki, ki je nameščen na desni strani ceste?
Označevanju največje dovoljene hitrosti na tem delu ceste.
Kontroli hitrosti voznikov s strani policije.
Spodbujanju voznikov k spoštovanju omejitve hitrosti.
Pravilen odgovor je: Spodbujanju voznikov k spoštovanju omejitve hitrosti.
Kaj pomeni prikazana rumena označba na vozišču?
Avtobusno postajališče.
Parkiranje dovoljeno na pločniku ob označbi.
Prepovedano parkiranje.
Približevanje hitrostni oviri.
Pravilen odgovor je: Prepovedano parkiranje.
Ali smete zapeljati mimo tega prometnega znaka?
Da, ker je za motorna vozila promet v to smer dovoljen.
Ne, ker mi ta prometni znak prepoveduje nadaljevanje vožnje v tej smeri.
Da, vendar samo če vozim motorno kolo brez stranskega priklopnika.
Da, vendar samo s hitrostjo hoje pešcev.
Pravilen odgovor je: Ne, ker mi ta prometni znak prepoveduje nadaljevanje vožnje v tej smeri.
Na kaj moramo biti pozorni, ko se bližamo koncu predora?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Dnevna svetloba nas lahko ob izstopu iz predora za trenutek zaslepi.
Vremenske razmere so lahko drugačne kot ob vstopu v predor.
Morebitna omejitev hitrosti v predoru velja še nadaljnjih 150 do 250 m po izstopu iz njega.
Pravilen odgovor je: Dnevna svetloba nas lahko ob izstopu iz predora za trenutek zaslepi., Vremenske razmere so lahko drugačne kot ob vstopu v predor.
Po katerem vrstnem redu bodo udeleženci cestnega prometa prevozili križišče?
Voznik zelenega osebnega avtomobila, nato jaz in voznik rdečega osebnega avtomobila istočasno.
Voznik rdečega, voznik zelenega osebnega avtomobila, jaz.
Voznik zelenega, voznik rdečega osebnega avtomobila, jaz.
Jaz, voznik zelenega, voznik rdečega osebnega avtomobila.
Pravilen odgovor je: Voznik zelenega osebnega avtomobila, nato jaz in voznik rdečega osebnega avtomobila istočasno.
Pri vožnji skozi predor:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Imamo prižgane dolge žaromete.
Smo posebej pozoren na prometne znake s spremenljivo vsebino.
Vozimo na večji varnostni razdalji.
Preverimo, kje se nahajajo cestne kamere.
Pravilen odgovor je: Smo posebej pozoren na prometne znake s spremenljivo vsebino., Vozimo na večji varnostni razdalji.
Kako imenujemo pot, ki jo prevozimo od začetka zaviranja do popolne ustavitve?
Varnostna razdalja.
Zavorna pot.
Reakcijska pot.
Pravilen odgovor je: Zavorna pot.
Kakšnemu križišču se približujete za tem prometnim znakom?
Križišču, kjer pogosto piha močan krožni veter.
Križišču, na katerem je dopustna vožnja mimo otoka za usmerjanje tudi po levi strani.
Križišču, na katerem je obvezen krožni promet.
Križišču, na katerem je promet urejen s semaforji.
Pravilen odgovor je: Križišču, na katerem je obvezen krožni promet.
Ali velja na avtocesti in večpasovnih cestah zunaj naselja prosta izbira prometnih pasov?
Da.
Ne, to velja le na večpasovnih cestah v naselju.
Pravilen odgovor je: Ne, to velja le na večpasovnih cestah v naselju.
Ali ima v prikazani situaciji voznik modrega osebnega avtomobila prednost?
Da, zaradi pravila srečanja ima prednost, zato križišče prevozi prvi.
Ne, prednost ima vozilo s prednostjo.
Pravilen odgovor je: Ne, prednost ima vozilo s prednostjo.
Kateri udeleženci cestnega prometa na sliki imajo prednost pred voznikom modrega osebnega avtomobila?
Voznik rumenega osebnega avtomobila, pešec in kolesar.
Nobeden, ker na semaforju pred njim gori zelena luč v obliki puščice.
Samo pešec in kolesar, ker jima seka pot.
Samo tisti, ki pripeljejo z bočne prednostne ceste.
Pravilen odgovor je: Nobeden, ker na semaforju pred njim gori zelena luč v obliki puščice.
Pred razcepom avtoceste ste spregledali izvoz na desno in se niste uspeli pravočasno razvrstili. Kaj boste storili?
Ustavim, zapeljem vzvratno do prekinjene ločilne črte in zavijem na desno.
Zapeljem preko bele neprekinjene označbe na vozišču.
Vožnjo nadaljujem do naslednjega izvoza.
Pravilen odgovor je: Vožnjo nadaljujem do naslednjega izvoza.
Na avtocesti se približujete uvozu v predor. Na semaforju sta se prižgala znaka rdeče barve v obliki črke X, kot je prikazano na sliki. Kaj boste storili?
Takoj vklopim varnostne utripalke in ustavim.
Takoj vklopim varnostnem utripalke in previdno zapeljem v predor.
Pospešim, da čim prej prevozim predor.
