Naslov strani

Cilji:

 • naučiti se narediti preprost meni,
 • naučiti se uporabljati psevdoelement :hover,
 • naučiti se uporabljati funckijo calc(),
 • naučiti se uporabljati selektor :first-letter.
 • Tooltip

  Tooltip je kratka razlaga ali nasvet. Tooltip se nam prikaže, kadar je miška nad elementom s pseudorazredom :hover.

  Najprej v <a class="tooltip"></a> zapišemo tisto besedo ali besedilo, za katerega želimo imeti tooltip, v <span class="tooltip-text"></span> pa zapišemo to, kar želimo, da bi se nam prikazalo. Nato v CSS določimo razredu "tooltip" relativno pozicijo, kar pomeni, da bo pozicija elementov pod tem razredom relativna.
  V .tooltip .tooltip-text vpišemo oblikovne lastnosti oblačka (background-color, color, border-radius in padding). Display nastavimo na none, saj ne želimo, da bi bil oblaček vedno viden.
  V .tooltip:hover .tooltip-text pa vpišemo višino (height) in pozicijo (top, left) oblačka. Display nastavimo na inline, in pozicijo (position) na absolute, saj želimo določiti točne koordinate. V leftu smo uporabili funkcijo calc, ki je oblaček sredinsko poravnala. V to funkcijo smo vpisali vrednost polovice tooltip elementa (50%) minus širina oblačka.

  Velike črke

  Selektor ::first-letter uporabimo, kadar želimo oblikovati prvo črko nekega besedila.

  Deluje tako, da v HTML najprej zapišemo neko besedilo ki mu določimo nek razred (class). Nato v CSS temu razredu dodamo selektor :first-letter (.crka:first-letter) in dodamo oblikovne lastnosti naše črke, kot naprimer barvo (color) in velikost (font-size).