BRANJE STANDARDNEGA VHODA:

Odpiranje vhoda:
	BufferedReader vhod = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
Ko bereš podatke, metodi dodaj:
	throws IOException
Vrstico prebereš z 
	vhod.readLine()

OPERATORJI:

a % b - modulus (ostanek pri deljenju a z b)
KOMBINIRANI OPERATORJI:
	a += b je enako kot a = a + b

SPECIFIKE:

Vsota števk:
	Dobi prvo števko: 0 | 1 | 6 | 7

NALOGE:

 1. program:
  <- niz znakov
  -> telefonska številka (začne se z 0)
 2. metoda opisnaOcena:
  <- število točk
  -> 0-49=nezadostno 50-59=zadostno 60-69=dobro 70-89=pdb 90-100=odl
 3. program:
  <- niz znakov
  -> število pojavitev ‘a’
 4. program:
  tabelo celih števil 10x10 napolni:
  v vsaki vrstici so števila 0…9
  vsaka vrstica se začne z indeksom vrstice

REŠITVE:

2. NALOGA

3. NALOGA

public static String opisnaOcena(int št_točk) {
	if (št_točk >= 0 && št_točk <= 49)
		return "nezadostno";
	else if (št_točk >= 50 && št_točk <= 59)
		return "zadostno";
	else if (št_točk >= 60 && št_točk <= 69)
		return "dobro";
	else if (št_točk >= 70 && št_točk <= 89)
		return "prav dobro";
	else if (št_točk >= 90 && št_točk <= 100)
		return "odlično";
	else
		return "NEKAJ JE NAROBE!";
}

4. NALOGA

import java.io.*;

public class ŠtetjeZnakov {

	public static void main(String[] args) throws IOException {
		BufferedReader vhod = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
		String niz = vhod.readLine();
		
		int števec = 0;
		
		for (int pozicija = 0; pozicija < niz.length(); pozicija++) {
			char znak = niz.charAt(pozicija);
			if (znak == 'a')
				števec++;
		}
		
		System.out.println(števec);	
	}

}

Še ena naloga

import java.io.*;

public class NekajPač1 {
/**
 * Program prebere 1 celo število iz standardnega vhoda
 * Pokliče metodo, ki vrne vsoto njegovih števk
 * Program izpiše vrnjeno vrednost
 */
	
	public static void main(String[] args) throws IOException {
		BufferedReader vhod = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
		int število = Integer.parseInt( vhod.readLine() );
		
		System.out.println(vsotaŠtevk(število));
	}
	
	public static int vsotaŠtevk(int število) {
		int vsota = 0;
		
		while (število > 0) {
			int zadnja_števka = število % 10;
			vsota += zadnja_števka;
			število = število / 10;
		}
		
		return vsota;
	}
}