Ustavim in zapeljem vzvratno do prvega izvoza.
Pravilen odgovor je: Takoj vklopim varnostne utripalke in ustavim.
Kaj napoveduje ta prometni znak?
Prepoved nadaljnje vožnje.
Prehod ceste čez enotirno železniško progo.
Križišče z neprednostno cesto.
Križišče enakovrednih cest.
Pravilen odgovor je: Križišče z neprednostno cesto.
Približujete se križišču. Kako boste ravnali?
Pred križiščem počakam, da odpeljejo vsa vozila, nato zavijem.
Počakam, da vozili na prednostni cesti odpeljeta, nato zavijem pred rdečim osebnim avtomobilom.
Počakam, da vozili na prednostni cesti odpeljeta, nato zapeljem do sredine vozišča, kjer počakam še na rdeči osebni avtomobil.
Pravilen odgovor je: Pred križiščem počakam, da odpeljejo vsa vozila, nato zavijem.
Kateri od naštetih dejavnikov podaljša reakcijski čas voznika?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Stanje in lastnost pnevmatik.
Vožnja pod vplivom alkohola.
Utrujenost.
Stanje vozišča.
Pravilen odgovor je: Vožnja pod vplivom alkohola., Utrujenost.
Kako ravnate, ko pripeljete do tega prometnega znaka?
Vselej ustavim. Ko se prepričam, da ni nikogar na prednostni cesti, zapeljem na križišče.
Nadaljujem vožnjo, saj imam prednost.
Po potrebi ustavim in dam prednost vsem vozilom na prednostni cesti, s katerimi imam točko možnega trčenja.
Pravilen odgovor je: Po potrebi ustavim in dam prednost vsem vozilom na prednostni cesti, s katerimi imam točko možnega trčenja.
Voznik modrega osebnega avtomobila bo zavil na levo, kot je prikazano na sliki. Ali je ustavil pravilno?
Ne, saj bi moral ustaviti na sredini križišča, s čimer bi omogočil vozilom za sabo nadaljevanje vožnje.
Da, saj ne sme ovirati vozil, ki vozijo iz nasprotne smeri.
Pravilen odgovor je: Ne, saj bi moral ustaviti na sredini križišča, s čimer bi omogočil vozilom za sabo nadaljevanje vožnje.
Na armaturni plošči sveti prikazana kontrolna svetilka. Kaj to pomeni?
Prižgane so zadnje meglenke.
Prižgani so zasenčeni žarometi.
Prižgani so dolgi žarometi
Prižgane so le pozicijske svetilke.
Pravilen odgovor je: Prižgane so zadnje meglenke.
Kje, od navedenega, velja prepoved ustavitve in parkiranja?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
V podvozu.
Na viaduktu.
Na počivališču.
Na zaviralnem pasu.
Pravilen odgovor je: Na viaduktu., V podvozu., Na zaviralnem pasu.
Pripeljali ste do križišča. Kako boste ravnali?
Križišče prevozim kot prvi, pred obema voznikoma.
Križišče prevozim kot drugi, za voznikom mopeda.
Z voznikom modrega osebnega avtomobila križišče prevoziva hkrati kot prva.
Pravilen odgovor je: Križišče prevozim kot drugi, za voznikom mopeda.
Kaj, od naštetega, spada med predpisano opremo, ki mora biti med vožnjo v osebnem avtomobilu?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Tekočina za odmrzovanje ključavnic.
Varnostni trikotnik.
Rezervno kolo ali ustrezna naprava oz. pripomoček, ki ga nadomešča, ali posebne pnevmatike.
Manjši priročni komplet orodja.
Pravilen odgovor je: Rezervno kolo ali ustrezna naprava oz. pripomoček, ki ga nadomešča, ali posebne pnevmatike., Varnostni trikotnik.
Vožnja z izrabljenimi blažilniki je nevarna, ker:
Vpliva na pravilno delovanje sistema ABS.
Se pregrevajo zavore.
Je vozilo med sunkovitim zaviranjem nestabilno.
Pravilen odgovor je: Je vozilo med sunkovitim zaviranjem nestabilno.
Kje, od navedenega, velja prepoved ustavitve in parkiranja?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
V predoru.
Na viaduktu.
Na počivališču.
Na prehodu za pešce.
Pravilen odgovor je: Na prehodu za pešce., V predoru., Na viaduktu.
Kaj označuje ta prometni znak?
Smer, v katero moramo obvezno voziti.
Prednostno cesto.
Dvosmerni promet.
Enosmerno cesto.
Pravilen odgovor je: Enosmerno cesto.
Ali voznik osebnega avtomobila na sliki ravna pravilno?
Da, saj si s tem skrajša pot.
Da, saj je na vozišču zarisana prekinjena ločilna črta.
Ne, saj je sekanje ovinkov prepovedano.
Pravilen odgovor je: Ne, saj je sekanje ovinkov prepovedano.
Katera svetlobna oprema osvetljuje vozišče pred vozilom na način, prikazan na sliki?
Dolgi žarometi.
Zasenčeni žarometi.
Meglenke.
Pravilen odgovor je: Meglenke.
Določite pravilni vrstni red vožnje čez križišče!
Voznik mopeda, voznik rdečega, voznik modrega osebnega avtomobila, jaz
Jaz, voznik mopeda, voznik modrega, voznik rdečega osebnega avtomobila.
Voznik modrega osebnega avtomobila, jaz, voznik mopeda, voznik rdečega osebnega avtomobila.
Voznik rdečega in voznik modrega osebnega avtomobila hkrati, voznik mopeda, jaz.
Pravilen odgovor je: Voznik rdečega in voznik modrega osebnega avtomobila hkrati, voznik mopeda, jaz.
Označite pomen prikazane opozorilne svetilke:
Voznik ali potnik ni pripet z varnostnim pasom.
Previsoka temperatura ali prenizek nivo hladilne tekočine.
Motnje v delovanju generatorja električnega toka.
Prenizek tlak motornega olja.
Pravilen odgovor je: Previsoka temperatura ali prenizek nivo hladilne tekočine.
Ali smete v tem primeru prevoziti križišče?
Ne, saj ima osebni avtomobil, zaradi desnega pravila, prednost pred mano.
Da, saj mi položaj policista to dovoljuje.
Ne, saj gori na semaforju pred mano rdeča luč.
Pravilen odgovor je: Da, saj mi položaj policista to dovoljuje.
Katero vozilo prvo in katero zadnje prevozi križišče?
Prvi beli osebni avtomobil, zadnje motorno kolo.
Prvi rdeči osebni avtomobil, zadnji beli osebni avtomobil.
Prvo motorno kolo, zadnji beli osebni avtomobil.
Prvo motorno kolo, zadnji rdeči osebni avtomobil.
Pravilen odgovor je: Prvo motorno kolo, zadnji rdeči osebni avtomobil.
Kaj označuje ta prometni znak?
Bližino prepovedi prehoda brez ustavljanja - cestnino.
Bližino delovišča.
Bližino prehoda ceste čez železniško progo.
Bližino svetlobnih prometnih znakov.
Pravilen odgovor je: Bližino svetlobnih prometnih znakov.
Na armaturni plošči sveti prikazana opozorilna svetilka. Kaj to pomeni?
Napaka na pnevmatikah.
Napaka na svetlobni opremi.
Vrata na vozilu niso pravilno zaprta.
Napaka na ključavnici sprednjih vrat.
Pravilen odgovor je: Vrata na vozilu niso pravilno zaprta.
Kdo prvi in kdo zadnji prevozi križišče?
Prvi voznik mopeda, zadnji voznik osebnega avtomobila.
Prvi voznik osebnega avtomobila, zadnji jaz.
Prvi jaz, zadnji voznik osebnega avtomobila.
Prvi jaz, zadnji voznik mopeda.
Pravilen odgovor je: Prvi voznik osebnega avtomobila, zadnji jaz.
Na kaj od naštetega boste še posebej pozorni pri prehitevanju, če vlečete priklopno vozilo?
Da ne peljem bistveno hitreje od vozila, ki ga prehitevam.
Da pri vračanju na izhodiščni prometni pas upoštevam tudi dolžino priklopnega vozila.
Da pospešujem čim počasneje.
Pravilen odgovor je: Da pri vračanju na izhodiščni prometni pas upoštevam tudi dolžino priklopnega vozila.
Katere od navedenih kazni se izrekajo za storjene prekrške udeležencem cestnega prometa?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Prepoved vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije.
Razgovor o posledicah nepravilnega ravnanja s komandirjem policijske postaje.
Zaseg motornega vozila.
Odvzem vozniškega dovoljenja.
Pravilen odgovor je: Prepoved vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije., Odvzem vozniškega dovoljenja., Zaseg motornega vozila.
Voznik belega osebnega avtomobila zapušča parkirno mesto, kot je prikazano na sliki. Kakšne nevarnosti mu pretijo?
Zaradi večjega vozila, parkiranega zraven njega, ne more videti pravočasno, kaj se dogaja na vozišču.
Posebnih nevarnosti ni, saj ima vedno prednost, ko na takšen način zapušča parkirno mesto.
Pravilen odgovor je: Zaradi večjega vozila, parkiranega zraven njega, ne more videti pravočasno, kaj se dogaja na vozišču.
Po katerem vrstnem redu boste udeleženci cestnega prometa prevozili križišče?
Voznik traktorja, voznik avtobusa, jaz.
Jaz, voznik traktorja, voznik avtobusa.
Voznik traktorja, jaz, voznik avtobusa.
Voznik avtobusa, voznik traktorja, jaz.
Pravilen odgovor je: Jaz, voznik traktorja, voznik avtobusa.
Ustavitev vozila je prekinitev vožnje za toliko časa, kolikor je potrebno, da:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Izstopijo potniki.
Odpravim okvaro na vozilu.
Naložim tovor.
Končam kratek opravek.
Pravilen odgovor je: Odpravim okvaro na vozilu., Izstopijo potniki., Naložim tovor.
Med vožnjo se je na armaturni plošči prižgala prikazana opozorilna svetilka. Označite, kaj od navedenega lahko to pomeni?
Prenizka temperatura motornega olja.
Prenizek nivo hladilne tekočine.
Prenizek tlak motornega olja.
Pravilen odgovor je: Prenizek tlak motornega olja.
Katero mesto v naselju označuje ta prometni znak?
Mesto, kjer se končuje območje, namenjeno pešcem.
Mesto, od koder je treba voziti v normalnih okoliščinah najmanj s hitrostjo, ki je označena na prometnem znaku.
Mesto, od koder se začenja območje, v katerem je parkiranje časovno omejeno na 30 minut.
Mesto, od koder se začenja območje omejene hitrosti.
Pravilen odgovor je: Mesto, od koder se začenja območje omejene hitrosti.
Po katerem vrstnem redu bodo vozila prevozila križišče?
Kolo, osebni avtomobil, moped.
Osebni avtomobil, kolo, moped.
Osebni avtomobil, nato hkrati kolo in moped.
Moped, kolo, osebni avtomobil.
Pravilen odgovor je: Kolo, osebni avtomobil, moped.
Označite pravilne trditve, ki pripomorejo k varčevanju z gorivom?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Pravočasno menjam v višjo oziroma nižjo prestavo.
Redno kontroliram zračni tlak v pnevmatikah.
Čim pogosteje vozim s polnim plinom.
Motor ogrevam na mestu.
Pravilen odgovor je: Pravočasno menjam v višjo oziroma nižjo prestavo., Redno kontroliram zračni tlak v pnevmatikah.
Določite pravilni vrstni red vožnje čez križišče!
Voznik tovornega vozila in jaz istočasno, nato voznik osebnega avtomobila.
Voznik osebnega avtomobila, jaz in voznik tovornega vozila istočasno.
Voznik tovornega vozila, voznik osebnega avtomobila, jaz.
Pravilen odgovor je: Voznik osebnega avtomobila, jaz in voznik tovornega vozila istočasno.
Kaj označuje ta prometni znak?
Bližino področja ob vozišču, kjer se otroci učijo prometnih veščin.
Bližino mesta, kjer lahko otroci na vozišču igrajo tenis.
Bližino mesta na cesti, na katerem se izvaja varovanje otrok na poti v šolo in domov.
Bližino mesta na cesti, kjer se izvajajo šolski kolesarski izpiti.
Pravilen odgovor je: Bližino mesta na cesti, na katerem se izvaja varovanje otrok na poti v šolo in domov.
Po katerem vrstnem redu boste udeleženci cestnega prometa prevozili križišče?
Prvi voznik motornega kolesa, nato jaz in tretji voznik osebnega avtomobila.
Prvi jaz, nato istočasno voznik motornega kolesa in voznik osebnega avtomobila.
Prvi voznik motornega kolesa, drugi jaz in tretji voznik osebnega avtomobila.
Prvi voznik motornega kolesa in istočasno voznik osebnega avtomobila, nato jaz.
Pravilen odgovor je: Prvi voznik motornega kolesa in istočasno voznik osebnega avtomobila, nato jaz.
Kdo prvi in kdo zadnji prevozi križišče?
Prvi voznik rdečega osebnega avtomobila, zadnji jaz.
Prvi voznik modrega osebnega avtomobila, zadnji jaz.
Prvi voznik rdečega, zadnji voznik modrega osebnega avtomobila.
Prvi jaz, zadnji voznik rdečega osebnega avtomobila.
Pravilen odgovor je: Prvi voznik rdečega, zadnji voznik modrega osebnega avtomobila.
Kako boste ravnali v tej situaciji?
Križišče prevozim prvi.
Počakam modri osebni avtomobil in odpeljem pred zelenim osebnim avtomobilom.
Odpeljem za obema osebnima avtomobiloma.
Počakam zeleni osebni avtomobil in odpeljem pred modrim osebnim avtomobilom.
Pravilen odgovor je: Počakam modri osebni avtomobil in odpeljem pred zelenim osebnim avtomobilom.
Med vožnjo se je na armaturni plošči prižgala prikazana opozorilna svetilka. Označite, kaj od navedenega lahko to pomeni?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Zavore delujejo z zmanjšanim učinkom.
Prenizek nivo zavorne tekočine.
Obrabljenost ene ali več pnevmatik.
Težjo napako na zavorni napravi.
Pravilen odgovor je: Zavore delujejo z zmanjšanim učinkom., Težjo napako na zavorni napravi., Prenizek nivo zavorne tekočine.
Kaj označuje ta prometni znak?
Bližino dela ceste, na katerem je možen le enosmerni promet.
Delovišče na cesti.
Mesto, kjer je prehod z dela enosmerne ceste na del ceste, na katerem je dvosmerni promet.
Mesto na cesti, pred katerim mora voznik ustaviti vozilo in dati prednost vozilu, ki vozi iz nasprotne smeri.
Pravilen odgovor je: Mesto, kjer je prehod z dela enosmerne ceste na del ceste, na katerem je dvosmerni promet.
Kaj od naštetega je eden od vzrokov, da mladi vozniki povzročijo nadpovprečno veliko prometnih nesreč?
Imajo daljši reakcijski čas.
Večkrat vozijo drzno in agresivno.
Imajo slabši periferni vid.
Pravilen odgovor je: Večkrat vozijo drzno in agresivno.
Kaj sporoča ta prometni znak?
Izvoz z avtoceste z imeni krajev.
Potrditev smeri z imeni krajev.
Razvrščanje vozil z imeni krajev.
Pravilen odgovor je: Razvrščanje vozil z imeni krajev.
Na prikazanem križišču nameravate zaviti na levo. Kako se boste z vozilom razvrstili?
Na desno stran smernega vozišča, ob robno črto.
Na sredino smernega vozišča.
Na levo stran smernega vozišča, ob zamišljeno sredino vozišča.
Pravilen odgovor je: Na levo stran smernega vozišča, ob zamišljeno sredino vozišča.
Kako bomo zaradi oteženega srečanja ravnali v prikazani situaciji?
Zmanjšali bomo hitrost in se pomaknili toliko na desno, da bo srečanje varno.
Ustavili bomo vozilo in vklopili varnostne utripalke.
Ustavili bomo in zapeljali vzvratno do prvega primernega prostora ob vozišču.
Pravilen odgovor je: Zmanjšali bomo hitrost in se pomaknili toliko na desno, da bo srečanje varno.
Ali med katerimi vozili velja desno pravilo?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Med tovornim vozilom in motornim kolesom.
Osebnim avtomobilom in tovornim vozilom.
Med osebnim avtomobilom in menoj.
Med motornim kolesom in menoj.
Pravilen odgovor je: Med motornim kolesom in menoj., Osebnim avtomobilom in tovornim vozilom.
Označite razdaljo od mesta postavitve tega prometnega znaka (izven naselja) do mesta, ki ga označuje!
0 m.
5 (3-10) m.
15-50 m.
150-250 m.
Pravilen odgovor je: 5 (3-10) m.
Pripeljali ste do križišča. Kako boste ravnali?
Križišče prevozim kot zadnji, saj sem na neprednostni cesti.
Križišče prevozim kot prvi, zaradi pravila srečanja.
Križišče prevozim kot drugi, zaradi desnega pravila.
Pravilen odgovor je: Križišče prevozim kot zadnji, saj sem na neprednostni cesti.
Kaj storimo v prikazanem primeru?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Vozimo z zmanjšano hitrostjo.
Previdno ustavimo in odstranimo varnostni trikotnik.
Vožnjo nadaljujemo s povečano pozornostjo in v pripravljenosti na ustavitev, saj lahko v ovinku pričakujemo oviro.
Pravilen odgovor je: Vozimo z zmanjšano hitrostjo., Vožnjo nadaljujemo s povečano pozornostjo in v pripravljenosti na ustavitev, saj lahko v ovinku pričakujemo oviro.
Označite pomen prikazane kontrolne svetilke:
Prižgani so zasenčeni žarometi.
Prižgane so samo pozicijske svetilke.
Prižgani so dolgi žarometi.
Na eni izmed svetilk ali žarometov je napaka.
Pravilen odgovor je: Prižgani so zasenčeni žarometi.
Prikazan prometni znak vam sporoča, da je na tisti strani ceste, ki jo označuje:
Prepovedano samo parkiranje.
Prepovedana samo ustavitev.
Prepovedana ustavitev in parkiranje.
Pravilen odgovor je: Prepovedana ustavitev in parkiranje.
Kje, od navedenega, velja prepoved ustavitve in parkiranja?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Na prehodu za kolesarje.
Na parkirišču pred nakupovalnim centrom.
Na prehodu ceste čez železniško progo.
Na mostu.
Pravilen odgovor je: Na prehodu za kolesarje., Na mostu., Na prehodu ceste čez železniško progo.
Ali med katerimi vozili velja desno pravilo?
Ne, na tem križišču desno pravilo ne velja.
Da, med mopedom in zelenim osebnim avtomobilom.
Da, med osebnima avtomobiloma.
Da, med rdečim osebnim avtomobilom in mopedom.
Pravilen odgovor je: Da, med mopedom in zelenim osebnim avtomobilom.
Kako ravnate pri tem prometnem znaku?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Neposredno pred prometnim znakom vselej ustavim.
Vozim z zmanjšano hitrostjo.
Pustim mimo vozila iz nasprotne smeri.
Vožnjo nadaljujem z nezmanjšano hitrostjo, saj imam prednost pred vozili iz nasprotne smeri.
Pravilen odgovor je: Vozim z zmanjšano hitrostjo., Pustim mimo vozila iz nasprotne smeri.
Kaj označuje ta prometni znak?
Dvosmerno cesto.
Prednostno cesto.
Enosmerno cesto.
Neprednostno cesto.
Pravilen odgovor je: Prednostno cesto.
Kateri udeleženci cestnega prometa na sliki imajo prednost pred vami?
Samo voznik osebnega avtomobila.
Nobeden, ker na semaforju pred mano gori zelena luč.
Voznik osebnega avtomobila, pešca in kolesar.
Samo pešca in kolesar.
Pravilen odgovor je: Voznik osebnega avtomobila, pešca in kolesar.
Kaj označuje ta prometni znak?
Smeri, v kateri smejo voziti vozila.
Smeri, v kateri je dovoljena vožnja le motornim vozilom.
Smeri, v kateri je vožnja prepovedana.
Pravilen odgovor je: Smeri, v kateri smejo voziti vozila.
Rumena luč na semaforju utripa. Po katerem vrstnem redu boste prevozili križišče?
Rumeni osebni avtomobil, jaz, zeleni osebni avtomobil.
Jaz, rumeni osebni avtomobil, zeleni osebni avtomobil.
Zeleni osebni avtomobil, jaz, rumeni osebni avtomobil.
Pravilen odgovor je: Rumeni osebni avtomobil, jaz, zeleni osebni avtomobil.
Kje, od navedenega, velja prepoved ustavitve in parkiranja?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Na označenih poteh za intervencijska vozila.
Na parkirišču pred trgovskim centrom.
Na pospeševalnem pasu.
Na nepreglednem delu ceste.
Pravilen odgovor je: Na pospeševalnem pasu., Na nepreglednem delu ceste., Na označenih poteh za intervencijska vozila.
Označite, kaj, od navedenega, lahko pričakujete v ali za ovinkom v primeru, ki je prikazan na sliki.
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Ustavljeno tovorno vozilo s priklopnim vozilom.
Ustavljeno vozilo, ki prevaža nevarno blago.
Ustavljeni osebni avtomobil.
Ustavljeno motorno kolo.
Pravilen odgovor je: Ustavljeno tovorno vozilo s priklopnim vozilom., Ustavljeno vozilo, ki prevaža nevarno blago.
Označite pomen prikazane opozorilne svetilke:
Prižgani so dolgi žarometi.
Prižgani so zasenčeni žarometi.
Na eni izmed svetilk ali žarometov je napaka.
Prižgane so pozicijske svetilke.
Pravilen odgovor je: Na eni izmed svetilk ali žarometov je napaka.
Kateri udeleženci cestnega prometa na sliki imajo prednost pred voznikom rdečega osebnega avtomobila?
Voznik rumenega osebnega avtomobila in kolesar.
Samo kolesar.
Nobeden.
Pravilen odgovor je: Nobeden.
Kje, od navedenega, velja prepoved ustavitve in parkiranja?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Na makadamski površini ob vozišču izven naselja.
Na nadvozu.
Na označenih poteh za intervencijska vozila.
Na kolesarskem pasu.
Pravilen odgovor je: Na nadvozu., Na kolesarskem pasu., Na označenih poteh za intervencijska vozila.
Vožnja z izrabljenimi blažilniki je nevarna, ker:
Se poveča poraba zavorne tekočine.
Se poslabša stabilnost vozila.
Vpliva na pravilno delovanje sistema ABS.
Pravilen odgovor je: Se poslabša stabilnost vozila.
Voznik modrega osebnega avtomobila bo zavil na levo, kot je prikazano na sliki. Ali je ustavil pravilno?
Ne, saj bi moral ustaviti pred križiščem.
Da, saj s tem med drugim povečuje pretočnost križišča.
Pravilen odgovor je: Da, saj s tem med drugim povečuje pretočnost križišča.
Na kaj od navedenega med vožnjo vpliva prenizek tlak v pnevmatikah?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Pnevmatike se prekomerno obrabljajo na sredini tekalne površine.
Pnevmatike se prekomerno obrabljajo na robovih tekalne površine.
Zmanjša se stabilnost vozila.
Poveča se stabilnost vozila.
Pravilen odgovor je: Zmanjša se stabilnost vozila., Pnevmatike se prekomerno obrabljajo na robovih tekalne površine.
V katerem od naštetih primerov dvosekundna varnostna razdalja med vožnjo ne zadošča in jo zato povečamo?
Pri vožnji v naselju.
Pri vožnji v območju omejene hitrosti.
Pri vožnji v počasni koloni.
Kadar vlečemo priklopno vozilo.
Pravilen odgovor je: Kadar vlečemo priklopno vozilo.
Med vožnjo se je na armaturni plošči prižgala prikazana opozorilna svetilka. Kako bomo ravnali?
Na primernem mestu ustavimo in preverimo nivo hladilne tekočine. Pokrova posode ne odpiramo.
Vožnjo nadaljujemo do najbližje servisne delavnice.
Ustavimo in nemudoma dotočimo hladilno tekočino.
Pravilen odgovor je: Na primernem mestu ustavimo in preverimo nivo hladilne tekočine. Pokrova posode ne odpiramo.
Kaj označuje ta prometni znak z dopolnilno tablo?
Razdaljo do prometnega znaka, pri katerem mora voznik vselej ustaviti vozilo.
Razdaljo do prometnega znaka, pri katerem ob vstopu na križišče voznik ustavi vozilo le, če je potrebno.
Razdaljo do prometnega znaka, ki označuje križišče enakovrednih cest.
Pravilen odgovor je: Razdaljo do prometnega znaka, pri katerem ob vstopu na križišče voznik ustavi vozilo le, če je potrebno.
O čem vas obvešča ta prometni znak?
O prednosti pred vozili iz nasprotne smeri.
O obvezni smeri.
O dvosmernem prometu.
O prednosti vozil iz nasprotne strani.
Pravilen odgovor je: O prednosti pred vozili iz nasprotne smeri.
Na armaturni plošči sveti prikazana kontrolna svetilka. Kaj to pomeni?
Prižgane so meglenke.
Prižgani so zasenčeni žarometi.
Prižgani so dolgi žarometi.
Prižgane so le pozicijske svetilke.
Pravilen odgovor je: Prižgani so dolgi žarometi.
Kaj označuje ta prometni znak?
Priporočeno hitrost.
Najvišjo dovoljeno hitrost.
Najmanjšo dovoljeno hitrost.
Najvišjo dovoljeno povprečno hitrost.
Pravilen odgovor je: Priporočeno hitrost.
Določite pravilni vrstni red vožnje čez križišče!
Voznik motornega kolesa, jaz, voznik osebnega avtomobila, voznik tovornega vozila.
Voznik osebnega avtomobila, voznik tovornega vozila, voznik motornega kolesa, jaz.
Jaz, voznik motornega kolesa, voznik tovornega vozila, voznik osebnega avtomobila.
Voznik osebnega avtomobila, jaz, voznik tovornega vozila, voznik motornega kolesa.
Pravilen odgovor je: Voznik osebnega avtomobila, voznik tovornega vozila, voznik motornega kolesa, jaz.
Kaj napoveduje ta prometni znak?
Križišče prednostne ceste s kolesarsko stezo.
Križišče enakovrednih cest.
Prehod ceste čez enotirno železniško progo.
Prepoved nadaljnje vožnje.
Pravilen odgovor je: Križišče enakovrednih cest.
Na armaturni plošči sveti prikazana opozorilna svetilka. Kaj to pomeni?
Napaka je na zavorni napravi.
Prižgane so meglenke.
Prižgane so le pozicijske svetilke.
Na žarnici oz. svetlobni opremi je napaka.
Pravilen odgovor je: Na žarnici oz. svetlobni opremi je napaka.
Po katerem vrstnem redu boste udeleženci cestnega prometa prevozili križišče?
Voznik mopeda, kolesar, jaz.
Kolesar, jaz, voznik mopeda.
Kolesar in voznik mopeda hkrati, nato jaz.
Jaz, voznik mopeda, kolesar.
Pravilen odgovor je: Kolesar, jaz, voznik mopeda.
Kako ravnate, ko se približujete mestu, ki je označeno s tem prometnim znakom?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Kolesarje o svoji prisotnosti opozarjam z zaporednim dajanjem zvočnih in svetlobnih opozorilnih znakov.
Vozim s povečano pozornostjo.
Hitrost vožnje prilagodim tako, da lahko pred prehodom varno ustavim.
Povečam hitrost vožnje, da čim prej prevozim prehod.
Pravilen odgovor je: Vozim s povečano pozornostjo., Hitrost vožnje prilagodim tako, da lahko pred prehodom varno ustavim.
Katera luč na semaforju ima za udeležence cestnega prometa enak pomen, kot prikazani položaj policista?
Luč A.
Luč B.
Luč C.
Pravilen odgovor je: Luč B.
Kateri udeleženci cestnega prometa na sliki imajo prednost pred vami?
Samo voznik avtobusa, saj velja pravilo srečanja.
Nobeden.
Samo pešca in kolesar, ki jim sekam pot.
Vsi.
Pravilen odgovor je: Nobeden.
Vzvratna vožnja je prepovedana:
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Kadar bi s tem ogrožali druge udeležence cestnega prometa.
Na nepreglednem ali zoženem delu ceste.
Na nekategorizirani cesti.
V predoru.
Pravilen odgovor je: Na nepreglednem ali zoženem delu ceste., Kadar bi s tem ogrožali druge udeležence cestnega prometa., V predoru.
Približujete se križišču. Kako ravnate?
Nadaljujem vožnjo, saj vozim po prednostni cesti.
Ustavim, saj imata obe vozili prednost pred mano.
Ustavim, saj ima zaradi desnega pravila osebni avtomobil prednost pred mano.
Pravilen odgovor je: Nadaljujem vožnjo, saj vozim po prednostni cesti.
Približujemo se križišču. Kako bomo ravnali?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Prilagodimo hitrost vožnje.
Vklopimo varnostne utripalke.
Pravočasno nakažemo morebitno spremembo smeri vožnje.
Vozimo previdneje.
Pravilen odgovor je: Prilagodimo hitrost vožnje., Vozimo previdneje., Pravočasno nakažemo morebitno spremembo smeri vožnje.
Po katerem vrstnem redu boste udeleženci cestnega prometa prevozili križišče?
Jaz, voznik osebnega avtomobila, voznik mopeda.
Voznik osebnega avtomobila, voznik mopeda, jaz.
Voznik mopeda, voznik osebnega avtomobila, jaz.
Pravilen odgovor je: Voznik mopeda, voznik osebnega avtomobila, jaz.
Kaj označuje ta prometni znak?
Prednost vozil iz nasprotne smeri.
Razvrščanje vozil.
Prednost pred vozili iz nasprotne smeri.
Zapiranje prometnega pasu.
Pravilen odgovor je: Zapiranje prometnega pasu.
Označite razdaljo od mesta postavitve tega prometnega znaka (izven naselja) do mesta, ki ga označuje!
0 m.
15-30 m.
150-250 m.
Pravilen odgovor je: 0 m.
Kje, od navedenega, velja prepoved ustavitve in parkiranja?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Na vozišču v naselju, kjer poteka dvosmerni promet in ločilne črte niso vrisane.
Na ozkem in nepreglednem delu ceste.
Na pločniku.
Na mostu.
Pravilen odgovor je: Na mostu., Na pločniku., Na ozkem in nepreglednem delu ceste., Na vozišču v naselju, kjer poteka dvosmerni promet in ločilne črte niso vrisane.
Po katerem vrstnem redu bodo vozila prevozila križišče?
Prvi rdeči osebni avtomobil, drugi zeleni, tretji rumeni in kot zadnji beli.
Prvi beli osebni avtomobil, drugi rdeči, tretji rumeni in kot zadnji zeleni.
Prvi zeleni osebni avtomobil, drugi rdeči, tretji beli in kot zadnji rumeni.
Prvi zeleni osebni avtomobil, drugi rumeni, tretji rdeči in kot zadnji beli.
Pravilen odgovor je: Prvi zeleni osebni avtomobil, drugi rumeni, tretji rdeči in kot zadnji beli.
Označite pomen prikazane opozorilne svetilke:
Vklopljene so utripalke samo na desni strani vozila.
Vklopljene so varnostne utripalke.
Prižgane so meglenke.
Prižgane so zadnje meglenke.
Pravilen odgovor je: Vklopljene so varnostne utripalke.
Kaj lahko pričakujete za tem prometnim znakom?
Podvoz.
Neravno vozišče (vboklino).
Hitrostno oviro (grbino).
Kolesnice.
Pravilen odgovor je: Neravno vozišče (vboklino).
Po katerem vrstnem redu bodo vozila prevozila križišče?
Avtobus, moje vozilo, osebni avtomobil.
Osebni avtomobil, avtobus, moje vozilo.
Avtobus, osebni avtomobil, moje vozilo.
Pravilen odgovor je: Avtobus, osebni avtomobil, moje vozilo.
Kateri je pravilni vrstni red vožnje čez križišče?
Kolo, osebni avtomobil, moped.
Moped, kolo, osebni avtomobil.
Kolo, moped, osebni avtomobil.
Osebni avtomobil, moped, kolo.
Pravilen odgovor je: Kolo, osebni avtomobil, moped.
Ali smete v prikazani prometni situaciji prehiteti vozilo pred seboj?
Da, saj so zapornice dvignjene in luči na svetlobnem znaku ne utripata.
Ne, saj na tej prometni površini ni dovoljeno prehitevanje dvoslednih vozil.
Pravilen odgovor je: Ne, saj na tej prometni površini ni dovoljeno prehitevanje dvoslednih vozil.
Kaj označuje ta prometni znak?
Enosmerno cesto.
Obvezna vožnja mimo po desni strani.
Smer, v katero morajo voziti vozila.
Prepoved vožnje na desno.
Pravilen odgovor je: Smer, v katero morajo voziti vozila.
Po katerem vrstnem redu boste udeleženci cestnega prometa prevozili križišče?
Voznik tovornega vozila, kolesar, voznik osebnega avtomobila, jaz.
Voznik osebnega avtomobila, voznik tovornega vozila, jaz, kolesar.
Kolesar, voznik osebnega avtomobila, jaz, voznik tovornega vozila.
Voznik osebnega avtomobila, kolesar, voznik tovornega vozila, jaz.
Pravilen odgovor je: Kolesar, voznik osebnega avtomobila, jaz, voznik tovornega vozila.
Kako boste ravnali za tem prometnim znakom?
Pravilna sta dva odgovora ali več:
Pozoren sem na vozila, ki prihajajo iz kamnoloma.
Vožnjo nadaljujem s povečano previdnostjo.
Pripravim se na morebitno večjo količino prahu v zraku.
Vozim s takšno hitrostjo, da lahko varno ustavim pred morebitnim kamenjem na vozišču.
Pravilen odgovor je: Vozim s takšno hitrostjo, da lahko varno ustavim pred morebitnim kamenjem na vozišču., Vožnjo nadaljujem s povečano previdnostjo.
Kako boste ravnali na tem križišču?
Počakam, da odpeljeta rumeni in zeleni osebni avtomobil, nato pred rdečim prevozim križišče.
Križišče prevozim kot zadnji.
Zapeljem do sredine križišča in ga prevozim kot drugi za rdečim osebnim avtomobilom.
Križišče prevozim kot prvi.
Pravilen odgovor je: Zapeljem do sredine križišča in ga prevozim kot drugi za rdečim osebnim avtomobilom.
Označite pomen prikazane opozorilne svetilke:
Prenizek nivo motornega olja.
Aktivirana pomožna (ročna) zavora ali napaka na zavornem sistemu.
Motnje v sistemu ABS.
Majhna količina goriva.
Pravilen odgovor je: Prenizek nivo motornega olja.